Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ Tlumočení pro neslyšící “ Naďa Dingová © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet: Česká komora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ Tlumočení pro neslyšící “ Naďa Dingová © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet: Česká komora."— Transkript prezentace:

1 „ Tlumočení pro neslyšící “ Naďa Dingová © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.

2 Hlavní cíle Komory jsou: hájení zájmů tlumočníků znakového jazyka zvyšování úrovně profesionálního tlumočení, která je běžná na úrovni zemí EU vzdělávací činnost v oblasti tlumočení tlumočení při úředních i soudních jednáních tlumočení společenských a kulturních akcí Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Profesní organizace tlumočníků ČZJ

3 Dne 21. května 1998 byl prezidentem Václavem Havlem podepsán zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči Nabyl účinnosti 1. ledna 1999 Znaková řeč - v široké veřejnosti nejvíce užívaný termín, není však zdaleka ideální český znakový jazyk + znakovaná čeština Novela zákona vše uvádí na správnou míru Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Terminologie

4 je umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání mezi slyšícími a neslyšícími. využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a postavením rukou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka. Transliterátor znakované češtiny Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Znakovaná čeština

5 je základním dorozumívacím jazykem Neslyšících v České republice. je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické. Tlumočník českého znakového jazyka Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Český znakový jazyk

6 Znakovaná čeština: Před třemi lety jsem byl v Anglii (Český) znakový jazyk: ANGLIE + JÁ + PŘED_TŘEMI_LETY (inkorporace do jednoho znaku) + BYL Znakovaná čeština: Kdy jste měla horečku? Český znakový jazyk: HORECKA + VY + BYLO + KDY? Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Srovnání znakované češtiny a českého znakového jazyka

7 Česká komora tlumočníků znakového jazyka Existují lingvistické výzkumy, které potvrzují, že znakový jazyk neslyšících je přirozeným jazykem –1960 - první lingvistická analýza ASL – Američan William Stokoe „Sign Language Structure„, dokázal odlišení gesta a znaku –1993 –začíná výzkum ČZJ - prof. Alena Macurová © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com

8 Ve znakovém jazyce máme k dispozici dvojí nosiče významu: a) Manuální (tvary, pohyby, pozice rukou) b) Nemanuální (mimika, pohyby a pozice hlavy a horní části trupu) Můžeme je produkovat a vnímat současně (= simultánně) Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Český znakový jazyk

9 Jiný způsob existence –mluvený jazyk – audioorální = slyšení a hlas –znakový jazyk – vizuálněmotorický = vidění a pohyb Používání prostoru Nemanuální složka jako součást gramatického systému Neexistence psané podoby ●Rozvrstvení (geografické, sociální, funkční) Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Český znakový jazyk

10 V současnosti můžeme zaznamenat obrození českého znakového jazyka. Neslyšící jsou hrdi na svůj jazyk - dokládají to legendy o vzniku jazyka Komunitu neslyšících stmelují společné problémy v komunikaci s většinovou, slyšící společností Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Jazyk a kultura Neslyšících

11 Na společenské události neslyšící netleskají, ale třepou rukama nad hlavou pozdrav si neslyšící vyměňují „na dálku“ – ve vzdálenosti, kdy se poprvé spatří, ne tehdy, když jsou si „na doslech“; baví-li se spolu dva neslyšící na veřejnosti, ostatní „mezi nimi“ volně procházejí, zatímco slyšící lidé se staví do „fronty“ a čekají, až domluví, aby mezi mohli projít. Neslyšící často nepociťují žádný sluchový handicap. Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Autonomní kultura a pravidla společenského chování

12 Dotyk Neslyšící se dotýkají mnohem častěji než slyšící. je důležitý při příchodu do společnosti (vhodné je všem podat ruku), slouží k přerušení rozhovoru, při přerušení rozhovoru je vhodné dotýkat se ramene, naopak jako nevhodné se hodnotí dotýkání se zad. Další pravidla: např. je neslušné držet ruce znakujícího je velmi nevhodné odvracet zrak od znakujícího partnera bez upozornění pozornost se získává pomocí světelných signálů, které se řídí určitými pravidly Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Pravidla chování českých Neslyšících:

13 Dobrou chuť si přejí teprve tehdy, když už všichni mají jídlo na stole. A to tak, že společně poklepají pěstí do stolu, což znamená: „Dobrou chuť!“ Při přípitku se dotknou rukama držícíma skleničky. „Cinknutím“ je pro ně samotný dotyk rukou, nikoli zvuk, který vydávají sklenice. Mezi sebou se zdraví univerzálním pozdravem, který podle situace znamená „ahoj“ „dobrý den“ nebo také „nashledanou“. Pokud se spolu setkají dva dobří známí, pozdraví se dvěma polibky na tvář. Svatby Neslyšících jsou velmi velké, neboť na svatbu má být pozván každý. Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Lokální zvyky českých Neslyšících:

14 Přímost v komunikaci Japonci Češi Neslyšící Izraelci NepřímýPřímý Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Komunikace českých Neslyšících:

15 Nesouhlas Čech: Promiňte, nejsem si zcela jistý, zda s Vámi mohu ve všem souhlasit. Neslyšící: Já nesouhlasím. Izraelec: To je hloupost! Přímost = vyjádření respektu Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Komunikace českých Neslyšících:

16 Vizualizace mluvené češtiny Tlumočení pro hluchoslepé klienty Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Další typy tlumočení pro neslyšící

17 Vžité označení „umělecké tlumočení“ není terminologicky zcela správné „Umělecké tlumočení“ v sobě zahrnuje dva na sebe navazující postupy, z nichž ani jeden není fakticky tlumočením: 1.umělecký překlad 2.provedení překladu v synchronizaci s interpretem/hercem Umělecké tlumočení bývá provedeno jedním tlumočníkem Nemusí jít o pravidlo! tlumočení X provedení primárně v českém znakovém jazyce Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Je „umělecké tlumočení“ tlumočení?

18 Počet tlumočených představení v ČR do roku 2003: Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com 0

19 Česká komora tlumočníků znakového jazyka Počet tlumočených představení:9 Perfect Days Zahrada The Garden Jonathan Livingston Racek Zvoník od Matky boží Oživlé památky Manželské vraždění Černý smích medúzy Vánoční pohádka Počet spolupracujících divadel:8 Divadlo Nablízko Divadlo Na zábradlí Divadlo ANPU Zapáleni pro dobrou věc Malé Nosticovo divadlo nad Čertovkou Divadlo Na Jizerce Divadlo NoD Divadlo Minor Rok 2008

20 forma statického tlumočení forma balkónového tlumočení forma zónového tlumočení forma stínového tlumočení experimentální forma tlumočení Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Typy divadelního tlumočení v ČR

21 Divadlo Minor: Pod hladinou ticha Divadlo Na zábradlí: Perfect Days Divadlo Letí: Svou vlastní ženou Umělecká scéna Říše loutek: O pejskovi a kočičce Divadlo Lávka (Divadlo Nad Čertovkou): Jonathan Livingston RAcek Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Pozvánka na tlumočené představení

22 Cílem je zprostředkovat Neslyšícímu divákovi stejný prožitek jako má divák slyšící melodiemelodie rytmusrytmus gradacegradace obsahobsah kontextkontext charakter interpretacharakter interpreta emoční nábojemoční náboj Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Tlumočení hudby

23 Koncert Podepsáno srdcem: Hotel Clarion Koncert Večer tříkrálový s Bárou Basikovou Český lev 2008 Česká komora tlumočníků znakového jazyka © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., e-mail: info@cktzj.com, internet: www.cktzj.com Pozvánka na přehlídku tlumočení hudby


Stáhnout ppt "„ Tlumočení pro neslyšící “ Naďa Dingová © Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., internet: Česká komora."

Podobné prezentace


Reklamy Google