Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEST 03. Otázka číslo 1. Sluneční skvrny jsou: a)skvrny vzniklé po protuberancích; b)chladnější místa na povrchu Slunce; c)skvrny s teplotou 9 tisíc o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEST 03. Otázka číslo 1. Sluneční skvrny jsou: a)skvrny vzniklé po protuberancích; b)chladnější místa na povrchu Slunce; c)skvrny s teplotou 9 tisíc o."— Transkript prezentace:

1 TEST 03

2 Otázka číslo 1. Sluneční skvrny jsou: a)skvrny vzniklé po protuberancích; b)chladnější místa na povrchu Slunce; c)skvrny s teplotou 9 tisíc o C.

3 Otázka číslo 2. Závrt vzniká: a) lidskou činností – hloubením; b) v důsledku chemického zvětrávání karbonatických hornin; c) v důsledku chemického zvětrávání psefitických hornin.

4 Otázka číslo 3. Kontakt mezi dvěmi souhlasně uloženými vrstvami mezi nimiž je stratigrafický hiát označujeme za: a) úhlovou diskordanci; b) skrytou diskordanci; c) konkordanci.

5 Otázka číslo 4. Likvace je proces: a) zpevnění sedimentárních hornin; b) diferenciace magmatu; c) deformace sedimentární vrstvy.

6 Otázka číslo 5. Vrstvy uložené nad popisovanou vrstvou se společně označují: a)nadložní kra; b)nadloží; c)nadložní blok.

7 Otázka číslo 6. Přesmyk je: a)nespojitá sekundární struktura, u které se nadložní kra pohybuje nad podložní kru; b)nespojitá sekundární struktura, u které se nadložní kra pohybuje pod podložní kru; c)spojitá sekundární struktura, u které se nadložní kra pohybuje pod podložní kru.

8 Otázka číslo 7. Zvodeň je: a) horninové prostředí nasycené vodou; b) prostor s nadměrnými srážkami; c) prostor s půdní vlhkostí.

9 Otázka číslo 8. Hlubinné intruzivní těleso deskovitého tvaru jehož hranice s okolní horninou je diskordantní označujeme jako: a) pravou žílu; b) ložní žílu; c) apofýzu (odžilek).

10 Otázka číslo 9. Karbonáty patří do skupiny: a) metamorfovaných hornin; b) cementačních hornin; c) klastických hornin.

11 Otázka číslo 10. Pluton je: a) hlubinné těleso se známým hloubkovým dosahem; b) hlubinné těleso deskovitého tvaru; c) hlubinné těleso podobné lakolitu.

12 Otázka číslo 11. Prstencový žilný roj vzniká: a) po vulkanické erupci; b) při vzniku kaldery; c) při vzniku stratovulkánu.

13 Otázka číslo 12. Jura je období: a) paleozoika (prvohor); b) mesozoika (druhohor); c) kenozoika (třetihor).

14 Otázka číslo 13. Vrstva je: a) deskovité těleso sedimentárních hornin; b) intruzivní těleso deskovitého tvaru ; c) horizontálně uložený lávový proud.

15 Otázka číslo 14. Flexura je: a)nespojitá deformace ve smyslu nahodilého ohybu vrstvy; b)nahodilý ohyb vrstvy; c)soubor paralelních prasklin deformující deskové těleso.

16 Otázka číslo 15. Izoklinální vrása má ramena sevřená v rozsahu: a) 30 - 50 o b) 5 – 30 o c) 0 – 5 o


Stáhnout ppt "TEST 03. Otázka číslo 1. Sluneční skvrny jsou: a)skvrny vzniklé po protuberancích; b)chladnější místa na povrchu Slunce; c)skvrny s teplotou 9 tisíc o."

Podobné prezentace


Reklamy Google