Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PASCALŮV ZÁKON Autor: RNDr. Kateřina Kopečná

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PASCALŮV ZÁKON Autor: RNDr. Kateřina Kopečná"— Transkript prezentace:

1 PASCALŮV ZÁKON Autor: RNDr. Kateřina Kopečná
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

2 Pokus č.1: pomůcky: postup: plastová láhev, silný špendlík
v části láhve kolem uzávěru vytvoříme několik stejných malých otvorů láhev naplníme vodou a uzavřeme láhev otočíme dnem vzhůru a stiskneme její stěny

3 Výsledek pokusu č.1: Tlaková síla ruky způsobí, že voda vystřikuje:
všemi otvory (tj. všemi směry) stejně prudce vždy kolmo ke stěně nádoby fotit

4 Pokus č.2: pomůcky: postup: výsledek pokusu:
píst s baňkou s malými otvory postup: pístem tlačíme na vodu v nádobě výsledek pokusu: opět pozorujeme, že voda vystřikuje nejen ve směru působící síly, ale všemi směry a vždy kolmo ke stěně nádoby a stejně prudce

5 Shrnutí pokusů č.1 a č.2: působením vnější síly vzniká v kapalině v uzavřené nádobě tlak tlak se v kapalině přenáší do všech směrů a je vždy kolmý ke stěně nádoby domníváme se, že tlak je všude stejný (protože voda vystřikovala přibližně stejně prudce) ověření domněnky – pokus č.3

6 Pokus č.3: postup: plastovou lahev zcela naplníme obarvenou vodou
lahev uzavřeme vzduchotěsnou zátkou se třemi trubičkami trubičky jsou různě zahnuté a zasahují do různé hloubky v libovolném místě stlačíme lahev

7 Výsledek pokusu č.4: stisknutím lahve se ve všech místech kapaliny vytvoří tlak voda vystoupí ve všech třech trubičkách do stejné výšky závěr: vyvolaný tlak je ve všech místech stejný

8 Shrnutí výsledků všech pokusů:
PASCALŮV ZÁKON [čti paskalův] Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. POZNÁMKA: zákon se týká tlaku vyvolaného působením vnější síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě tlak vyvolaný působením gravitační síly (tzv. hydrostatický tlak) budeme zkoumat v dalších článcích

9 Blaise Pascal zákon se nazývá podle svého objevitele Blaise PASCALA (1623 – 1662) francouzský matematik, fyzik a filosof zabýval se výpočty binomických koeficientů (vymyslel tzv. Pascalův trojúhelník), sestrojil počítací stroj, zkoumal hydrostatický tlak (formuloval Pascalův zákon) žil v Paříži s otcem a dvěma sestrami, měl slabé zdraví, ale od dětství projevoval nadání na exaktní vědy [obr1]

10 Připomenutí: Tlaková síla 𝐹 působí vždy kolmo na plochu obsahu 𝑆.
Na této ploše vyvolává tlak (zn. 𝑝), který lze vypočítat podle vztahu: 𝑝= 𝐹 𝑆 jednotka tlaku: 1 pascal (zn. Pa) větší jednotky tlaku: 1 kilopascal (zn. kPa) 1 megapascal (zn. MPa)

11 Vzorový příklad: Zadání: Jaký tlak vyvoláme ve vodě v nádobě, když na píst o obsahu průřezu 4 cm 2 působíme kolmo silou 100 N? Řešení: 𝑆=4 cm 2 =0, m 2 𝐹=100 N 𝑝= ?Pa 𝑝= 𝐹 𝑆 𝑝= 100 0, Pa= Pa= 250 kPa

12 Otázky a úlohy: Porovnej tlaky vyvolané vnější silou ve vodě ve zcela naplněné nádobě tvaru medvídka: v hlavičce medvídka v bříšku medvídka v pravé nožičce medvídka Zdůvodni své odpovědi užitím Pascalova zákona. Odpověď: Tlak bude všude stejný.

13 Otázky a úlohy: Kolmo na hladinu oleje v nádobě působí píst o obsahu průřezu 10 cm 2 tlakovou silou 9 N. Jaký tlak vzniká v oleji v důsledku tohoto působení v bodech A, B, C? Zdůvodni své řešení. Řešení: 𝑆=10 cm 2 =0,001 m 2 𝐹=9 N 𝑝= ?Pa 𝑝= 𝐹 𝑆 p= 9 0,001 Pa=9 000 Pa= 9 kPa Tlak je v bodech A, B, C stejně velký.

14 Otázky a úlohy: Na píst o obsahu průřezu 0,08 m 2 , který se dotýká hladiny kapaliny v uzavřené nádobě, působí vnější tlaková síla. Urči velikost této síly, jestliže v kapalině vznikne tlak 1,2 kPa. Řešení: 𝑆=0,08 m 2 𝑝=1,2 kPa=1 200 Pa 𝐹= ?N Vztah pro výpočet tlakové síly: 𝑝= 𝐹 𝑆 →𝐹=𝑝∙𝑆 𝐹=1 200∙0,08 N=96 N

15 Otázky a úlohy: POKUS: Naplň mikrotenový sáček vodou a pevně jej zavaž. Polož ho do širší nádoby. Jak bys dokázal(a), že když zatlačíš na sáček rukou svisle dolů, působí ve vodě v sáčku tlaková síla, která má v některých bodech i směr svisle nahoru? Odpověď: Do sáčku uděláme několik malých dírek, po stlačení z nich bude vystřikovat voda i svisle vzhůru.

16 Zdroje: [obr1] KOLÁŘOVÁ, Růžena; BOHUNĚK, Jiří. Fyzika pro 7.ročník základní školy. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2004, Učebnice pro základní školy. ISBN


Stáhnout ppt "PASCALŮV ZÁKON Autor: RNDr. Kateřina Kopečná"

Podobné prezentace


Reklamy Google