Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Fyzika, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Optika Sada číslo:ICT-32C Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 20 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-32C-20 Téma vzdělávacího materiálu:Fyzikální obraz světa Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Jana Montágová Anotace:Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o optice. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro tříleté učební obory Datum vytvoření:24. 9. 2012 Ověření ve výuce:18. 6. 2013

2 Fyzikální obraz světa

3 Fyzikální obraz světa se v historii neustále vyvíjel a odpovídal úrovni poznání v dané době. Proces poznání obrazu světa spočívá ve vytváření teorií a jejich potvrzení nebo vyvrácení pomocí pokusů a měření.

4 V současnosti existují tři ucelené fyzikální obrazy světa, které se doplňují: 1.Mechanický obraz světa mechanický obraz světa je první ucelený fyzikální obraz světa v historii vědeckého poznání, tvoří jej klasická Newtonovská mechanika, úspěchy: přesný popis pohybů těles, neúspěchy: neschopnost vysvětlit např. elektromagnetické jevy.

5 2. Elektrodynamický obraz světa předmětem zájmu jsou jevy v oblasti elektrodynamiky, Maxwellova teorie a Maxwellovy rovnice jakožto obdoby Newtonových pohybových zákonů v mechanice, úspěch: dosažení vrcholu elektrodynamického obrazu světa v podobě speciální teorie relativity, neúspěch: nelze vysvětlit děje v přírodě jen na základě elektrodynamické interakce.

6 3. Kvantově fyzikální obraz světa jevy v rozměrech menších než je velikost atomu, prohloubení pojmu interakce, který je obecnějším vyjádřením vzájemného vztahu mezi materiálními objekty, úspěchy: čtyři základní typy interakcí a jejich popis, neúspěchy: neukončenost vývoje kvantového obrazu světa a celkového fyzikálního poznání.

7 V současné době jsou považovány za základní čtyři typy interakcí: silná - jaderná, elektromagnetická, slabá, gravitační.

8 Vývoj fyzikálního poznání není ukončen V současné době se vytváří nové koncepce, které se opírají zejména o poznatky subnukleární fyziky a astrofyziky. V těchto oblastech lze očekávat řadu nových objevů, které také určí i další vývoj fyzikálního obrazu světa. Současná fyzika již zná nejen elementární částice, ale také složené částice, antičástice a kvazičástice.

9 Svět: hmota, energie, informace látkafyzikální pole plynnákapalnápevná molekula atom jádro atomuelektronový obal protonneutronelektron gravitační elektrické magnetické Neprozkoumaná část Prozkoumaná část

10 Odpovídejte na následující otázky. Ověříte si své znalosti. 1.Vyjmenujte tři základní fyzikální obrazy světa. 2.Jaké jsou základní typy interakcí mezi částicemi. 3.Jmenujte tři základní typy fyzikálních polí. 4.Slyšeli jste někdy pojmy: hadron, fermion, boson, kvark? Pokuste se na internetu zjistit, zda mají něco společného.

11 Seznam zdrojů Seznam literatury LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1993, 287 s. ISBN 80-901-6197-9. BROŽ, J. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. BEDNAŘÍK, M., SVOBODA, E., KUNZOVÁ, V. Fyzika II pro studijní obory SOU, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební.

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google