Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použití dotazu jako zdroj dat pro pohled Vypracovala: Procházková Petra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použití dotazu jako zdroj dat pro pohled Vypracovala: Procházková Petra."— Transkript prezentace:

1 Použití dotazu jako zdroj dat pro pohled Vypracovala: Procházková Petra

2 Vytvoření tabulky n Po spuštění WinBase602 se na obrazovce objeví okno, které je hlavním prostředníkem ke službám. V něm je okno Aplikace. Když kliknete na tlačítko Vytvořit, zobrazí se dialogové okno, kam musíte napsat jméno aplikace. Po zapsání jména kliknete na tlačítko Hotovo. n Nyní se zobrazí okno aplikace, kde si můžete, kliknutím na tlačítka Tabulky a následně Vytvořit, vytvořit tabulku.

3 Vytvoření struktury tabulky n Nyní se vám otevřelo okno Návrh struktury nové tabulky. Do levé části okna do sloupce Jméno sloupce zadáváte jména atributů - např. Jméno, Příjmení…. Do sloupce Typ sloupce zadáváte typy atributů - např. atribut typu „Řetězec znaků, Datum, Obrázek…“. V pravé části potom můžete nastavit další vlastnosti

4 Naplnění tabulky n Máte-li hotovou tabulku, nezbývá vám nic jiného než ji naplnit daty. Klikněte na jméno tabulky (v našem případě „Naše třída“) a pak na tlačítko Otevřít. Zobrazí se vám dialogové okno (viz. obrázek). Záznamy zapisujete pomocí klávesnice, mažete je klávesou Del a mezi jednotlivými sloupci se pohybujete pomocí klávesy Tab nebo myší.

5 Jak můžeme tabulku změnit? n Když máte vytvořenou tabulku, můžete ji libovolně modifikovat (měnit). Můžete změnit nadpis tabulky, přidat nebo odebrat sloupce atd. (např. my jsme změnili název tabulky „Naše třída“ na „Zaměstnanci“ a přidali jsme sloupec „Plat“. n A jak si můžete tabulku prohlédnout? K tomu slouží Pohled do tabulky.

6 Jak vytvořit pohled? n Jak Pohled vytvořit? Klikněte v aplikaci na tlačítko Pohledy a potom na tlačítko Vytvořit. Dopracujete se k tabulce (viz. Obrázek). Chcete-li vložit novou ložku do pohledu nebo změnit typ libovolné složky, použjte k tomu okno Nabídkový panel.

7 Pohled do tabulky n A takhle vypadá konečný pohled do tabulky Zaměstnanci. Jednotlivá data se vám zobrazí, kliknete - li na šipky v MENU.

8 Vytváření dotazu n Teď si vytvoříme dotaz - jednu z možností, jak můžete hledat v tabulce. Kliknete na tlačítko Dotazy, potom na tlačítko Vytvořit a pak už se řídíte pokyny, které se vám postupně ukazují na obrazovce. Pak se vám zobrazí tabulka. Do oblasti SELECT zapíšete atributy, které se vám budou vyskytovat v odpovědi na dotaz.

9 Co je ještě nutné pro vytvoření dotazu? n Součástí tabulky je i oblast WHERE. Tato část je nejdůležitější, protože do ní zapisujete podmínky,které musí dotaz splňovat. Podmínek můžete zapsat více, podle toho, co chcete použitím dotazu zjistit. n Do oblasti ORDER BY uvedete atributy, podle kterých se má dotaz seřadit (můžete ji nechat i prázdnou).

10 Skupiny a funkce používané pro dotaz n V oblasti SELECT můžete definovat skupiny a použití agregovaných funkcí. Do sloupce s nadpisem Agr. popíšete vytváření skupin. Aby se skupiny vytvářely podle nějakého atributu, napíšete jej do prvního řádku v oblasti SELECT a do sloupce Agr. napíšete {G}. Další funkce, které do tohoto sloupce můžete napsat jsou n SUM - sečte hodnoty záznamů, které mají v každé skupině tento atribut vyplněný nějakou hodnotou. n AVG - spočítá průměrnou hodnotu v atributech v rámci každé skupiny n MAX a MIN - zjistí maximální a minimální hodnotu daného atributu v každé skupině (např. rozsah platu pracovníků) n COUNT - zjistí počet záznamů, které mají v daném atributu vyplněnou nějakou hodnotu.

11 Použití dotazu jako zdroje dat pro pohled n Nyní máte dotaz vytvořený a uložený. Jeho výsledky hledání můžete použít jako zdroj dat pro pohled. n Stačí vytvořit nový pohled, místo dat z tabulky použijete data z dotazu. n Náš dotaz byl na takové zamětnance, kteří mají plat vyšší než 4000 a menší nebo roven 7000 a musela být splněna podmínka, že tito zaměstnanci bydlí v Brně. Pohled nám tedy zobrazí jen ty zaměstnance, kteří obě podmínky splňují.


Stáhnout ppt "Použití dotazu jako zdroj dat pro pohled Vypracovala: Procházková Petra."

Podobné prezentace


Reklamy Google