Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EPraha - služby na dosah „ePraha – výzvy a příklady řešení“ MHMP - 27.března 2006 Ing. Roman Zemánek – obchodní ředitel EXPRIT spol. s r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EPraha - služby na dosah „ePraha – výzvy a příklady řešení“ MHMP - 27.března 2006 Ing. Roman Zemánek – obchodní ředitel EXPRIT spol. s r.o."— Transkript prezentace:

1 ePraha - služby na dosah „ePraha – výzvy a příklady řešení“ MHMP - 27.března 2006 Ing. Roman Zemánek – obchodní ředitel EXPRIT spol. s r.o.

2 Agenda prezentace Agenda prezentace Představení společnosti Zjednodušení služeb občanům prostřednictvím on- line přístupu a portálu MHMP Výměna dokumentů mezi jednotlivými městskými částmi Housing spisové služby pro městské části Hlavního města Housing spisové služby pro školy zřizované MHMP Aplikace pro MHMP a městské části Hlavního města Realizované projekty na území Hlavního města

3 Společnost EXPRIT je úspěšná softwarová společnost s šestnáctiletým (1990) působením na trhu informačních technologií v České a Slovenské republice - od konce roku 2005 součástí divizní struktury společnosti ICZ a.s Technická a odborná orientace společnosti, je směřována do oblasti moderních a komplexních řešení v oblasti správy dokumentů v prostředí státní správy a komerčních společností Úspěšnost vychází z kombinace celosvětově ověřené technologie a firemního know-how podloženého realizovanými projekty Představení společnosti

4 Technologické zaměření společnosti: Spisová služba Správa dokumentů (Document Management) Řešení tiskových výstupů (Output Management) Knowledge Management Fulltextové vyhledávání (Fulltext Retrieval) Elektronické zpracování formulářů (OCR,ICR) Elektronický archiv, Oběh dokumentů (Workflow) Informační portály (Enterprise Information Portals) Front office aplikace - E-mail, Internet/Intranet Představení společnosti

5 Orientace na trhu: Státní správa/Government Banky, pojišťovny, leasingové společnosti Utility Obchod Průmysl Služby a další… Představení společnosti

6 Zjednodušení služeb občanům prostřednictvím on-line přístupu a portálu MHMP Z čeho vycházíme : –Správní a legislativní rámec –Bezpečnost dat a informací –Moderní technologie dřeňových aplikací pro portálová řešení (portál MHMP) – veškeré aplikace jsou technologicky orientované na třívrstvou architekturu a tenkého klienta –Požadavků úřadu a občana –Stavu připravenosti občan – úřad – občan –Postupujeme v souladu se schválenou informační strategií Cesta k e-Praze,

7 Architektura systému e-spis Architektura systému e-spis www prohlížeč ORACLE, MS SQL Prezentační vrstva Aplikační vrstva Datová vrstva

8 Zjednodušení služeb občanům prostřednictvím on-line přístupu a portálu MHMP Co máme vyřešeno a rozvíjíme : –Implementaci a vývoj aplikací pro státní správu (MHMP a MČ v rámci projektu SO-001 spisová služba e spis pro jednotlivé MČ ). –Zabezpečený přístup k městským informacím v elektronické podobě pro pracovníky úřadů, organizace městské správy, volené zastupitele, občany, ekonomické subjekty –Umožňujeme rychlejší zpracování stanovisek, vyřizování podání ve stanovených lhůtách a tím i zefektivnění přístupu orgánů státní správy směrem k občanům. –Řešení přináší zvýšení průhlednosti úředního procesu, kontrolu přidělování spisu k vyřízení, zpřístupnění statistik o průběhu vyřizování. –Řešíme elektronický oběh dokumentů mezi jednotlivými úřady MČ, jenž přinese občanům urychlení zpracovávání stanovisek a výstupů

9 Zjednodušení služeb občanům prostřednictvím on-line přístupu a portálu MHMP Kam směřujeme : –Námi realizovaná řešení mají za cíl - zjednodušení styku občanů a podnikatelských subjektů při vyřizování jejich záležitostí s MČ. Vyřízení požadavku bude možné provádět přes internet (portál) –Aplikace jsou směřovány k integraci úředního procesu, jenž umožní, aby občan/subjekt mohl na jednom místě vyřídit více různých záležitostí. –Rozvíjet a rozšířit množství informačních on-line služeb pro občany, právní subjekty a návštěvníky Prahy. –Využívání on-line služby elektronické podatelny a sledování stavu podání občanem –Eliminovat předkládání a práci s dokumenty v listinné podobě. –Umožnit občanům elektronický přístup výpisům o stavu a výsledku jejich podání

10 Projekt výměny dokumentů v oblasti Prahy 9 Předmětem řešení je pilotní projekt v regionu MČ Prahy 9 a dalších městských částí. Hlavním cílem projektu je zajištění elektronické výměny dokumentů mezi organizacemi (úřady) provozujícími spisovou službu e- spis. Tento projekt byl představen v samostatném bloku prezentace zástupcem MČ Praha 9 - tajemnicí úřadu. Cílem projektu je připravit a implementovat řešení: – –Zajišťující efektivní komunikaci (výměnu dokumentů) mezi úřady – –Využívající technologickou infrastrukturu vybudovanou MHMP: Housingové centrum pro provozování spisové služby e-spis Portál HMP Záměr odpovídá cílům definovaným v informační strategii města „Cesta k e-Praze“ v oblasti C2-2,C5-2.

11 Portál - MHMP Princip výměny dokumentů Úřad 1 Spisová služba Spisová služba Transportní modul Úřad 2 Spisová služba Spisová služba Úřad 3 Spisová služba Spisová služba XML DB přenosů

12 Housing spisové služby pro městské části Hlavního města Housing e-spis V roce 2003 byla Magistrátem hl. města Prahy připravena infrastruktura pro provozování spisové služby e-spis formou hostingu pro pilotní projekty Městskou knihovnu v Praze a ÚMČ Praha 19 – Kbely. Na přelomu let 2004 a 2005 došlo k přeměně hostingu na housing. Hardware byl umístěn do Kongresového centra, základní provoz zajišťuje PragoNet a.s. Správa hardware, operačních systémů, databáze a aplikace přešla zcela na Exprit s.r.o. Od roku 2005 začala aplikaci používat pro vedení spisové služby MČ Praha 8 – Ďáblice. 14.11.2005 pak začala používat spisovou službu také MČ Praha 19 – Čakovice. V roce 2006 je avizován a projednán přístup s dalšími uživateli housingu spisové služby : MČ Praha – Petrovice, MČ Praha – Slivenec, MČ Praha - Dolní Chabry a MČ Praha - Velká Chuchle., MČ Újezd nad Lesy, MČ Praha – Zličín, MČ Praha – Řeporyje, MČ Praha 18 - Letňany a další v rámci projektu výměny dokumentů.

13 Housing spisové služby pro městské části Hlavního města Způsoby a prostředky připojení jednotlivých organizací jsou různé. Zatímco MKP je připojena přímo na MepNet pevným připojením, u MČ Ppraha 19 - Kbely a MČ Praha - Čakovice jsou pro připojení do sítě MepNet použito radioreléové připojení a u MČ Praha V případě MČ Ďáblice je použito ADSL. Přestože jsou připojení a prostředky různé, není provozování spisové služby z pohledu uživatele rozdílné. Odezvy systému jsou velmi dobré. V případě zájmu ostatních organizací HMP a jejich technických možností (připojení k MepNet, popř. zprovoznění SSL brány) budou postupně tyto organizace zaváděny do housingu. Doba potřebná pro implementaci spisové služby, zaškolení uživatelů a start ostrého provozu je u malých městských částí a organizací přibližně 3 týdny až 1 měsíc. Záměr odpovídá cílům definovaným v informační strategii města „Cesta k e-Praze“ v oblasti C1-4

14 Projekt housing školy Předmětem projektu je umožnit školám zřizovaným HMP splnit zákonnou povinnost (Zákon 499 sb.) o vedení spisové službu elektronicky. Vedoucím projektu je Bc. Krupka odboru SKU MHMP. Projekt řeší: centrální provozování systému v housing centru formou ověřených outsourcing služeb jednotnou metodiku zavedení a rozšíření spisové služby na školách a školských zařízeních zřízených MHMP, spolupráci s Archivem HMP jednotnou metodiku používání spisové služby ve školách a školských zařízeních včetně jednotného spisového plánu, zaučení velkého počtu uživatelů na práci se systémem spisové služby realizovat prostřednictvím výukového programu e-spis.

15 Projekt housing školy Projekt má tři etapy: příprava řešení – realizováno pilotní provoz – probíhá plošný zkušební provoz Ve třetí etapě - plošný provoz, bude systém nakonfigurován a provozován pro velký počet (desítky až stovky) školních zařízení. Přihlašování uživatelů ke spisové službě bude integrováno v prostředí Portálu HMP a bude využívat jeho správu uživatelských oprávnění. Účast v projektu není z hlediska MHMP závazná, školy se budou hlásit podle zájmu. Počet škol zřizovaných MHMP je přibližně 200. V případě zájmu MČ je to pak dalších 600 školních zařízení. Záměr odpovídá cílům definovaným v informační strategii města „Cesta k e-Praze“ v oblasti C2-2

16 Aplikace pro MHMP a městské části Hlavního města Projektu SO-001 vychází z implementace aplikace e spis jenž v multilicenci zahrnuje: Modul Spisové služby Modul Usnesení pro radu a zastupitelstvo Modul Úkoly Modul e Podatelna Modul Výukový program Modul Statistiky Modul Registry a registratury Digitalizace - vstup digitálních dokumentů formou – –přírůstků – –pořizením stávajícího archivu

17 Aplikace pro MHMP a městské části Hlavního města Spisová služba Stížnosti Komponentové jádro e-spis Jádro DMS Jádro WF Databázový server Dokumentový server Šablony dokumentů Skenování/digitalizace OCR BAR code Integrace s Office Integrace s E-mail Integ. s frank. strojem Elektronický podpis Statistiky E Podatelna Usnesení Porady vedení Úkoly Výukový program Oběh účet. dokladů Klient DMS Redakční systém Workflow

18 Realizované projekty na území Hlavního města Magistrát hlavního města Prahy a jednotlivé Městské části – v rámci projektu SO-001 řešení komplexního řízení celého cyklu písemností, správy elektronických dokumentů a sledování oběhu dokumentů v aplikaci e- spis Městská část Praha 1 Městská část Praha 3 Městská část Praha 6 Městská část Praha 8 Městská část Praha 9 Městská část Praha 13 Městská část Praha 19 Projekt hosting pro malé městské části hlavního města Prahy Záchranná služba hlavního města Prahy Městská knihovna v Praze Projekt hosting pro školy a školská zařízení hlavního města Prahy Projekt je určen pro další městské částí

19 Kontakt : EXPRIT, spol. s r.o. Ing.Roman Zemánek Drtinova 2, Praha 5 Tel.: 226 206 707 roman.zemanek@exprit.cz www.exprit.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "EPraha - služby na dosah „ePraha – výzvy a příklady řešení“ MHMP - 27.března 2006 Ing. Roman Zemánek – obchodní ředitel EXPRIT spol. s r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google