Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní řešení vysokorychlostního železničního systému v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní řešení vysokorychlostního železničního systému v ČR"— Transkript prezentace:

1 Alternativní řešení vysokorychlostního železničního systému v ČR
Mezioborový projekt Alternativní řešení vysokorychlostního železničního systému v ČR Bakalářský program: K620X1AA, K620X1AD, K620X1AM Magisterský program: K620XARD, K620XARM

2 Proč se zabývat VRT? 90 km/h auto Cestovní doby „od domu k domu“ u různých dopravních prostředků

3 Proč se zabývat VRT? p Zvýšení přepravní poptávky v závislosti na zvýšení cestovní rychlosti

4 Podstata alternativního řešení
navázání na probíhající modernizaci tranzitních koridorů s výhledem na jejich budoucí použití pro vysokorychlostní tratě (VRT) nahrazení úseků, na kterých nebude ani po modernizaci dosažena rychlost km/h a nebude možné je využít pro budoucí VRT

5 Přednosti alternativního řešení
maximální zhodnocení investic vložených do současné modernizace tranzitních koridorů omezení délky novostaveb VRT z toho plynoucí větší pravděpodobnost realizace VRT na území ČR možnost etapizace výstavby VRT

6 Úsek VRT řešený v projektu
studie VRT mezi Prahou a Brnem s možností odbočné větve směrem na Ostravu využití modernizovaného I. koridoru v úseku Praha - Sedlíšťka (trať 010) nahrazení nevyhovujícího úseku Choceň - Č.Třebová - Brno připojení VRT na trať 250 ve stanici Česká

7 Úsek VRT řešený v projektu

8 Časové úspory dosažené díky plánované VRT

9 Skupiny pracující na projektu
stavební - obor DI zabezpečovací - obor AI ekonomická - obor ME v plánu je také vznik dalších skupin: vozební, energetické, telekomunikační, provozně – technologické nebo ekologické

10 Skupina stavební se dosud zabývala
návrhem směrového a výškového vedení VRT mezi Sedlíšťkou a Českou křížením VRT s významnými sítěmi a produktovody posouzením únosnosti a geologickým složením podloží seznámením se s územím v okolí vedení tratě a pořízením fotodokumentace návrhem možnosti odbočného uzlu - Českomoravského trojúhelníku (ČMT) studií odbočné tratě do žst. Mohelnice srovnáním klasické konstrukce svršku s pevnou jízdní dráhou a rešerší ve světě používaných typů svršků návrhem kritérií pro výběr vhodného typu železničního svršku

11 Skupina zabezpečovací se dosud zabývala
seznámením se s moderními typy vlakových zabezpečovačů zpracováním trakční chara-kteristiky a výpočtem brzdných kinematických poměrů pro vysokorychlostní jednotky návrhem osazení ČMT pevnými návěstidly stanovením konkrétních kinematických poměrů na odbočné větvi a v oblasti ČMT

12 Skupina ekonomická se dosud zabývala
seznámením s již zpracovanými částmi projektu tak, aby na ně mohla navázat z hlediska stanovení investiční náročnosti zamýšlené vysokorychlostní tratě vypracováním vhodné metodiky posuzování ekonomické náročnosti projektu dále má v programu zpracování přehledu možných způsobů financování výstavby a provozu VRT

13 Diplomové práce v rámci projektu
V rámci projektu proběhly nebo probíhají tyto diplomové práce: Volba typu konstrukce jízdní dráhy VRT Průzkum trasy VRT z hlediska úložných zařízení a venkovních energetických vedení Provozně ekonomická studie VRT pro horizont Provozně ekonomická studie VRT pro horizont

14 Co čeká na nové studenty?
Pokud se zapojíš do projektu, můžeš pracovat na: návrhu vhodných vlakových souprav pro VRT návrhu jízdních řádů projektu energetického napájení detailní specifikaci stavebních objektů (mostů, tunelů) studii investiční náročnosti průzkumu podmínek ekonomické návratnosti

15 Lidé, kteří pracují nebo pracovali na projektu
stavební skupina Martin Večeřa, David Luksza, Ondřej Krulikovský, Ladislav Vomastek, Jindřich Volc zabezpečovací skupina Michal Peštuka a Martin Smejkal ekonomická skupina Michal Hladík, Tomáš Baloun, Milan Bíma

16 e - mail: jap.opava@quick.cz
Vedoucí projektu Ing. Jaroslav Opava, CSc. bývalý technický ředitel a vedoucí zkušební laboratoře ČD VÚŽ, v současnosti působí na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích a FD ČVUT odborník na železniční problematiku s mnoha zkušenostmi z dlouholeté praxe tel e - mail:

17 Podrobnosti na http://www.fd.cvut.cz/projects/k620xar/
Několik slov na závěr Jestli vás náš projekt zaujal a máte chuť se do něj zapojit, stačí si jej jen zapsat Podrobnosti na


Stáhnout ppt "Alternativní řešení vysokorychlostního železničního systému v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google