Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alchymie …. teorie flogistonu chemie Lavoisier: (1743–1794)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alchymie …. teorie flogistonu chemie Lavoisier: (1743–1794)"— Transkript prezentace:

1 alchymie …. teorie flogistonu chemie Lavoisier: (1743–1794)

2 John Dalton (1766-1844) 1875: objev Ga (spektroskopie)

3 emisní a absorpční spektra O Ne S Al

4 1885: Balmerova série: n = 3, 4, 5, 6,... 1906: Lymanova série:n = 2, 3, 4,... HH HH HH HH Ritz-Rydberg kombinačí princip: (1878-1909) 1908: Paschenova série: m = 4, 5, 6,... (IČ oblast)

5 (Geiger, Marsden, 1910-1911)  -zářič Au fluorescence Thomsonův model Rutherfordův model

6 r  b Q = Z  e  q = 2  e  potenciální energie: ZZE: kinetická energie: nejmenší vzdálenost:

7 H: 1 elektron + 1 proton (~0.53Å)

8 přeskoky: série čar: od do rychlost: =  ~ 1/137 (konstanta jemné struktury) H: HH HH HH HH (Å) limita série Rydbergova konstanta Ry  13.6 eV energie:

9 K L M N O

10 (H: ~ Ry/1.0005)

11 kvantové řešení úlohy vodíku (shrnutí): pro dané n: "náhodná" degenerace l = 0, 1, 2, 3, 4, 5,... s, p, d, f, g, h,...

12

13 vodíkupodobné (jednoelektronové) ionty ZeZe M e-, mee-, me H: Ry *.... relativita přeskoky - optická spektra:

14 Henry Moseley úměra atomovému číslu Z (uspořádání v periodické tabulce) předpoěď prvků pro Z = 43(Tc), 61(Pm), 75(Re) K L M KK KK LL L K cislo = 1 (K-čáry) = 7.5 (L-čáry)

15 nábojová hustota Hartreeho rovnice

16 zobecnění (splňuje AS) - Hartree-Fockova aproximace: H-F rovnice:Hartree + výměnný člen

17

18 ionizační potenciál (energie): He Ne Ar Kr Xe Rn Be: 1s 2s 2p B: 1s 2s 2p N: 1s 2s 2p O: 1s 2s 2p

19 S I gyromagnetický poměr

20 B = 0 B  0

21 Stern-Gerlachův experiment (1921) odchylka:

22 skládání orbitálního a spinového momentu hybnosti: bylo zjednodušení (1-el. aproximace) spin-orbitální interakce (Russel-Saundersova vazba) elektronová konfigurace termy (2L+1)(2S+1) multiplety jemná struktura (2J+1) L,S J

23 označení: L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 X = S, P, D, F, G, H, I

24 “anomální“ Zeemanův jev Landéův faktor

25 1) S.R. pro elektrony (pro dané polohy jader) 2) S.R. pro jádra

26 molekula H 2 + exaktní řešení - eliptické souřadnice rotace kolem AB rArA rBrB R AB A B jinak - přiblížení (metoda LCAO - linear combination of atomic orbitals)

27 LCAO 1s vlnové funkce... překryvový integrál

28 E 1s EAEA ESES vazebná hladina antivazebná hladina * 1s

29 http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/AOs/2p/index.html orbitály z 1s 2p z 1s 2p x 2p

30 NaCl Na Na + + 5.14 eV + e - ClCl - + e - + 3.61 eV Na + Cl - + Na + Cl - krystal + 7.9 eV

31 Ge 4+ Ga 3+ As 5+ Ca 2+ Se 6+ Ca 2+ Se 6+ K+K+ K+K+ Cl 7+

32 el. vodivost, Ohmův zákon, Hallův jev vztah el. a tepelné vodivosti (Wiedemann-Franz) měrné teplo 1897: J.J. Thomson - elektron jako částice 1900: P. Drude: kinetická teorie plynů - kov jako plyn elektronů eZ -e(Z-Z v ) -eZ v Drudeho model

33 M-B rozdělení Fermi-Diracovo rozdělení kvantová teorie Sommerfeldův model

34 elektronový plyn (bez e-e interakce a interakce s ionty) 3D: N elektronů v objemu V ( = LxLxL) okrajové podmínky: (Born-Karman) a pro y, z na jedno připadá objem obsazené stavy: koule o poloměru k F spin kFkF obsazené stavy neobsazené stavy Fermiho plocha

35 Fermiho energie Li 4.7 10 22 4.72 54 800 1.29 10 6 Al 18.1 10 22 11.63 135 000 2.02 10 6 N/V (cm -3 ) E F (eV) T F (K) v F (ms -1 ) hustota stavů: EFEF ~kT

36 tepelné vlastnosti stručně: volné elektrony:

37  (mJmol -1 K -2 ): experiment 1.6 1.4 2.1 4.6 15.2 0.7 0.6 0.6 0.7 1.3 0.6 volné e. 0.8 1.1 1.7 0.6 0.6 0.5 0.8 0.6 0.6 0.9 1.0 Li Na K Fe Mn Cu Zn Ag Au Al Ga

38 Na: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 (+ Born-Karmanovy okrajové podmínky) Blochova funkce periodický potenciál Braggova reflexe elektronové vlny

39 stojatá vlna postupná vlna U  redukované schema E k -  /a  /a

40

41 E

42 efektivní hmotnost: reakce na vnější pole pro elektron v krystalu: anizotropie Fermiho plochatvar F.p. elektrické vlastnosti kovu Cu (fcc) Al (fcc) Sc (hcp)


Stáhnout ppt "Alchymie …. teorie flogistonu chemie Lavoisier: (1743–1794)"

Podobné prezentace


Reklamy Google