Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace Kdo říká, co, jakým kanálem, komu s jakým efektem. (H.D.Laswell)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace Kdo říká, co, jakým kanálem, komu s jakým efektem. (H.D.Laswell)"— Transkript prezentace:

1 Komunikace Kdo říká, co, jakým kanálem, komu s jakým efektem. (H.D.Laswell)

2

3 Komunikace Sdělování informace prostřednictvím nejrůznějších signálů a prostředků: ústně, písemně, mimikou, gesty a dalším neverbálním chováním, a to především mezi dvěma či více lidmi, dále pak za pomoci tisku, rozhlasu a dalších médií. Způsoby a prostředky pomáhající ke spojení.

4 Komunikace s pacientem 70 % informací nutných pro stanovení diagnózy vychází z anamnestického pohovoru ! Komunikace není dar, který je každému lékaři automaticky dán, ale dovednost, kterou se lze naučit a dále ji rozvíjet.

5 Komunikace s pacientem  co chci říci  kdy informaci sdělím - odhadnout vhodný čas k předání informace  správné místo pro sdělení informace  jak informaci podám  skutečnosti pro mě jasné nemusejí být jasné druhé straně

6 Komunikace s pacientem  přiměřené tempo a odpovídající tón řeči  sledovat reakce pacienta (zmatek, hněv, úzkost, akceptování)  brát v úvahu pocity pacienta  udržovat v přiměřené míře oční kontakt s pacientem  kontrolovat své neverbální projevy

7 Komunikace s pacientem  umožnit pacientovi, aby se v dostatečné míře vyjádřil  nezneklidňovat ani nedráždit pacienta svým projevem  kontrolovat, zda pacient informaci přijal a pochopil

8

9 Retence informací  v průměru 66 %  zkreslení  význam zpětné vazby

10

11 Vnímání nemoci  pacient - illness = STONÁNÍ  lékař - disease = PORUCHA, CHOROBA  EMPATICKÁ KOMUNIKACE “Jak bych se cítil(a) v situaci, ve které je nyní pacient a co bych v takové situaci nejvíce potřeboval(a) ? “

12 Setkání s pacientem

13 Zahájení setkání  Příprava Dořešení předcházejícího problému Pohodlí pro lékaře  Úvodní kontakt Pozdrav a jméno Představení ( pozice) Vyjádření zájmu a úcty, pohodlí pro pacienta

14 Zahájení setkání  Důvod návštěvy O čem chce pacient hovořit Naslouchání pacientově vstupní informaci Skríning – souhrn stesků Plán setkání

15 Příprava  Nenechávat předcházející problém nedořešený  Osobní pohodlí  Příprava na následujícího pacienta  Provedení těchto činností před kontaktem s pacientem

16 Pozdrav a jméno  Dobrý den, jsem Dr. Novák, prosím pojďte dál a posaďte se.  Dobrý den, prosím posaďte se, asi jsme se ještě neviděli, že ? Jsem Dr. Novák

17 Pozice  Studenti  Stážisté

18 Ověření jména pacienta  Předběžná příprava  Opakovat pacientovo jméno

19 Pohodlí pro pacienta  Teplota  Světlo (oslnění)  Možnost diskuse vsedě  Úroveň kontaktu  Oblečení

20

21 První otázka …  O čem byste chtěl dnes hovořit ?  Jak vám mohu pomoci ?  Povězte mi, proč jste sem přišel ?  Jak se vede ?  Co nového ?  Tak spusťte !  Jen gesto

22 Naslouchání pacientovi  SLOVO MÁ PACIENT  Ne výslech  Riziko fenoménu první stopy  Nonverbální signály

23 Naslouchání  Čekací doba  Facilitativní odpověď Neutrální přitakání Neopakovat  Nonverbální nástroje – zejména oční kontakt  Kredibilita sdělení

24 Skríning  Shrnutí toho, co jste slyšeli + otevřená otázka Takže vás v poslední době hodně bolí hlav a točí se vám.. Máte ještě nějaké další problémy ?

25 Plán setkání  Co budete dělat dnes a jak  Další plán  Pomoc při zajištění  Nezapomenout na úlohu pacienta

26 Porozumění  Přeceňování technických aspektů medicíny  Význam “haló” efektu  Nemoc x nemocný člověk (člověk a jeho potíže)  symbol (slovo) x objekt, jev

27 Rozhovor s pacientem – praktické zásady

28 Struktura úvodního rozhovoru s pacientem  Základní informace o pacientovi  Popis aktuálního problému  Vývoj aktuálního problému  Inventura ostatních obtíží  Rodinná anamnéza  Sociální anamnéza

29 Vývoj aktuálního problému  Co ?  Kde ?  Kdy ?  Jak ?  Proč ?  Kdo ?

30 Inventura ostatních obtíží  Alergie  Kardiovaskulární  Respirační  Gastrointestinální  Močení a stolice  Pohybový  Psychický stav  Nálada, vyjadřování

31 Sociální anamnéza  Životní styl  Rodinné vztahy  Jak tráví den

32 Prezentace pacienta na vizitě  Příprava Maximum informací Selekce zásadních informací Možné otázky Učebnice tahák

33 Prezentace pacienta na vizitě  Prezentace Klid Mluvte plynně a zřetelně Buďte struční Buďte přesní Otázky Citlivost k pacientovi  Zpětná vazba

34 Obvyklé obavy  Pacient se mnou nechce hovořit  Na něco zapomenu  Pacient se mě zeptá na svůj stav  Pacient mi svěří něco důvěrného  Pláč, emoce

35 Sexuální anamnéza - problémy  Stud  Věkový rozdíl  Obavy, že se pacient urazí  Pocit irelevance  Je to práce někoho jiného  Nedostatečné proškolení a dovednosti

36 Nejčastější mýty o sexualitě  Staří lidé nepraktikují sex  Homosexuálové praktikují sex pouze s osobou téhož pohlaví  Vdaná/ženatý nemohou mít pohlavní chorobu  Pacienti, kteří mají sexuální obtíže je rozpoznají a navštíví lékaře  Osoby mladší 15 let nepraktikují sex  Každý rozumí základním principům reprodukce  Pokud mají pacienti nějaké sexuální obtíže, budou o nich hovořit spontánně  Má-li pacient sexuální obtíže, znamená to obvykle, že má též problémy psychické  Všichni pacienti rozumí lékařským termínům týkajícím se sexuality a pohlavních orgánů  Sexuální orientaci lze snadno určit podle toho, jak pacient vypadá a vystupuje

37 Kdy hovořit o sexualitě?  Pacient přichází s problémem, který má pravděpodobně souvislost se sexualitou.  Pacient má zdravotní problém, který může ovlivnit sexualitu  Sexuální problémy nemají vztah k léčbě a onemocnění.

38 Jak hovořit o sexualitě ?  Podání ruky jako signál  Stávající problém a od něho k „citlivým“ otázkám  Vysvětlete důvody  Struktura sexuální anamnézy Věk, kdy byla první zkušenost Jaké byly dosavadní zkušenosti Těhotenství, porody, potraty, antikoncepce STD, kouření, alkohol Sexuální zneužívání Psychické problémy Psychosexuální problémy Kulturní a náboženské rituály, zvyky  Nepředsudečná komunikace – životní styl, sexuální praktiky (napovídat)  Edukace  Spolupráce se specialisty

39


Stáhnout ppt "Komunikace Kdo říká, co, jakým kanálem, komu s jakým efektem. (H.D.Laswell)"

Podobné prezentace


Reklamy Google