Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur dr.Ján Mišovič, CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur dr.Ján Mišovič, CSc"— Transkript prezentace:

1 1.1. Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur dr.Ján Mišovič, CSc misovic@volny.cz

2 2.2. r Role médií a vůdců mínění Úvod Role médií a interpersonální komunikace Názorový vůdce a teorie dvoustupňového toku komunikace Působení názorových vůdců a massmédií při utváření postojů obyvatel českého města Názoroví vůdci a utváření stranické loajality

3 3.3. r Role médií a vůdců mínění Technické prostředky využívají média k tomu, aby zvětšila rozsah svého působení.Působení je pozorovatelné i ze zeměpisného hlediska

4 4.4. r Role médií a vůdců mínění Masovou komunikaci lze chápat jako nový typ zprostředkování a kvalitativně novou dimenzi výměny informací, při které se stýkají organizace, instituce, vrstvy a skupiny zastoupené konkrétními lidmi, jako sdělovatelé a příjemci.

5 5.5. r Role médií a vůdců mínění D. Riesman v roce 1950 charakterizoval změny v americké společnosti z hlediska přístupu k působení vnějšího okolí. Hovoří o : tradičně řízeném typu,o niterně řízeném člověku, o vnějškově řízeném člověku

6 6.6. r Role médií a vůdců mínění Význam osobní mezilidské komunikace se dostává do popředí zájmu sociologů vedle působené propagandy a médií v čtyřicátých letech 20. století např. ve výzkumu P. Lazarsfelda a jeho spolupracovníků „The People´s Choice“

7 7.7. r Role médií a vůdců mínění Pojem názorový vůdce (opinion leader) poprvé vymezil Lazarsfeld. Označoval osoby, které mají vliv na utváření názorů a postojů lidí kolem sebe. Lazarsfeld formuluje tezi o dvoustupňovém toku komunikace

8 8.8. r Role médií a vůdců mínění Z hlediska role názorového vůdcovství je důležitá jeho identifikace.Zjišťování názorového vůdcovství rozpracovala E. Noelleová prostřednictvím tzv. „síly osobnosti“ PS škály (Personality Strength Scale).

9 9.9. r Role médií a vůdců mínění Podle odpovědí na PS škále rozlišila čtyři skupiny osob: 1. S vysokou silou osobnosti skór 111 až 149 (23 %), 2. S vysokým průměrem PS škály skór 91 až 110 (30 %) 3. S nízkým průměrem -skór 81-90 (30 %), 4. S nízkou sílou osobnosti skór 75 -80 (17 %).

10 10. r Role médií a vůdců mínění Důležitý je i mechanismus podpory názorových vůdců. V obecné rovině přibližuje vnější podmínky podmiňující názorové vůdcovství francouzský sociolog P. Bourdieu

11 11. r Role médií a vůdců mínění První z československých reprezentativních výzkumných projektů na téma mezilidská komunikace a utváření politických postojů proběhl v letech 1999 až 2001

12 12. r Role médií a vůdců mínění Výsledky z Klatov Názorově závislí na škále 75 až 149 bodů dosáhli do 99 bodů a v populaci tvoří 34, 7 %, názorově průměrní mezi 100-123 body představují 43,1 %, nejvyšší třetí kategorie se 101-149 bodů 22,2.

13 13. r Role médií a vůdců mínění Názorové vůdcovství podle zájmu o politiku Závis. průměr. mír vliv. náz.vůdci vůbec nez. 51 25 13 11 trochu z. 33 35 18 14 docela z. 26 28 21 25 velmi zaj. 14 27 24 35

14 14. r Role médií a vůdců mínění Názoroví vůdci a utvážení stranické loajality. Vzniká volební chování na základě prvotního rozhodnutí, které se opakuje, nebo vždy nově váženého rozhodnutí? To je centrální otázka výzkumu volebního chování.

15 15. r Role médií a vůdců mínění Existují tři modely volebního chování, sociologický model, model racionálního chování,model stranické identifikace

16 16. r Role médií a vůdců mínění Z poznatků je zřejmé, že stranická identifikace se utváří tam, kde se utvářejí masové strany. Stranickou identifikací se myslí osobní vazba, kterou má jedinec k dané politické straně, nebo pocit sounáležitosti s danou politickou stranou


Stáhnout ppt "1.1. Role médií a vůdců mínění při formování názorových struktur dr.Ján Mišovič, CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google