Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodování s elektřinou v ČR a vývoj po vstupu do EU Miroslav Marvan Konference AEM Česká energetika po vstupu do EU 8. září 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodování s elektřinou v ČR a vývoj po vstupu do EU Miroslav Marvan Konference AEM Česká energetika po vstupu do EU 8. září 2004."— Transkript prezentace:

1 Obchodování s elektřinou v ČR a vývoj po vstupu do EU Miroslav Marvan Konference AEM Česká energetika po vstupu do EU 8. září 2004

2 2 Základní podněty ke změnám v obchodování s elektřinou v roce 2005  k 1.1.2005 má dojít dle energetického zákona k dalšímu otevření trhu - nasazení typových diagramů dodávky (TDD)  připravuje se novela energetického zákona  připravuje se nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů

3 3 Základní podněty ke změnám v obchodování s elektřinou v roce 2005: pokračování  velké distribuční společnosti započaly nebo se připravují započít se zásadními změnami svých informačních systémů  dochází ke konsolidaci řídících a informačních systémů v rámci skupin ČEZ a E.ON  direktiva EU předpokládá umbundling v rámci přenosu a distribuce  připravuje se obchodování s emisemi CO 2

4 4 Základní podněty ke změnám v obchodování s elektřinou v roce 2005: pokračování  aktivity lokálních distribučních společností  nové a nové aktivity IT společností v obchodování s elektřinou (energií)  synergické efekty v obchodování s plynem, vodou, odpady atd. - multiutility

5 5 Celkový další vývoj  deklarativní podpora rozvoji trhu s elektřinou v Evropě  trh s elektřinou se stává výrazně oligopolní  regionální trh?

6 6 Další otevření trhu k 1.1.2005  od 1.ledna 2005 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácnosti  musí být realizována metoda TDD  EGÚ Brno připravuje TDD – 8 diagramů

7 7 Změny v obchodování s elektřinou v roce2005 1. uplatnění typových diagramů dodávky (TDD) 2. vypořádání obchodu s elektřinou ve stavech nouze 3. zjišťování podílu jednotlivých typů zdrojů na celkové směsi paliv dodavatele 4. evidence a správa dodavatele poslední instance

8 8 Typové diagramy dodávek Metoda typových diagramů dodávky elektřiny (dále jen TDD) je náhradní postup pro stanovení velikosti hodinového odběru skupiny oprávněných zákazníků s měřením typu C.

9 9 Využití TDD v obchodu s elektřinou

10 10 Využití TDD v obchodu s elektřinou  Obchodník musí objednávat dodávku pro své zákazníky od dodavatele a to pro každou obchodní hodinu  OTE musí vyhodnocovat odchylky obchodníka pro každou obchodní hodinu; předpokládáme pro zjednodušení, že obchodník je subjektem zúčtování  Upozornění – vlastní vyúčtování dodávek elektřiny ve vztahu obchodník – zákazník se provádí na základě odečtu elektroměru (měření typu C) pokračování

11 11 Průběh TDD pro rok 2005

12 12 Průběh TDD pro rok 2005 (7.- 13.3.2005)

13 13 Průběh TDD pro rok 2005 (18.-24.7.2005)

14 14 Využití TDD ve vztahu ke konkrétnímu zákazníkovi  Konkrétní zákazník, resp. jeho odběrné a předací místo (OPM) musí být přiřazeno provozovatelem příslušné distribuční soustavy ke konkrétnímu druhu TDD (1 až 8)  K OPM je provozovatelem distribuční soustavy stanovena plánovaná roční spotřeba

15 15 Určení odběru v dané hodině za použití TDD pro daného zákazníka (OPM) - koeficient zbytkové bilance - koeficient přepočtu na teplotu - hodnota normalizovaného TDD - odhad roční spotřeby [kWh]

16 16 Zbytková bilance l-té distribuční soustavy vstupvýstup MWh odběr s měřením C

17 17 Stavy nouze  stav nouze začíná celou hodinou vyhlášení  stav nouze končí celou hodinou ukončení

18 18 Základní podmínky  řízení zdrojů i spotřeby v ES ČR přebírají dispečinky  přestávají platit uzavřené smlouvy  nevyhodnocují se odchylky i platby za regulační energie  stále je funkční měření

19 19 Základní model

20 20 Označení původu elektřiny  číselník zdrojů  výpočet mixu elektřiny dodávaný od jednotlivých dodavatelů konečným zákazníkům  předpokládáme výpočet provádět měsíčně a ročně  úzkou souvislost se zelenou elektřinou

21 21 Závěr  obchodování s elektřinou nebylo přímo ovlivněno datem vstupu do EU  je významným způsobem ovlivňováno a to již několik let legislativou EU


Stáhnout ppt "Obchodování s elektřinou v ČR a vývoj po vstupu do EU Miroslav Marvan Konference AEM Česká energetika po vstupu do EU 8. září 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google