Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola"— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola
O N T O G E N E T I C K Á P S Y C H O L O G I E MUDr. Jana Maňáková Střední zdravotnická škola Palackého 98 879 52Olomouc

2 O B S A H : 7. OBDOBÍ PUBESCENCE (PUBERTA) ÚVOD 8. OBDOBÍ ADOLESCENCE
9. ČASNÁ A STŘEDNÍ DOSPĚLOST 10. POZDNÍ DOSPĚLOST 11. STÁŘÍ (SENIUM) POUŽITÁ LITERATURA ÚVOD 1. PRENATÁLNÍ OBDOBÍ 2. NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ 3. KOJENECKÉ OBDOBÍ 4. BATOLECÍ OBDOBÍ 5. PŘEDŠKOLNÍ VĚK 6. MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

3 ONTOGENETICKÁ PSYCHOLOGIE ÚVOD
se zabývá psychickým vývojem jedince a základními biologickými mezníky jeho života (početí a smrti).

4 1. PRENATÁLNÍ OBDOBÍ Prenatální období začíná samotným početím
(splynutí mužské a ženské zárodečné buňky) Pokračuje vývojem plodu v matčině těle a končí narozením. • embryonální - od početí do 2 měsíců • fetální (plod) - od 3 měsíců do narození Již v tomto období jsou patrné určité psychické funkce a reakce. Matka by se po dobu těhotenství měla vyhnout kouření, alkoholu a drogám. Psychický stav matky má na plod také vliv (pozitivní je chtěné těhotenství, podpora okolí, harmonický vztah s otcem dítěte,atd.)

5 2. NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ Novorozenecké období zahrnuje prvních šest týdnů po narození. Porodem dítě přechází z nitroděložního prostředí, což způsobuje šok - samo dýchá, je mu zima, atd. Důležité jsou první okamžiky po porodu (porodní trauma způsobuje pozdější neurózy). Velmi důležitý je poporodní kontakt s matkou (tzv.„rooming in“). Normální porodní váha dítěte je 3 - 3,5 kg, výška kolem 50 cm. Dítě se vyživuje mateřským mlékem a střídají se u něj krátké úseky mezi bděním a spánkem. Psychickému vývoji napomáhá tzv. biologické zrcadlo napodobování dětí dospělými.

6 3. KOJENECKÉ OBDOBÍ Kojenecké období trvá do konce prvního
roku života. Z hlediska tělesného vývoje dítěte dojde ke ztrojnásobení počáteční váhy, zvětšení hlavy, vyroste asi o polovinu své porodní délky. Dítě se rychle rozvíjí po stránce motorické (sezení, lezení, uchopování předmětů ). Rozvoj psychiky dítěte: rozvoj vnímání (smysly - zrak, sluch, hmat) příprava na osvojení řeči – předřečové období (broukání,žvatlání, jednoslovná řeč) diferenciace emocí a citů formování prvních trvalejších sociálních vztahů (s těmi, kteří o dítě pečují, včetně biosociálního kontaktu s matkou )

7 4. BATOLECÍ OBDOBÍ Batolecí období zahrnuje druhý a třetí rok.
Pokračuje všestranný rozvoj dítěte (osvojení lokomoce - chození,běhání, skákání). Rozvíjí se jemná motorika - motorika rukou (samoobsluha),tvořivost (kreslení). Rozvíjí se řeč (ve 2 letech až 300 slov, ve třech letech až 1000 slov a spojování do vět). Dítě dokáže vyjádřit své přání a začíná klást otázky – rozvoj logického myšlení. Dítě si uvědomuje svoje „já“ (jáství) a zároveň rozvíjí sociální vztahy - postupně se odpoutává od matky a navazuje vrstevnické vztahy. Dítě začíná spolupracovat s okolím.

8 5. PŘEDŠKOLNÍ VĚK Předškolní věk končí vstupem do školy.
Dítě rychle roste a zeštíhluje. Rychle se rozvíjí pohybová koordinace a zručnost. Dokáže použít slov. Dítě se vyvíjí k samostatnosti a udržování pozornosti. Má velmi bohatou představivost (dětské lži). Umí kreslit, převažuje konkrétně názorné a pojmové myšlení, formuje se svědomí. Dítě prožívá rychlý společenský vývoj, pociťování ženské a mužské role. Poprvé výrazněji překračuje rámec své rodiny a se svými vrstevníky dokáže realizovat hry (manipulační, pohybové, tematické - „hraní rolí“, konstruktivní, didaktické-výchovné). Hry jsou důležité pro vývoj.

9 6. MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Mladší školní věk zahrnuje období od vstupu
do školy po jedenáctý až dvanáctý rok, kdy se objevují první známky pohlavního dospívání. Postupuje rozvoj myšlení, veliká změna – dítě má určitou úroveň školní zralosti biologické a psychosociální. biologická - nesmí se začít moc brzy, ani moc pozdě - v roce se dítě učí číst, psát,počítat (nejvhodnější doba - tzv. „kritické období“) psychosociální - rozumová vyspělost, citová, motivační a sociální zralost, sebeovládání, rozvíjení schopností, menší závislost na rodičích (stát se žákem). Pro další vývoj je nezbytná hra a učení.

10 7. OBDOBÍ PUBESCENCE (PUBERTA)
Toto období trvá přibližně do patnácti let. Jde o vývojové období plné změn biologických (pohlavní dospívání), psychických a sociálních. Dochází k dalšímu prudkému rozvoji rozumových schopností. Jedinec se nově začleňuje do společnosti. Zároveň se komplikují vztahy – citová nestálost, změny nálad,prostořekost, nestálost a nepředvídatelnost postojů. Člověk se postupně odpoutává od rodiny, hledá sama sebe. K tomuto procesu je nutná tolerance okolí.

11 8. OBDOBÍ ADOLESCENCE Adolescence končí mezi dvacátým až dvaadvacátým
rokem. Charakteristické je postupné osamostatňování se od původní rodiny, prohloubený vztah k vrstevníkům a rozvoj sexuality. Důležitá je volba povolání a profesní příprava.

12 9. ČASNÁ A STŘEDNÍ DOSPĚLOST
Naplňuje dobu od let do 40- 45 let. Jde o období biologické, psychické a sociální zralosti. Je rozvinutý smysl pro odpovědnost. Člověk se plně realizuje v pracovní činnosti. Období je charakteristické intelektuální aktivitou a vytvářením vlastních postojů. Důležitou náplní je manželství a rodičovství.

13 10. POZDNÍ DOSPĚLOST Pozdní dospělost se vztahuje
na období od let do 65 let. Charakteristická je změna rodinných vztahů a vrcholný profesní vývoj.

14 11. STÁŘÍ (SENIUM) Stáří je posledním vývojovým obdobím.
Dochází k regresivnímu biologickému stárnutí organismu - pokles výkonnosti. Probíhají změny v psychickém vývoji, zhoršuje se smyslové vnímání a paměť, částečně dochází ke změně projevů osobnostních rysů. Opět se mění sociální zařazení člověka. Pozitivní je aktivní stáří - fyzicky i psychicky - koníčky, sociální zařazení, pocit užitečnosti - ještě je možnost realizace - posiluje v člověku schopnost vyrovnat se s psychosociálními krizemi.

15 www.cdstudent.cz OSOBNOST A VÝVOJ OSOBNOSTI
Použitá literatura : OSOBNOST A VÝVOJ OSOBNOSTI ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 23


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google