Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Otrokovice Politické ideologie – enviromentalismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Otrokovice Politické ideologie – enviromentalismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková."— Transkript prezentace:

1 Střední průmyslová škola Otrokovice Politické ideologie – enviromentalismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze www.zlinskedumy.cz

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /3 AutorMgr. Iva Vlčková Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-On/3-ON-2/19 Název DUMPolitické ideologie – enviromentalismus Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP63-41-M/01 Obor vzděláváníManagement hotelových a turistických služeb Vyučovací předmětObčanská nauka Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce, nutno doplnit výkladem; základní problematika týkající se některých politických ideologií, enviromentalismua a jejho významem pro společnost Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slova Politická ideologie, enviromentalismus, biologie, ekologie, etologie, ekologické hnutí, záchrana přírody, obnovitelné zdroje, fosilní paliva, alternativní zdroje Datum22. 9. 2013

3 Politické ideologie – enviromentalismus Náplň učiva vymezení pojmu ideologická východiska hlavní myšlenky Hnutí Duha Děti Země Greenpeace Strana zelených

4 Enviromentalismus Název z angl. Enviroment – prostředí. Ideologie podporující snahy o ochranu životního prostředí a zachování trvale udržitelných zdrojů. Usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů bránícím těmto snahám. Zdůrazňuje princip individuální a kolektivní odpovědnosti. Enviromentalismus se formuje ve 20. století – mladá formující se ideologie.

5 Ideologické východisko enviromentalismu Ekologie Zabývá se vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů ve vzájemné souvislosti. Etologie Věda zabývající se studiem živočichů, jejich chováním. Zabývá se významem různých vzorců chování pro přežití určitého druhu. Biologie Věda zabývající se organismy, chemickými ději v nich na různých úrovních, až po celá společenstva populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

6 Hlavní myšlenky enviromentalismu Kritika industriální společnosti a příslušných ideologií. Liberalismus, konzervatismus a marxismus zdůrazňují dobývání a ovládání přírody člověkem. Enviromentalismus zdůrazňuje osobní i politickou zodpovědnost za přírodu. Upřednostňuje zodpovědnost na nejnižších úrovních – decentralizace a samospráva. Živočišné druhy žijící na planetě jsou vzájemně propojeny. Některé proudy jsou ovlivněny východními filozofiemi a náboženstvími.

7 Hlavní myšlenky enviromentalismu Veškerá lidská činnost ovlivňuje přírodu a zanechává v ní následky. Život a příroda mají svoji velkou hodnotu a zasluhují si respekt, uznání i ochranu. Principy této ideologie se prosazují v různých ekologických hnutích. Na politické úrovni se myšlenky enviromentalismu projevují v programech „zelených“ politických stran.

8 Nejznámější ekologická hnutí v ČR Hnutí Duha vznik v roce 1989 – Brno. prosazení ekologických řešení zajišťujících zdravé životní prostředí. hlavní témata – ochrana přírody, biopotraviny, recyklace, doprava a mýtné, jaderná energie. Velká výzva snaha o prosazení nového zákona stanovujícího snižování spotřeby fosilních paliv o 2 % ročně. prosazování územních těžebních limitů v severních Čechách.

9 Hnutí Duha Rysí a vlčí hlídky Dobrovolníci ochraňující tato zvířata před pytláky (Šumava, Beskydy). Kácení a stavby v NP Šumava Snaha o zachování divoké přírody na území a nepoužívání těžké těžební techniky v regionu. Bioadresář Adresář biofarmářů.

10 Greenpeace vznik v ČR v roce 1992 kampaně proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín podpora rozvoje solární energetiky kampaň za vyčistění Labe kampaň za zachování územních limitů těžby v severních Čechách snaha o modernizaci elektrárny Prunéřov pomocí nejlepší dostupné technologie 2007 vedla kampaň proti výstavbě americké vojenské základny v Brdech Obr.1

11 Děti Země organizace systematicky připomínkuje klíčové dokumenty dopravní politiky státu a vyjadřuje se i k plánům významných dopravních staveb 2003 – bojkot prodejen LIDL kvůli likvidaci dřevin v jejich okolí – bojkot ukončen uzavřením smlouvy, v níž se firma zavazuje k výsadbě a spolupráci na ochraně dřevin v okolí prodejen problematika velkokapacitních chovů hospodářských zvířat znečištění ovzduší problematické stavební projekty Vyjmenujte některá další ekologická hnutí na území naší republiky

12 Strana zelených parlamentní strana vznik 1989, v parlamentu poprvé v roce 1992 Hlavní body programu strany Modernizace české společnosti odklon od využívání ropy a jaderné energie a využití alternativních zdrojů daňové zvýhodnění ekologicky šetrných postupů přenesení nákladní dopravy na železnici zvýhodnění veřejné dopravy před individuální zvýhodnění využívání alternativních paliv (zejména bioplynu) před benzínem a naftou urychlené snížení emisí těžební limity

13 Ochrana životního prostředí a práv spotřebitelů šetrné zemědělství informování spotřebitelů o výrobcích omezování využívání jedovatých a škodlivých chemikálií při výrobě potravin zvýšení podílu recyklovaných odpadů ] ] Otevřená společnost zvýšení podílu občanů na rozhodování formou referend

14 Podpora školství a vědy Sociální politika adresná sociální pomoc podpora práce na částečný úvazek Zrušení dětských domovů a nahrazení adoptivní rodinou Zahraniční politika posílení evropské integrace zahraniční rozvojová pomoci

15 Kontrolní otázky Charakterizujte ideologii enviromentalismu. Jaká jsou ideová východiska této ideologie? Uveďte hlavní myšlenky enviromentalismu. Jmenujte nejznámější ekologická hnutí na území ČR. Jaká politická strana se svým programem přibližuje nejvíce ideologii enviromentalismu? Uveďte hlavní programové body SZ.

16 Seznam obrázků: Obr. 1: Sandra Gerber, In Clker [vid. 22. 9. 2013], dostupné z: http://www.clker.com/clipart-41566.html http://www.clker.com/clipart-41566.html

17 Seznam použité literatury: [ 1] David, R., Politologie, Nakladatelství Olomouc, s.r.o., Olomouc 2005. ISBN 80– 7182–162-4 [2] Köhlerová, T. a kol., Občanský a společenskovědní základ - Politologie, Nakladatelství Computer Media, Kralice na Hané 2012. ISBN 978-80-7402-121-3 [3] Ekologie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie [4] Etologie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etologie [5] Bioloigie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie [6] Hnutí Duha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_DUHA

18 Seznam použité literatury: [7] Děti Země. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bti_Zem%C4%9B [8] Strana zelených. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_zelen%C3%BDch


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Otrokovice Politické ideologie – enviromentalismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google