Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
24. března 2013 VY_32_INOVACE_170310_Opakovani_terrmiky_DUM OPAKOVÁNÍ TERMIKY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Pravidla hry žáci se rozdělí do skupin
učitel moderuje a řídí celou hru žáci se rozdělí do skupin skupiny střídavě vybírají otázky, na odpověď mají 60 s pokud odpoví správně, získávají body za špatnou odpověď se body neodečítají hru vyhraje skupina s nejvyšším počtem bodů učitel si může upravit pravidla tak, aby odpovídala jeho potřebám začít hru

3 Základní pojmy termiky
Vyberte otázku Základní pojmy termiky Vlastnosti látek Tepelné motory Přeměny skupenství 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 KONEC

4 Základní pojmy termiky za 1000
Jmenujte tři stavové veličiny a uveďte jejich jednotky. Vysvětlete, proč jim říkáme stavové. odpověď

5 Základní pojmy termiky za 1000
Tlak – p [Pa] Teplota – T [K] Objem – V [m3] Popisují stav soustavy. další otázka

6 Základní pojmy termiky za 2000
Jmenujte dva druhy teploměrů. Vysvětlete princip a uveďte použití. odpověď

7 Základní pojmy termiky za 2000
kapalinové teploměry pracují na principu teplotní roztažnosti látek (s Hg nebo s lihem) používají se v laboratořích, v lékařství bimetalové teploměry pracují na principu teplotní roztažnosti různých kovů slouží k orientačnímu měření teploty další otázka

8 Základní pojmy termiky za 3000
Popište původní Celsiovu teplotní stupnici. použití kdo ji navrhl jaké jsou její dva pevné body co je to trojný bod odpověď

9 Základní pojmy termiky za 3000
v praxi je nejpoužívanější autorem je Anders Celsius 0 °C – var vody 100 °C – tání ledu trojným bodem rozumíme existenci tří skupenství (např. u vody - pára, voda, led) najednou za určitého tlaku a teploty další otázka

10 Základní pojmy termiky za 4000
Vysvětlete pojem vnitřní energie. definice označení fyzikální veličiny , jednotka uveďte dva způsoby změny vnitřní energie s příklady odpověď

11 Základní pojmy termiky za 4000
vnitřní energie je celkový součet energií, především kinetické a potenciální, všech částic tělesa značí se U jednotkou je [J] vnitřní energie tělesa se může měnit prací nebo tepelnou výměnou Příklady: práce – obrábění kovů tepelná výměna – ohřátí lžičky v horkém čaji další otázka

12 Vysvětlete rozdíly mezi látkou krystalickou a amorfní.
Vlastnosti látek za 1000 Vysvětlete rozdíly mezi látkou krystalickou a amorfní. Uveďte příklady. odpověď

13 Vlastnosti látek za 1000 Látky krystalické Látky amorfní
pravidelné uspořádání krystalická mřížka NaCl, diamant Látky amorfní nepravidelné uspořádání vosk, asfalt, dřevo další otázka

14 Vlastnosti látek za 2000 Vysvětlete pojem délková teplotní roztažnost a uveďte dva příklady z praxe. odpověď

15 Vlastnosti látek za 2000 Při změně teploty dochází ke změně rozměru látky, při zvýšení teploty dojde k prodloužení a při snížení teploty dojde ke zkrácení tělesa. Projevuje se např. u potrubí (řešení pomocí dilatačních smyček), u mostů (řešení pomocí kluzných ložisek). další otázka

16 Vysvětlete pojem „anomálie vody“.
Vlastnosti látek za 3000 Vysvětlete pojem „anomálie vody“. odpověď

17 Vlastnosti látek za 3000 Největší hustota vody je při 4 °C. Voda této teploty se pak v zimě nachází na dně rybníka a umožňuje rybám přežít. další otázka

18 Vysvětlete pojem plazma a uveďte 4 místa výskytu.
Vlastnosti látek za 4000 Vysvětlete pojem plazma a uveďte 4 místa výskytu. odpověď

19 Vlastnosti látek za 4000 Plazma je ionizovaný plyn. Je to soustava elektricky nabitých a neutrálních částic. Vyskytuje se např. při blesku, v plameni svíčky, při polární záři a ve hvězdách. další otázka

20 Tepelné motory za 1000 Popiš princip parního stroje. uveď vynálezce
kde se používal? odpověď

21 Tepelné motory za 1000 Parní stroj je pístový mechanismus, který přeměňuje tepelnou energii vodní páry na mechanickou energii. vynalezl jej James Watt používal se jako pohon pump, lodí, lokomotiv další otázka

22 Tepelné motory za 2000 Popište princip zážehového čtyřdobého motoru a uveďte názvy čtyř dob činností se stručným popisem. odpověď

23 Tepelné motory za 2000 Zážehový čtyřdobý motor je pístový spalovací motor. Palivem je směs benzínu a vzduchu. Čtyři doby činnosti: 1. sání - směs je nasáta do válce 2. komprese – píst stlačuje směs 3. expanze – stlačená směs je zapálena svíčkou, dochází k expanzi plynu 4. výfuk – píst vytlačuje zplodiny z válce ven další otázka

24 Tepelné motory za 3000 Popište vznětový čtyřdobý motor.
popište princip popište jeho činnost uveďte použití odpověď

25 Tepelné motory za 3000 Vznětový motor je pístový spalovací motor. Palivem je nejčastěji nafta. Směs je stlačována ve válci a samovolně se vznítí. Čtyři doby činnosti jsou: sání, komprese, rozpínání, výfuk. Používá se v dopravních a zemědělských strojích. další otázka

26 Tepelné motory za 4000 Popište raketový motor princip palivo použití
odpověď

27 Tepelné motory za 4000 Raketový motor funguje na principu akce a reakce. Palivo může být tuhé nebo kapalné. Není závislý na ovzduší. Palivem může být např. hydrazín nebo kapalný vodík. Používá se v raketách. další otázka

28 Skupenské přeměny za 1000 Popište skupenskou přeměnu tání. Uveďte rozdíl mezi táním látky krystalické a amorfní. odpověď

29 Skupenské přeměny za 1000 Při zahřívání pevné látky, při dosažení teploty tání se přestane zvyšovat teplota a pevná látka se začne přeměňovat na kapalnou látku. Látky amorfní, např. sklo, plasty, při zahřívání měknou a přeměňují se postupně na kapaliny, nemají určitou teplotu tání. Látky krystalické, např. NaCl, mají určitou teplotu tání. další otázka

30 Popište skupenské přeměny sublimace a desublimace.
Skupenské přeměny za 2000 Popište skupenské přeměny sublimace a desublimace. odpověď

31 Skupenské přeměny za 2000 Sublimace Desublimace
je přeměna z pevného skupenství přímo na plynné skupenství probíhá za normálního tlaku, např. u jódu, kafru, pevného CO2, ledu, sněhu a některých vonících a páchnoucích látek Desublimace opačná přeměna probíhá například u vodní páry, ze které vzniká při teplotě nižší než 0 °C jinovatka také probíhá při vzniku krystalků z jódových par další otázka

32 Vysvětlete závislost teploty varu vody na tlaku a uveďte využití.
Skupenské přeměny za 3000 Vysvětlete závislost teploty varu vody na tlaku a uveďte využití. odpověď

33 Skupenské přeměny za 3000 Voda za normálního tlaku vře při 100 °C, pokud zvětšíme vnější tlak na vodu v uzavřené nádobě, budě vřít při teplotě vyšší než 100 °C. Tento poznatek se využívá např. v tlakovém hrnci ( °C), při výrobě papíru, při výrobě páry a při sterilizaci lékařských nástrojů. Naopak pokud snížíme vnější tlak na kapalinu, bude vřít při nižší teplotě. Při snížení tlaku na Pa bude kapalina vřít při 60 °C. Tato skutečnost se využívá při výrobě sirupů, marmelád, cukru a sušeného mléka. další otázka

34 Popište skupenskou přeměnu – kondenzaci a uveďte příklady.
Skupenské přeměny za 4000 Popište skupenskou přeměnu – kondenzaci a uveďte příklady. odpověď

35 Skupenské přeměny za 4000 Kondenzace je opačný proces než vypařování
pára zkapalní v důsledku zmenšování svého objemu nebo snížením teploty uvolňuje se skupenské teplo kondenzační nastává na povrchu pevné látky např. poklička na hrnci nebo ve volném prostoru např. oblaka vytváření kapek usnadňují drobná zrnka prachu nebo elektricky nabité částice tzv. kondenzační jádra další otázka

36 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, ISBN

37 CITACE ZDROJŮ Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

38 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google