Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členovci (Arthropoda). Kmen: Členovci (Arthropoda) Sklerotizovaná vnější kostra (exoskelet) Článkované končetiny Heteronomní segmentace těla Smíšená dutina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členovci (Arthropoda). Kmen: Členovci (Arthropoda) Sklerotizovaná vnější kostra (exoskelet) Článkované končetiny Heteronomní segmentace těla Smíšená dutina."— Transkript prezentace:

1 Členovci (Arthropoda)

2 Kmen: Členovci (Arthropoda) Sklerotizovaná vnější kostra (exoskelet) Článkované končetiny Heteronomní segmentace těla Smíšená dutina tělní (mixocoel) Otevřená cévní soustava Rozvoj smyslových ústrojí Tergum Sternum Pleura

3 Heteronomní segmentace Hlava (caput) Hruď (thorax) Zadeček (abdomen) Hlavohruď (cephalothorax) Zadeček Hlava Trup

4 Vývoj, způsob života a životní prostředí Gonochoristé Partenogeneze, neotenie, pedogeneze Heterogonie Polyembryonie Vajíčka mezo- až polylecitální Superficiální rýhování Oviparie (ovoviviparie, viviparie, larviparie, pupiparie) Převážně suchozemští, také primárně i sekundárně vodní

5 Význam členovců Užitkové druhy Parazitoidi a predátoři (bioregulátoři) Součásti potravních řetězců Součást půdní fauny - dekompozice Opylovači Bioindikátoři Škůdci rostlin a uskladněných materiálů Parazité a přenašeči původců onemocnění

6 Vznik a systém členovců Vznik: Kambrium, před 500-600 mil. lety Dosud popsáno přes 1 mil. druhů U nás známo přes 30 000 druhů 3-6 podkmenů: Klepítkatci (Chelicerata) Korýši (Crustacea) Mnohonozí (Myriapoda) Šestinozí (Hexapoda)

7 Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata) Hlavohruď a zadeček Chelicery a pedipalpy 4 páry kráčivých končetin Další znaky Kyčelní žlázy nebo malpighické trubice entoderm. původu Plicní vaky nebo keříčkovité vzdušnice

8 Vývoj a způsob života Larva Nymfa Dospělec Nymfa Dospělec Mládě Dospělec Tekutá nebo kašovitá potrava - mimotělní trávení

9 Význam klepítkatců Dravé druhy (pavouci, roztoči) Půdní druhy (roztoči pancířníci) Škůdci rostlin (svilušky, vlnovníci) Skladištní škůdci (skladokazi) Cizopasníci živočichů i člověka Arachnologie, arachnoentomologie

10 Systém klepítkatců Popsáno asi 75 000 druhů, u nás známo kolem 2000 druhů 3 třídy Třída: Pavoukovci (Arachnida) - více řádů, důležité Pavouci (Araneida) Štíři (Scorpionida) Štírci (Pseudoscorpionida) Sekáči (Opilionida) Roztoči (Acarina) Štír kýlnatý (Euscorpius tergestinus)

11 Řád: Pavouci (Araneida) U nás přes 850 druhů Významní predátoři Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi) Stepník rudý (Eresus cinnaberinus) Křižák obecný (Araneus diadematus) Běžník zelený (Diaea dorsata)

12 Řád: Štírci (Pseudoscorpionida) Chelicery i pedipalpy s klepítkem Jedová žláza na pedipalpách Široký nečleněný zadeček Štírek obecný (Chelifer cancroides) Řád: Sekáči (Opilionida) Chelicery s drobným klepítkem, pedipalpy tvaru makadel Zadeček spojen široce s hlavohrudí Nápadně dlouhé a tenké nohy Sekáč rohatý (Phalangium opilio)

13 Řád: Roztoči (Acarina) Drobní až mikroskopičtí živočichové (0,5-10 mm) Chelicery i pedipalpy různě upravené Zadeček široce spojen s hlavohrudí, tělo tvoří 1 celek, někdy druhotně členěný 1 stupeň larvy, obvykle 1-3 stupně nymfy Sají tekutiny z prostředí nebo z těl organismů Čmelík kuří (Dermanyssus gallinae)Roztoč včelí (Varroa destructor)

14 Příklady roztočů Klíšťák holubí (Argas reflexus) Klíště obecné (Ixodes ricinus)Piják stepní (Dermacentor marginatus) Skladokaz moučný (Acarus siro) Lupovka kuří (Cnemidocoptes mutans) Vlnovník révový (Colomerus vitis) Trudník lidský (Demodex folliculorum) Peříčkovec zhoubný (Glyciphagus destructor) Sviluška chmelová (Tetranychus urticae) Zúženka zarděnková (Neotrombicula autumnalis) Pancířník Trichoribates trimaculatus Zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei)

15 Podkmen: Korýši (Crustacea) Tělo členěno na hlavu, hruď a zadeček nebo hlavohruď a zadeček 2 páry tykadel a čelistí Krunýř (carapax) Další znaky Žábry (dýchací vaky) Modifikované nefridie - čelistní nebo tykadlové žlázy

16 Vývoj a způsob života Larva nauplius Dospělec Larva zoea Dospělec Mládě Dospělec Převážně vodní živočichové - druhy bentické i planktonní - druhy býložravé, saprofágní, dravé i parazitické

17 Význam korýšů Potravní řetězce Samočištění vod Bioindikační druhy Užitkové druhy Mezihostitelé cizopasníků Škůdci rostlin Krustaceologie

18 Systém korýšů Popsáno kolem 40 000 druhů U nás známo asi 350 druhů Více tříd, u nás 7, důležitější Žábronožky (Anostraca) Lupenonožci (Phyllopoda) Kapřivci (Branchiura) Klanonožci (Copepoda) Rakovci (Malacostraca)

19 Třída: Žábronožky (Anostraca) Třída: Lupenonožci (Phyllopoda) Třída: Kapřivci (Branchiura) Kapřivec plochý (Argulus foliaceus) Žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) Hrotnatka obecná (Daphnia pulex) Listonoh letní (Triops cancriformis)

20 Třída: Klanonožci (Copepoda) Buchanka obecná (Cyclops strenuus) Sepnutka okouní (Achtheres percarum) Chlopek obecný (Ergasilus sieboldi) Třída: Jazyčnatky (Pentastomida) Jazyčnatka tasemnicová (Linguatula serrata)

21 Třída: Rakovci (Malacostraca) Řád: Stejnonožci (Isopoda) Beruška vodní (Asellus aquaticus) Stínka zední (Oniscus asellus) Řád: Různonožci (Amphipoda) Blešivec potoční (Gammarus fossarum) Bezkrunýřka slepá (Bathynella natans) Řád: Desetinožci (Decapoda) Rak říční (Astacus astacus) Krab říční (Eriocheir sinensis) Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)

22 Podkmen: Mnohonozí (Myriapoda) Tělo členěno na hlavu a trup Velký počet párů noh na hrudi a zadečku 1 pár tykadel Nepárový spodní pysk - labium Dýchání vzdušnicemi Vylučování malpighickými trubicemi ektodermálního původu

23 Třída: Stonožky (Chilopoda) Dorsoventrálně zploštělé tělo Predátoři 1. pár končetin - čelistní nožky s jedovou žlázou 66 druhů Stonožka škvorová (Lithobius forficatus) Zemivka (Geophilus sp.)

24 Třída: Mnohonožky (Diplopoda) Tělo na průřezu oválné Články zadečku se spojily po dvou - 2 páry noh Saprofágové nebo fytofágové 78 druhů Mnohonožka zemní (Julus terrestris) Mnohonožka jednopásá (Chromatoiulus unilineatus) Plochule obecná (Polydesmus complanatus)


Stáhnout ppt "Členovci (Arthropoda). Kmen: Členovci (Arthropoda) Sklerotizovaná vnější kostra (exoskelet) Článkované končetiny Heteronomní segmentace těla Smíšená dutina."

Podobné prezentace


Reklamy Google