Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členovci (Arthropoda).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členovci (Arthropoda)."— Transkript prezentace:

1 Členovci (Arthropoda)

2 Kmen: Členovci (Arthropoda)
Sklerotizovaná vnější kostra (exoskelet) Článkované končetiny Heteronomní segmentace těla Smíšená dutina tělní (mixocoel) Otevřená cévní soustava Rozvoj smyslových ústrojí Tergum Sternum Pleura

3 Heteronomní segmentace
Hlava (caput) Hruď (thorax) Zadeček (abdomen) Hlavohruď (cephalothorax) Zadeček Hlava Trup

4 Vývoj, způsob života a životní prostředí
Gonochoristé Partenogeneze, neotenie, pedogeneze Heterogonie Polyembryonie Vajíčka mezo- až polylecitální Superficiální rýhování Oviparie (ovoviviparie, viviparie, larviparie, pupiparie) Převážně suchozemští, také primárně i sekundárně vodní

5 Význam členovců Užitkové druhy Parazitoidi a predátoři (bioregulátoři)
Součásti potravních řetězců Součást půdní fauny - dekompozice Opylovači Bioindikátoři Škůdci rostlin a uskladněných materiálů Parazité a přenašeči původců onemocnění

6 Vznik a systém členovců
Vznik: Kambrium, před mil. lety Dosud popsáno přes 1 mil. druhů U nás známo přes druhů 3-6 podkmenů: Klepítkatci (Chelicerata) Korýši (Crustacea) Mnohonozí (Myriapoda) Šestinozí (Hexapoda)

7 Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata)
Hlavohruď a zadeček Chelicery a pedipalpy 4 páry kráčivých končetin Další znaky Kyčelní žlázy nebo malpighické trubice entoderm. původu Plicní vaky nebo keříčkovité vzdušnice

8 Vývoj a způsob života Larva Nymfa Dospělec Nymfa Dospělec Mládě
Tekutá nebo kašovitá potrava - mimotělní trávení

9 Význam klepítkatců Dravé druhy (pavouci, roztoči)
Půdní druhy (roztoči pancířníci) Škůdci rostlin (svilušky, vlnovníci) Skladištní škůdci (skladokazi) Cizopasníci živočichů i člověka Arachnologie, arachnoentomologie

10 Systém klepítkatců 3 třídy
Popsáno asi druhů, u nás známo kolem 2000 druhů 3 třídy Třída: Pavoukovci (Arachnida) - více řádů, důležité Pavouci (Araneida) Štíři (Scorpionida) Štírci (Pseudoscorpionida) Sekáči (Opilionida) Roztoči (Acarina) Štír kýlnatý (Euscorpius tergestinus)

11 Řád: Pavouci (Araneida)
U nás přes 850 druhů Významní predátoři Stepník rudý (Eresus cinnaberinus) Běžník zelený (Diaea dorsata) Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi) Křižák obecný (Araneus diadematus)

12 Řád: Štírci (Pseudoscorpionida) Řád: Sekáči (Opilionida)
Chelicery i pedipalpy s klepítkem Jedová žláza na pedipalpách Široký nečleněný zadeček Štírek obecný (Chelifer cancroides) Řád: Sekáči (Opilionida) Chelicery s drobným klepítkem, pedipalpy tvaru makadel Zadeček spojen široce s hlavohrudí Nápadně dlouhé a tenké nohy Sekáč rohatý (Phalangium opilio)

13 Řád: Roztoči (Acarina)
Drobní až mikroskopičtí živočichové (0,5-10 mm) Chelicery i pedipalpy různě upravené Zadeček široce spojen s hlavohrudí, tělo tvoří 1 celek, někdy druhotně členěný 1 stupeň larvy, obvykle 1-3 stupně nymfy Sají tekutiny z prostředí nebo z těl organismů Čmelík kuří (Dermanyssus gallinae) Roztoč včelí (Varroa destructor)

14 Příklady roztočů Zúženka zarděnková (Neotrombicula autumnalis)
Klíšťák holubí (Argas reflexus) Klíště obecné (Ixodes ricinus) Piják stepní (Dermacentor marginatus) Vlnovník révový (Colomerus vitis) Sviluška chmelová (Tetranychus urticae) Trudník lidský (Demodex folliculorum) Peříčkovec zhoubný (Glyciphagus destructor) Pancířník Trichoribates trimaculatus Lupovka kuří (Cnemidocoptes mutans) Skladokaz moučný (Acarus siro) Zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei)

15 Podkmen: Korýši (Crustacea)
Tělo členěno na hlavu, hruď a zadeček nebo hlavohruď a zadeček 2 páry tykadel a čelistí Krunýř (carapax) Další znaky Žábry (dýchací vaky) Modifikované nefridie - čelistní nebo tykadlové žlázy

16 Vývoj a způsob života Larva nauplius Dospělec Larva zoea Dospělec
Mládě Dospělec Převážně vodní živočichové - druhy bentické i planktonní - druhy býložravé, saprofágní, dravé i parazitické

17 Význam korýšů Potravní řetězce Samočištění vod Bioindikační druhy
Užitkové druhy Mezihostitelé cizopasníků Škůdci rostlin Krustaceologie

18 Systém korýšů Více tříd, u nás 7, důležitější
Popsáno kolem druhů U nás známo asi 350 druhů Více tříd, u nás 7, důležitější Žábronožky (Anostraca) Lupenonožci (Phyllopoda) Kapřivci (Branchiura) Klanonožci (Copepoda) Rakovci (Malacostraca)

19 Třída: Žábronožky (Anostraca) Třída: Kapřivci (Branchiura)
Žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) Kapřivec plochý (Argulus foliaceus) Třída: Lupenonožci (Phyllopoda) Hrotnatka obecná (Daphnia pulex) Listonoh letní (Triops cancriformis)

20 Třída: Klanonožci (Copepoda)
Buchanka obecná (Cyclops strenuus) Sepnutka okouní (Achtheres percarum) Třída: Jazyčnatky (Pentastomida) Chlopek obecný (Ergasilus sieboldi) Jazyčnatka tasemnicová (Linguatula serrata)

21 Třída: Rakovci (Malacostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda) Řád: Desetinožci (Decapoda) Beruška vodní (Asellus aquaticus) Stínka zední (Oniscus asellus) Řád: Různonožci (Amphipoda) Rak říční (Astacus astacus) Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) Blešivec potoční (Gammarus fossarum) Bezkrunýřka slepá (Bathynella natans) Krab říční (Eriocheir sinensis)

22 Podkmen: Mnohonozí (Myriapoda)
Tělo členěno na hlavu a trup Velký počet párů noh na hrudi a zadečku 1 pár tykadel Nepárový spodní pysk - labium Dýchání vzdušnicemi Vylučování malpighickými trubicemi ektodermálního původu

23 Třída: Stonožky (Chilopoda)
Dorsoventrálně zploštělé tělo Predátoři 1. pár končetin - čelistní nožky s jedovou žlázou 66 druhů Stonožka škvorová (Lithobius forficatus) Zemivka (Geophilus sp.)

24 Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Tělo na průřezu oválné Články zadečku se spojily po dvou - 2 páry noh Saprofágové nebo fytofágové 78 druhů Plochule obecná (Polydesmus complanatus) Mnohonožka jednopásá (Chromatoiulus unilineatus) Mnohonožka zemní (Julus terrestris)


Stáhnout ppt "Členovci (Arthropoda)."

Podobné prezentace


Reklamy Google