Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Jana Maňáková O N T O G E N E T I C K Á P S Y C H O L O G I E Střední zdravotnická škola Palackého 98 879 52Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Jana Maňáková O N T O G E N E T I C K Á P S Y C H O L O G I E Střední zdravotnická škola Palackého 98 879 52Olomouc."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Jana Maňáková O N T O G E N E T I C K Á P S Y C H O L O G I E Střední zdravotnická škola Palackého 98 879 52Olomouc

2 O B S A H :  ÚVOD ÚVOD  1. PRENATÁLNÍ OBDOBÍ 1. PRENATÁLNÍ OBDOBÍ 1. PRENATÁLNÍ OBDOBÍ  2. NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ 2. NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ 2. NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ  3. KOJENECKÉ OBDOBÍ 3. KOJENECKÉ OBDOBÍ 3. KOJENECKÉ OBDOBÍ  4. BATOLECÍ OBDOBÍ 4. BATOLECÍ OBDOBÍ 4. BATOLECÍ OBDOBÍ  5. PŘEDŠKOLNÍ VĚK 5. PŘEDŠKOLNÍ VĚK 5. PŘEDŠKOLNÍ VĚK  6. MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 6. MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 6. MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK  7. OBDOBÍ PUBESCENCE (PUBERTA) 7. OBDOBÍ PUBESCENCE (PUBERTA)  8. OBDOBÍ ADOLESCENCE 8. OBDOBÍ ADOLESCENCE  9. ČASNÁ A STŘEDNÍ DOSPĚLOST 9. ČASNÁ A STŘEDNÍ DOSPĚLOST  10. POZDNÍ DOSPĚLOST 10. POZDNÍ DOSPĚLOST  11. STÁŘÍ (SENIUM) 11. STÁŘÍ (SENIUM)  POUŽITÁ LITERATURA POUŽITÁ LITERATURA

3 ONTOGENETICKÁ PSYCHOLOGIE ÚVOD Ontogenetická psychologie se zabývá psychickým vývojem jedince a základními biologickými mezníky jeho života (početí a smrti).

4 1. PRENATÁLNÍ OBDOBÍ   Prenatální období začíná samotným početím (splynutí mužské a ženské zárodečné buňky)  Pokračuje vývojem plodu v matčině těle a končí narozením. embryonální - od početí do 2 měsíců fetální (plod) - od 3 měsíců do narození  Již v tomto období jsou patrné určité psychické funkce a reakce.  Matka by se po dobu těhotenství měla vyhnout kouření, alkoholu a drogám.  Psychický stav matky má na plod také vliv (pozitivní je chtěné těhotenství, podpora okolí, harmonický vztah s otcem dítěte,atd.)

5 2. NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ   Novorozenecké období zahrnuje prvních šest týdnů po narození.   Porodem dítě přechází z nitroděložního prostředí, což způsobuje šok - samo dýchá, je mu zima, atd.   Důležité jsou první okamžiky po porodu (porodní trauma způsobuje pozdější neurózy).   Velmi důležitý je poporodní kontakt s matkou (tzv.„rooming in“).   Normální porodní váha dítěte je 3 - 3,5 kg, výška kolem 50 cm.   Dítě se vyživuje mateřským mlékem a střídají se u něj krátké úseky mezi bděním a spánkem.   Psychickému vývoji napomáhá tzv. biologické zrcadlo napodobování dětí dospělými.

6 3. KOJENECKÉ OBDOBÍ  Kojenecké období trvá do konce prvního roku života.  Z hlediska tělesného vývoje dítěte dojde ke ztrojnásobení počáteční váhy, zvětšení hlavy, vyroste asi o polovinu své porodní délky.  Dítě se rychle rozvíjí po stránce motorické (sezení, lezení, uchopování předmětů ).  Rozvoj psychiky dítěte:  rozvoj vnímání (smysly - zrak, sluch, hmat)  příprava na osvojení řeči – předřečové období (broukání,žvatlání, jednoslovná řeč)  diferenciace emocí a citů  formování prvních trvalejších sociálních vztahů (s těmi, kteří o dítě pečují, včetně biosociálního kontaktu s matkou )

7 4. BATOLECÍ OBDOBÍ  Batolecí období zahrnuje druhý a třetí rok.  Pokračuje všestranný rozvoj dítěte (osvojení lokomoce - chození,běhání, skákání).  Rozvíjí se jemná motorika - motorika rukou (samoobsluha),tvořivost (kreslení).  Rozvíjí se řeč (ve 2 letech až 300 slov, ve třech letech až 1000 slov a spojování do vět).  Dítě dokáže vyjádřit své přání a začíná klást otázky – rozvoj logického myšlení.  Dítě si uvědomuje svoje „já“ (jáství) a zároveň rozvíjí sociální vztahy - postupně se odpoutává od matky a navazuje vrstevnické vztahy.  Dítě začíná spolupracovat s okolím.

8 5. PŘEDŠKOLNÍ VĚK  Předškolní věk končí vstupem do školy.  Dítě rychle roste a zeštíhluje.  Rychle se rozvíjí pohybová koordinace a zručnost.  Dokáže použít 3-4000 slov.  Dítě se vyvíjí k samostatnosti a udržování pozornosti.  Má velmi bohatou představivost (dětské lži).  Umí kreslit, převažuje konkrétně názorné a pojmové myšlení, formuje se svědomí.  Dítě prožívá rychlý společenský vývoj, pociťování ženské a mužské role.  Poprvé výrazněji překračuje rámec své rodiny a se svými vrstevníky dokáže realizovat hry (manipulační, pohybové, tematické - „hraní rolí“, konstruktivní, didaktické-výchovné).  Hry jsou důležité pro vývoj.

9 6. MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK  Mladší školní věk zahrnuje období od vstupu do školy po jedenáctý až dvanáctý rok, kdy se objevují první známky pohlavního dospívání.  Postupuje rozvoj myšlení, veliká změna – dítě má určitou úroveň školní zralosti biologické a psychosociální.  biologická - nesmí se začít moc brzy, ani moc pozdě - v 6. - 7. roce se dítě učí číst, psát,počítat (nejvhodnější doba - tzv. „kritické období“)  psychosociální - rozumová vyspělost, citová, motivační a sociální zralost, sebeovládání, rozvíjení schopností, menší závislost na rodičích (stát se žákem).  Pro další vývoj je nezbytná hra a učení.

10 7. OBDOBÍ PUBESCENCE (PUBERTA)  Toto období trvá přibližně do patnácti let.  Jde o vývojové období plné změn biologických (pohlavní dospívání), psychických a sociálních.  Dochází k dalšímu prudkému rozvoji rozumových schopností.  Jedinec se nově začleňuje do společnosti.  Zároveň se komplikují vztahy – citová nestálost, změny nálad,prostořekost, nestálost a nepředvídatelnost postojů.  Člověk se postupně odpoutává od rodiny, hledá sama sebe.  K tomuto procesu je nutná tolerance okolí.

11 8. OBDOBÍ ADOLESCENCE  Adolescence končí mezi dvacátým až dvaadvacátým rokem.  Charakteristické je postupné osamostatňování se od původní rodiny, prohloubený vztah k vrstevníkům a rozvoj sexuality.  Důležitá je volba povolání a profesní příprava.

12 9. ČASNÁ A STŘEDNÍ DOSPĚLOST  Naplňuje dobu od 20-25 let do 40- 45 let.  Jde o období biologické, psychické a sociální zralosti.  Je rozvinutý smysl pro odpovědnost.  Člověk se plně realizuje v pracovní činnosti.  Období je charakteristické intelektuální aktivitou a vytvářením vlastních postojů.  Důležitou náplní je manželství a rodičovství.

13 10. POZDNÍ DOSPĚLOST  Pozdní dospělost se vztahuje na období od 40-45 let do 65 let.  Charakteristická je změna rodinných vztahů a vrcholný profesní vývoj.

14 11. STÁŘÍ (SENIUM)  Stáří je posledním vývojovým obdobím.  Dochází k regresivnímu biologickému stárnutí organismu - pokles výkonnosti.  Probíhají změny v psychickém vývoji, zhoršuje se smyslové vnímání a paměť, částečně dochází ke změně projevů osobnostních rysů.  Opět se mění sociální zařazení člověka.  Pozitivní je aktivní stáří - fyzicky i psychicky - koníčky, sociální zařazení, pocit užitečnosti - ještě je možnost realizace - posiluje v člověku schopnost vyrovnat se s psychosociálními krizemi.

15 Použitá literatura : OSOBNOST A VÝVOJ OSOBNOSTI OSOBNOST A VÝVOJ OSOBNOSTI ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 23 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 23 www.cdstudent.cz www.cdstudent.cz


Stáhnout ppt "MUDr. Jana Maňáková O N T O G E N E T I C K Á P S Y C H O L O G I E Střední zdravotnická škola Palackého 98 879 52Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google