Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejvyšší kontrolní úřad. Budova NKÚ v Praze (Jankovcova 2)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejvyšší kontrolní úřad. Budova NKÚ v Praze (Jankovcova 2)"— Transkript prezentace:

1 Nejvyšší kontrolní úřad

2 Budova NKÚ v Praze (Jankovcova 2)

3 Pohled na budovu NKÚ z vrcholu Lighthouse Towers

4 Charakteristika NKÚ  Hlava pátá Ústavy ČR  Nezávislý orgán  Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu  Někdy bývá označován jako „čtvrtý pilíř demokracie“ (moc kontrolní) (uveďte tři pilíře demokracie) Moc zákonodárná, výkonná a soudní

5  Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanovuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu (nabyl účinnosti 1. 7. 1993)  Vnitřní pořádek upravuje organizační řád, jednací řády Kolegia, senátů a kárný řád

6 Orgány NKÚ  Prezident NKÚ  Viceprezident  Kolegium (prezident, viceprezident, 15 členů NKÚ)  Senáty (složené ze tří a více členů NKÚ)  Kárná komora NKÚ (složená z prezidenta NKÚ a 2 soudců Nejvyššího soudu)

7 Prezident a viceprezident NKÚ  Jmenováni prezidentem ČR na návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na 9 let  Jmenování nepodléhá kontrasignaci vlády ČR

8 Kolegium  Členy volí PS PČR na návrh prezidenta NKÚ  Jsou voleni bez časového omezení (do 65 let věku)  http://www.nku.cz/cz/urad/kolegium- nku.htm http://www.nku.cz/cz/urad/kolegium- nku.htm http://www.nku.cz/cz/urad/kolegium- nku.htm

9 Činnost  Kontrola hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti  Kontrola státního závěrečného účtu ČR  Kontrola plnění státního rozpočtu

10  Kontrola hospodaření s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky  Kontrola vydávání a umořování státních cenných papírů  Kontrola zadávání státních zakázek  Kontrola hospodaření ČNB v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů

11 na provoz ČNB

12 Děkuji Vám za pozornost

13 Kontrolní úkoly 1. Kdo jmenuje prezidenta NKÚ? 2. Která Hlava Ústavy ČR pojednává o NKÚ? 3. Jaké je funkční období viceprezidenta? 4. Kdo tvoří Kárnou komoru NKÚ? 5. Kolik členů NKÚ minimálně tvoří senát? 6. Uveďte dva základní úkoly NKÚ.

14 6. Kolik členů tvoří Kolegium NKÚ (kromě prezidenta a viceprezidenta)? 7. Kdo volí členy Kolegia NKÚ? 8. Proč se NKÚ označuje jako „čtvrtý pilíř demokracie“? 9. Kde je sídlo NKÚ?

15 Blahopřeji

16 Zdroje http://i.idnes.cz/09/053/cl6/ABR2b6479_14 2400_4022506.jpg http://i.idnes.cz/09/053/cl6/ABR2b6479_14 2400_4022506.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/thumb/9/97/Praha_Lighthouse_6.jpg /300px-Praha_Lighthouse_6.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/thumb/9/97/Praha_Lighthouse_6.jpg /300px-Praha_Lighthouse_6.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/thumb/9/97/Praha_Lighthouse_6.jpg /300px-Praha_Lighthouse_6.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/thumb/9/97/Praha_Lighthouse_6.jpg /300px-Praha_Lighthouse_6.jpg


Stáhnout ppt "Nejvyšší kontrolní úřad. Budova NKÚ v Praze (Jankovcova 2)"

Podobné prezentace


Reklamy Google