Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arabové a Turci, islám uč

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arabové a Turci, islám uč"— Transkript prezentace:

1 Arabové a Turci, islám uč. 40 - 43

2 Byzanc 7. stol. problémy s Araby - z východu útoky
10. stol. útoky Turků – vyznávali islám

3 Muslimský svět kolem r. 750 Mapa: Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia, str.16

4 Islám vznikl na Arabském poloostrově
šířil se na Blízký východ, díky tureckým a arabským výbojům zasáhl i do dějin Evropy Arabové – polyteisté, každý kmen měl svoje různé bohy 6. stol. – Muhammad narozen v Mekce, obchodník, znal monoteistická náboženství (judaismus a křesťanství) měl náboženská vidění (kolem 40. roku věku) – Bůh si ho zvolil, aby byl jeho prorokem, zvěstoval lidem, že existuje jen jediný Bůh – Alláh slib posmrtné odměny těm, kteří v něj uvěří a věčné zatracení hříšným

5 Živá Historie, leden-únor 2009, str. 40

6 muslim = do vůle boží odevzdaný
nové náboženství islám = odevzdanost Bohu islám – náboženství podobné křesťanství, muslimové se považují za pravé služebníky Boha, uznávají Mojžíše i Krista, jako Muhammadovi předchůdce posvátná kniha Korán – soubor Muhammadových kázání a výroků džihád - mezi hl. povinnosti patří vést svatou válku za rozšíření islámu 622 hidžra = začátek arabského letopočtu - Muhammad musí odejít z Mekky do Mediny (do oázy Jatrib) – ohrožoval bohaté 632 umírá

7 Muslimský svět kolem r. 750 Mapa: Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia, str.16

8

9 společná víra – 7. stol. vznik centralizované arabské říše – výbojná tažení – šíření islámu
8. stol. rozsáhlá říše od Indie, přes Arabský poloostrov, severní Afriku k Pyrenejskému poloostrovu vládci = chalífové velká část území dříve patřila Byzanci Byzanc uhájila Malou Asii – zamezila vstupu do Evropy 711 se Arabové vylodili na Pyrenejském poloostrově, většinu ho dobyli 732 bitva u Poitiers - zastavila francká říše jejich další pronikání do Evropy z Pyrenejského poloostrova byli Arabové definitivně vyhnáni až 1492 (poslední bašta Granada)

10 Gibraltar – Tárikova skála
V roce 711 u skály přistál arabský vojevůdce Tárik Ibn Zijád. Místo bylo po něm pojmenováno Džebel Tárik (Tárikova skála), z čehož vznikl dnešní název Gibraltar. Po 400 letech maurské vlády, následném vlivu Kastilců, opět Maurů a opět Španělů předali po vojenském obsazení roku 1713 Španělé Gibraltar Británii a ti zde vybudovali námořní základnu. Místo je dnes výsostným územím Britského království a i když Španělsko nabízí jeho obyvatelům statut autonomní oblasti, většina je proti jakékoliv změně.

11 Muslimský svět kolem r. 750 Mapa:  Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, str. 41

12 Přínos arabské kultury pro Evropu
učili se od všech národů překlady antických děl matematici, fyzikové, zeměpisci, lékaři - Ibn Síná (Avicena) nové druhy zemědělských plodin – rýže, cukrová třtina, bavlník, citroník, pomerančovník lázně, nemocnice, knihovny, školy, mešity zákaz zobrazování osob – ornamentální výzdoba – rostlinné, geometrické ornamenty

13 výborní obchodníci – po všech třech světadílech
židovský kupec z Andalusie Ibráhím ibn Jákúb v 10. stol. navštívil i Čechy – nejstarší známý popis Prahy křesťanství více svazovalo než islám v poznávání přírody i lidského života

14 Turci pronikali na území arabské říše z východu od 10. – 11. stol.
seznámili se zde a přijali islám konec 11. stol. – ovládli Malou Asii (do té doby Byzanc) a Jeruzalém byzantský císař požádal papeže o pomoc v boji proti „nevěřícím“ (tak se říkalo muslimům) papež Urban II vyzval všechny křesťany, aby na sebe vzali znamení kříže a osvobodili Boží hrob a Svatou zemi (Palestinu) bojovníci označeni červeným křížem

15 začaly křížové výpravy proti Turkům v Jeruzalémě, budou pokračovat i v Evropě proti odpadlíkům katolické víry (např. proti husitům) kolem roku 1300 ovládne Turky nová dynastie – podle zakladatele Osmana = osmanští Turci 1453 dobudou Konstantinopol – otevře se jim cesta dál do Evropy osmanská říše zanikne až po 1. sv. válce 1918 Opakování uč. str. 43


Stáhnout ppt "Arabové a Turci, islám uč"

Podobné prezentace


Reklamy Google