Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zoologie bezobratlých 27 Hexapoda Insecta. Insecta - hmyz –stavba těla tělo článkované rozdělené na tagmata –hlava - caput –hruď - thorax - 3 segmenty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zoologie bezobratlých 27 Hexapoda Insecta. Insecta - hmyz –stavba těla tělo článkované rozdělené na tagmata –hlava - caput –hruď - thorax - 3 segmenty."— Transkript prezentace:

1 Zoologie bezobratlých 27 Hexapoda Insecta

2 Insecta - hmyz –stavba těla tělo článkované rozdělené na tagmata –hlava - caput –hruď - thorax - 3 segmenty –zadeček - abdomen („bříško“) velikost –0,2 mm až 30 cm

3 Insecta - hmyz –stavba těla hlava –ze 6 článků –oči –tykadla - antennae (1 pár, nevětvená, mnohočlenná) –- –kusadla - mandibuly (jednočlenné) –čelisti - maxilly (s makadly - palpi maxillares, kousací lacinií a měkkou galeou) –spodní pysk - labium (s makadly - palpi labiales, glosou a paraglosou) –horní pysk - labrum –epipharynx, hypopharynx –modifikace ústního ústrojí kousacího typu na různá sací

4 Insecta - hmyz –modifikace ústního ústrojí

5 Insecta - hmyz –stavba těla hruď –3 články »prothorax »mesothorax »metathorax –2 páry křídel »z meso a metathoraxu »teorie paranotální »teorie branchiální zadeček –mnoho článků (původně 12) –zbytky končetin »cerci »gonopody = kladélko »žihadlo

6 Insecta - hmyz –stavba těla stavba nohy (3 páry) –jednovětevné –coxa = kyčle –trochanter –femur = stehno –tibia = holeň –tarsus = chodidlo, jedno- až pětičlenné –pretarsus s drápky a aroliem funkce nohy –chůze, šplh, plavání, skákání, hrabání, chytání kořisti, produkce zvuku –smysly (mechanické, akustické, chemické)...

7 Insecta - hmyz –potrava nejrůznější –trávicí soustava trubice s oddíly –případně slepými výběžky –delší než tělo –pohyb kráčejí po 2-3 párech nohou, skákají, plavou, hrabají... beznohé larvy lezou červovitě létají –předním, zadním nebo oběma páry křídel

8 Insecta - hmyz –dýchací soustava vzdušnice - tracheje –párová uzavíratelná spirakula –podélný tracheální kmen –větvení do tkání vodní dýchají –vzduch vzdušnicemi »nadechování »plastron –žábrami vzácně hemoglobin rozpuštěný v hemolymfě

9 Insecta - hmyz –oběhová soustava dorzální céva –vylučovací soustava Malpigické trubice guanin a kyselina močová –nervová soustava mozek (proto-, deuto- a tritocerebrum) suboesophageální ganglion břišní nervová páska –ekologie žijí všude kromě hlubšího moře

10 Insecta - hmyz –rozmnožování gonochoristé –sekundárně často partenogeneze, vzácně hermafrodité –určení pohlaví genetické »Drosophila: samice XX, samec XY (nebo X0) »Abraxas: samice WZ, samec WW »blanokřídlí: samice XX, samec X (haploidní) gonopóry na 8.-9. zadečkovém článku oplození vnitřní, většinou kopulace někdy živorodost polylecitální vajíčka, rýhování superficiální, specifické, s pohyby embrya

11 Insecta - hmyz –vývoj líhne se larva (nymfa) –několik instarů proměna –nedokonalá »postupný růst imaginálních znaků –dokonalá »všechny larvy nepodobné dospělci »klidové stádium - kukla - mezistupeň dospělec - imago hormonální řízení svlékání a proměny –ekdyson –juvenilní hormon

12 Insecta - hmyz –fosílie od devonu bezkřídlí od karbonu křídlatí –systém - ? 1 000 000 druhů Ellipura –Collembola - chvostoskoci –Protura - hmyzenky Diplura –Campodeina - štetinatky –Japygina - škvorovky Insecta s.str. –Archeognatha - chvostenky –Thysanura - rybenky –Pterygota - křídlatý hmyz

13 Insecta - hmyz –zástupci primárně bezkřídlých řádů Hexapoda

14 Insecta - hmyz –systém - Pterygota Paleodictyopterida + Ephemeroptera - jepice Odonata - vážky Neoptera –Plecoptera - pošvatky –Embidiina - snovatky –Grylloblattodea - cvrčkovci –Dermaptera - škvoři –Dictyoptera (Blattodea - švábi, Isoptera - všekazi, Mantodea - kudlanky) –Mantophasmatodea - –Orthoptera - rovnokřídlí –Phasmida - strašilky –Zoraptera - drobnělky –Paraneoptera = Paurometabola –Endopterygota = Holometabola

15 Insecta - hmyz –systém - Paraneoptera = Paurometabola Psocoptera - pisivky –Phtiraptera - všenky –Anoplura - vši Thysanoptera - třásněnky Hemiptera –Sternorrhyncha - mšice, molice, mery, červci –Auchenorrhyncha - křísi –Coleorrhyncha –Heteroptera - ploštice

16 Insecta - hmyz –systém - Endopterygota = Holometabola Megaloptera - střechatky Raphidioptera - dlouhošíjky Neuroptera - síťokřídlí Coleoptera - brouci Strepsiptera - řásníci Diptera - dvoukřídlí Mecoptera - srpice –Siphonaptera - blechy Trichoptera - chrostíci Lepidoptera - motýli Hymenoptera - blanokřídlí

17 Zoologie Hexapoda, Insecta - přehled řádů Holometabola

18 Megaloptera - střechatky dobson flies, alderflies –křídla střechovitě skládaná, velká, blanitá, středně hustá žilnatina, zbarvená –ústní ústrojí kousací »i kukla kouše –larva vodní, dravá, se žábrami po straně zadečku

19 Raphidioptera - dlouhošíjky snakeflies –křídla střechovitě skládaná, blanitá, středně hustá žilnatina –ústní ústrojí kousací –dlouhá předohruď –samice s dlouhým kladélkem –larva suchozemská, i pod kůrou –draví

20 Neuroptera - síťokřídlí lacewings, ant lions –křídla střechovitě skládaná, blanitá, velmi hustá žilnatina (příčné žilky) –ústní ústrojí kousací »modifikované u larev - vysávají –vajíčka často na stopce –draví »dospělci často na květech (pyl, nektar)

21 Coleoptera - brouci beetles –přední křídla tvrdá - krovky –druhý pár blanitý –ústní ústrojí kousací –larvy rozmanité –všemožné potravní strategie –spousta prostředí –ohromný počet druhů

22 Strepsiptera - řásníci –přední křídla samců redukovaná –druhý pár široce blanitý, skoro bez žilnatiny –samice parazitické, bezkřídlé až beznohé –první larvální instar aktivní –další ponravovitý, v hmyzím hostiteli

23 Diptera - dvoukřídlí flies, mosquitoes, midges –přední křídla blanitá –druhý pár redukovaný na smyslová kyvadélka –ústní ústrojí sací (bodavě, lízavě) –larvy beznohé »s redukovanou hlavou až bezhlavé –larvální potravní strategie »fytofágní uvnitř v rostlinách »endoparazité v živočiších »saprofágové... –krevsající dospělí »přenášejí nemoci (malárie, spavá nemoc…) –spousta prostředí –ohromný počet druhů

24 Diptera - dvoukřídlí

25 Mecoptera - srpice scorpion flies –křídla blanitá, skvrnitá, ploše rozevřená –samci s klíštkovitými genitáliemi –ústní ústrojí kousací »na nosci směřujícím k zemi –larvy housenkovité - s panožkami »terestrické i vodní –žerou mrtvý hmyz

26 Siphonaptera - blechy fleas –bezkřídlí –laterálně zploštělí –ústní ústrojí bodavě sací –larvy beznohé »v hnízdech hostitelů –dospělci ektoparazitičtí »na savcích a ptácích »krevsající »přenášejí nemoci (mor)

27 Trichoptera - chrostíci caddis flies –křídla neprůhledná, chlupatá, barevná »motýlí vzhled –ústní ústrojí kousací a lízací »nápadné maxilální palpy –larvy vodní, často v trubičkovité schránce

28 Lepidoptera - motýli butterflies, moth –křídla neprůhledná, šupinatá, barevná –ústní ústrojí sací »sají nektar, hnůj, mrtvolky »nebo chybí –larvy housenky - s panožkami na zadečku –převážně býložravé »často významní škůdci rostlin a zásob –ohromný počet druhů

29 Hymenoptera - blanokřídlí sawflies, wasps, ants, bees –křídla blanitá »druhý pár menší, spojený s prvním »řídká žilnatina –ústní ústrojí kousací »případně lízavé –larvy housenice s panožkami nebo beznohé –různé prostředí a potravní strategie »škůdci rostlin »užiteční nepřátelé škůdců - predátoři a parazitoidi »nebezpečně jedovatí (kladélko - žihadlo) –ohromný počet druhů

30 Zoologie Hexapoda, Insecta - přehled řádů Hemimetabola

31 Collembola - chvostoskoci primárně bezkřídlí - apterní ústní ústrojí kousací tykadla obvykle čtyřčlenná jednoduchá očka (1-8 ommatidií) –nebo slepí hruď: kráčivé nohy (tři stejné páry) zadeček šestičlenný válcovitý –nebo srostlý v nečlánkovaný kulovitý útvar furkula - skákací vidlička (končetiny na zadečku) –nepárová báze, párový konec –tenakulum či retinakulum na držení vidličky ventrální tubus (collophor) –na prvním zadečkovém článku –příjem vody, vylučování, dýchání –adheze na hladkém povrchu

32 Collembola - chvostoskoci 0,4-10 mm nesmírně početní v půdě a opadance –někteří vodní rozšíření po celé zemi, včetně Antarktidy často chladnomilní –s aktivitou v zimních měsících při oblevě –mrazuvzdorní schopní kryptobiózy (anhydrobiózy) dlouhověcí (>rok) schopni dlouho hladovět detritofágové –ožírají opad, houby, bakteriální nárůsty –mykofágové –někteří jsou herbivoři systém: 9 000 druhů ve 27 čeledích podřády Arthropleona (Entomobryomorpha a Poduromorpha), Symphypleona, Neelipleona

33 Protura - hmyzenky primárně bezkřídlí endognátní bodavě sací ústní ústrojí malí (<1 mm) slepí bez tykadel –namísto nich dopředu namířený první pár nohou bezbarví zadeček s 12 segmenty půdní sají na mykorhizních hyfách hub systém: 600 druhů v 8 čeledích nadčeledi Acerentomoidea, Eosentomoidea

34 Campodeina - štětinatky primárně bezkřídlí endognátní kousací ústní ústrojí protáhlé tělo slepí dlouhá mnohočlenná tykadla tři páry stejných kráčivých hrudních nohou mnohočlenné tykadlovité cerky na 10. zadečkovém článku v půdě, v opadance, pod kůrou a kameny –bezbarví až žlutaví, měkcí všežravci (omnivoři) –vysávají kořínky, mycelia, loví malé členovce... do 10 mm systém: 250 druhů, tři čeledi

35 Japygina - škvorovky primárně bezkřídlí endognátní kousací ústní ústrojí protáhlé tělo slepí dlouhá mnohočlenná tykadla tři páry stejných kráčivých hrudních nohou jednočlenné klíšťkovité cerky na 10. zadečkovém článku pod kůrou a kameny –žlutaví až hnědaví, pevnější než Campodeina všežravci (omnivoři) –loví malé členovce, vysávají mycelia... do 60 mm, většinou 10 mm systém: 750 druhů, pět čeledí

36 Archaeognatha - chvostenky 6-25 mm; primárně bezkřídlí velké složené oči, tři jednoduchá očka (ocelli) dlouhá mnohočlenná tykadla –jen první dva články (skapus, pedicelus) se svalovinou –třetí článek (flagellum) jemně článkovaný ektognátní kousací ústní ústrojí tři páry stejných kráčivých nohou styli (nečlánkované „nožičky“) na zadečku (8 párů, zadeček 11členný) kladélko pár mnohočlenných cerků velmi dlouhý terminální filament –skákají pomocí filamentu (únik) tělo pokryto barevnými šupinkami svlékání pokračuje i v dospělosti žijí na skalách a pod kameny živí se řasami, lišejníky, opadem systém: 500 druhů ve dvou čeledích

37 Zygentoma - rybenky silverfish, část bývalé skupiny Thysanura 3-30 mm, mírně zploštělí primárně bezkřídlí složené oči malé nebo chybí –žádné až tři jednoduchá očka (ocelli) dlouhá mnohočlenná tykadla ektognátní kousací ústní ústrojí –mandibuly s dvěma klouby (dikondylní) –maxilární palpy střední, pětičlenné tři páry stejných kráčivých nohou –rychle běhají, neskákají styli na zadečku kladélko pár mnohočlenných cerků podobně dlouhý terminální filament tělo pokryto chlupy, hruď někdy šupinkami –bělavé, stříbřité i barevné

38 Zygentoma - rybenky teplomilné, dlouhověké (2-3 roky), aktivní v noci ekologie –v půdě, opadu, rozkládajícím se dřevě –myrmekofilní (žijí u mravenců), termitofilní –synantropní (žijí u lidí): Lepisma saccharina, Thermobia domestica živí se opadem, rostlinným materiálem –tráví celulózu vlastní celulázou ve středním střevu systém: 400 druhů, pět čeledí

39 Ephemeroptera - jepice mayflies dva páry blanitých křídel –druhý pár daleko menší než první, nebo i chybí –středně hustá žilnatina –skládají kolmo nad tělem, přímé létací svaly (součást Paleoptera) larvy (nymfy) vodní (najády) –v tekoucí i stojaté vodě - bioindikátorové druhy –postupně se zvětšují nepohyblivé křídelní pochvy a jiné imaginální znaky –vývoj trvá měsíc až dva roky –ožírají nebo filtrují řasy a detrit, několik skupin dravých –tři štěty (cerky a paracerkus) na zadečku –žaberní lupínky po straně zadečku

40 Ephemeroptera - jepice subimago –okřídlené nemnožící se stadium mezi larvou a imagem imago –sexuální dimorfizmus - oči, přední pár nohou... –zakrnělé ústní ústrojí, nepřijímá potravu –žije krátce (2 h až týden) –krátká tykadla –dva nebo tři štěty na zadečku fosilie z karbonu systém 3 100 druhů v 38 čeledích

41 Odonata - vážky dragonflies, damselflies dva páry blanitých křídel –téměř stejné velikosti a tvaru –velmi hustá žilnatina, složitejší báze (kloub) –skládají kolmo nad tělem, přímé létací svaly (součást Paleoptera) »nebo ponechávají rozložené vodorovně –pterostigma - zesílený obdélníček, zlepšuje letové schopnosti –dobří letci, 20-40 mávnutí za sekundu

42 Odonata - vážky larvy (nymfy) vodní (najády) –ve stojaté i tekoucí vodě - bioindikátorové druhy –postupně se zvětšují nepohyblivé křídelní pochvy –predátoři »maska - přeměněné labium na chytání kořisti –dýchání na konci zadečku »tři ploutvovité lupínky »pyramida z několika trojúhlých skleritů a dýchání v konečníku –jedlé, ale přenášejí motolice

43 Odonata - vážky imaga –velké oči + 3 ocelli –dlouhé otrněné nohy na chytání kořisti v letu –silné kousací ústní ústrojí –krátká tykadla –drobná předohruď –pterothorax - skloněná srostlá středo- a zadohruď –protáhlý zadeček –krátké klíšťkovité cerky - držení samice za krk –samci mají druhotný pářicí orgán »naspodu 2. zadečkového článku –dlouhověcí –velcí, barevní, oblíbení fosílie od karbonu - pravážky (rozpětí 75 cm) systém 5 500 druhů v 31 čeledi –Anisoptera - vážky, šídla; Zygoptera - šidélka, motýlice

44 Plecoptera - pošvatky stoneflies dva páry blanitých křídel –zadní větší, vějířovitá –hustá žilnatina –ještě složitejší báze (kloub) –skládají ploše na sebe na zadeček –nepřímé létací svaly (Neoptera) –špatní letci dlouhá mnohočlenná tykadla pár dlouhých mnohočlenných cerků larvy (nymfy) vodní (najády) –polyfágní nebo různě specializované –žábra na různých místech těla –v chladné tekoucí vodě –vývoj měsíce až několik let

45 Plecoptera - pošvatky imaga –široká předohruď –tříčlánková chodidla –sedí u vody systém 2 000 druhů

46 Embidiina - snovatky web-spinners –kolonie v hedvábném hnízdě –snovají předními chodidly –suchozemští larvy v hnízdě imaga –křídla úzká nebo chybí živí se mechem, lišejníky a opadem

47 Grylloblattodea - cvrčkovci ice-crawlers –pod kameny v horách »nesnášejí teplo –jen v S. Americe a Asii –bezkřídlí –draví

48 Mantophasmatodea - heelwalkers –objevení v 90. letech 20. století –podobní kudlankám i strašilkám –v tropické a jižní Africe –13 druhů Mantophasmatodea je objednávka masožravý hmyzy objevily v 2002, první nový hmyz rozkaz být popisován protože 1914. Běžné jméno pro toto rozkaz je ' Gladiators je. Členové objednávky jsou bezkřídlí dokonce jako dospělí, dělat je relativně obtížný identifikovat. Oni se podobají modlícím se mantises a jinému phasmids. Rozkaz je známý, tak daleký, od živých vzorků nalezených v Namibii (Mantophasma zephyra a M. subsolana) a od 45-milión-rok- starý vzorek Baltic jantar (rod Raptophasma). Autoři papíru popisovat novou objednávku si všimnout toho “to nemůže v současnosti být kategoricky vyřazen” že dva Mantophasma vzorky jsou stejného druhu, s velikostním rozdílem odrážet sexuální dimorfismus, ale oni zvažují toto nepravděpodobný, protože širokého geografického oddělení vzorků. Vidět také: “Mantophasmatodea: nový hmyz objednávka s existujícími členy Afrotropics”, Klaus-D. Klass, Oliver Zompro, Niels P. Kristensen, a Joachim Adis. Věda 296 (24 května 2002), 1456-1459. (toto papír obsahuje formální objednávku, rod a popisy druhů.)

49 Dermaptera - škvoři earwigs –přední křídla jako zkrácené krytky (tegmina) –zadní křídla vějířovitá, skládaná na mnohokrát –cerky jednočlenné, silné, pohyblivé - klíšťky vajíčka opečovávaná samicí draví (chytají pomocí klíštěk) nebo všežraví

50 Blattodea - švábi cockroaches –dorzoventrálně zploštělí –přední křídla tuhá, zadní vějířovitá »často bezkřídlí –hlava skrytá pod předohrudí »kousací ústrojí opistognátní vajíčka v obalu (ootéka) –i živorodí všežraví kosmopolitní synantropní druhy

51 Isoptera - všekazi termites –sociální –pohlavní kasty, vojáci, dělníci »obou pohlaví hnízda v půdě, na zemi, stromech –ze dřeva a slin - pevná pohlavní kasty –po páření ztrácejí křídla (stejného vzhledu) –mají oči dělníci a vojáci slepí, bezkřídlí živí se rostlinami a dřevem –závislí na symbiotických bakteriích a prvocích v tropech ničí dřevěné stavby a nábytek

52 Mantodea - kudlanky preying mantises –pohyblivá trojúhelníkovitá hlava –dlouhá předohruď –lapavé (loupeživé) přední nohy –přední křídla tuhá, zadní vějířovitá –vajíčka v pěnovitém obalu (ootéka) –draví –velké druhy

53 Orthoptera - rovnokřídlí locusts, crickets, grasshoppers, wetas... –velká hypognátní hlava –sedlovitá předohruď –skákavé zadní nohy –přední křídla tuhá, zadní vějířovitá –různé potravní strategie –komunikují zvuky –velké druhy Acridoidea - saranče –býložravé druhy –přemnožují se a létají na dlouhé vzdálenosti Tettigonoidea - kobylky Grylloidea - cvrčci –draví či všežraví, samice s kladélkem

54 Phasmida - strašilky stick or leaf insects –prognátní hlava –přední křídla tuhá, zadní vějířovitá –často bezkřídlé –kryptické zbarvení i tvar –pohlavní dimorfizmus a partenogeneze –vajíčka velká, připomínají semena rostlin –fytofágní –velké druhy –domácí mazlíčci

55 Zoraptera - drobnělky –drobné –polymorfní, i apterní »připomínají termity –gregarické –30 druhů

56 Psocoptera - pisivky barklice, booklice –drobné –okřídlené (střechovité skládání) »řídká žilnatina »často apterní –kousací ústrojí asymetrické –žerou řasy, houby, rostlinný opad »volně mezi vegetací »v hnízdech obratlovců »v domácnostech a skladech

57 Phtiraptera - všenky, vši lice (singulár louse) –drobní –bezkřídlí –dorzoventrálně zploštělí –ústrojí asymetrické, kousací nebo bodavě sací –redukované oči –nohy přichycovací –ektoparazité ptáků a savců »vysoce hostitelsky specializovaní »žerou peří, srst, kůži, kapičky krve, sají krev »přenášejí choroby (skvrnitý tyfus - Ricketsia)

58 Thysanoptera - třásněnky thrips –drobní –křídla peříčkovitá »často bezkřídlí –ústrojí asymetrické bodavě sací –oči navrch hlavy –nohy s arolii –fytofágní »škodí hlavně tropické druhy ve sklenících

59 Sternorrhyncha - mšice, molice, mery, červci aphids, whiteflies, psyllids, scale insects, mealybugs –drobné –křídla střechovitě skládaná, chudá žilnatina »často apterní, alespoň samice –dlouhá tykadla –ústní ústrojí bodavě sací, dlouhý sosák vyrůstající mezi předníma nohama –voskové ochranné striktury –fytofágní »vysávají floém »kálejí medovici »provokují rostlinu, že vytváří hálky »přenášejí choroby (viry)

60 Sternorrhyncha - mšice, molice, mery, červci Aphidoidea - mšice –střídání pohlavních a partenogenetických generací –střídání okřídlených a bezkřídlých generací –střídání hostitelských rostlin –druhová diverzita v temperátu –hostitelská specificita –teleskopické generace, ohromně rychlé množení –symbióza s mravenci –obranný sekret na zadečkových výrůstcích –specifičtí přirození nepřátelé: »slunéčka »zlatoočky »pestřenky, mšicomorky »lumčíci

61 Sternorrhyncha - mšice, molice, mery, červci Aleyrodoidea - molice –drobné, s bělavými křídly –nepohyblivé starší larvy –na spodní straně listů –parazitoid: Encarsia Psylloidea - mery –střechovitě složená křídla –skákavé zadní nohy –zploštělé larvy »s voskovými chomáči

62 Sternorrhyncha - mšice, molice, mery, červci Coccoidea - červci –samice bezkřídlé »pokryté voskovými tyčinkami »nebo ve formě beznohého štítovitého útvaru –přirození nepřátelé: slunéčka, chalcidky –užitkové druhy (mana, šelak, košenila)

63 Auchenorrhyncha - křísi cicadas, leafhoppers, planthoppers, spittle bugs –drobní až velicí –křídla střechovitě skládaná, spíše chudá žilnatina »průhledná i zbarvená –tykadla krátká štětinovitá –ústní ústrojí bodavě sací, dlouhý sosák vyrůstající ze spodu trojúhelníkovité hlavy –fytofágní »vysávají floém nebo xylém »larvy volně nebo v pěnovém hnízdě nebo podzemní »přenášejí choroby (viry)

64 Heteroptera - ploštice true bugs –křídla ploše skládaná »přední pár zpola ztrvdlý - polokrovky »zadní průhledná, membranózní –tykadla dlouhá –ústní ústrojí bodavě sací, dlouhý sosák vyrůstající zespodu nebo zpředu hlavy –fytofágní »sají na listech i semenech –dravé »i užitečné v biologickém boji –krevsající »přenášejí Šagasovu nemoc (Trypanosoma) –mnoho vodních zástupců


Stáhnout ppt "Zoologie bezobratlých 27 Hexapoda Insecta. Insecta - hmyz –stavba těla tělo článkované rozdělené na tagmata –hlava - caput –hruď - thorax - 3 segmenty."

Podobné prezentace


Reklamy Google