Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Petra Sobková. „ Pedagogická diagnostika je komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů.“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Petra Sobková. „ Pedagogická diagnostika je komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů.“"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Petra Sobková

2 „ Pedagogická diagnostika je komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů.“ Zelinková Diagnostikou rozumíme „teorii objektivních postupů k určování stavu určitých jevů a procesů, jejich vlastností, příčin těchto vlastností, odchylek vlastností.“ Průcha

3  Pojem pedagogická diagnostika poprvé použil v r. 1910 – H. Spicer (Die Pädagogische Pathologie oder die Lehre von dem Fehler der Kinder)  České země – J. A. Komenský – Informatorium školy mateřské - Didaktika velká - Didaktika analytická

4  Počátek 20. století – školská reforma: - J. V. Klíma – hodnocení úrovně žáků - V. Příhoda – základy kvantitativních metod hodnocení  60. léta 20. století - Změny školského systému - Rozvoj pedagogického poradenství - Bratislava – specializovaný podnik Psychologické a didaktické testy

5 70. léta - Příčiny neprospěchu žáků - Speciálně pedagogická diagnostika 80. léta - Vznikají PPP – spolupráce s učiteli Současnost - J. Novák – Kantorův notes - „pedagogická diagnostika jako prostředek zkvalitnění práce s žákem“

6 POSUN OD K :  konstantní vnímání jedince zdůraznění vývoje  testy a jejich interpretace posuzování současného stavu a hledání cesty vpřed  typizace, klasifikace, porovnávání individuálním popisům a jedinec ve vývoji  otázky – co neumí, kde selhává co umí dobře, jaké je třeba podniknout další kroky, jak změnit podmínky, aby mohl podávat lepší výkon …  segregace postižených a znevýhodněných jedinců integraci mezi běžnou populaci  medicínský model biopsychosociální pojetí zdraví

7

8

9  Obsahová složka  Procesuální složka  Emocionálně-sociální úroveň žáka  Úroveň psychických funkcí  Anamnestické údaje  Diagnostika učitele a použitých metodických postupů  Analýza a syntéza všech získaných poznatků

10 Výsledek procesu pedagogické diagnostiky – zahrnuje komplexní posouzení existujícího stavu J. Mojžíšová, O. Opekarová - úrovně výsledků diagnostické činnosti: 1. prosté konstatování zjištěného stavu (event. ve vztahu k určitému stupni vývoje) 2. konstatování zjištěného stavu s určením pravděpodobných faktorů, které tento stav ovlivnily 3. konstatování 1.a 2 plus definování možnosti dalšího ovlivnění, nebo změny 4. konstatování určitých předpokladů dalšího vývoje (prognóza)

11 - Domluva s odborníky - Případný nárok na finanční příspěvky - Individuální vzdělávací plán POZOR, ABY DIAGNÓZA NEBYLA: - Důvodem pro snížení snahy dítěte - Důvodem identifikace dítěte s diagnózou - NÁLEPKOU !!!

12  Osobnost žáka  Skupina žáků  Pedagogické působení školy  Pedagogická činnost učitele  Vliv výchovných činitelů působících mimo školu

13  Normativní  Kriteriální  Individualizovaná  diferenciální

14 Dlouhodobý, spirálovitě probíhající proces, který musí brát v úvahu všechny systémy, které ovlivňují vývoj jedince. ETAPY: 1.Diagnostický cíl a předmět 2.Sběr diagnostických údajů 3.Zpracování diagnostických dat 4.Interpretace údajů a hodnocení 5.Diagnostické závěry a návrhy pedagogických opatření

15

16

17 V procesu pedagogické diagnostiky je potřeba nezapomínat, že učení a zrání je nerozdělitelně spojeno s vývojem dítěte. Zrání, vývoj, osvojování nových dovedností, učení jsou ovlivňovány vrozenými dispozicemi i vlivy okolí (méně nadaní žáci, více nadaní žáci).

18  Rodina  Škola – učitel, třída  Pedagogicko-psychologická poradna  Speciálně-pedagogické centrum  Zdravotnické instituce  Zájmové organizace  Sdružení poskytující sociální služby

19 … dítě je aktivním účastníkem diagnostického procesu …

20  Hrabal, Vl.: Diagnostika. Praha, Nakladatelství Karolinum 2002.  Spáčilová, H.: Pedagogická diagnostika v primární škole I. Olomouc, nakladatelství UP Olomouc 2003.  Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha, Portál 2001.


Stáhnout ppt "Mgr. Petra Sobková. „ Pedagogická diagnostika je komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů.“"

Podobné prezentace


Reklamy Google