Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Portál hlavního města Prahy Ivan Seyček Jitka Pankrácová Magistrát hl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Portál hlavního města Prahy Ivan Seyček Jitka Pankrácová Magistrát hl"— Transkript prezentace:

1 Portál hlavního města Prahy Ivan Seyček Jitka Pankrácová Magistrát hl. m. Prahy, odbor informatiky

2 Obsah Digitální interakce v Praze
Obsah Digitální interakce v Praze Portál jako platforma digitální interakce Realizace tvorby Portálu HMP Struktura, architektura Portálu Cíle pilota Portálu Současný stav a budoucnost pilota Portálu

3 Digitální interakce v Praze – formy
Digitální interakce v Praze – formy B2B, B2C – podnikatelská sféra G2C - informace a transakce mezi Magistrátem a městskými částmi Prahy a občany, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi G2B - informace a transakce mezi orgány samosprávy a podnikatelskou sférou G2O – informace a transakce mezi magistrátem a zřizovanými organizacemi G2G - informace a transakce mezi orgány samospráv a orgány státní správy

4 Portál HMP jako platforma digitálních interakcí na území Prahy
Portál HMP jako platforma digitálních interakcí na území Prahy Cíl: poskytování on-line služeb města Praha cílovým skupinám Občané Podnikatelé Návštěvníci, turisté Integrované informace a služby (samospráva, městské organizace, apod.) Obecné informace o Praze, památky, kultura, sport, volný čas Obecné informační služby - ubytování, restaurace, měnové kurzy, dopravní spojení, finanční služby, nakupování Řešení životních situací – rezident ePodatelna (s možností sledování stavu jednotlivých podání) Úřední deska, vývěska, výběrová řízení, veřejná připomínková řízení Zasílaní informací občanům (různá upozornění na poruchy veřejného osvětlení, dopravní značení, znečištění ulic, nedovolené parkování, atd.) Řešení životních situací - podnikání v Praze (proč právě Praha, co pro to udělat, zákony, právní předpisy)    

5 Portál HMP jako platforma digitálních interakcí na území Prahy
Portál HMP jako platforma digitálních interakcí na území Prahy Efektivní správa, bezpečnost, identifikace, personalizace Striktní podpora otevřených standardů Obousměrná komunikace Předpoklad: Infrastruktura pro rychlé zavádění služeb

6 Portál využívá většina významných evropských měst
Portál využívá většina významných evropských měst BERLIN BARCELONA PARIS STOCKHOLM HAMBURG

7 Realizace tvorby Portálu HMP
Realizace tvorby Portálu HMP Usnesení rady HMP č.2017 ( ) Projektové portfolio - Portál hl.m. Prahy Systém pro tvorbu a správu obsahu Bezpečný a jednotný přístup uživatelů na univerzální provozní infrastrukturu Služby HMP pro občany, podnikatele a návštěvníky Integrace a vazby na služby partnerů Služby technického a projektového dozoru investora Transparentní dodavatelské procesy (výběrová řízení, auditing)

8 Realizace tvorby Portálu HMP (aktuální stav přípravy projektů)
Realizace tvorby Portálu HMP (aktuální stav přípravy projektů) Aktuálně běžící projekty Rozvoj univerzální provozní infrastruktury Systém pro tvorbu a správu obsahu Projekty v přípravné fázi Bezpečný a jednotný přístup uživatelů na univerzální provozní infrastrukturu Služby HMP pro občany, podnikatele a návštěvníky Další kroky rozvoje Integrace a vazby na služby partnerů MHMP Praha vychází ve své e-Strategii z několika základních dokumentů. Je to akční plán Evropské Unie eEurope 2005, který propaguje nasazení vysokorychlostních sítí internet a transformaci procesů centrální správy a samosprávy směrem k e-government. Hlavním dokumentem pro tuto transformaci je IT strategie z roku 2001, která letos prochází aktualizací společně se vznikem bezpečnostní a eGovernment politiky. Konkrétní projekty v oblasti IT jsou např. : Redesign metropolitní sítě MEPNET, která na optické bázi propojuje všechny úřady magistrátu a městské části. Tato optická síť může sloužit jako páteř pro další městem řízené organizace, neziskový a vzdělávací sektor. MEPNET je spravována komerčním subjektem, firmou Pragonet ze skupiny T-Systems. Pro rozvoj sítě je možné využít strukturálního fondu dle JPD2. eGovernment je běh na dlouhou trať. Město by si mělo proto zvolit jednotlivé projekty, které jsou zaměřeny na nejvyšší priority a jsou realizovatelné etapovitě s jednoznačně měřitelným výsledkem. Takovým příkladem může být úspěšný projekt Web portálu (který získal ocenění Eurocrest 2003), projekt kamerového systému nebo videozáznamy zasedání zastupitelstva, přístupné občanům přes internet. V současné době probíhají i přípravné diskuse nad městským call centrem, určeným pro obyvatele a o kterém se zmíním později. eLearning (nemám žádné vstupní informace, ani nevím kdo je cílová skupina) Nedávné povodně ukázaly další priority především v oblasti krizového řízení a GIS, kdy je možné digitálním modelováním předejít budoucím ztrátám. Zcela jiný význam získal i pojem redundance informačního systému, který musí být odolný proti podobným katastrofám.

9 Front Office Back Office Logická struktura Technická architektura
Řízení přístupových práv a bezpečnosti Logická struktura Technická architektura Front Office Okolní informační zdroje a portály Protokoly a standardy EXTRANET (HMP) INTRANET (MHMP) INTERNET (veřejnost) Uživatelské rozhraní (Prezentační vrstva) Identifikace Řízení a správa obsahu (Redakční rada), Prezentační strategie, CMS systém Zavádění nových informačních služeb Počítačová síť, komunikace Řízení projektů (portfolio) Aplikační a integrační vrstva Řízení provozu (standardy, procesy) Vybudování a správa technické infrastruktury a datové základny Analýzy, Studie Datová vrstva Napojení na stávající systémy Reinženýring procesů Praha vychází ve své e-Strategii z několika základních dokumentů. Je to akční plán Evropské Unie eEurope 2005, který propaguje nasazení vysokorychlostních sítí internet a transformaci procesů centrální správy a samosprávy směrem k e-government. Hlavním dokumentem pro tuto transformaci je IT strategie z roku 2001, která letos prochází aktualizací společně se vznikem bezpečnostní a eGovernment politiky. Konkrétní projekty v oblasti IT jsou např. : Redesign metropolitní sítě MEPNET, která na optické bázi propojuje všechny úřady magistrátu a městské části. Tato optická síť může sloužit jako páteř pro další městem řízené organizace, neziskový a vzdělávací sektor. MEPNET je spravována komerčním subjektem, firmou Pragonet ze skupiny T-Systems. Pro rozvoj sítě je možné využít strukturálního fondu dle JPD2. eGovernment je běh na dlouhou trať. Město by si mělo proto zvolit jednotlivé projekty, které jsou zaměřeny na nejvyšší priority a jsou realizovatelné etapovitě s jednoznačně měřitelným výsledkem. Takovým příkladem může být úspěšný projekt Web portálu (který získal ocenění Eurocrest 2003), projekt kamerového systému nebo videozáznamy zasedání zastupitelstva, přístupné občanům přes internet. V současné době probíhají i přípravné diskuse nad městským call centrem, určeným pro obyvatele a o kterém se zmíním později. eLearning (nemám žádné vstupní informace, ani nevím kdo je cílová skupina) Nedávné povodně ukázaly další priority především v oblasti krizového řízení a GIS, kdy je možné digitálním modelováním předejít budoucím ztrátám. Zcela jiný význam získal i pojem redundance informačního systému, který musí být odolný proti podobným katastrofám. Back Office Stávající systémy a procesy Portál hl. m. Prahy

10 Principy systému pro správu obsahu
- Kategorizace a hierarchie dokumentů - Archivace článků - Správa uživatelů - Flexibilita designu a uspořádání - Správa více webů/portálů - Správa různých jazykových verzí - Bezbariérový přístup k informacím - Servis aktivního rozesílání aktualit

11 Principy správy uživatelů

12 Cíle pilotu Portálu Vyzkoušet si možnosti navržené infrastruktury
Cíle pilotu Portálu Vyzkoušet si možnosti navržené infrastruktury Ukázat možnosti designu stránek, personalizace stránek Ukázat integrační charakter projektu Vyzkoušet agregaci stávajících informací z různých zdrojů Vyzkoušet integraci stávajících aplikací v rámci portálového řešení Praha vychází ve své e-Strategii z několika základních dokumentů. Je to akční plán Evropské Unie eEurope 2005, který propaguje nasazení vysokorychlostních sítí internet a transformaci procesů centrální správy a samosprávy směrem k e-government. Hlavním dokumentem pro tuto transformaci je IT strategie z roku 2001, která letos prochází aktualizací společně se vznikem bezpečnostní a eGovernment politiky. Konkrétní projekty v oblasti IT jsou např. : Redesign metropolitní sítě MEPNET, která na optické bázi propojuje všechny úřady magistrátu a městské části. Tato optická síť může sloužit jako páteř pro další městem řízené organizace, neziskový a vzdělávací sektor. MEPNET je spravována komerčním subjektem, firmou Pragonet ze skupiny T-Systems. Pro rozvoj sítě je možné využít strukturálního fondu dle JPD2. eGovernment je běh na dlouhou trať. Město by si mělo proto zvolit jednotlivé projekty, které jsou zaměřeny na nejvyšší priority a jsou realizovatelné etapovitě s jednoznačně měřitelným výsledkem. Takovým příkladem může být úspěšný projekt Web portálu (který získal ocenění Eurocrest 2003), projekt kamerového systému nebo videozáznamy zasedání zastupitelstva, přístupné občanům přes internet. V současné době probíhají i přípravné diskuse nad městským call centrem, určeným pro obyvatele a o kterém se zmíním později. eLearning (nemám žádné vstupní informace, ani nevím kdo je cílová skupina) Nedávné povodně ukázaly další priority především v oblasti krizového řízení a GIS, kdy je možné digitálním modelováním předejít budoucím ztrátám. Zcela jiný význam získal i pojem redundance informačního systému, který musí být odolný proti podobným katastrofám.

13 Agendy integrované do pilotu Portálu
Agendy integrované do pilotu Portálu Pilot umožňuje samoregistraci uživatelů (veřejnost) a personalizaci stránek. Dokončen v lednu 2005. 1. Žádost o informaci z oblasti životního prostředí. Umožňuje podat žádost em a sledovat její stav. Je na ní vyzkoušena integrace se spisovou službou MHMP pomocí web services. 2. Zjištění umístění popelnice a frekvence odvozu odvozu na základě zadání adresy domu. Je vyzkoušena vazba na produkční databázi Informix aplikace PKO-ESO, která slouží ÚMČ pro kontrolu odvozu odpadu a zapisování výsledků kontrol. Pro veřejnost není možný zápis dat. 3. Hledání stanice STK a SME. Umožní uživateli vyhledávat v seznamech provozovatelů uvedených služeb na území HMP podle zadané adresy. Je vyzkoušena vazba na produkční DB Oracle aplikace IS DOP. Praha vychází ve své e-Strategii z několika základních dokumentů. Je to akční plán Evropské Unie eEurope 2005, který propaguje nasazení vysokorychlostních sítí internet a transformaci procesů centrální správy a samosprávy směrem k e-government. Hlavním dokumentem pro tuto transformaci je IT strategie z roku 2001, která letos prochází aktualizací společně se vznikem bezpečnostní a eGovernment politiky. Konkrétní projekty v oblasti IT jsou např. : Redesign metropolitní sítě MEPNET, která na optické bázi propojuje všechny úřady magistrátu a městské části. Tato optická síť může sloužit jako páteř pro další městem řízené organizace, neziskový a vzdělávací sektor. MEPNET je spravována komerčním subjektem, firmou Pragonet ze skupiny T-Systems. Pro rozvoj sítě je možné využít strukturálního fondu dle JPD2. eGovernment je běh na dlouhou trať. Město by si mělo proto zvolit jednotlivé projekty, které jsou zaměřeny na nejvyšší priority a jsou realizovatelné etapovitě s jednoznačně měřitelným výsledkem. Takovým příkladem může být úspěšný projekt Web portálu (který získal ocenění Eurocrest 2003), projekt kamerového systému nebo videozáznamy zasedání zastupitelstva, přístupné občanům přes internet. V současné době probíhají i přípravné diskuse nad městským call centrem, určeným pro obyvatele a o kterém se zmíním později. eLearning (nemám žádné vstupní informace, ani nevím kdo je cílová skupina) Nedávné povodně ukázaly další priority především v oblasti krizového řízení a GIS, kdy je možné digitálním modelováním předejít budoucím ztrátám. Zcela jiný význam získal i pojem redundance informačního systému, který musí být odolný proti podobným katastrofám.

14 Budoucnost pilotu Portálu
Budoucnost pilotu Portálu Centralizace zpracování a ukládání elektronicky zpracovaných dokumentů Postupné začleňování agend v působnosti Magistrátu hl.m.Prahy v průběhu roku 2005 Pokračování pilotu Portálu v rámci realizace projektu Služby HMP pro občany, podnikatele a návštěvníky Praha vychází ve své e-Strategii z několika základních dokumentů. Je to akční plán Evropské Unie eEurope 2005, který propaguje nasazení vysokorychlostních sítí internet a transformaci procesů centrální správy a samosprávy směrem k e-government. Hlavním dokumentem pro tuto transformaci je IT strategie z roku 2001, která letos prochází aktualizací společně se vznikem bezpečnostní a eGovernment politiky. Konkrétní projekty v oblasti IT jsou např. : Redesign metropolitní sítě MEPNET, která na optické bázi propojuje všechny úřady magistrátu a městské části. Tato optická síť může sloužit jako páteř pro další městem řízené organizace, neziskový a vzdělávací sektor. MEPNET je spravována komerčním subjektem, firmou Pragonet ze skupiny T-Systems. Pro rozvoj sítě je možné využít strukturálního fondu dle JPD2. eGovernment je běh na dlouhou trať. Město by si mělo proto zvolit jednotlivé projekty, které jsou zaměřeny na nejvyšší priority a jsou realizovatelné etapovitě s jednoznačně měřitelným výsledkem. Takovým příkladem může být úspěšný projekt Web portálu (který získal ocenění Eurocrest 2003), projekt kamerového systému nebo videozáznamy zasedání zastupitelstva, přístupné občanům přes internet. V současné době probíhají i přípravné diskuse nad městským call centrem, určeným pro obyvatele a o kterém se zmíním později. eLearning (nemám žádné vstupní informace, ani nevím kdo je cílová skupina) Nedávné povodně ukázaly další priority především v oblasti krizového řízení a GIS, kdy je možné digitálním modelováním předejít budoucím ztrátám. Zcela jiný význam získal i pojem redundance informačního systému, který musí být odolný proti podobným katastrofám.

15 Děkuji za pozornost! INF MHMP Ing. Ivan Seyček, tel RNDr. Jitka Pankrácová, tel Praha vychází ve své e-Strategii z několika základních dokumentů. Je to akční plán Evropské Unie eEurope 2005, který propaguje nasazení vysokorychlostních sítí internet a transformaci procesů centrální správy a samosprávy směrem k e-government. Hlavním dokumentem pro tuto transformaci je IT strategie z roku 2001, která letos prochází aktualizací společně se vznikem bezpečnostní a eGovernment politiky. Konkrétní projekty v oblasti IT jsou např. : Redesign metropolitní sítě MEPNET, která na optické bázi propojuje všechny úřady magistrátu a městské části. Tato optická síť může sloužit jako páteř pro další městem řízené organizace, neziskový a vzdělávací sektor. MEPNET je spravována komerčním subjektem, firmou Pragonet ze skupiny T-Systems. Pro rozvoj sítě je možné využít strukturálního fondu dle JPD2. eGovernment je běh na dlouhou trať. Město by si mělo proto zvolit jednotlivé projekty, které jsou zaměřeny na nejvyšší priority a jsou realizovatelné etapovitě s jednoznačně měřitelným výsledkem. Takovým příkladem může být úspěšný projekt Web portálu (který získal ocenění Eurocrest 2003), projekt kamerového systému nebo videozáznamy zasedání zastupitelstva, přístupné občanům přes internet. V současné době probíhají i přípravné diskuse nad městským call centrem, určeným pro obyvatele a o kterém se zmíním později. eLearning (nemám žádné vstupní informace, ani nevím kdo je cílová skupina) Nedávné povodně ukázaly další priority především v oblasti krizového řízení a GIS, kdy je možné digitálním modelováním předejít budoucím ztrátám. Zcela jiný význam získal i pojem redundance informačního systému, který musí být odolný proti podobným katastrofám.


Stáhnout ppt "Portál hlavního města Prahy Ivan Seyček Jitka Pankrácová Magistrát hl"

Podobné prezentace


Reklamy Google