Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Středověká architektura Téma Středověká architektura Tematická oblast Středověká architektura - starokřesťanská architektura I. Název Starokřesťanská architektura I. AutorIng. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročníkúnor 2013, stavebnictví, 3. ročník Anotacebazilika, bazilikální osvětlení, chrám centrální, sloupová arkáda, spolia Přínos/cílové kompetenceseznámit žáky s charakteristickými znaky architektury a stavitelství doby raně křesťanské VY_32_INOVACE_37_01

2  CÍLE KAPITOLY  nastudovat stručnou historii raně křesťanského období architektury a stavitelství  seznámit se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami  seznámit se s charakteristickými znaky stavitelství doby raně křesťanské architektury a stavitelství  RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY  v této kapitole je nejdůležitější postupná proměna baziliky ze světské stavby antického Říma na základní typ křesťanské stavby

3  ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU  na tuto kapitolu si rezervujte jeden a půl výukové hodiny  KLÍČOVÁ SLOVA  bazilika, bazilikální osvětlení, chrám centrální, sloupová arkáda, spolia

4  rané křesťanství je časově jen velmi těžce definována, v některé literatuře je toto období označováno jako křesťanská antika.  1. - 6.stol.n.l. s centry v Římě, Alexandrii, Antiochii, Efezu  od 4. stol.n.l. také Konstantinopolis a Milán  od 5. stol.n.l. také Ravenna  Ostatní oblasti rozvoje: jižní Francie, Sýrie, Egypt, severní Afrika

5 Ve 3.stol. prožívalo Římské císařství velikou krizi. V říši se počalo velmi silně šířit křesťanství. Křesťané byli ovšem, zvláště zpočátku silně pronásledování a to bránilo prvním křesťanům vyznávat víru veřejně a budovat náboženské stavby. Proto se křesťanská architektura začala objevovat teprve na začátku 4. století, když Konstantin vroce 313 povolil zákonné vyznávání křesťanství. Skupiny věřících se zpočátku shromažďovaly v soukromých domech (např.: Dúra Európos na Eufratu).

6 První formy křesťanského umění se vyvinuly v katakombách, podzemních pohřebištích s množstvím chodeb, jejich ž stěny byly pokryty malbami a v nichž byly uloženy sarkofágy se skulpturální výzdobou. V Římě samém postavili nejstarší katakomby židé. Křesťané používali těchto pohřebišť jako shromaždiště, a když byl ve 4. století povoleno křesťanství, byly katakomby nahrazeny bazilikami a martyrii.

7 Od té doby se staly poutními místy, ale sloužily jen jako pohřebiště. V katakombách se neobjevuje kříž, který se sám o sobě začal používat od 4. století. Rozklad západořímské říše se stal významným milníkem lidských dějin, s postupným zánikem otrokářství dochází k radikální reorganizaci společnosti v Evropě.

8 CHRÁMOVÉ STAVBY bazilika - změna římské světské stavby na základní typ křesťanské stavby orientace západ (vstup) - východ (oltář) třílodní a pětilodní, střední loď vyšší a širší a ukončená apsidou bazilikální osvětlení obyčejně plochý strop vstup přes nartex. někdy před průčelím atrium samostatně stojící zvonice (kampanila)

9 CHRÁMOVÉ STAVBY chrám centrální - půdorysně kruh nebo mnohoúhelník. zastropení plochým stropem nebo kupolí, většinou jako baptisteria, martyria a mauzolea

10  antické architektonické tvarosloví  sakrální architektura  jasné rozlišení mezi formou (pulchrum) a účelností (dekorum)  vnější prostor jednoduchý, nečleněný, odpovídá hmotově prostoru vnitřnímu  lidské měřítko

11  použití sloupové arkády  časté používání spolia  poznámka (spolie - znovu použité starší umělecké dílo nebo část stavby, které bylo ukořistěno při válečných výpravách nebo pochází ze zničených, popř. nevyužívaných architektonických objektů)

12 spolie - znovu použité starší umělecké dílo nebo část stavby, které bylo ukořištěno při válečných výpravách nebo pochází ze zničených, popř. nevyužívaných architektonických objektů. Pro využívání spolií existovaly dva základní důvody: 1. nejčastější bylo racionální využití cenného materiálu (mramor) a využití práce řemeslníků a umělců. Příkladem může být použití antických sloupů v raně křesťanské bazilice (jejich výška se sjednocovala jejich zkrácením), nebo využití různých spolií v byzantské architektuře 9. stol. (potřeba urychlené náhrady škod způsobených v období ikonoklasmu); Architektura a stavitelství doby raně křesťanské části staveb a architektonické tvarosloví

13 2. od pozdní antiky až do raného středověku se spolií též užívalo jako znaku oprávnění vlády; spolia tedy symbolizovala kontinuitu tradice (přenesení spolií z Říma do nově založené Konstantinopole, použití spolií z Říma na reprezentačních stavbách císaře Karla Velikého v Cáchách). - Z latinského spolia loupež, kořist. Architektura a stavitelství doby raně křesťanské části staveb a architektonické tvarosloví

14  VÝZNAMNÉ STAVBY  CHRÁM SV.PETRA VE VATIKÁNĚ  vybudoval Konstantin – zbouráno 1450 n.l.

15

16

17

18

19

20

21  TEORIE ARCHITEKTURY  Přímé napojení na římskou tradici  URBANISMUS  Základem urbanismu

22 SHRNUTÍ KAPITOLY osvěžili jste si stručnou historii raně křesťanského období seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami používanými v této době seznámili jste se s charakteristickými znaky stavitelství doby raně křesťanské. SAMOSTATNÝ ÚKOL nastudujte si princip raně křesťanské baziliky a výsledek svého samostudia vyjádřete názorně (kresbou)

23  KRESBY A FOTOGRAFIE:  fotografie z volně přístupných zdrojů internetu  www.lookingatbuildings.org.uk www.lookingatbuildings.org.uk  http://en.wikipedie.org http://en.wikipedie.org  http://chestofbooks.com http://chestofbooks.com  DUDÁK, Vladislav. DUDÁK, v. a kolektiv. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. l. Praha: Baset, 2000, 535 - 1029 s. ISBN 80-862-2308-6.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google