Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kateřina Folterová Andrea Stodolová Radka Stolarčíková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kateřina Folterová Andrea Stodolová Radka Stolarčíková"— Transkript prezentace:

1 Kateřina Folterová Andrea Stodolová Radka Stolarčíková
Evropská identita Kateřina Folterová Andrea Stodolová Radka Stolarčíková

2 Identita = totožnost, úplná shodnost
Národní identita: pocit sounáležitosti vyplývající ze společných zájmů, zvyků, jazyka, kultury,historie, krajiny, často i víry a společného osudu určitého národa. Evropská identita: původně byla identitou lidí, obyvatel měst a vesnic, kteří utvářejí krajinu kolem sebe, což dnes není vlivem vývoje a migrace možné. Stále více se jedná o prázdný pojem. Grimm uvádí, že v současné době je „evropská identita velmi slabě vyvinutá“ a proto nelze mluvit o evropském démosu.

3 Démos ve starověkém Řecku lid, obyvatelstvo určitého území nebo správní jednotka, obec lid, svobodní občané Evropský démos = evropský lid démos x ethnos

4 Teorie o nedostatku démosu na úrovni EU.
Dnes evropský politický národ neexistuje a nejsou pozorovatelné signály jeho konstituování

5 Vysvětlení pojmu: Evropská - týká se Evropy, jakožto geopolitického celku vycházejícího z dlouhodobého historického vývoje. Tento výraz zahrnuje zeměpisné, historické a kulturní prvky. Identita je pojem, který naznačuje stejnost, podobnost. Ale žádná forma identity není zcela úplná a stabilní. Identita se objevuje na různých úrovních a může mít různé formy, které vznikají různými způsoby v závislosti na prostředí a situaci. Pojem evropská identita lze teda vysvětlit jako tradiční systém hodnot, ze kterých Evropa vyrostla, mající podobný soubor cílů k nimž se ubírá.

6 Evropská identita je přihlášení se k hodnotám úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, nepřípustnosti diskriminace, toleranci a spravedlnosti. Je jednou z vrstev naší identity. Jednotlivé členské státy se nemají v Evropské unii „rozpustit“, ale právě vnést do společenství i svou národní svébytnost. Právě různorodost národů mu dodává duchovní a morální sílu.

7 Argumenty pro a proti v otázce vybudování společné evropské identity
rozvíjení kulturní rozmanitosti Lepší zvládání ekologických otázek Větší bezpečnost pro společnost začleněnou do identity Ekonomická výpomoc národů zabránění roztříštěnosti, chaosu a konfliktu ve společnosti přispění k dosažení soudržnosti, solidarity, subsidiarity a spolupráce.

8 Principy usilování společnosti o identitu
Kompetence: Lepší spolupráce ve výrobních vztazích v oblasti trhu Sociálních vztazích v občanské společnosti Osobních vztazích co se týče rodiny. Integrita: Je to míra uznání a zakotvení ve společnosti Povědomí o existenci identity v ostatních kruzích.

9 Pozitivní vymezení evropské identity
Spočívá ve schopnosti ukázat svoji kompetenci Utvářet větší komunitu Vyšší možnost sebeuspokojení Evropa je schopná obrany, vyrovná se, co se týče síly, stejně Rusku i Spojeným státům Rozdělená Evropa je slabá a neschopná obrany

10 Proti: Vyskytuje se převážně u menšin Vede k posilování agrese menšin vůči většině Růst nenávisti a frustrace Má negativní důsledky především v sociální a politické sféře. Rozpor v náboženství Stále více pravomocí přechází na integraci na úkor států.

11 Negativní vymezení Evropské idenity
Je vůbec možné vyjádřit evropskou identitu pomocí hodnot, které mají platit pro celé společenství? Všichni, kteří tyto hodnoty přijímají, musí být jako součást Evropské integrace akceptováni. Zda Turecko patří či nepatří do Evropy nerozhoduje tedy nikdo jiný než sami Turci svým postojem k evropským hodnotám. Přijmutím států „ne zcela Evropských“ je obrovské riziko negativní identity.

12 Antiamerikanismus Islámský svět – opak amerikanismu Muslimové by neměli být bržděni tam, kde to není třeba, aby se z nich nestala menšina, která by pro identitu byla negativní. Posílení evropské identity by napomohla znalost Evropanů několika světových jazyků. Se zvyšováním počtu členských států se stmelování Evropy bude stávat těžším a těžším.

13 Nacionalismus v dnešní Evropě
Vztah identity a politické moci se vyznačuje podobně jako vztah identity a kultury Nejvyšší moc má ten, kdo nejvíce ovlivňuje směr formování identity Stát ovlivňuje prostředí utváření identity Je vždy zakořeněna v morálních aspiracích lidstva Integrace a globalizace vyvolala u určitých lidí obavy a znejistění.

14 Národní a etnické hodnoty jsou na ústupu, zatímco rasismus a nacionalismus roste.
Proč je potřeba kolektivní identity? Identita je vytvářena kvůli bezpečnosti a prosperitě. Žádný stát není schopen zajistit takovou bezpečnost svých občanů, jako evropská integrace. Identita je pouto, které váže dohromady jedince a společnost. Snížení autonomie státu Evropskou integrací znamená vyšší suverenitu, pouze dělenou. Identita je interaktivní proces mezi jedincem a prostředím, které je kulturně formováno.

15 Tom Nairn Nacionalismus je patologie moderního historického vývoje, která je stejně nevyhnutelná jako „neuróza“ u jednotlivce, provází ji velmi podobná zásadní dvojznačnost, podobná latentní možnosti zvrhnout se v šílenství, vyrůstá z dilemat bezradnosti (která je pro společnost ekvivalentem infantilismu), jimž je zatížena většina světa, a je v podstatě nevyléčitelná.

16 V současné politice zaznívá, že národní a evropská identita jsou v rozporu.
Česká společnost je tomu příkladem. Formování identity – způsob zvládání a čelení vlivů. Nestabilní identita – ta, která těží ze zmatenosti. Vhodným způsobem pro vytváření evropské identity by nemělo být kupování občanů, ale vytváření vhodných podmínek. Evropská identita by měla být založena na více než jednom prvku.

17 Dosáhnutí stability v Evropské integraci.
Oslabování národních identit? Evropská různost – může být nápomocna při vytváření Evropské identity, později přímo nezbytná pro jednotu. Slevy na národních identitách na úkor politické přináležitosti. Nacionalismus, ač je historicky spojen s liberálním myšlením, je pro Evropskou identitu slepou uličkou.

18 Nacionalismus představuje princip politické legitimity společnosti  nové podmínky pro formování Evropy. Moderní nacionalismus vznikl v období mezi začátkem knihtisku a kapitalismu. Vznik moderního nacionalismu a národních identit je důsledkem modernizace. Identita je artefaktem moci a největší moc má ten, kdo nejvíce ovlivňuje diskurz formování identity (Hoover)

19 K zamyšlení Co si představujete pod pojmem evropská identita vy?

20 Jste pro nebo proti snaze o sjednocení Evropy?

21 Myslíte si, že připojení Turecka, případně dalších zemí s odlišnými tradicemi a kulturou, k Evropské Unii znamená ztrátu jednotnosti v Evropské identitě?

22 Jaké dopady může mít potlačování národních identit na úkor identitě evropské?

23 Můžou členské státy EU vůbec někdy vytvořit „jednotnou Evropu“?

24 Jak vnímáte evropskou identitu vy?

25 Seznam pramenů a literatury
Müller, Karel B., Evropa a občanská společnost. Projekt evropské identity. SLON. Müller, Karel B., Příspěvek k projektu Evropské identity, Praha Mezinárodní politika 5/2009. Scruton, Roger: Evropská identita je umělý konstrukt. Dostupné na Právník 4/2006 Slovník cizích slov Rovná, Lenka: Existuje evropská identia? Dostupné na

26 Mile kolegyne, prezentaci jsem si prosla a doporucila bych Vam urcite upravy, pokud mate zajem na lepsim hodnoceni. V soucasne podobe se Vase prezentace pohybuje na hodnoceni dobre. Za prve, prvni dva zdroje, ktere na konci uvadite, jste nepouzily (myslim Mullera a Fialu, snad s vyjimkou posledni casti, kterou hodnotim nejlepe). Vetsina prezentace se opira o internetove zdroje, ktere jsem ovsem na konci nevidela uvedene. Cili bud si skutecne nastudujete ony uvadene zdroje nebo uvedete sve realne zdroje. Uprimne bych Vam doporucila se alespon do tech knizek podivat, pokud mate zajem na tom byt lepe hodnocene. Za druhe sve internetove zdroje temer doslova prebirate, coz ovsem neni cil dobre prezentace, naopak byste se mely pokusit problematiku vylozit vlastnimi slovy tak, jak jste ji pochopily. Napr. u argumentu pro a proti jsem nevidela, co jsou argumenty pro a co proti. Pozitivne hodnotim slidy 1-5 a 23-34, na ostatnich bych doporucila jeste zapracovat. Zdravi Petra Mestankova


Stáhnout ppt "Kateřina Folterová Andrea Stodolová Radka Stolarčíková"

Podobné prezentace


Reklamy Google