Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur dr.Ján Mišovič, CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur dr.Ján Mišovič, CSc"— Transkript prezentace:

1 1.1. Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur dr.Ján Mišovič, CSc

2 2.2. r Role médií a vůdců mínění Úvod Role médií a interpersonální komunikace Názorový vůdce a teorie dvoustupňového toku komunikace Působení názorových vůdců a massmédií při utváření postojů obyvatel českého města Názoroví vůdci a utváření stranické loajality

3 3.3. r Role médií a vůdců mínění Technické prostředky využívají média k tomu, aby zvětšila rozsah svého působení.Působení je pozorovatelné i ze zeměpisného hlediska

4 4.4. r Role médií a vůdců mínění Masovou komunikaci lze chápat jako nový typ zprostředkování a kvalitativně novou dimenzi výměny informací, při které se stýkají organizace, instituce, vrstvy a skupiny zastoupené konkrétními lidmi, jako sdělovatelé a příjemci.

5 5.5. r Role médií a vůdců mínění D. Riesman v roce 1950 charakterizoval změny v americké společnosti z hlediska přístupu k působení vnějšího okolí. Hovoří o : tradičně řízeném typu,o niterně řízeném člověku, o vnějškově řízeném člověku

6 6.6. r Role médií a vůdců mínění Význam osobní mezilidské komunikace se dostává do popředí zájmu sociologů vedle působené propagandy a médií v čtyřicátých letech 20. století např. ve výzkumu P. Lazarsfelda a jeho spolupracovníků „The People´s Choice“

7 7.7. r Role médií a vůdců mínění Pojem názorový vůdce (opinion leader) poprvé vymezil Lazarsfeld. Označoval osoby, které mají vliv na utváření názorů a postojů lidí kolem sebe. Lazarsfeld formuluje tezi o dvoustupňovém toku komunikace

8 8.8. r Role médií a vůdců mínění Z hlediska role názorového vůdcovství je důležitá jeho identifikace.Zjišťování názorového vůdcovství rozpracovala E. Noelleová prostřednictvím tzv. „síly osobnosti“ PS škály (Personality Strength Scale).

9 9.9. r Role médií a vůdců mínění Podle odpovědí na PS škále rozlišila čtyři skupiny osob: 1. S vysokou silou osobnosti skór 111 až 149 (23 %), 2. S vysokým průměrem PS škály skór 91 až 110 (30 %) 3. S nízkým průměrem -skór (30 %), 4. S nízkou sílou osobnosti skór (17 %).

10 10. r Role médií a vůdců mínění Důležitý je i mechanismus podpory názorových vůdců. V obecné rovině přibližuje vnější podmínky podmiňující názorové vůdcovství francouzský sociolog P. Bourdieu

11 11. r Role médií a vůdců mínění První z československých reprezentativních výzkumných projektů na téma mezilidská komunikace a utváření politických postojů proběhl v letech 1999 až 2001

12 12. r Role médií a vůdců mínění Výsledky z Klatov Názorově závislí na škále 75 až 149 bodů dosáhli do 99 bodů a v populaci tvoří 34, 7 %, názorově průměrní mezi body představují 43,1 %, nejvyšší třetí kategorie se bodů 22,2.

13 13. r Role médií a vůdců mínění Názorové vůdcovství podle zájmu o politiku Závis. průměr. mír vliv. náz.vůdci vůbec nez trochu z docela z velmi zaj

14 14. r Role médií a vůdců mínění Názoroví vůdci a utvážení stranické loajality. Vzniká volební chování na základě prvotního rozhodnutí, které se opakuje, nebo vždy nově váženého rozhodnutí? To je centrální otázka výzkumu volebního chování.

15 15. r Role médií a vůdců mínění Existují tři modely volebního chování, sociologický model, model racionálního chování,model stranické identifikace

16 16. r Role médií a vůdců mínění Z poznatků je zřejmé, že stranická identifikace se utváří tam, kde se utvářejí masové strany. Stranickou identifikací se myslí osobní vazba, kterou má jedinec k dané politické straně, nebo pocit sounáležitosti s danou politickou stranou


Stáhnout ppt "1.1. Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur dr.Ján Mišovič, CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google