Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politické ideologie – enviromentalismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politické ideologie – enviromentalismus"— Transkript prezentace:

1 Politické ideologie – enviromentalismus
Střední průmyslová škola Otrokovice Politické ideologie – enviromentalismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /3 Autor Mgr. Iva Vlčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-On/3-ON-2/19 Název DUM Politické ideologie – enviromentalismus Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce, nutno doplnit výkladem; základní problematika týkající se některých politických ideologií, enviromentalismua a jejho významem pro společnost Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Politická ideologie, enviromentalismus, biologie, ekologie, etologie, ekologické hnutí, záchrana přírody, obnovitelné zdroje, fosilní paliva, alternativní zdroje Datum

3 Politické ideologie – enviromentalismus
Náplň učiva vymezení pojmu ideologická východiska hlavní myšlenky Hnutí Duha Děti Země Greenpeace Strana zelených

4 Enviromentalismus Název z angl. Enviroment – prostředí.
Ideologie podporující snahy o ochranu životního prostředí a zachování trvale udržitelných zdrojů. Usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů bránícím těmto snahám. Zdůrazňuje princip individuální a kolektivní odpovědnosti. Enviromentalismus se formuje ve 20. století – mladá formující se ideologie.

5 Ideologické východisko enviromentalismu
Ekologie Zabývá se vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů ve vzájemné souvislosti. Etologie Věda zabývající se studiem živočichů, jejich chováním. Zabývá se významem různých vzorců chování pro přežití určitého druhu. Biologie Věda zabývající se organismy, chemickými ději v nich na různých úrovních, až po celá společenstva populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

6 Hlavní myšlenky enviromentalismu
Kritika industriální společnosti a příslušných ideologií. Liberalismus, konzervatismus a marxismus zdůrazňují dobývání a ovládání přírody člověkem. Enviromentalismus zdůrazňuje osobní i politickou zodpovědnost za přírodu. Upřednostňuje zodpovědnost na nejnižších úrovních – decentralizace a samospráva. Živočišné druhy žijící na planetě jsou vzájemně propojeny. Některé proudy jsou ovlivněny východními filozofiemi a náboženstvími.

7 Hlavní myšlenky enviromentalismu
Veškerá lidská činnost ovlivňuje přírodu a zanechává v ní následky. Život a příroda mají svoji velkou hodnotu a zasluhují si respekt, uznání i ochranu. Principy této ideologie se prosazují v různých ekologických hnutích. Na politické úrovni se myšlenky enviromentalismu projevují v programech „zelených“ politických stran.

8 Nejznámější ekologická hnutí v ČR
Hnutí Duha vznik v roce 1989 – Brno. prosazení ekologických řešení zajišťujících zdravé životní prostředí. hlavní témata – ochrana přírody, biopotraviny, recyklace, doprava a mýtné, jaderná energie. Velká výzva snaha o prosazení nového zákona stanovujícího snižování spotřeby fosilních paliv o 2 % ročně. prosazování územních těžebních limitů v severních Čechách.

9 Hnutí Duha Rysí a vlčí hlídky
Dobrovolníci ochraňující tato zvířata před pytláky (Šumava, Beskydy). Kácení a stavby v NP Šumava Snaha o zachování divoké přírody na území a nepoužívání těžké těžební techniky v regionu. Bioadresář Adresář biofarmářů.

10 Greenpeace vznik v ČR v roce 1992
kampaně proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín podpora rozvoje solární energetiky kampaň za vyčistění Labe kampaň za zachování územních limitů těžby v severních Čechách snaha o modernizaci elektrárny Prunéřov pomocí nejlepší dostupné technologie 2007 vedla kampaň proti výstavbě americké vojenské základny v Brdech Obr.1

11 Děti Země organizace systematicky připomínkuje klíčové dokumenty dopravní politiky státu a vyjadřuje se i k plánům významných dopravních staveb 2003 – bojkot prodejen LIDL kvůli likvidaci dřevin v jejich okolí – bojkot ukončen uzavřením smlouvy, v níž se firma zavazuje k výsadbě a spolupráci na ochraně dřevin v okolí prodejen problematika velkokapacitních chovů hospodářských zvířat znečištění ovzduší problematické stavební projekty Vyjmenujte některá další ekologická hnutí na území naší republiky

12 Strana zelených parlamentní strana
vznik 1989, v parlamentu poprvé v roce 1992 Hlavní body programu strany Modernizace české společnosti odklon od využívání ropy a jaderné energie a využití alternativních zdrojů daňové zvýhodnění ekologicky šetrných postupů přenesení nákladní dopravy na železnici zvýhodnění veřejné dopravy před individuální zvýhodnění využívání alternativních paliv (zejména bioplynu) před benzínem a naftou urychlené snížení emisí těžební limity

13 Ochrana životního prostředí a práv spotřebitelů
šetrné zemědělství informování spotřebitelů o výrobcích omezování využívání jedovatých a škodlivých chemikálií při výrobě potravin zvýšení podílu recyklovaných odpadů] Otevřená společnost zvýšení podílu občanů na rozhodování formou referend

14 Podpora školství a vědy
Sociální politika adresná sociální pomoc podpora práce na částečný úvazek Zrušení dětských domovů a nahrazení adoptivní rodinou Zahraniční politika posílení evropské integrace zahraniční rozvojová pomoci

15 Kontrolní otázky Charakterizujte ideologii enviromentalismu.
Jaká jsou ideová východiska této ideologie? Uveďte hlavní myšlenky enviromentalismu. Jmenujte nejznámější ekologická hnutí na území ČR. Jaká politická strana se svým programem přibližuje nejvíce ideologii enviromentalismu? Uveďte hlavní programové body SZ.

16 Seznam obrázků: Obr. 1: Sandra Gerber, In Clker [vid ], dostupné z:

17 Seznam použité literatury:
[1] David, R., Politologie, Nakladatelství Olomouc, s.r.o., Olomouc ISBN 80–7182–162-4 [2] Köhlerová, T. a kol., Občanský a společenskovědní základ - Politologie, Nakladatelství Computer Media, Kralice na Hané ISBN [3] Ekologie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit ]. Dostupné z: [4] Etologie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit ]. Dostupné z: [5] Bioloigie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit ]. Dostupné z: [6] Hnutí Duha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit ]. Dostupné z:

18 Seznam použité literatury:
[7] Děti Země. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [8] Strana zelených. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Politické ideologie – enviromentalismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google