Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shoda přísudku s podmětem Podmět rodu mužského životného Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shoda přísudku s podmětem Podmět rodu mužského životného Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka."— Transkript prezentace:

1 Shoda přísudku s podmětem Podmět rodu mužského životného Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Pamatuj!Pamatuj! –i Je – li podmět v množném čísle rodu mužského životného, má příčestí minulé koncovku –i.

3 Kdo co dělal?

4 Kdo co dělal? Doplň: kováři zedníci malíři ševci prodavači motýli vrabci psi

5 Kdo co dělal? Doplň: Řešení kováři zedníci malíři ševci prodavači motýli vrabci psi ò kovali ò stavěli ò malovali ò spravovali ò prodávali ò létali ò zobali ò štěkali

6 Doplň koncovky příčestí minulého: Skřivani zpíval_. Holubi vrkal_. Kohouti kokrhal_. Kosi se usadil_ v budce. Bratři se konečně setkal_. Chlapci se radoval_. Podnikatelé se radil_. Stařečkové si povídal_. Sousedi se sešl_ pod kvetoucí lípou. Krátké porady se zúčastnil_ všichni učitelé. Chlapci hrál_ na hřišti kopanou a hlasitě na sebe pokřikoval_. Lesníci loupal_ kůru z kmenů padlých stromů. Čápi si stavěl_ hnízdo na komínu a klapal_ zobáky.

7 Doplň koncovky příčestí minulého: Doplň koncovky příčestí minulého: Řešení Skřivani zpívali. Holubi vrkali. Kohouti kokrhali. Kosi se usadili v budce. Bratři se konečně setkali. Chlapci se radovali. Podnikatelé se radili. Stařečkové si povídali. Sousedi se sešli pod kvetoucí lípou. Krátké porady se zúčastnili všichni učitelé. Chlapci hráli na hřišti kopanou a hlasitě na sebe pokřikovali. Lesníci loupali kůru z kmenů padlých stromů. Čápi si stavěli hnízdo na komínu a klapali zobáky.

8 Doplň chybějící písmena a celé věty napiš v čase minulém: Přes m_tinu běží jeleni. Na pol_ pob_hají zajíci. Nad polem krouž_ ptác_. Hlem_ždi za sebou zanechávají lesklé stop_. Kohout_ kokrhají brz_ ráno. Chlapci se učí v_jmenovaná slova. Zahradníci ch_stají sadbu zeleniny. Ptáčkové se navracejí z dalek_ch krajů. Motýl_ kladou na zelné list_ vajíčka. Tur_sté se ub_továvají v hotelích. Na dvoře štěkají ps_. Ml_náři melou z obil_ mouku.

9 Doplň chybějící písmena a celé věty napiš v čase minulém: Doplň chybějící písmena a celé věty napiš v čase minulém: Řešení Přes mýtinu běželi jeleni. Na poli pobíhali zajíci. Nad polem kroužili ptáci. Hlemýždi za sebou zanechávali lesklé stopy. Kohouti kokrhali brzy ráno. Chlapci se učili vyjmenovaná slova. Zahradníci chystali sadbu zeleniny. Ptáčkové se navraceli z dalekých krajů. Motýli kladli na zelné listy vajíčka. Turisté se ubytovávali v hotelích. Na dvoře štěkali psi. Mlynáři mleli z obilí mouku.

10 Pamatuj!Pamatuj! Koncovka příčestí minulého se řídí podmětem i tehdy, není – li podmět ve větě vyjádřen. Vyjádření podmětu hledáme potom v předcházejících větách.

11 Procvičuj:Procvičuj: Děti přišl_ do školy. Ve škole psal_, četl_, cvičil_. V poledne se naobědval_. Potom šl_ domů. Cestou domů se chlapci zastavil_ v parku u prolézaček. Hbitě se jimi protahoval_ a lákal_ k prolézání dívky. Ty se však zastavil_ u kočárku a díval_ se na miminko. Chlapci si umazal_ oblečení do školy a doma dostal_ určitě vynadáno.

12 Procvičuj: Řešení Děti přišly do školy. Ve škole psaly, četly, cvičily. V poledne se naobědvaly. Potom šly domů. Cestou domů se chlapci zastavili v parku u prolézaček. Hbitě se jimi protahovali a lákali k prolézání dívky. Ty se však zastavily u kočárku a dívaly se na miminko. Chlapci si umazali oblečení do školy a doma dostali určitě vynadáno.

13 Pamatuj ! –i Podmět není vyjádřen nebo je všeobecný = píšeme –i.

14 Doplňte věty a vyhledejte podmět: Lustr jsme o Vánocích přizdobil_ jmelím. Přestupoval_ jsme ve Veselí nad Lužnicí. Nikdy jsme se nepřejídal_cukrovím. Objednal_ si dříví u správy polesí. Na trhu jsme se seznámil_ s různými starými řemesly. Všichni jsme obdivoval_ lidové stavby na jihočeských návsích. Projížděl_ jsme oblastmi postiženými povodněmi. Byl_ jsme v kontaktu s několika pražskými divadly. Celou cestu se vláčel_ s těžkými zavazadly.

15 Doplňte věty a vyhledejte podmět: Řešení (v závorce je podmět) Lustr jsme o Vánocích přizdobili jmelím. (my) Přestupovali jsme ve Veselí nad Lužnicí. (my) Nikdy jsme se nepřejídali cukrovím. (my) Objednali si dříví u správy polesí. (oni) Na trhu jsme se seznámili s různými starými řemesly. (my) Všichni jsme obdivovali lidové stavby na jihočeských návsích. (všichni) Projížděli jsme oblastmi postiženými povodněmi. (my) Byli jsme v kontaktu s několika pražskými divadly. (my) Celou cestu se vláčeli s těžkými zavazadly. (oni)

16 Shoda přísudku s podmětem Podmět rodu mužského životného 5. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. ò Windows XP Professional ò obrázky z internetu Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Shoda přísudku s podmětem Podmět rodu mužského životného Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka."

Podobné prezentace


Reklamy Google