Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s."— Transkript prezentace:

1 Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.
„Tlumočení pro neslyšící “ Naďa Dingová © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

2 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Profesní organizace tlumočníků ČZJ Hlavní cíle Komory jsou: hájení zájmů tlumočníků znakového jazyka zvyšování úrovně profesionálního tlumočení, která je běžná na úrovni zemí EU vzdělávací činnost v oblasti tlumočení tlumočení při úředních i soudních jednáních tlumočení společenských a kulturních akcí © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

3 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Terminologie Dne 21. května 1998 byl prezidentem Václavem Havlem podepsán zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči Nabyl účinnosti 1. ledna 1999 Znaková řeč - v široké veřejnosti nejvíce užívaný termín, není však zdaleka ideální český znakový jazyk + znakovaná čeština Novela zákona vše uvádí na správnou míru © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

4 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Znakovaná čeština je umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání mezi slyšícími a neslyšícími. využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a postavením rukou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka. Transliterátor znakované češtiny © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

5 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Český znakový jazyk je základním dorozumívacím jazykem Neslyšících v České republice. je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické. Tlumočník českého znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

6 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Srovnání znakované češtiny a českého znakového jazyka Znakovaná čeština: Před třemi lety jsem byl v Anglii (Český) znakový jazyk: ANGLIE + JÁ + PŘED_TŘEMI_LETY (inkorporace do jednoho znaku) + BYL Znakovaná čeština: Kdy jste měla horečku? Český znakový jazyk: HORECKA + VY + BYLO + KDY? © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

7 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Existují lingvistické výzkumy, které potvrzují, že znakový jazyk neslyšících je přirozeným jazykem první lingvistická analýza ASL – Američan William Stokoe „Sign Language Structure„, dokázal odlišení gesta a znaku 1993 –začíná výzkum ČZJ - prof. Alena Macurová © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

8 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Český znakový jazyk Ve znakovém jazyce máme k dispozici dvojí nosiče významu: Manuální (tvary, pohyby, pozice rukou) Nemanuální (mimika, pohyby a pozice hlavy a horní části trupu) Můžeme je produkovat a vnímat současně (= simultánně) © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

9 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Český znakový jazyk Jiný způsob existence mluvený jazyk – audioorální = slyšení a hlas znakový jazyk – vizuálněmotorický = vidění a pohyb Používání prostoru Nemanuální složka jako součást gramatického systému Neexistence psané podoby Rozvrstvení (geografické, sociální, funkční) © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

10 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Jazyk a kultura Neslyšících V současnosti můžeme zaznamenat obrození českého znakového jazyka. Neslyšící jsou hrdi na svůj jazyk - dokládají to legendy o vzniku jazyka Komunitu neslyšících stmelují společné problémy v komunikaci s většinovou, slyšící společností © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

11 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Autonomní kultura a pravidla společenského chování Na společenské události neslyšící netleskají, ale třepou rukama nad hlavou pozdrav si neslyšící vyměňují „na dálku“ – ve vzdálenosti, kdy se poprvé spatří, ne tehdy, když jsou si „na doslech“; baví-li se spolu dva neslyšící na veřejnosti, ostatní „mezi nimi“ volně procházejí, zatímco slyšící lidé se staví do „fronty“ a čekají, až domluví, aby mezi mohli projít. Neslyšící často nepociťují žádný sluchový handicap. © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

12 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Pravidla chování českých Neslyšících: Dotyk Neslyšící se dotýkají mnohem častěji než slyšící. je důležitý při příchodu do společnosti (vhodné je všem podat ruku), slouží k přerušení rozhovoru, při přerušení rozhovoru je vhodné dotýkat se ramene, naopak jako nevhodné se hodnotí dotýkání se zad. Další pravidla: např. je neslušné držet ruce znakujícího je velmi nevhodné odvracet zrak od znakujícího partnera bez upozornění pozornost se získává pomocí světelných signálů, které se řídí určitými pravidly © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

13 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Lokální zvyky českých Neslyšících: Dobrou chuť si přejí teprve tehdy, když už všichni mají jídlo na stole. A to tak, že společně poklepají pěstí do stolu, což znamená: „Dobrou chuť!“ Při přípitku se dotknou rukama držícíma skleničky. „Cinknutím“ je pro ně samotný dotyk rukou, nikoli zvuk, který vydávají sklenice. Mezi sebou se zdraví univerzálním pozdravem, který podle situace znamená „ahoj“ „dobrý den“ nebo také „nashledanou“. Pokud se spolu setkají dva dobří známí, pozdraví se dvěma polibky na tvář. Svatby Neslyšících jsou velmi velké, neboť na svatbu má být pozván každý. © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

14 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Komunikace českých Neslyšících: Přímost v komunikaci Japonci Češi Neslyšící Izraelci Nepřímý Přímý © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

15 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Komunikace českých Neslyšících: Nesouhlas Čech: Promiňte, nejsem si zcela jistý, zda s Vámi mohu ve všem souhlasit. Neslyšící: Já nesouhlasím. Izraelec: To je hloupost! Přímost = vyjádření respektu © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

16 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Další typy tlumočení pro neslyšící Vizualizace mluvené češtiny Tlumočení pro hluchoslepé klienty © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

17 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Je „umělecké tlumočení“ tlumočení? Vžité označení „umělecké tlumočení“ není terminologicky zcela správné „Umělecké tlumočení“ v sobě zahrnuje dva na sebe navazující postupy, z nichž ani jeden není fakticky tlumočením: umělecký překlad provedení překladu v synchronizaci s interpretem/hercem Umělecké tlumočení bývá provedeno jedním tlumočníkem Nemusí jít o pravidlo! tlumočení X provedení primárně v českém znakovém jazyce © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

18 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Počet tlumočených představení v ČR do roku 2003: © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

19 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Počet tlumočených představení: 9 Perfect Days Zahrada The Garden Jonathan Livingston Racek Zvoník od Matky boží Oživlé památky Manželské vraždění Černý smích medúzy Vánoční pohádka Počet spolupracujících divadel: 8 Divadlo Nablízko Divadlo Na zábradlí Divadlo ANPU Zapáleni pro dobrou věc Malé Nosticovo divadlo nad Čertovkou Divadlo Na Jizerce Divadlo NoD Divadlo Minor Rok 2008

20 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Typy divadelního tlumočení v ČR forma statického tlumočení forma balkónového tlumočení forma zónového tlumočení forma stínového tlumočení experimentální forma tlumočení © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

21 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Pozvánka na tlumočené představení Divadlo Minor: Pod hladinou ticha Divadlo Na zábradlí: Perfect Days Divadlo Letí: Svou vlastní ženou Umělecká scéna Říše loutek: O pejskovi a kočičce Divadlo Lávka (Divadlo Nad Čertovkou): Jonathan Livingston RAcek © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

22 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Tlumočení hudby Cílem je zprostředkovat Neslyšícímu divákovi stejný prožitek jako má divák slyšící melodie rytmus gradace obsah kontext charakter interpreta emoční náboj © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:

23 Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Pozvánka na přehlídku tlumočení hudby Koncert Podepsáno srdcem: Hotel Clarion Koncert Večer tříkrálový s Bárou Basikovou Český lev 2008 © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet:


Stáhnout ppt "Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google