Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE (německý ovčák)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPORTOVNÍ KYNOLOGIE (německý ovčák)"— Transkript prezentace:

1 SPORTOVNÍ KYNOLOGIE (německý ovčák)
Národní zkušební řád SPORTOVNÍ KYNOLOGIE (německý ovčák)

2 Prověrka povahy psa Povaha psa se prověřuje po celou dobu zkoušek (včetně vyhlašování výsledků). Pes, který má nápadné nedostatky v povaze, nemůže vyhovět požadavkům i když předcházející části zkoušky proběhly pozitivně. Pokud pes při zkoušce povahy neobstojí, je to důvod k zápisu do výkonnostního průkazu a je diskvalifikován. Prověrka povahy psa začíná před začátkem každé akce kontrolou jeho identity, psi jsou předvedeni jednotlivé na prověšeném vodítku. Pes nesmí být nijak provokován, aby se zamezilo jeho přirozeným reakcím. Zvláště je třeba zamezit jakýmkoli dráždivým vlivům. Přezkoušení povahy neprobíhá pouze na začátku zkoušky, ale během celého jejího průběhu. Objevili rozhodčí nedostatky v povaze, může psa přezkoušet důkladněji (např. při střelbě). Opakování cviků za tímto účelem je povoleno. Rozhodčí se nesmi psa dotýkat. Hodnocení prověrky povahy psa: žádoucí projev povahy pes je sebejistý pes je klidný, jistý a pozorný pes je živý a pozorný pes je nenucený a poslušný mezní případy - nutno dále pozorovat pes je neklidný ale není agresivní, během zkoušky je ale snášenlivý lehce předrážděný, během předváděni se ale zklidni psi, kteří musí být vyloučeni ze zkoušky nejistí a bázliví psi, vyhýbající se lidem nervózni, agresivní nebo psi kousající ze strachu.

3 Zkouška základního minima (ZM)
Stáří psa minimálně 12 měsíců. Maximální počet bodů je 150, minimální je 105 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 35 bodů. Stopa (max. 50 bodů) Stopa vlastní, kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu. Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut. Poslušnost a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) - max.10 bodů b) ovladatelnost psa na vodítku - max.10 bodů c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) - max.10 bodů d) aport volný (předmět psovoda) - max.10 bodů e) odložení psa(vzdálenost 15 kroků) - max.10 bodů Obrana a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) - max.10 bodů b) označení pomocníka - max.10 bodů c) ochrana psovoda - max.10 bodů d) zadržení pomocníka (25 kroků) - max.10 bodů e) odolnost psa (náznak úderů) - max.10 bodů

4 Zkouška všestranného výcviku psa 1. stupně (ZVV1)
Stáří psa minimálně 14 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa vlastní, kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut. Poslušnost a) přivolání psa za pochodu k noze - max.10 bodů b) ovladatelnost psa na vodítku - max.10 bodů c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) - max.10 bodů d) za pochodu odložení vleže - max.10 bodů e) štěkání psa (v sedě u nohy na vodítku) - max.10 bodů f) aport volný (činka psovoda) - max.10 bodů g) skok vysoký (100 cm) - max.10 bodů h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) - max.10 bodů ch) kladina nízká (jedním směrem) - max.10 bodů i) odložení psa (25 kroků) - max.10 bodů Obrana a) odhalení pomocníka: - průzkum terénu (40x50 kroků,čtyři zástěny) - max.10 bodů - vyštěkání pomocníka - max.10 bodů b) zajištění pomocníka: - prohlídka pomocníka - max.10 bodů - výslech pomocníka - max.10 bodů c) ochrana psovoda - přepadení psovoda při výslechu - max.15 bodů - ovladatelnost psa (pouštění) - max.5 bodů d) samostatná činnost psa - zadržení pomocníka (hladké 50 kroků) - max.15 bodů - ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů e) odolnost psa - útok na psa se 2 údery po zákusu - max.15 bodů

5 Zkouška všestranného výcviku psa 2. stupně (ZVV2)
Stáří psa minimálně 16 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa cizí, kroků dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. Poslušnost a) ovladatelnost psa bez vodítka - max.10 bodů b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) - max.10 bodů c) za pochodu odložení vstoje - max.10 bodů d) štěkání psa (ve stoje 1 krok před psovodem) - max.10 bodů e) plížení psa s psovodem (10 kroků) - max.10 bodů f) aport skokem (100 cm, činka psovoda 1 kg) - max.10 bodů g) kladina vysoká (jedním směrem) - max.10 bodů h) vysílání psa (30 kroků) - max.10 bodů ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) - max.10 bodů i) odložení psa (50 kroků) - max.10 bodů Obrana a) odhalení pomocníka - průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn) - max.10 bodů - vyštěkání pomocníka - max.10 bodů b) zajištění pomocníka - prohlídka a výslech pomocníka - max.10 bodů - doprovod pomocníka (20 kroků) - max.10 bodů c) ochrana psovoda - přepadení psovoda při prohlídce - max.15 bodů - ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů d) samostatná činnost psa - zadržení pomocníka (100 kroků) - max.15 bodů e) odolnost psa - útok na psa, 2 údery po zákusu - max.15 bodů

6 Zkouška všestranného výcviku psa 3. stupně (ZVV3)
Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa cizí, kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Poslušnost a) ovladatelnost psa bez vodítka - max.10 bodů b) sedni-lehni-vstaň (20 kroků před psovodem) - max.10 bodů c) za pochodu odložení v sedě - max.10 bodů d) štěkání psa (v leže 20 kroků před psovodem) - max.10 bodů e) plížení psa (10 kroků) - max.10 bodů f) aport šplhem (1,8 m,činka pořadatele 1 kg těžká) - max.10 bodů g) kladina vysoká (oba směry) - max.10 bodů h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) - max.10 bodů ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení) - max.10 bodů i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) - max.10 bodů Obrana a) odhalení pomocníka - průzkum terénu (80x100 kroků, 6 zástěn) - max.10 bodů - vyštěkání pomocníka - max.10 bodů b) zajištění pomocníka - prohlídka, výslech, doprovod pomocníka ( kroků) - max.10 bodů - hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) - max.10 bodů c) ochrana psovoda - přepadení psovoda při doprovodu pomocníka - max.15 bodů - ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů d) samostatná činnost psa - zadržení pomocníka (150 kroků) - max.15 bodů e) odolnost psa - cvik se napojuje na cvik zadržení (při protiútoku dva údery po zákusu) - max.20 bodů

7 Zkouška psa stopaře 1. stupně (ZPS1)
Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 200, minimální je 140 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa cizí, kroků dlouhá, min. 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, dva předměty, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Poslušnost podle ZVV1.

8 Zkouška psa stopaře 2. stupně (ZPS2)
Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210. Stopy a) stopa cizí, kroků dlouhá, min. 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 35 minut. Maximum 100 bodů, minimum 70 bodů. b) stopa cizí, kroků dlouhá, min. 1 hodinu stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, po 30 minutách křížená jinou osobou v polovině prvního a druhého úseku, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. Maximum 100 bodů. Minimum 70 bodů. Poslušnost podle ZVV3.

9 Zkouška psa obranáře 1. stupně (ZPO1)
Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 200, minimální je 140 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů. Poslušnost podle ZVV1. Obrana a) odhalení pomocníka - průzkum terénu (60x100 kroků, přírodní terén, čas 5 minut) - max.10 bodů - vyštěkání pomocníka - max.10 bodů b) zajištění pomocníka - prohlídka, výslech, doprovod pomocníka ( kroků) - max.10 bodů - hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) - max.10 bodů c) ochrana psovoda - přepadení psovoda při doprovodu pomocníka - max.15 bodů - ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů d) samostatná činnost psa - zadržení pomocníka (150 kroků) - max.15 bodů e) odolnost psa - cvik se napojuje na cvik zadržení (při protiútoku dva údery po zákusu) - max.20 bodů

10 Zkouška psa obranáře 2. stupně (ZPO2)
Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210. Poslušnost podle ZVV3. Obrana a) odhalení pomocníků - průzkum terénu (60x200 kroků, přírodní terén, čas 10 minut) - max.20 bodů - vyštěkání pomocníků (2 pomocníci) - max.20 bodů b) zajištění pomocníků - prohlídky, výslechy, doprovody - max.20 bodů - hlídání pomocníků (2 + 1 minuta) - max.20 bodů c) ochrana psovoda - přepadení při prohlídce - max. 15 bodů - ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů - přepadení psovoda při doprovodu pomocníka - max.15 bodů d) samostatná činnost psa - zadržení pomocníka (200 kroků) - max.15 bodů - útok druhého pomocníka (50 kroků) - max. 15 bodů e) odolnost psa - cvik se napojuje na protiútoky obou pomocníků na psa (při protiútoku dva údery po zákusu) - max.40 bodů

11 Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH

12 BH Zkouška doprovodného psa
Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 15 bodů Cvik 2 : Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů Cvik 3: Odložení vsedě 10 bodů Cvik 4: Odložení vleže s přivoláním 10 bodů Cvik 5: Dlouhodobé odložení 10 bodů Celkem bodů

13 Zkouška stupně A (SchH A)
Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 200, minimální je 150 s tím, že v disciplíně poslušnost je postačující minimum 70 bodů, pro disciplínu obrana musí být dosaženo minimum 80 bodů. Poslušnost a) ovladatelnost na vodítku - max. 15 bodů b) ovladatelnost bez vodítka - max. 20 bodů c) odložení za pochodu v sedě - max. 10 bodů d) odložení za pochodu vleže s přivoláním - max. 10 bodů e) aport volný - dřevěná činka 650g - max. 10 bodů f) aport skokem - dřevěná činka 650g - max. 15 bodů g) vysílání vpřed s odložením - max. 10 bodů h) dlouhodobé odložení psa - max. 10 bodů Obrana a) vyhledání figuranta - max. 5 bodů b) vystavení a vyštěkání - max. 10 bodů c) volné sledování k přepadu - max. 5 bodů d) obrana psovoda při přepadu - max. 40 bodů e) protiútok a hlídání - max. 40 bodů

14 Zkouška 1.stupně (SchH1) Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 220 s tím, že v disciplíně stopa a poslušnost je postačující minimum 70 bodů, pro disciplínu obrana musí být dosaženo minimum 80 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa vlastní, kroků dlouhá, minimálně 20 minut stará, se dvěma pravými úhly, 1. předmět na stopě uprostřed prvního nebo druhého úseku, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Poslušnost a) ovladatelnost na vodítku - max. 15 bodů b) ovladatelnost bez vodítka - max. 20 bodů c) odložení za pochodu v sedě - max. 10 bodů d) odložení za pochodu vleže s přivoláním - max. 10 bodů e) aport volný - dřevěná činka 650g - max. 10 bodů f) aport skokem - dřevěná činka 650g - max. 15 bodů g) vysílání vpřed s odložením - max. 10 bodů h) dlouhodobé odložení psa - max. 10 bodů Obrana a) vyhledání figuranta - max. 5 bodů b) vystavení a vyštěkání - max. 10 bodů c) volné sledování k přepadu - max. 5 bodů d) obrana psovoda při přepadu - max. 40 bodů e) protiútok a hlídání - max. 40 bodů

15 Zkouška 2.stupně (SchH2) Stáří psa minimálně 19 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 220 s tím, že v disciplíně stopa a poslušnost je postačující minimum 70 bodů, pro disciplínu obrana musí být dosaženo minimum 80 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa cizí, 600 kroků dlouhá, minimálně 30 minut stará, se dvěma pravými úhly, 1. předmět na stopě uprostřed druhého úseku, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Poslušnost a) ovladatelnost na vodítku - max. 10 bodů b) ovladatelnost bez vodítka - max. 15 bodů c) odložení za pochodu v sedě - max. 5 bodů d) odložení za pochodu vleže s přivoláním - max. 10 bodů e) aport volný - dřevěná aportovací činka o hmotnosti 1 kg - max. 10 bodů f) aport skokem - dřevěná aportovací činka o hmotnosti 650 g - max. 15 bodů g) aport šplhem - dřevěná aportovací činka o hmotnosti 650 g - max. 15 bodů h) vysílání vpřed s odložením - max. 10 bodů ch) dlouhodobé odložení psa - max. 10 bodů Obrana a) vyhledání figuranta - max. 5 bodů b) vystavení a vyštěkání - max. 10 bodů c) pokus o útěk figuranta - max. 10 bodů d) obrana při hlídání - max. 20 bodů e) zadní doprovod - max. 5 bodů f) přepad psa při doprovodu - max. 20 bodů g) útok na psa z pohybu - max. 30 bodů

16 Zkouška 3.stupně (SchH3) Stáří psa minimálně 20 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 220 s tím, že v disciplíně stopa a poslušnost je postačující minimum 70 bodů, pro disciplínu obrana musí být dosaženo minimum 80 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa cizí, 800 kroků dlouhá, minimálně 60 minut stará, se čtyřmi pravými úhly, 1. předmět na stopě po asi 100 krocích na prvním nebo na druhém úseku, 2. předmět uprostřed druhého nebo třetího úseku, 3. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Poslušnost a) ovladatelnost bez vodítka - max. 10 bodů b) odložení v sedě za pochodu - max. 5 bodů c) odložení vleže za poklusu s přivoláním - max. 10 bodů d) odložení ve stoje za pochodu - max. 5 bodů e) odložení ve stoje za poklusu s přivoláním - max. 10 bodů f) aport volný - dřevěná aportovací činka o hmotnosti 2 kg - max. 10 bodů g) aport skokem - dřevěná aportovací činka o hmotnosti 650 g - max. 15 bodů h) aport šplhem - dřevěná aportovací činka o hmotnosti 650 g - max. 15 bodů ch) vysílání vpřed s odložením - max. 10 bodů i) dlouhodobé odložení psa - max. 10 bodů Obrana a) vyhledání figuranta - max. 5 bodů b) vystavení a vyštěkání - max. 10 bodů c) pokus o útěk figuranta - max. 10 bodů d) obrana při hlídání - max. 20 bodů e) zadní doprovod - max. 5 bodů f) přepad psa při doprovodu - max. 15 bodů g) útok na psa z pohybu - max. 20 bodů h) obrana při hlídání - max. 15 bodů

17 Zkouška psa stopaře 1.stupně (FH1)
Stáří psa minimálně 16 měsíců. Maximální počet bodů je 100, minimální je 70 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa cizí, kroků dlouhá, minimálně 180 minut stará, s šesti pravými úhly a sedmi úseky, 1. předmět na stopě nejdříve po 250 krocích na prvním nebo na druhém úseku, 2.a 3.předmět se pokládá podle pokynů rozhodčího, 4. předmět stopu ukončuje. Stopa je 3x křížená cizí osobou (odlišnou od kladeče) 30 minut po nášlapu stopy. Časový limit pro vypracování stopy je 30 minut.

18 Zkouška psa stopaře 2.stupně (FH2)
Stáří psa minimálně 20 měsíců. Maximální počet bodů je 100, minimální je 70 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa cizí, 2000 kroků dlouhá, minimálně 180 minut stará, se sedmi lomy, z nichž alespoň dva jsou ostré a na stopě je jeden oblouk o poloměru m. Na stopě je sedm předmětů položených podle pokynů rozhodčího s tím, že 1.předmět může být položen nejdříve po 250 krocích, poslední předmět stopu ukončuje a předměty se nesmí pokládat v blízkosti lomů nebo přímo na lomy. Stopa je nejméně 2x křížená cizí osobou (odlišnou od kladeče) 30 minut před uvedením psa na stopu. Nášlap stopy je na ploše 20x20 m. Tato plocha je v rozích spodní strany čtverce označena kolíky. Časový limit pro vypracování stopy je 40 minut.

19 Speciální kynologický svaz
TART Zkušební řád Platný od

20 Zkušební řád SKS TART obsahuje tyto zkoušky
ZMT Zkouška základního minima T 1 Zkouška všestranného psa prvního stupně T 2 Zkouška všestranného psa druhého stupně T 3 Zkouška všestranného psa třetího stupně OPT 1 Zkouška psa obranáře prvního stupně OPT 2 Zkouška psa obranáře druhého stupně OPT 3 Zkouška psa obranáře třetího stupně SPT 1 Zkouška psa stopaře prvního stupně SPT 2 Zkouška psa stopaře druhého stupně SPT 3 Zkouška psa stopaře třetího stupně

21 Zkouška ZMT Prováděcí připomínky
Minimální stáří psa ke splnění této zkoušky je 10 měsíců. Předmět pokládaný na konec stopy nesmí být větší jak 10 x 10 x 1 cm a nesmí se nápadně odlišovat od terénu, na kterém je stopa položena. Stopovací šňůra používaná k vedení psa na stopě musí mít délku m. Volné vedení psa na stopě je nepřípustné. Při postupu psa na stopě je možno chválit a povzbuzovat, čím méně se však těchto povelů používá, tím vyšší je bodové hodnocení. Stopovací šňůrou lze přibrzdit pouze rychlost postupu psa, stahování psa do směru stopy je nepřípustné a může vést k odvolání psa ze stopy. Při poslušnosti se jako aport používá libovolný předmět psovoda, mimo výstroje psa. Při dlouhodobém odložení se jedenkrát vystřelí z pistole ráže vyšší než 6 mm. Pokud pes po výstřelu opustí určené místo, rozhodčí práci ukončí a v další části zkoušky se nepokračuje. Obrana začíná vyštěkáním pomocníka napřímo, kdy ve vzdálenosti 30 kroků se nachází poloukrytý pomocník. Psovod vyšle psa s povelem "revír" a sám zůstává na místě. Po vyštěkání na povel rozhodčího se přesune psovod ke psu a pokračuje prohlídkou a výslechem. Zbraň má pomocník pouze při vyštěkání, při všech zbývajících disciplínách obrany ZMT je pomocník neozbrojen. Pachové práce Stopa vlastní, 150 kroků dlouhá, 15 min. stará s jedním obloukem napodobujícím pravý úhel, zakončená předmětem psovoda. Limit na vypracování: 7 min. 50 bodů Celkem 50 bodů Poslušnost Přivolání psa před sebe 10 bodů Ovladatelnost na vodítku 10 bodů Aport volný 10 bodů Štěkání na povel u nohy 10 bodů Odložení psa 10 bodů Obrana Vyštěkání pomocníka 10 bodů Prohlídka a výslech 5 bodů Napadení při výslechu 15 bodů Hladké zadržení 10 kroků 20 bodů

22 Zkouška T 1 Pachové práce
Stopa vlastní, 30 min. stará, 450 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty psovoda na stopě. Limit na vypracování stopy: 10 min. 100 bodů Celkem 100 bodů Poslušnost Přivolání psa před sebe 10 bodů Ovladatelnost na vodítku 10 bodů Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů Odložení za pochodu vleže 10 bodů Aport volný 10 bodů Aport přes překážku 80 cm 10 bodů Kladina nízká 1 m jedním směrem 10 bodů Štěkání na povel u nohy psovoda 10 bodů Dlouhodobé odložení 10 bodů Střelba 10 bodů Obrana Průzkum přírodního terénu 10 bodů Vyštěkání nalezené osoby 20 bodů Prohlídka a výslech 10 bodů Napadení psovoda při výslechu 20 / 5 bodů Hladké zadržení na 50 kroků 30 / 5 bodů

23 Zkouška T 2 Pachové práce
Stopa cizí, 1hod. stará, 900 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě. Limit na vypracování stopy: 15 min. 100 bodů Celkem 100 bodů Poslušnost Přivolání psa za pochodu k noze 10 bodů Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů Sedni, lehni, vstaň 5 kroků před psovodem 10 bodů Odložení za pochodu ve stoje 10 bodů Aport přes překážku 1 m 10 bodů Šplh přes překážku typu A jedním směrem 10 bodů Kladina se žebříky jedním směrem 10 bodů Štěkání ve stoje 5 kroků před psovodem 10 bodů Dlouhodobé odložení 10 bodů Střelba 10 bodů Obrana Průzkum přírodního terénu 10 bodů Vyštěkání nalezené osoby 15 bodů Prohlídka a výslech 5 bodů Napadení psovoda při prohlídce 15 / 5 bodů Doprovod 5 bodů Hladké zadržení na 100 kroků 20 / 5 bodů Zkouška odvahy 20 bodů

24 Zkouška T 3 Pachové práce
Stopa cizí, 2 hod. stará, 1600 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu a jednou v ostrém, dva předměty kladeče na stopě. Limit na vypracování stopy: 20 min. 100 bodů Celkem 100 bodů Poslušnost Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů Sedni, lehni, vstaň 20 kroků před psovodem 10 bodů Odložení za pochodu vsedě 10 bodů Aport šplhem přes překážku A 180 cm 10 bodů Kladina se žebříky oběma směry 10 bodů Štěkání vleže 20 kroků před psovodem 10 bodů Plížení psa z 10 kroků k psovodovi 10 bodů Vysílání psa na 50 kroků 10 bodů Přivolání psa před sebe 10 bodů Dlouhodobé odložení, psovod v úkrytu 10 bodů Obrana Průzkum přírodního terénu 10 bodů Vyštěkání nalezené osoby 10 bodů Prohlídka, výslech, doprovod 10 bodů Napadení psovoda při doprovodu 10 / 5 bodů Hlídání pomocníka po dobu 2 min. 10 / 5 bodů Kontrolní výkon na 200 kroků 35 / 5 bodů

25 Zkouška OPT 1 Poslušnost Přivolání psa před sebe 10 bodů
Ovladatelnost na vodítku 10 bodů Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů Štěkání na povel u nohy 10 bodů Odložení 25 kroků 10 bodů Celkem 50 bodů Obrana Průzkum přírodního terénu 20 bodů Označení pomocníka 20 bodů Prohlídka 10 bodů Přepadení při prohlídce 15 / 5 bodů Eskorta a přepad 25 / 5 bodů Kontrolní výkon na 100 kroků 95 / 5 bodů Hlídání předmětu 20 bodů Neúplatnost psa 30 bodů Celkem 250 bodů

26 Zkouška OPT 2 Poslušnost Přivolání psa před sebe 10 bodů
Ovladatelnost na vodítku 10 bodů Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů Štěkání na povel u nohy 10 bodů Odložení 25 kroků 10 bodů Celkem 50 bodů Obrana Průzkum objektu a označení pomocníka 30 bodů Přepad psovoda při pochůzce 15 / 5 bodů Likvidace výtržnosti (dva pomocníci) 30 bodů Zákrok v místnosti 40 bodů Kontrolní výkon 150 kroků (dva pomocníci) 130 bodů Celkem 250 bodů

27 Zkouška OPT 3 Poslušnost Přivolání psa za pochodu k noze 10 bodů
Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů Odložení za pochodu vleže 10 bodů Aport přes překážku 1 m 10 bodů Šplh přes překážku 180 cm tam i zpět 10 bodů Kladina nízká 1 m jedním směrem 10 bodů Štěkání psa u nohy psovoda 10 bodů Dlouhodobé odložení 25 kroků 10 bodů Střelba 10 bodů Celkem 100 bodů Obrana Denní práce Průzkum objektu - označení pomocníka 30 bodů Zákrok v místnosti 30 bodů Přepad psovoda 20 bodů Prohlídka, výslech, doprovod 10 bodů Hladké zadržení pomocníka 150 kroků 45 / 5 bodů Kontrolní výkon 200 kroků 95 / 5 bodů Noční práce Avizace za pochodu 30 bodů Hladké zadržení pomocníka 60 kroků 30 bodů Celkem 300 bodů

28 Zkouška SPT 1 Pachové práce
Stopa cizí, 60 min. stará, 900 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, limit na vypracování stopy: 15 min. 100 bodů Nalezení ztraceného předmětu psovoda na vzdálenost 30 kroků. 20 bodů Rozlišení vlastního předmětu psovoda mezi dvěma cizími předměty pomocníka, dva pokusy. 30 bodů Celkem 150 bodů Poslušnost Přivolání psa před sebe 10 bodů Ovladatelnost na vodítku 10 bodů Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů Aport volný 10 bodů Odložení 25 kroků 10 bodů Celkem 50 bodů

29 Zkouška SPT 2 Pachové práce
Stopa cizí, 2 hod. stará, 1600 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu a jednou v ostrém, dva předměty kladeče na stopě, limit na vypracování stopy: 20 min. 100 bodů Rozlišení vlastního předmětu psovoda mezi čtyřmi cizími předměty pomocníků, dva pokusy. 50 bodů Celkem 150 bodů Poslušnost Přivolání psa před sebe 10 bodů Ovladatelnost na vodítku 10 bodů Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů Aport volný 10 bodů Odložení 25 kroků 10 bodů Celkem 50 bodů

30 Zkouška SPT 3 Pachové práce
Stopa cizí, 2 hod. stará, 800 kroků dlouhá, třikrát lomená - dvakrát v pravém a jedenkrát v ostrém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, limit na vypracování: 15 min. 100 bodů Stopa cizí, 4 hod. stará, 1500 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, položená na dvou rozdílných terénech. Limit na vypracování: 25 min. 100 bodů Celkem 200 bodů Poslušnost Přivolání psa před sebe 10 bodů Ovladatelnost na vodítku 10 bodů Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů Aport volný 10 bodů Odložení 25 kroků 10 bodů Celkem 50 bodů

31 Zkoušky podle mezinárodního zkušebního řádu IPO

32 Mezinárodní zkušební řád třídy 1 (IPO1)
Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa vlastní, kroků dlouhá, minimálně 20 minut stará, se dvěma pravými úhly, 1. předmět na stopě uprostřed prvního nebo druhého úseku, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. Poslušnost a) ovladatelnost na vodítku a přirozenost - max. 15 bodů b) ovladatelnost bez vodítka - max. 20 bodů c) odložení za pochodu v sedě - max. 10 bodů d) odložení za pochodu vleže s přivoláním - max. 10 bodů e) aport volný - předmět psovoda - max. 10 bodů f) aport skokem - předmět psovoda - max. 15 bodů g) vysílání vpřed s odložením - max. 10 bodů h) dlouhodobé odložení psa - max. 10 bodů Obrana a) vyhledání figuranta - max. 5 bodů b) vystavení a vyštěkání - max bodů c) pokus o útěk figuranta - max. 25 bodů d) obrana při hlídání - max. 25 bodů e) útok na psa z pohybu - max. 25 bodů

33 Mezinárodní zkušební řád třídy 2 (IPO2)
Stáří psa minimálně 19 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa cizí, 600 kroků dlouhá, minimálně 30 minut stará, se dvěma pravými úhly, 1. předmět na stopě uprostřed prvního nebo druhého úseku, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. Poslušnost a) ovladatelnost na vodítku a přirozenost - max. 10 bodů b) ovladatelnost bez vodítka - max. 15 bodů c) odložení za pochodu v sedě - max. 5 bodů d) odložení za pochodu vleže s přivoláním - max. 10 bodů e) aport volný - dřevěná aportovací činka o hmotnosti 1 kg - max. 10 bodů f) aport skokem - dřevěná aportovací činka o hmotnosti 650 g - max. 15 bodů g) aport šplhem - předmět psovoda - max. 15 bodů h) vysílání vpřed s odložením - max. 10 bodů ch) dlouhodobé odložení psa - max. 10 bodů Obrana a) vyhledání figuranta - max. 5 bodů b) vystavení a vyštěkání - max. 5+5 bodů c) pokus o útěk figuranta - max. 20 bodů d) obrana při hlídání - max. 20 bodů e) zadní doprovod - max. 5 bodů f) přepad psa při doprovodu - max. 20 bodů g) útok na psa z pohybu - max. 20 bodů

34 Mezinárodní zkušební řád třídy 3 (IPO3)
Stáří psa minimálně 20 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů. Stopa (max. 100 bodů) Stopa cizí, 800 metrů dlouhá, minimálně 60 minut stará, se čtyřmi pravými úhly, 1. předmět na stopě po asi 100 krocích, 2. předmět uprostřed druhého nebo třetího úseku, 3. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Poslušnost a) ovladatelnost bez vodítka - max. 10 bodů b) odložení v sedě za pochodu - max. 5 bodů c) odložení vleže za poklusu s přivoláním - max. 10 bodů d) odložení ve stoje za pochodu - max. 5 bodů e) odložení ve stoje za poklusu s přivoláním - max. 10 bodů f) aport volný - dřevěná aportovací činka o hmotnosti 2 kg - max. 10 bodů g) aport skokem - dřevěná aportovací činka o hmotnosti 650 g - max. 15 bodů h) aport šplhem - předmět psovoda nebo dřevěná aportovací činka o hmotnosti 650 g - max. 15 bodů ch) vysílání vpřed s odložením - max. 10 bodů i) dlouhodobé odložení psa - max. 10 bodů Obrana a) vyhledání figuranta - max. 10 bodů b) vystavení a vyštěkání - max. 5+5 bodů c) pokus o útěk figuranta - max. 15 bodů d) obrana při hlídání - max. 15 bodů e) zadní doprovod - max. 5 bodů f) přepad psa při doprovodu - max. 15 bodů g) útok na psa z pohybu - max. 15 bodů h) obrana při hlídání - max. 15 bodů

35 Něco z výstav  .. Výstavy psů - zkratky a pojmy Ocenění, zadávaná na výstavách psů, se liší podle typu výstavy. Samozřejmě některé tituly jsou společné pro více druhů výstav a také "základní" známky jsou stejné pro všechny výstavy.

36 Objasněme si tedy nejdříve známky
Objasněme si tedy nejdříve známky. V přehledu uvádíme známku, v závorce zkratku a také barvu stužky, kterou pes za tu kterou známku získává. velmi nadějný (VN) - žlutá stužka nadějný (N) - bílá stužka výborný (V) - modrá stužka velmi dobrý (VD) - červená stužka dobrý (D) - zelená stužka dostatečný (dost.) - fialová stužka nedostatečný

37 vystavovaní psi jsou rozdělení do tříd
vystavovaní psi jsou rozdělení do tříd. Již na přihlášce je nutno uvést, do které třídy svého psa hlásíte, jinak je zařazen podle uvážení vystavovatele, což ale pro vás nemusí být vždy výhodné. Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle věku a případných titulů, které již pes za svou kariéru získal. tř. štěňat měsíců tř. dorostu měsíců tř. mladých měsíců mezitřída měsíců tř. otevřená - od 15 měsíců bez omezení

38 tř. pracovní - od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu (otevírá se jen u některých plemen - služebních, loveckých...) tř. vítězů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem, příp. titulem národní, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy (otevírá se na národních výstavách) tř. šampionů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem tř. veteránů - od 8 let neomezeně V uvedených třídách se zadávají výše uvedené známky - pro tř. dorostu jsou to známky VN a N, pro ostatní třídy V až nedostatečná, navíc se zadává pořadí 4 nejlepších jedinců v každé třídě (pouze se známkou V nebo VD) a nejlepší jedinci z každé třídy mohou získat také tituly.

39 Seznamme se s těmi, které jsou zadávány na tzv. vyšších výstavách:
tř. dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců ocených známkou VN zadává také Nejlepší dorost tř. mladých - CAJC mezitřída, tř. otevřená, pracovní, vítězů a šampionů - CAC, res.CAC tř. veteránů - Nejhezčí veterán Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná. Pojďme si je tedy vyjmenovat a říci si, v čem se liší. Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV

40 Co tyto zkratky znamenají?
CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1 res.CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1 CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC res.CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB Všechny tyto tituly jsou důležité pro získání tzv. kumulativních titulů, o nichž se zmíníme později.

41 NV = Národní vítěz; KV = Klubový vítěz; VSV = Vítěz speciální výstavy - zadává se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů Zde končí tituly, o něž se ucházejí příslušníci stejného plemene. U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, tj. ne každý jedinec oceněný známkou V1 je získá. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit. BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 9 skupin FCI) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD

42 A nyní slíbené kumulativní tituly
A nyní slíbené kumulativní tituly. Nemůžeme samozřejmě vyjmenovat podmínky národních titulů všech zemí FCI (Mezinárodní kynologická organizace), proto se zaměříme pouze na tituly naše - české + mezinárodní. ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích. ČESKÝ ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě. Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.

43 ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den. Na závěr zbývá ještě se zmínit o tzv. nižších výstavách a titulech na nich zadávaných: Oblastní výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť) Krajská výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť) I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží, kde soutěží o např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy. Poslední jmenovaný je titul nejvyšší, o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.

44 Není tam uplně všechno časem přidám další  .
Ps: odkazy na Střešní organizace, odborné svazy a kluby:


Stáhnout ppt "SPORTOVNÍ KYNOLOGIE (německý ovčák)"

Podobné prezentace


Reklamy Google