Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souvětí Mgr. Zina Omelková CJL - mluvnice www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souvětí Mgr. Zina Omelková CJL - mluvnice www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 Souvětí Mgr. Zina Omelková CJL - mluvnice www.zlinskedumy.cz

2 AnotaceMateriál objasňuje problematiku učiva o souvětí v české větě, doplňuje vědomosti získané výkladem. Jsou připojeny příklady. AutorMgr. Zina Omelková (Autor) Jazykčeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slovačeský jazyk, souvětí podřadné, souvětí souřadné Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályJe součástí CJL.

3 Souvětí Věta jednoduchá - je věta, která obsahuje jeden přísudek. Souvětí -dvě a více jednoduchých vět, které jsou spojeny do vyšších celků Věty v souvětí se spojují pomocí spojovacích prostředků, kterými mohou být: -spojky (a, i, ani, ale, protože,…) -vztažná zájmena (co, který, jaký, jenž,…) -vztažná příslovce (kde, kam, kudy, odkud,…) 3

4 Souvětí - závislost Věta hlavní je mluvnicky nezávislá na jiné větě v souvětí. Věta vedlejší je závislá na jiné větě jako její větný člen. Souvětí podřadné je spojení jedné hlavní věta q jedné nebo více vět vedlejších. Souvětí souřadné obsahuje minimálně dvě věty hlavní a může dále obsahovat jednu a více vět vedlejších. 4

5 Souvětí podřadná Podle toho, jaký větný člen řídící věty je nahrazen, určujeme druhy vedlejších vět: -podmětná: bývá uvozena kdo, co, kdy, kde, že, aby kdyby - přísudková: bývá uvozena jak, jako, jaká 5 Příklady - určete druh VV: Venku je, jako by se čerti ženili. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Zdá se, že všemu rozumí. Byla stále taková, jako jsme ji znali.

6 Souvětí podřadná -předmětná: bývá uvozena že, aby, když,nkdo, co, který, jaký, kde, kam, odkud, kudy -přívlastková: bývá uvozena kdo, který, jenž, kde, kdy, že aby, jak 6 Příklady - určete druh VV: Rád bych věděl, proč se to nenaučil. Měli jsme obavu, že to nevyjde. Nevíme, kdo by to uměl opravit. Položil mi otázku, jak postupovat dál.

7 Souvětí podřadná -doplňková: bývá uvozena jak, kterak -příslovečná Podle okolností a vztahů rozlišujeme různé druhy příslovečných vět: -místní (kde, kam, odkud, kudy) -časová (když, až, jakmile, než, sotva, sotvaže, zatímco, kdy, kdykoliv, pokud, dotud) -způsobová(jako, jak, čím-tím, že, tak aby -příčinná (důvodová) (protože, že, poněvadž) -účelová (aby) -podmínková (kdyby, jestliže, -li) -přípustková (ačkoliv, přestože, třebaže, i kdyby, i když) 7

8 Příklady Určete druhy VV: Slyším sestru, jak šramotí v kuchyni. Vraťte se, odkud jste přišli. Abych nezaspal, nařídil jsem si budík. Třebaže se mu to nelíbilo, poslechl. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Než odejde, zamkni dveře. Výlet byl odložen, protože pršelo. 8

9 Souvětí souřadná Mezi hlavními větami rozlišujeme tyto významové poměry: -slučovací (a, i, ani, nebo, či, jednak-jednak,…) -stupňovací (ba, i, dokonce, ba ani, nejen-ale i) -odporovací (sice-ale, ale přesto, avšak) -vylučovací (buď-anebo, ať-ať, či, zdali-či) -příčinný - důvodový (neboť, vždyť, totiž) -důsledkový (proto, tedy, tudíž, a proto, a tak) 9

10 Příklady Určete poměry mezi VH: Napsali si to všichni, dokonce i Pepík. Vojta se nedivil, je totiž zvyklý na moje nápady. Venku je zima, a proto zůstaneme doma. Šel domů, cestou si pískal. Čekal jsem na něho, on ale nepřišel. Buď se mnou půjdeš, nebo půjdu sám. Znal cestu dobře, a tak dorazil včas. Vyšlo slunce a bylo příjemně teplo. 10

11 Souvětí Zdroje MUŽÍKOVÁ, Olga, Barbora MARKVARTOVÁ, Lenka KLUSÁČKOVÁ a Eleonora JEŘÁBKOVÁ. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2002. ISBN 80-86285-36-7. 11


Stáhnout ppt "Souvětí Mgr. Zina Omelková CJL - mluvnice www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google