Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura obyvatelstva sice používáme okamžikové veličiny, ale je potřeba interpretovat dynamicky, historicky dlouhodobý časový horizont (současnou pop.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura obyvatelstva sice používáme okamžikové veličiny, ale je potřeba interpretovat dynamicky, historicky dlouhodobý časový horizont (současnou pop."— Transkript prezentace:

1 Struktura obyvatelstva sice používáme okamžikové veličiny, ale je potřeba interpretovat dynamicky, historicky dlouhodobý časový horizont (současnou pop. strukturu ovlivnily pop. procesy za posledních 60-100 let!)

2 Biologické znaky index maskulinity a feminity – obecný a specifické Im= M/Ž If= Ž/M resp. Im= Mx/Žx If= Žx/Mx typ rozvinutých zemí Im 100 věkové pyramidy – Sundbärgova klasifikace: progresívní, stacionární, regresívní (podle podílu složek 0-14 a 50+) vývoj v čase věkový index (index stáří) IS = O50+/O0-14 I>100 regresívní typ I<100 progresívní typ populace, biologické (15-49), hlavní (15-59) a produktívní (15-59, 15-54) věk. skupiny průměrný věk věkový medián Ossanův trojúhelníkový graf zdravotní stav rodinný stav

3 60 a více let 55 % 70 % 15 % 35 % 10 % 20 % 15-59 let 0-14 let 1) 3) 2) 3) 4) 5) 100 % 0 % 100 % 0 %100 % 0 % Detail: Česká republika 4) 1991 5) 2001 Ossanův trojúhelníkový graf

4

5

6

7

8

9 Struktura podle typu domácnosti bytová domácnost x domácnost společně hospodařící censová domácnost = skupina osob, které by spolu žily, i kdyby k tomu nebyly donuceny vnějšími okolnostmi; ve sčítání od r. 1961 typy CD: úplnná rodinná domácnost neúplná rodinná domácnost vícečlenná nerodinná domácnost domácnost jednotlivce

10 Rasová struktura Velká europoidní rasa (43 %) severní větev přechodné typy jižní větev Velká ekvatoriální rasa (7,5%) africká negroidní větev černoši Pygmejové Bušmeni a Hotentoti oceánská (australoidní) větev Veddoidi Australané Melanézané a Papuánci Velká mongoloidní rasa asijská větev severní mongoloidi Eskymáci a paleoasiaté východní mongoloidi americká větev Indiáni Smíšené a přechodné formy: mezi negroidní a eurorpoidní rasou (9 %) etiopský typ přechodné formy západního Súdánu mulati: mezi europoidní a americkou mongoloidní (3,1 %) američtí mestici mezi europoidní a asijskou mongoloidní (1,1 %) středoasijské typy jihosibiřský typ typy uralské skupiny laponoidi a suburalský typ mezi asijskou mongoloidní a oceánskou ekvatoriální (17,2 %) jižní mongoloidi japonský typ východoindonéský typ ostatní smíšené rasové typy (0,25 %) Malgaši Polynézané a Mikronézané Havajci

11 EKONOMICKÉ ZNAKY ob. podle ek. aktivity ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo povolání, třídní a sociální struktura KULTURNÍ STRUKTURA vzdělanostní, jazyková, národnostní a náboženská otázka definice národa a národnosti, otázka jazyk x dialekt, odhad kolísá mezi 2-3 tis. jazyky pro klasifikaci se nejčastěji používá genealogická klasifikace http://www.czso.cz/xe/edicniplan.nsf/kapitola/ 13-5316-03-za_rok_2001-18 http://www.czso.cz/xe/edicniplan.nsf/kapitola/ 13-5316-03-za_rok_2001-18

12

13

14

15


Stáhnout ppt "Struktura obyvatelstva sice používáme okamžikové veličiny, ale je potřeba interpretovat dynamicky, historicky dlouhodobý časový horizont (současnou pop."

Podobné prezentace


Reklamy Google