Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogická diagnostika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogická diagnostika"— Transkript prezentace:

1 Pedagogická diagnostika
Mgr. Petra Sobková

2 Definice pedagogické diagnostiky
„ Pedagogická diagnostika je komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů.“ Zelinková Diagnostikou rozumíme „teorii objektivních postupů k určování stavu určitých jevů a procesů, jejich vlastností, příčin těchto vlastností, odchylek vlastností.“ Průcha

3 Z historie pedagogické diagnostiky
Pojem pedagogická diagnostika poprvé použil v r – H. Spicer (Die Pädagogische Pathologie oder die Lehre von dem Fehler der Kinder) České země – J. A. Komenský – Informatorium školy mateřské - Didaktika velká - Didaktika analytická

4 Z historie pedagogické diagnostiky
Počátek 20. století – školská reforma: - J. V. Klíma – hodnocení úrovně žáků - V. Příhoda – základy kvantitativních metod hodnocení 60. léta 20. století Změny školského systému Rozvoj pedagogického poradenství Bratislava – specializovaný podnik Psychologické a didaktické testy

5 Z historie pedagogické diagnostiky
70. léta Příčiny neprospěchu žáků Speciálně pedagogická diagnostika 80. léta Vznikají PPP – spolupráce s učiteli Současnost J. Novák – Kantorův notes „pedagogická diagnostika jako prostředek zkvalitnění práce s žákem“

6 Moderní pojetí pedagogické diagnostiky
POSUN OD K : konstantní vnímání jedince zdůraznění vývoje testy a jejich interpretace posuzování současného stavu a hledání cesty vpřed typizace, klasifikace, porovnávání   individuálním popisům a jedinec ve vývoji otázky – co neumí, kde selhává co umí dobře, jaké je třeba podniknout další kroky, jak změnit podmínky, aby mohl podávat lepší výkon … segregace postižených a znevýhodněných jedinců integraci mezi běžnou populaci medicínský model biopsychosociální pojetí zdraví

7 paradigmata diagnostiky podle Zelinkové

8 paradigmata diagnostiky podle Zelinkové

9 Co vše pedagogická diagnostika zahrnuje
Obsahová složka Procesuální složka Emocionálně-sociální úroveň žáka Úroveň psychických funkcí Anamnestické údaje Diagnostika učitele a použitých metodických postupů Analýza a syntéza všech získaných poznatků

10 pedagogická diagnóza Výsledek procesu pedagogické diagnostiky – zahrnuje komplexní posouzení existujícího stavu J. Mojžíšová, O. Opekarová - úrovně výsledků diagnostické činnosti: 1. prosté konstatování zjištěného stavu (event. ve vztahu k určitému stupni vývoje) 2. konstatování zjištěného stavu s určením pravděpodobných faktorů, které tento stav ovlivnily 3. konstatování 1.a 2 plus definování možnosti dalšího ovlivnění, nebo změny 4. konstatování určitých předpokladů dalšího vývoje (prognóza)

11 pedagogická diagnóza – k čemu je dobrá?
Domluva s odborníky Případný nárok na finanční příspěvky Individuální vzdělávací plán POZOR, ABY DIAGNÓZA NEBYLA: Důvodem pro snížení snahy dítěte Důvodem identifikace dítěte s diagnózou NÁLEPKOU !!!

12 Předmět pedagogické diagnostiky
Osobnost žáka Skupina žáků Pedagogické působení školy Pedagogická činnost učitele Vliv výchovných činitelů působících mimo školu

13 pedagogická diagnostika - typy
Normativní Kriteriální Individualizovaná diferenciální

14 Proces pedagogické diagnostiky
Dlouhodobý, spirálovitě probíhající proces, který musí brát v úvahu všechny systémy, které ovlivňují vývoj jedince. ETAPY: 1.Diagnostický cíl a předmět 2.Sběr diagnostických údajů 3.Zpracování diagnostických dat 4.Interpretace údajů a hodnocení 5.Diagnostické závěry a návrhy pedagogických opatření

15 Komplexní přístup k pedagogické diagnostice

16 Oblasti diagnostiky

17 Vývojové hledisko V procesu pedagogické diagnostiky je potřeba nezapomínat, že učení a zrání je nerozdělitelně spojeno s vývojem dítěte. Zrání, vývoj, osvojování nových dovedností, učení jsou ovlivňovány vrozenými dispozicemi i vlivy okolí (méně nadaní žáci, více nadaní žáci).

18 Kdo provádí diagnostiku
Rodina Škola – učitel, třída Pedagogicko-psychologická poradna Speciálně-pedagogické centrum Zdravotnické instituce Zájmové organizace Sdružení poskytující sociální služby

19 Neměli bychom zapomínat !!!
… dítě je aktivním účastníkem diagnostického procesu …

20 Použitá literatura: Hrabal, Vl.: Diagnostika. Praha, Nakladatelství Karolinum 2002. Spáčilová, H.: Pedagogická diagnostika v primární škole I. Olomouc, nakladatelství UP Olomouc 2003. Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha, Portál 2001.


Stáhnout ppt "Pedagogická diagnostika"

Podobné prezentace


Reklamy Google