Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zoologie bezobratlých 27 Hexapoda Insecta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zoologie bezobratlých 27 Hexapoda Insecta"— Transkript prezentace:

1 Zoologie bezobratlých 27 Hexapoda Insecta

2 Insecta - hmyz stavba těla tělo článkované rozdělené na tagmata
hlava - caput hruď - thorax - 3 segmenty zadeček - abdomen („bříško“) velikost 0,2 mm až 30 cm

3 Insecta - hmyz stavba těla hlava ze 6 článků oči
tykadla - antennae (1 pár, nevětvená, mnohočlenná) - kusadla - mandibuly (jednočlenné) čelisti - maxilly (s makadly - palpi maxillares, kousací lacinií a měkkou galeou) spodní pysk - labium (s makadly - palpi labiales, glosou a paraglosou) horní pysk - labrum epipharynx, hypopharynx modifikace ústního ústrojí kousacího typu na různá sací

4 Insecta - hmyz modifikace ústního ústrojí

5 Insecta - hmyz stavba těla hruď zadeček 3 články prothorax mesothorax
metathorax 2 páry křídel z meso a metathoraxu teorie paranotální teorie branchiální zadeček mnoho článků (původně 12) zbytky končetin cerci gonopody = kladélko žihadlo

6 Insecta - hmyz stavba těla stavba nohy (3 páry) funkce nohy
jednovětevné coxa = kyčle trochanter femur = stehno tibia = holeň tarsus = chodidlo, jedno- až pětičlenné pretarsus s drápky a aroliem funkce nohy chůze, šplh, plavání, skákání, hrabání, chytání kořisti, produkce zvuku smysly (mechanické, akustické, chemické)...

7 Insecta - hmyz potrava trávicí soustava pohyb nejrůznější
trubice s oddíly případně slepými výběžky delší než tělo pohyb kráčejí po 2-3 párech nohou, skákají, plavou, hrabají... beznohé larvy lezou červovitě létají předním, zadním nebo oběma páry křídel

8 Insecta - hmyz dýchací soustava vzdušnice - tracheje vodní dýchají
párová uzavíratelná spirakula podélný tracheální kmen větvení do tkání vodní dýchají vzduch vzdušnicemi nadechování plastron žábrami vzácně hemoglobin rozpuštěný v hemolymfě

9 Insecta - hmyz oběhová soustava vylučovací soustava nervová soustava
dorzální céva vylučovací soustava Malpigické trubice guanin a kyselina močová nervová soustava mozek (proto-, deuto- a tritocerebrum) suboesophageální ganglion břišní nervová páska ekologie žijí všude kromě hlubšího moře

10 Insecta - hmyz rozmnožování gonochoristé
sekundárně často partenogeneze, vzácně hermafrodité určení pohlaví genetické Drosophila: samice XX, samec XY (nebo X0) Abraxas: samice WZ, samec WW blanokřídlí: samice XX, samec X (haploidní) gonopóry na zadečkovém článku oplození vnitřní, většinou kopulace někdy živorodost polylecitální vajíčka, rýhování superficiální, specifické, s pohyby embrya

11 Insecta - hmyz vývoj líhne se larva (nymfa) proměna dospělec - imago
několik instarů proměna nedokonalá postupný růst imaginálních znaků dokonalá všechny larvy nepodobné dospělci klidové stádium - kukla - mezistupeň dospělec - imago hormonální řízení svlékání a proměny ekdyson juvenilní hormon

12 Insecta - hmyz fosílie systém - ? 1 000 000 druhů od devonu bezkřídlí
od karbonu křídlatí systém - ? druhů Ellipura Collembola - chvostoskoci Protura - hmyzenky Diplura Campodeina - štetinatky Japygina - škvorovky Insecta s.str. Archeognatha - chvostenky Thysanura - rybenky Pterygota - křídlatý hmyz

13 Insecta - hmyz zástupci primárně bezkřídlých řádů Hexapoda

14 Insecta - hmyz systém - Pterygota Paleodictyopterida +
Ephemeroptera - jepice Odonata - vážky Neoptera Plecoptera - pošvatky Embidiina - snovatky Grylloblattodea - cvrčkovci Dermaptera - škvoři Dictyoptera (Blattodea - švábi, Isoptera - všekazi, Mantodea - kudlanky) Mantophasmatodea - Orthoptera - rovnokřídlí Phasmida - strašilky Zoraptera - drobnělky Paraneoptera = Paurometabola Endopterygota = Holometabola

15 Insecta - hmyz systém - Paraneoptera = Paurometabola
Psocoptera - pisivky Phtiraptera - všenky Anoplura - vši Thysanoptera - třásněnky Hemiptera Sternorrhyncha - mšice, molice, mery, červci Auchenorrhyncha - křísi Coleorrhyncha Heteroptera - ploštice

16 Insecta - hmyz systém - Endopterygota = Holometabola
Megaloptera - střechatky Raphidioptera - dlouhošíjky Neuroptera - síťokřídlí Coleoptera - brouci Strepsiptera - řásníci Diptera - dvoukřídlí Mecoptera - srpice Siphonaptera - blechy Trichoptera - chrostíci Lepidoptera - motýli Hymenoptera - blanokřídlí

17 Zoologie Hexapoda, Insecta - přehled řádů Holometabola

18 Megaloptera - střechatky
dobson flies, alderflies křídla střechovitě skládaná, velká, blanitá, středně hustá žilnatina, zbarvená ústní ústrojí kousací i kukla kouše larva vodní, dravá, se žábrami po straně zadečku

19 Raphidioptera - dlouhošíjky
snakeflies křídla střechovitě skládaná, blanitá, středně hustá žilnatina ústní ústrojí kousací dlouhá předohruď samice s dlouhým kladélkem larva suchozemská, i pod kůrou draví

20 Neuroptera - síťokřídlí
lacewings, ant lions křídla střechovitě skládaná, blanitá, velmi hustá žilnatina (příčné žilky) ústní ústrojí kousací modifikované u larev - vysávají vajíčka často na stopce draví dospělci často na květech (pyl, nektar)

21 Coleoptera - brouci beetles přední křídla tvrdá - krovky
druhý pár blanitý ústní ústrojí kousací larvy rozmanité všemožné potravní strategie spousta prostředí ohromný počet druhů

22 Strepsiptera - řásníci
přední křídla samců redukovaná druhý pár široce blanitý, skoro bez žilnatiny samice parazitické, bezkřídlé až beznohé první larvální instar aktivní další ponravovitý, v hmyzím hostiteli

23 Diptera - dvoukřídlí flies, mosquitoes, midges přední křídla blanitá
druhý pár redukovaný na smyslová kyvadélka ústní ústrojí sací (bodavě, lízavě) larvy beznohé s redukovanou hlavou až bezhlavé larvální potravní strategie fytofágní uvnitř v rostlinách endoparazité v živočiších saprofágové ... krevsající dospělí přenášejí nemoci (malárie, spavá nemoc…) spousta prostředí ohromný počet druhů

24 Diptera - dvoukřídlí

25 Mecoptera - srpice scorpion flies
křídla blanitá, skvrnitá, ploše rozevřená samci s klíštkovitými genitáliemi ústní ústrojí kousací na nosci směřujícím k zemi larvy housenkovité - s panožkami terestrické i vodní žerou mrtvý hmyz

26 Siphonaptera - blechy fleas bezkřídlí laterálně zploštělí
ústní ústrojí bodavě sací larvy beznohé v hnízdech hostitelů dospělci ektoparazitičtí na savcích a ptácích krevsající přenášejí nemoci (mor)

27 Trichoptera - chrostíci
caddis flies křídla neprůhledná, chlupatá, barevná motýlí vzhled ústní ústrojí kousací a lízací nápadné maxilální palpy larvy vodní, často v trubičkovité schránce

28 Lepidoptera - motýli butterflies, moth
křídla neprůhledná, šupinatá, barevná ústní ústrojí sací sají nektar, hnůj, mrtvolky nebo chybí larvy housenky - s panožkami na zadečku převážně býložravé často významní škůdci rostlin a zásob ohromný počet druhů

29 Hymenoptera - blanokřídlí
sawflies, wasps, ants, bees křídla blanitá druhý pár menší, spojený s prvním řídká žilnatina ústní ústrojí kousací případně lízavé larvy housenice s panožkami nebo beznohé různé prostředí a potravní strategie škůdci rostlin užiteční nepřátelé škůdců - predátoři a parazitoidi nebezpečně jedovatí (kladélko - žihadlo) ohromný počet druhů

30 Zoologie Hexapoda, Insecta - přehled řádů Hemimetabola

31 Collembola - chvostoskoci
primárně bezkřídlí - apterní ústní ústrojí kousací tykadla obvykle čtyřčlenná jednoduchá očka (1-8 ommatidií) nebo slepí hruď: kráčivé nohy (tři stejné páry) zadeček šestičlenný válcovitý nebo srostlý v nečlánkovaný kulovitý útvar furkula - skákací vidlička (končetiny na zadečku) nepárová báze, párový konec tenakulum či retinakulum na držení vidličky ventrální tubus (collophor) na prvním zadečkovém článku příjem vody, vylučování, dýchání adheze na hladkém povrchu

32 Collembola - chvostoskoci
0,4-10 mm nesmírně početní v půdě a opadance někteří vodní rozšíření po celé zemi, včetně Antarktidy často chladnomilní s aktivitou v zimních měsících při oblevě mrazuvzdorní schopní kryptobiózy (anhydrobiózy) dlouhověcí (>rok) schopni dlouho hladovět detritofágové ožírají opad, houby, bakteriální nárůsty mykofágové někteří jsou herbivoři systém: druhů ve 27 čeledích podřády Arthropleona (Entomobryomorpha a Poduromorpha), Symphypleona, Neelipleona

33 Protura - hmyzenky primárně bezkřídlí
endognátní bodavě sací ústní ústrojí malí (<1 mm) slepí bez tykadel namísto nich dopředu namířený první pár nohou bezbarví zadeček s 12 segmenty půdní sají na mykorhizních hyfách hub systém: 600 druhů v 8 čeledích nadčeledi Acerentomoidea, Eosentomoidea

34 Campodeina - štětinatky
primárně bezkřídlí endognátní kousací ústní ústrojí protáhlé tělo slepí dlouhá mnohočlenná tykadla tři páry stejných kráčivých hrudních nohou mnohočlenné tykadlovité cerky na 10. zadečkovém článku v půdě, v opadance, pod kůrou a kameny bezbarví až žlutaví, měkcí všežravci (omnivoři) vysávají kořínky, mycelia, loví malé členovce... do 10 mm systém: 250 druhů, tři čeledi

35 Japygina - škvorovky primárně bezkřídlí
endognátní kousací ústní ústrojí protáhlé tělo slepí dlouhá mnohočlenná tykadla tři páry stejných kráčivých hrudních nohou jednočlenné klíšťkovité cerky na 10. zadečkovém článku pod kůrou a kameny žlutaví až hnědaví, pevnější než Campodeina všežravci (omnivoři) loví malé členovce, vysávají mycelia... do 60 mm, většinou 10 mm systém: 750 druhů, pět čeledí

36 Archaeognatha - chvostenky
6-25 mm; primárně bezkřídlí velké složené oči, tři jednoduchá očka (ocelli) dlouhá mnohočlenná tykadla jen první dva články (skapus, pedicelus) se svalovinou třetí článek (flagellum) jemně článkovaný ektognátní kousací ústní ústrojí tři páry stejných kráčivých nohou styli (nečlánkované „nožičky“) na zadečku (8 párů, zadeček 11členný) kladélko pár mnohočlenných cerků velmi dlouhý terminální filament skákají pomocí filamentu (únik) tělo pokryto barevnými šupinkami svlékání pokračuje i v dospělosti žijí na skalách a pod kameny živí se řasami, lišejníky, opadem systém: 500 druhů ve dvou čeledích

37 Zygentoma - rybenky silverfish, část bývalé skupiny Thysanura
3-30 mm, mírně zploštělí primárně bezkřídlí složené oči malé nebo chybí žádné až tři jednoduchá očka (ocelli) dlouhá mnohočlenná tykadla ektognátní kousací ústní ústrojí mandibuly s dvěma klouby (dikondylní) maxilární palpy střední, pětičlenné tři páry stejných kráčivých nohou rychle běhají, neskákají styli na zadečku kladélko pár mnohočlenných cerků podobně dlouhý terminální filament tělo pokryto chlupy, hruď někdy šupinkami bělavé, stříbřité i barevné

38 Zygentoma - rybenky teplomilné, dlouhověké (2-3 roky), aktivní v noci
ekologie v půdě, opadu, rozkládajícím se dřevě myrmekofilní (žijí u mravenců), termitofilní synantropní (žijí u lidí): Lepisma saccharina, Thermobia domestica živí se opadem, rostlinným materiálem tráví celulózu vlastní celulázou ve středním střevu systém: 400 druhů, pět čeledí

39 Ephemeroptera - jepice
mayflies dva páry blanitých křídel druhý pár daleko menší než první, nebo i chybí středně hustá žilnatina skládají kolmo nad tělem, přímé létací svaly (součást Paleoptera) larvy (nymfy) vodní (najády) v tekoucí i stojaté vodě - bioindikátorové druhy postupně se zvětšují nepohyblivé křídelní pochvy a jiné imaginální znaky vývoj trvá měsíc až dva roky ožírají nebo filtrují řasy a detrit, několik skupin dravých tři štěty (cerky a paracerkus) na zadečku žaberní lupínky po straně zadečku

40 Ephemeroptera - jepice
subimago okřídlené nemnožící se stadium mezi larvou a imagem imago sexuální dimorfizmus - oči, přední pár nohou... zakrnělé ústní ústrojí, nepřijímá potravu žije krátce (2 h až týden) krátká tykadla dva nebo tři štěty na zadečku fosilie z karbonu systém druhů v 38 čeledích

41 Odonata - vážky dragonflies, damselflies dva páry blanitých křídel
téměř stejné velikosti a tvaru velmi hustá žilnatina, složitejší báze (kloub) skládají kolmo nad tělem, přímé létací svaly (součást Paleoptera) nebo ponechávají rozložené vodorovně pterostigma - zesílený obdélníček, zlepšuje letové schopnosti dobří letci, mávnutí za sekundu

42 Odonata - vážky larvy (nymfy) vodní (najády)
ve stojaté i tekoucí vodě - bioindikátorové druhy postupně se zvětšují nepohyblivé křídelní pochvy predátoři maska - přeměněné labium na chytání kořisti dýchání na konci zadečku tři ploutvovité lupínky pyramida z několika trojúhlých skleritů a dýchání v konečníku jedlé, ale přenášejí motolice

43 Odonata - vážky imaga fosílie od karbonu - pravážky (rozpětí 75 cm)
velké oči + 3 ocelli dlouhé otrněné nohy na chytání kořisti v letu silné kousací ústní ústrojí krátká tykadla drobná předohruď pterothorax - skloněná srostlá středo- a zadohruď protáhlý zadeček krátké klíšťkovité cerky - držení samice za krk samci mají druhotný pářicí orgán naspodu 2. zadečkového článku dlouhověcí velcí, barevní, oblíbení fosílie od karbonu - pravážky (rozpětí 75 cm) systém druhů v 31 čeledi Anisoptera - vážky, šídla; Zygoptera - šidélka, motýlice

44 Plecoptera - pošvatky stoneflies dva páry blanitých křídel
zadní větší, vějířovitá hustá žilnatina ještě složitejší báze (kloub) skládají ploše na sebe na zadeček nepřímé létací svaly (Neoptera) špatní letci dlouhá mnohočlenná tykadla pár dlouhých mnohočlenných cerků larvy (nymfy) vodní (najády) polyfágní nebo různě specializované žábra na různých místech těla v chladné tekoucí vodě vývoj měsíce až několik let

45 Plecoptera - pošvatky imaga systém 2 000 druhů široká předohruď
tříčlánková chodidla sedí u vody systém druhů

46 Embidiina - snovatky web-spinners larvy v hnízdě imaga
kolonie v hedvábném hnízdě snovají předními chodidly suchozemští larvy v hnízdě imaga křídla úzká nebo chybí živí se mechem, lišejníky a opadem

47 Grylloblattodea - cvrčkovci
ice-crawlers pod kameny v horách nesnášejí teplo jen v S. Americe a Asii bezkřídlí draví

48 Mantophasmatodea - heelwalkers objevení v 90. letech 20. století
podobní kudlankám i strašilkám v tropické a jižní Africe 13 druhů Mantophasmatodea je objednávka masožravý hmyzy objevily v 2002, první nový hmyz rozkaz být popisován protože Běžné jméno pro toto rozkaz je ' Gladiators je. Členové objednávky jsou bezkřídlí dokonce jako dospělí, dělat je relativně obtížný identifikovat. Oni se podobají modlícím se mantises a jinému phasmids. Rozkaz je známý, tak daleký, od živých vzorků nalezených v Namibii (Mantophasma zephyra a M. subsolana) a od 45-milión-rok-starý vzorek Baltic jantar (rod Raptophasma). Autoři papíru popisovat novou objednávku si všimnout toho “to nemůže v současnosti být kategoricky vyřazen” že dva Mantophasma vzorky jsou stejného druhu, s velikostním rozdílem odrážet sexuální dimorfismus, ale oni zvažují toto nepravděpodobný, protože širokého geografického oddělení vzorků. Vidět také: “Mantophasmatodea: nový hmyz objednávka s existujícími členy Afrotropics”, Klaus-D. Klass, Oliver Zompro, Niels P. Kristensen, a Joachim Adis. Věda 296 (24 května 2002), (toto papír obsahuje formální objednávku, rod a popisy druhů.)

49 Dermaptera - škvoři earwigs vajíčka opečovávaná samicí
přední křídla jako zkrácené krytky (tegmina) zadní křídla vějířovitá, skládaná na mnohokrát cerky jednočlenné, silné, pohyblivé - klíšťky vajíčka opečovávaná samicí draví (chytají pomocí klíštěk) nebo všežraví

50 Blattodea - švábi cockroaches vajíčka v obalu (ootéka) všežraví
dorzoventrálně zploštělí přední křídla tuhá, zadní vějířovitá často bezkřídlí hlava skrytá pod předohrudí kousací ústrojí opistognátní vajíčka v obalu (ootéka) i živorodí všežraví kosmopolitní synantropní druhy

51 Isoptera - všekazi termites hnízda v půdě, na zemi, stromech
sociální pohlavní kasty, vojáci, dělníci obou pohlaví hnízda v půdě, na zemi, stromech ze dřeva a slin - pevná pohlavní kasty po páření ztrácejí křídla (stejného vzhledu) mají oči dělníci a vojáci slepí, bezkřídlí živí se rostlinami a dřevem závislí na symbiotických bakteriích a prvocích v tropech ničí dřevěné stavby a nábytek

52 Mantodea - kudlanky preying mantises pohyblivá trojúhelníkovitá hlava
dlouhá předohruď lapavé (loupeživé) přední nohy přední křídla tuhá, zadní vějířovitá vajíčka v pěnovitém obalu (ootéka) draví velké druhy

53 Orthoptera - rovnokřídlí
locusts, crickets, grasshoppers, wetas... velká hypognátní hlava sedlovitá předohruď skákavé zadní nohy přední křídla tuhá, zadní vějířovitá různé potravní strategie komunikují zvuky velké druhy Acridoidea - saranče býložravé druhy přemnožují se a létají na dlouhé vzdálenosti Tettigonoidea - kobylky Grylloidea - cvrčci draví či všežraví, samice s kladélkem

54 Phasmida - strašilky stick or leaf insects prognátní hlava
přední křídla tuhá, zadní vějířovitá často bezkřídlé kryptické zbarvení i tvar pohlavní dimorfizmus a partenogeneze vajíčka velká, připomínají semena rostlin fytofágní velké druhy domácí mazlíčci

55 Zoraptera - drobnělky drobné polymorfní, i apterní připomínají termity
gregarické 30 druhů

56 Psocoptera - pisivky barklice, booklice drobné
okřídlené (střechovité skládání) řídká žilnatina často apterní kousací ústrojí asymetrické žerou řasy, houby, rostlinný opad volně mezi vegetací v hnízdech obratlovců v domácnostech a skladech

57 Phtiraptera - všenky, vši
lice (singulár louse) drobní bezkřídlí dorzoventrálně zploštělí ústrojí asymetrické, kousací nebo bodavě sací redukované oči nohy přichycovací ektoparazité ptáků a savců vysoce hostitelsky specializovaní žerou peří, srst, kůži, kapičky krve, sají krev přenášejí choroby (skvrnitý tyfus - Ricketsia)

58 Thysanoptera - třásněnky
thrips drobní křídla peříčkovitá často bezkřídlí ústrojí asymetrické bodavě sací oči navrch hlavy nohy s arolii fytofágní škodí hlavně tropické druhy ve sklenících

59 Sternorrhyncha - mšice, molice, mery, červci
aphids, whiteflies, psyllids, scale insects, mealybugs drobné křídla střechovitě skládaná, chudá žilnatina často apterní, alespoň samice dlouhá tykadla ústní ústrojí bodavě sací, dlouhý sosák vyrůstající mezi předníma nohama voskové ochranné striktury fytofágní vysávají floém kálejí medovici provokují rostlinu, že vytváří hálky přenášejí choroby (viry)

60 Sternorrhyncha - mšice, molice, mery, červci
Aphidoidea - mšice střídání pohlavních a partenogenetických generací střídání okřídlených a bezkřídlých generací střídání hostitelských rostlin druhová diverzita v temperátu hostitelská specificita teleskopické generace, ohromně rychlé množení symbióza s mravenci obranný sekret na zadečkových výrůstcích specifičtí přirození nepřátelé: slunéčka zlatoočky pestřenky, mšicomorky lumčíci

61 Sternorrhyncha - mšice, molice, mery, červci
Aleyrodoidea - molice drobné, s bělavými křídly nepohyblivé starší larvy na spodní straně listů parazitoid: Encarsia Psylloidea - mery střechovitě složená křídla skákavé zadní nohy zploštělé larvy s voskovými chomáči

62 Sternorrhyncha - mšice, molice, mery, červci
Coccoidea - červci samice bezkřídlé pokryté voskovými tyčinkami nebo ve formě beznohého štítovitého útvaru přirození nepřátelé: slunéčka, chalcidky užitkové druhy (mana, šelak, košenila)

63 Auchenorrhyncha - křísi
cicadas, leafhoppers, planthoppers, spittle bugs drobní až velicí křídla střechovitě skládaná, spíše chudá žilnatina průhledná i zbarvená tykadla krátká štětinovitá ústní ústrojí bodavě sací, dlouhý sosák vyrůstající ze spodu trojúhelníkovité hlavy fytofágní vysávají floém nebo xylém larvy volně nebo v pěnovém hnízdě nebo podzemní přenášejí choroby (viry)

64 Heteroptera - ploštice
true bugs křídla ploše skládaná přední pár zpola ztrvdlý - polokrovky zadní průhledná, membranózní tykadla dlouhá ústní ústrojí bodavě sací, dlouhý sosák vyrůstající zespodu nebo zpředu hlavy fytofágní sají na listech i semenech dravé i užitečné v biologickém boji krevsající přenášejí Šagasovu nemoc (Trypanosoma) mnoho vodních zástupců


Stáhnout ppt "Zoologie bezobratlých 27 Hexapoda Insecta"

Podobné prezentace


Reklamy Google