Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur"— Transkript prezentace:

1 Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur
dr.Ján Mišovič, CSc

2 Role médií a vůdců mínění
Úvod Role médií a interpersonální komunikace Názorový vůdce a teorie dvoustupňového toku komunikace Působení názorových vůdců a massmédií při utváření postojů obyvatel českého města Názoroví vůdci a utváření stranické loajality r

3 Role médií a vůdců mínění
Technické prostředky využívají média k tomu, aby zvětšila rozsah svého působení.Působení je pozorovatelné i ze zeměpisného hlediska r

4 Role médií a vůdců mínění
Masovou komunikaci lze chápat jako nový typ zprostředkování a kvalitativně novou dimenzi výměny informací, při které se stýkají organizace, instituce, vrstvy a skupiny zastoupené konkrétními lidmi, jako sdělovatelé a příjemci. r

5 Role médií a vůdců mínění
D. Riesman v roce 1950 charakterizoval změny v americké společnosti z hlediska přístupu k působení vnějšího okolí. Hovoří o : tradičně řízeném typu,o niterně řízeném člověku, o vnějškově řízeném člověku r

6 Role médií a vůdců mínění
Význam osobní mezilidské komunikace se dostává do popředí zájmu sociologů vedle působené propagandy a médií v čtyřicátých letech 20. století např. ve výzkumu P. Lazarsfelda a jeho spolupracovníků „The People´s Choice“ r

7 Role médií a vůdců mínění
Pojem názorový vůdce (opinion leader) poprvé vymezil Lazarsfeld.Označoval osoby, které mají vliv na utváření názorů a postojů lidí kolem sebe. Lazarsfeld formuluje tezi o dvoustupňovém toku komunikace r

8 Role médií a vůdců mínění
Z hlediska role názorového vůdcovství je důležitá jeho identifikace.Zjišťování názorového vůdcovství rozpracovala E. Noelleová prostřednictvím tzv. „síly osobnosti“ PS škály (Personality Strength Scale). r

9 Role médií a vůdců mínění
Podle odpovědí na PS škále rozlišila čtyři skupiny osob: 1. S vysokou silou osobnosti skór 111 až 149 (23 %) , 2. S vysokým průměrem PS škály skór 91 až 110 (30 %) 3. S nízkým průměrem -skór (30 %) , 4. S nízkou sílou osobnosti skór (17 %). r

10 Role médií a vůdců mínění
Důležitý je i mechanismus podpory názorových vůdců. V obecné rovině přibližuje vnější podmínky podmiňující názorové vůdcovství francouzský sociolog P. Bourdieu r

11 Role médií a vůdců mínění
První z československých reprezentativních výzkumných projektů na téma mezilidská komunikace a utváření politických postojů proběhl v letech 1999 až 2001 r

12 Role médií a vůdců mínění
Výsledky z Klatov Názorově závislí na škále 75 až 149 bodů dosáhli do 99 bodů a v populaci tvoří 34, 7 % , názorově průměrní mezi body představují 43,1 %, nejvyšší třetí kategorie se bodů 22 ,2. r

13 Role médií a vůdců mínění
Názorové vůdcovství podle zájmu o politiku Závis. průměr. mír vliv. náz.vůdci vůbec nez trochu z docela z velmi zaj r

14 Role médií a vůdců mínění
Názoroví vůdci a utvážení stranické loajality. Vzniká volební chování na základě prvotního rozhodnutí, které se opakuje, nebo vždy nově váženého rozhodnutí? To je centrální otázka výzkumu volebního chování. r

15 Role médií a vůdců mínění
Existují tři modely volebního chování, sociologický model, model racionálního chování,model stranické identifikace r

16 Role médií a vůdců mínění
Z poznatků je zřejmé, že stranická identifikace se utváří tam, kde se utvářejí masové strany. Stranickou identifikací se myslí osobní vazba, kterou má jedinec k dané politické straně, nebo pocit sounáležitosti s danou politickou stranou r


Stáhnout ppt "Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur"

Podobné prezentace


Reklamy Google