Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ AUTOR: Ing. Ivana Fiedlerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_3. 2. 2. 3. F 13 TEMA: Chemie 8 – Periodická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ AUTOR: Ing. Ivana Fiedlerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_3. 2. 2. 3. F 13 TEMA: Chemie 8 – Periodická."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ AUTOR: Ing. Ivana Fiedlerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_3. 2. 2. 3. F 13 TEMA: Chemie 8 – Periodická tabulka prvků ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2976

2 Periodická soustava prvků Anotace : Cílem je pochopit podstatu periodického zákona na příkladech znázornění souvislostí počtu elektronů ve valenční vrstvě s jejich protonovým číslem. Umět se orientovat v periodické soustavě prvků (používat pojem perioda a skupina). Tento materiál je určen pro žáky 8. ročníku ZŠ

3 Periodická soustava prvků Uspořádání prvků v periodické soustavě prvků není náhodné. Chemikové se dlouhou dobu snažili prvky nějak utřídit nebo rozdělit do skupin. Nejvhodnější variantu (uspořádání do tabulky) publikoval v roce 1871 D. I. Mendělejev.

4 Dmitrij Ivanovič Mendělejev Дмитрий Иванович Менделеев Portrét D. I. Mendělejeva od I. J. RepinaI. J. Repina

5 Prvky jsou uspořádány v periodické soustavě prvků podle rostoucího protonového čísla Z. Mendělejev seřadil prvky do tabulky podle jejich vlastností. V tabulce vynechal prázdná místa pro prvky, které budou teprve objeveny. Dokonce předpověděl vlastnosti některých tehdy neznámých prvků.

6 Periodický zákon: Fyzikální a chemické vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla. (prvky, které jsou v periodické soustavě prvků pod sebou mají podobné vlastnosti )

7 Každému prvku náleží jedno políčko v periodické soustavě prvků. Najdeš v něm: značku prvku český název prvku latinský název prvku protonové číslo hmotnostní číslo (relativní atomovou hmotnost) elektronegativitu

8 U každé značky prvku najdeme :

9

10 Skupiny Svislé sloupce prvků v periodické soustavě prvků se nazývají skupiny Označují se římskou číslicí a velkým písmenem A nebo B. vodík lithium sodík

11 Číslo skupiny odpovídá počtu valenčních elektronů. Některé skupiny prvků získaly svoje vlastní názvy: I.A skupina - alkalické kovy II.A skupina - kovy alkalických zemin VI.A skupina - chalkogeny VII.A skupina - halogeny VII.A skupina - vzácné plyny

12 Periody Vodorovné řady prvků v periodické soustavě prvků se nazývají periody Označují se arabskými čísly 1 - 7 nebo velkými písmeny K – Q. Číslo periody odpovídá počtu elektronových vrstev.

13

14 Rozdělení prvků Většina prvků jsou pevné látky (znázorněny modře) Pouze 2 prvky jsou za normální teploty a tlaku kapaliny - brom a rtuť (znázorněny žlutě). Některé prvky jsou za normální teploty a tlaku plyny (znázorněny bíle). – Vzácné plyny tvoří samostatné atomy, které se neslučují v molekuly. – Ostatní plyny (vodík, dusík, kyslík, fluor, chlor) tvoří dvouatomové molekuly H 2, N 2, O 2, F 2 a Cl 2.

15 Většina prvků (asi 80) jsou kovy dobře vedou elektrický proud a teplo při laboratorní teplotě jsou to pevné látky (kromě rtuti) s vysokou teplotou tání většinou jsou kujné a tažné (můžeme z nich vyrobit např. dráty)

16 Jen pětina prvků jsou nekovy kromě uhlíku jsou špatnými elektrickými a tepelnými vodiči většinou mají nízké teploty tání (jedenáct prvků je plynných, jeden je kapalina) nelze je tvarovat kováním, protože jsou křehké a snadno se lámou

17 Některé prvky jsou polokovy vzhledem připomínají kovy, ale vlastnostmi se podobají více nekovům

18 Zdroje Cs.wikipedia.org: Medeleeff_by_repin [online]. 7. 4. 2010 [cit. 2012- 02-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Medeleeff_by_repin.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Medeleeff_by_repin.jpg Cojeco.cz: Mendělejev [online]. 3.2.2009 [cit. 2012-02-23]. Dostupné z: http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_ desc=58445 http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_ desc=58445 Tabulka.cz: mendelejev [online]. 2012 [cit. 2012-02-23]. Dostupné z: http://www.tabulka.cz/vedci/vedci.asp?id=mendelejev http://www.tabulka.cz/vedci/vedci.asp?id=mendelejev Xantina.hyperlink.cz: prvky [online]. 2012 [cit. 2012-02-23]. Dostupné z: http://xantina.hyperlink.cz/prvky/tab_prvku.htmlhttp://xantina.hyperlink.cz/prvky/tab_prvku.html Vseochemii.estranky.cz: tabulka-prvku [online]. 8. 4. 2010 [cit. 2012- 02-23]. Dostupné z: http://www.vseochemii.estranky.cz/clanky/periodicka-soustava- prvku/tabulka-prvku.html


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ AUTOR: Ing. Ivana Fiedlerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_3. 2. 2. 3. F 13 TEMA: Chemie 8 – Periodická."

Podobné prezentace


Reklamy Google