Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza nabídky využití volného času ve školských zařízeních MSK Vedoucí: Dr. Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel: Ludmila Adamcová Skupina: G 562 Diplomová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza nabídky využití volného času ve školských zařízeních MSK Vedoucí: Dr. Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel: Ludmila Adamcová Skupina: G 562 Diplomová."— Transkript prezentace:

1 Analýza nabídky využití volného času ve školských zařízeních MSK Vedoucí: Dr. Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel: Ludmila Adamcová Skupina: G 562 Diplomová práce

2 Úvod Tato práce je určena pro KÚ v Ostravě Tato práce je určena pro KÚ v Ostravě Téma vychází z jeho potřeb a bylo řešeno s Oddělením koncepcí a analýz na Odboru školství, mládeže a sportu. Téma vychází z jeho potřeb a bylo řešeno s Oddělením koncepcí a analýz na Odboru školství, mládeže a sportu.

3 Úkoly projektu Lokalizovat Domovy dětí a mládeže v MSK použitím RSO a adres vedených KÚ; Lokalizovat Domovy dětí a mládeže v MSK použitím RSO a adres vedených KÚ; Vytvořit vhodnou strukturu databáze a importovat data odboru školství, ÚIV; Vytvořit vhodnou strukturu databáze a importovat data odboru školství, ÚIV; Vytvořit vrstvu lokalizovaných středisek volného času v MSK (DDM a školní družiny a školní kluby); Vytvořit vrstvu lokalizovaných středisek volného času v MSK (DDM a školní družiny a školní kluby);

4 Analýza současné nabídky středisek volného času z dostupných dat Analýza současné nabídky středisek volného času z dostupných dat Vysledovat oblasti dle variability nabídek a posoudit a navrhnout případné změny; Vysledovat oblasti dle variability nabídek a posoudit a navrhnout případné změny; Charakterizovat stav využití těchto středisek. Charakterizovat stav využití těchto středisek. Úkoly projektu

5 Data DMÚ 25 DMÚ 25 Vrstvy správního členění : hranice obcí hranice obcí s rozšířenou působností hranice okresů Vrstva zástavby Vrstva lokalizovaných ZŠ v MSK (diplom. práce, T.Karčmář) Vrstva lokalizovaných ZŠ v MSK (diplom. práce, T.Karčmář)

6 Data Data ÚIV - statistická a z registru sítě škol Data ÚIV - statistická a z registru sítě škol Tabulková data KÚ v Ostravě, Odboru školství Tabulková data KÚ v Ostravě, Odboru školství - data o DDM (provozované činnosti, jejich počty, počty účastníků) - data o ZŠ ( počty družin a klubů, počty dětí ) Adresní vrstva škol v MSK Adresní vrstva škol v MSK Adresy škol vedené KÚ v Ostravě Adresy škol vedené KÚ v Ostravě

7 „ Volný čas “ „ Volný čas “ Volný čas je předmětem zájmu pracovníků řady pedagogických a sociálních profesí, protože představuje na jedné straně příležitost pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a mládeže, na druhou stranu v sobě skrývá nemalá rizika. Větší prostor pro nežádoucí aktivity mající negativní vliv na osobnost dítěte. Volný čas je předmětem zájmu pracovníků řady pedagogických a sociálních profesí, protože představuje na jedné straně příležitost pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a mládeže, na druhou stranu v sobě skrývá nemalá rizika. Větší prostor pro nežádoucí aktivity mající negativní vliv na osobnost dítěte.

8 Školská zařízení pro zájmové vzdělávání středisko volného času středisko volného času - dům dětí a mládeže (činnost ve více oblastech - dům dětí a mládeže (činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání, ) zájmového vzdělávání, ) - stanice zájmových činností (zaměřená na jednu - stanice zájmových činností (zaměřená na jednu oblast zájmového vzdělávání ) oblast zájmového vzdělávání ) školní klub (přednostně pro žáky II. stupně ZŠ ) školní klub (přednostně pro žáky II. stupně ZŠ ) školní družina (pro žáky I. stupně ZŠ) školní družina (pro žáky I. stupně ZŠ)

9 Zřizovatelé ŠZ na území MSK Graf č.1

10 Volnočasové aktivity Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Příležitostná činnost - akce Příležitostná činnost - akce Prázdninová činnost - tábory Prázdninová činnost - tábory Soutěže a přehlídky Soutěže a přehlídky Výukové programy pro školy Výukové programy pro školy Kurzy Kurzy

11 Kritéria pro analýzy Věková skupina „školní do 15 let“ Věková skupina „školní do 15 let“ Vizualizace dat a analýzy vyjadřovat na úroveň ORP Vizualizace dat a analýzy vyjadřovat na úroveň ORP Základní školy představují střediska šk. družin a šk. klubů Základní školy představují střediska šk. družin a šk. klubů

12 Lokalizace DDM Lokalizace DDM K dispozici adresy vedené KÚ Ostrava K dispozici adresy vedené KÚ Ostrava K lokalizaci DDM použita data RSO, ČSÚ K lokalizaci DDM použita data RSO, ČSÚ Celkem 34 DDM Celkem 34 DDM Lokalizovány všechny Lokalizovány všechny K zobrazení použita vrstva hranic obcí s rozšířenou působností (ORP) a vrstva zástavby K zobrazení použita vrstva hranic obcí s rozšířenou působností (ORP) a vrstva zástavby

13 Obr. 1

14 Vytvoření databáze Vytvoření databáze Z dat poskytnutých KÚ byly vybrány potřebné údaje - vytvořena tabulka DDM_atributy (adresa,poskytované činnosti,počty účastníků…) Z dat poskytnutých KÚ byly vybrány potřebné údaje - vytvořena tabulka DDM_atributy (adresa,poskytované činnosti,počty účastníků…) Pro účely lokalizace DDM byla vytvořena tabulka DDM (adresa, souřadnice,…) Pro účely lokalizace DDM byla vytvořena tabulka DDM (adresa, souřadnice,…) Pro účely provádění analýz Pro účely provádění analýz Bude poskytnuta Krajskému úřadu Bude poskytnuta Krajskému úřadu

15 Vrstva lokalizovaných SVČ Jedná se o vrstvu všech středisek volného času (DDM i Základní školy) Jedná se o vrstvu všech středisek volného času (DDM i Základní školy) Použitá vrstva zákl.škol (diplom.práce T. Karčmář) Použitá vrstva zákl.škol (diplom.práce T. Karčmář) 452 lokalizovaných základních škol v MSK 452 lokalizovaných základních škol v MSK Zobrazeno na úroveň ORP Zobrazeno na úroveň ORP

16 Obr. 2

17 Analýza současné nabídky SVČ Dva pohledy analýzy nabídky : Dva pohledy analýzy nabídky : a) z hlediska počtu jednotlivých středisek a počtu dětí ve střediscích (oddílů) v ORP viz. Graf 2,3 a) z hlediska počtu jednotlivých středisek a počtu dětí ve střediscích (oddílů) v ORP viz. Graf 2,3

18 Graf č.2 Graf č.3

19 b) z hlediska nabízených (poskytovaných) aktivit jednotlivých DDM viz. Obr. 4 jednotlivých DDM viz. Obr. 4 -nejmenší nabídka - Turist. základna v obci Krásná (pouze akce a tábory s malým počtem těchto aktivit) -nejrozmanitější nabídka - Stanice ml. tur. a přír. v Opavě -nejvíce jsou pořádány akce, zájmové útvary -nejméně - výukové programy a kurzy Analýza současné nabídky SVČ

20 Obr. 4

21 Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Příležitostná činnost - akce Příležitostná činnost - akce Prázdninová činnost - tábory Prázdninová činnost - tábory Soutěže a přehlídky Soutěže a přehlídky Výukové programy pro školy Výukové programy pro školy Kurzy Kurzy Oblasti dle variability nabídek Oblasti dle variability nabídek

22

23 Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Příležitostná činnost - akce Příležitostná činnost - akce Prázdninová činnost - tábory Prázdninová činnost - tábory Soutěže a přehlídky Soutěže a přehlídky Výukové programy pro školy Výukové programy pro školy Kurzy Kurzy Oblasti dle variability nabídek Oblasti dle variability nabídek

24

25 Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Příležitostná činnost - akce Příležitostná činnost - akce Prázdninová činnost - tábory Prázdninová činnost - tábory Soutěže a přehlídky Soutěže a přehlídky Výukové programy pro školy Výukové programy pro školy Kurzy Kurzy Oblasti dle variability nabídek Oblasti dle variability nabídek

26

27 Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Příležitostná činnost - akce Příležitostná činnost - akce Prázdninová činnost - tábory Prázdninová činnost - tábory Soutěže a přehlídky Soutěže a přehlídky Výukové programy pro školy Výukové programy pro školy Kurzy Kurzy Oblasti dle variability nabídek Oblasti dle variability nabídek

28

29 Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Příležitostná činnost - akce Příležitostná činnost - akce Prázdninová činnost - tábory Prázdninová činnost - tábory Soutěže a přehlídky Soutěže a přehlídky Výukové programy pro školy Výukové programy pro školy Kurzy Kurzy Oblasti dle variability nabídek Oblasti dle variability nabídek

30

31 Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Pravidelná zájmová činnost - zájmové útvary Příležitostná činnost - akce Příležitostná činnost - akce Prázdninová činnost - tábory Prázdninová činnost - tábory Soutěže a přehlídky Soutěže a přehlídky Výukové programy pro školy Výukové programy pro školy Kurzy Kurzy Oblasti dle variability nabídek Oblasti dle variability nabídek

32

33 Charakteristika stavu využití SVČ Naplněnost středisek Naplněnost středisek Sledovaným faktorem - počty účastníků v pravidelných zájmových činnostech všech DDM, klubů a družin v dané ORP Sledovaným faktorem - počty účastníků v pravidelných zájmových činnostech všech DDM, klubů a družin v dané ORP Porovnáváno s celkovým počtem žáků ZŠ v dané ORP Porovnáváno s celkovým počtem žáků ZŠ v dané ORP Zvlášť DDM a kluby s družinami Zvlášť DDM a kluby s družinami Vyjádřeno kartodiagramem Vyjádřeno kartodiagramem

34 Obr. 5

35 Obr. 6

36 Na základě naplněnosti středisek dětmi z celkového počtu dětí ZŠ v ORP byl stanoven podíl (%) Na základě naplněnosti středisek dětmi z celkového počtu dětí ZŠ v ORP byl stanoven podíl (%) Těchto podílů bylo 22 (22 ORP) Těchto podílů bylo 22 (22 ORP) Z těchto podílů byl určen průměrný proc.podíl Z těchto podílů byl určen průměrný proc.podíl S tímto pak byly jednotlivé podíly porovnávány S tímto pak byly jednotlivé podíly porovnávány Daná ORP pak má podprůměrné využití svých středisek nebo naopak nadprůměrné a nebo má průměrné využití středisek Daná ORP pak má podprůměrné využití svých středisek nebo naopak nadprůměrné a nebo má průměrné využití středisek Charakteristika stavu využití středisek

37 Obr. 7

38 Obr. 8

39 Optimalizace sítě SVČ podrobné prozkoumání dostupných dat a zamyšlení se nad jejich významem a možností použití; podrobné prozkoumání dostupných dat a zamyšlení se nad jejich významem a možností použití; výsledek - z dat poskytnutých KÚ není možné provést; výsledek - z dat poskytnutých KÚ není možné provést; návrhy, na základě jakých informací by bylo možné optimalizovat; návrhy, na základě jakých informací by bylo možné optimalizovat;

40 Faktory: kapacita střediska - definovat samotná střediska kapacita střediska - definovat samotná střediska počet pedagogů ( počet dětí na 1 pedagoga) počet pedagogů ( počet dětí na 1 pedagoga) celkový počet dětí v dané obci, ORP, okresu - možný zdroj ČSÚ celkový počet dětí v dané obci, ORP, okresu - možný zdroj ČSÚ počet středisek volného času v dané obci, ORP, okresu počet středisek volného času v dané obci, ORP, okresu lokalita, umístění střediska - jaká je dopravní obslužnost eventuelně dostupnost - jako zdroj může být např. IDOS Jízdní řády lokalita, umístění střediska - jaká je dopravní obslužnost eventuelně dostupnost - jako zdroj může být např. IDOS Jízdní řády z jakých ZŠ docházejí děti do SVČ - uvádět samotná střediska z jakých ZŠ docházejí děti do SVČ - uvádět samotná střediska z jakých míst (obec, část obce) docházejí děti do SVČ - uvádět samotná střediska z jakých míst (obec, část obce) docházejí děti do SVČ - uvádět samotná střediska Optimalizace sítě SVČ

41 Možnosti optimalizace: z hlediska kapacity střediska z hlediska kapacity střediska z hlediska určení spádových oblastí DDM z hlediska určení spádových oblastí DDM z hlediska nabízených zájmových činností z hlediska nabízených zájmových činností Optimalizace sítě SVČ

42 Závěr V této práci bylo cílem zhodnotit současný stav ŠZ pro volný čas v MSK, z různých hledisek. Dále lokalizovat DDM v MSK. V této práci bylo cílem zhodnotit současný stav ŠZ pro volný čas v MSK, z různých hledisek. Dále lokalizovat DDM v MSK. Data poskytnutá KÚ jsou však na velmi obecné úrovni. Zdrojem těchto dat jsou výkazy. Data poskytnutá KÚ jsou však na velmi obecné úrovni. Zdrojem těchto dat jsou výkazy. Nelze provádět analýzy na potřebnou úroveň a např. již zmíněnou optimalizaci. Nelze provádět analýzy na potřebnou úroveň a např. již zmíněnou optimalizaci. KÚ v Ostravě je zřizovatel většiny SVČ v MSK a jako takový by mohl mít právo požadovat od středisek podrobnější informace. KÚ v Ostravě je zřizovatel většiny SVČ v MSK a jako takový by mohl mít právo požadovat od středisek podrobnější informace.

43 Zdroje Literatura : Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v MSK za šk.rok 2002/2003 Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v MSK za šk.rok 2002/2003 Aplikovaná kartografie I., Vít Voženílek, Olomouc 2001 Aplikovaná kartografie I., Vít Voženílek, Olomouc 2001 Tématická kartografie, Jaromír Kaňok, Ostrava 1999 Tématická kartografie, Jaromír Kaňok, Ostrava 1999 Karčmář, T.: Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji. Diplomová práce, Ostrava 2004, s.57 Karčmář, T.: Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji. Diplomová práce, Ostrava 2004, s.57

44 Internet Moravskoslezský kraj: www.kr-moravskoslezsky.cz Moravskoslezský kraj: www.kr-moravskoslezsky.czwww.kr-moravskoslezsky.cz Ústav pro informace ve vzdělání: http://www.uiv.cz Ústav pro informace ve vzdělání: http://www.uiv.czhttp://www.uiv.cz Český statistický úřad: http://www.czso.cz Český statistický úřad: http://www.czso.czhttp://www.czso.cz Územně identifikační registr adres: http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html Územně identifikační registr adres: http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html www.portal.cz www.portal.cz www.portal.cz www.atre.cz www.atre.cz www.atre.cz

45 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza nabídky využití volného času ve školských zařízeních MSK Vedoucí: Dr. Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel: Ludmila Adamcová Skupina: G 562 Diplomová."

Podobné prezentace


Reklamy Google