Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikativní dovednosti Téma: Komunikace – 1 z klíčových kompetencí Autor: Mgr. Michaela Škodová MVČ – I. ročník, 3.12. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikativní dovednosti Téma: Komunikace – 1 z klíčových kompetencí Autor: Mgr. Michaela Škodová MVČ – I. ročník, 3.12. 2004."— Transkript prezentace:

1

2 Komunikativní dovednosti Téma: Komunikace – 1 z klíčových kompetencí Autor: Mgr. Michaela Škodová MVČ – I. ročník, 3.12. 2004

3 Klíčové kompetence jsou výrazem schopnosti člověka chovat se přiměřeně situaci, v souladu sám se sebou, tedy jednat kompetentně různé velmi komplexní schopnosti působící společně spolupůsobení 3 oblastí kompetencí:

4 3 oblasti kompetencí: 1) Sociální kompetence: schopnost týmové spolupráce kooperativnost schopnost čelit konfliktním situacím komunikativnost

5 3 oblasti kompetencí: Sociální kompetence = všechny schopnosti, které umožňují kompetentní kontakt s kolegy, se zákazníky, s představenými a s obchodními partnery Sociální kompetence je dnes velmi důležitá v souvislosti s propojováním oddělení, s týmovou prací ve výrobě a s prací na projektech X „osamocený bojovník“ tradičního vzděl.

6 3 oblasti kompetencí: 2) Kompetence ve vztahu k vlastní osobě: kompetentní zacházení se sebou samým být svým vlastním manažerem schopnost reflexe vůči sobě samému vědomé rozvíjení vlastních hodnot schopnost posuzovat sám sebe a dále se rozvíjet

7 3 oblasti kompetencí: 3) Kompetence v oblasti metod: uplatňovat odborné znalosti plánovitě, se zaměřením na cíl „jít mimo vyšlapané cesty“ (tvořivé, neortodoxní řešení) strukturovat a kvalifikovat nové informace dávat věci do kontextu, poznávat souvislosti

8 3 oblasti kompetencí: 3) Kompetence v oblasti metod (pokrač.): kriticky přezkoumávat v zájmu dosažení inovací zvažovat šance a rizika

9 3 oblasti kompetencí Sociální kompetence Kompetence ve vztahu k sobě Kompetence v oblasti metod Individuální kompetence k jednání

10 Schopnosti tvořící kompetence Kompetence sestávají z rozličných schopností. V praxi jsou požadovány: KOMUNIKACE a KOOPERACE jako schopnost vědomě komunikovat a aktivně, tvůrčím způsobem přispívat ve skupinových procesech ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ a TVOŘIVOST (poznávat problémy a tvořivě je řešit)

11 Schopnosti tvořící kompetence SAMOSTATNOST a VÝKONNOST (samostatně plánovat, provádět a kontrolovat průběh a výsledky prací) ODPOVĚDNOST PŘEMÝŠLENÍ a UČENÍ ARGUMENTACE a HODNOCENÍ (schopnost věcně posuzovat a kriticky hodnotit vlastní, společné i cizí způsoby práce a výsledky)

12 Klíčové kompetence Prostřednictvím vlastní zkušenosti se učíme tyto klíčové dovednosti spojovat, tj. propojovat je jak vzájemně mezi sebou, tak s dříve nabytými znalostmi, takže se z různých dovedností vytvářejí schopnosti. Získávání klíčových kompetencí je celoživotní, individuální proces, který slouží k rozvoji osobnosti.

13 Schopnost komunikovat = jedna z nejčastěji požadovaných klíčových kompetencí na trhu práce Analýza vlastní schopnosti komunikovat Odpovězte si na následující otázky: 1. Ostatní lidé se mi často svěřují se svými problémy (velmi často ----- zřídka kdy) 2. Dokážu věci „vystihnout“ (velmi dobře – zřídka)

14 Schopnost komunikovat Analýza vlastní schopnosti komunikovat (pokrač.) 3. Vidím, co si ostatní myslí a cítí (často – málokdy) 4. Dovedu říci druhým své mínění (snadné – těžké) 5. Jsem žádán o osobní radu (velmi často – nikdy) 6. Dovedu projevit pocity (velmi snadné – je to pro mě těžké)

15 Schopnost komunikovat KOMUNIKATIVNOST znamená připravenost a schopnost jedince vědomě a harmonicky komunikovat, tzn. vypovídat o sobě ostatním co nejjasněji a nejsrozumitelněji, vědomě ostatním naslouchat, umět rozlišit podstatné od nepodstatného, být vstřícný k potřebám druhých a úzkostlivě dbát neverbálních signálů.

16 Znát potřeby Dávat zpětný signál Vyjadřovat se jasně Umět naslouchat Opakovat, shrnovat Všímat si neverbálních signálů

17 Schopnost komunikovat Intrapersonální komunikace – komunikace uvnitř nás samých Interpersonální komunikace – mezi 2 a více lidmi Každý z nás má oblasti, které si neuvědomuje nebo které chce skrýt před ostatními. První, kdo tyto jevy popsal byl Johari v 50. Letech 20. stol.

18 Johariho okénko Veřejná osobnostNepoznaná osobnost Tajemná (utajená) osobnost Archetypální osobnost Já vímJá nevím Oni ví Oni neví

19 Johariho okénko - popis Ukazuje na kolik vím nebo nevím já a sociální prostředí (oni) Veřejná osobnost = modely chování, které určitě fungují Nepoznaná osobnost = okolí nás vnímá jinak – o těchto skutečnostech nevíme Tajemná osobnost = předsudky, věci, za něž se stydíme Archetypální osobnost = věci, které se objeví až při vystavení se náročným/zátěžovým situacím

20 Schopnost komunikovat Cvičení: Rozhovor paní domácí a mladého podnájemníka -ukázka, jak vypadá rozhovor „navenek“ = typická interpersonální komunikace a co probíhá v intrapersonální komunikaci zúčastněných osob („vnitřní hlasy“)

21 Schopnost komunikovat 10 zlatých pravidel úspěšného vedení rozhovoru: 1.Můj základní postoj je: „Já jsem O.K. – ty jsi O.K.“ (Erik Berne) 2.Čím lépe znám své potřeby a potřeby druhých, tím lépe jim mohu vycházet vstříc 3.Čím vstřícnější jsem k potřebám partnera, s nímž hovořím, tím více bude on (automaticky) uspokojovat mé vlastní potřeby.

22 10 zlatých pravidel vedení rozhovoru (pokračování): 4. Pohledem do očí se navazuje kontakt – proto jsou kontrolní pohledy nezbytné. 5. Čím výrazněji se rozhovor dotýká mých pocitů partnera, tím důraznější je také naše gestika a mimika. 6. Moudrý sklání skromně hlavu tam, kde chytrý mluví (Karl Peltzer) – proto umím dobře naslouchat 7. Vyjadřuj se jako „já“, ne jako „ono se“ nebo „my“

23 10 zlatých pravidel vedení rozhovoru (pokračování): 8. Důležité není jen to, co se říká, ale „jak“ se to říká – a jak tomu druhý „rozumí“ 9. Proto se snažím o jasnou, srozumitelnou a názornou výpověď – vlastní harmonie přesvědčuje. 10. Selhávají-li všechny pokusy o smysluplný rozhovor, musím se rozhodnout, zda dosažení optimálního řešení stojí za námahu a vynaložený čas – mohu dobře žít i s kompromisy

24 Použitá a doporučená literatura: Horst Belz, Marco Siegrist: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál, 2001 Craeme Burton and Richard Dimbleby: Between ourselves. Oxford University Press Josef Valenta: Manuál k tréninku řeči lidského těla. Aisis, Kladno, 2004

25


Stáhnout ppt "Komunikativní dovednosti Téma: Komunikace – 1 z klíčových kompetencí Autor: Mgr. Michaela Škodová MVČ – I. ročník, 3.12. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google