Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technika mluveného projevu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technika mluveného projevu"— Transkript prezentace:

1 Technika mluveného projevu
Přednáška: čt 11:40–12:25, č. 206 Seminář: pá (ZS: ½ studentů, LS: ½ studentů) Zápočet: aktivní práce v semináři

2 Obsah kurzu „Kurz podává teoretický přehled o aspektech řečové komunikace a rozvíjí dovednosti v produkci, percepci a interpretaci řeči v rovině verbální a neverbální s ohledem na potřeby tlumočníků.“ résumé přednášky v semináři

3 Přehled témat Zvuková složka jazykové komunikace, nonverbální komunikace Specifičnost tlumočnického projevu na pozadí teorie komunikace Fyziologie dýchání, hlasu, řeči a sluchu Ortoepie češtiny I Ortoepie češtiny II Ortoepie češtiny III Výslovnost cizích slov a vlastních jmen Rytmus, melodie, tempo Situační, psychologické a mezikulturní aspekty řečové komunikace Sociologické aspekty řečové komunikace Tlumočník v roli řečníka, rétorika a kultura projevu

4 Související disciplíny:
rétorika fonetika teorie komunikace teorie tlumočení (kognitivní a řečové aspekty) sociologie psychologie fyziologie

5 Komunikační schéma (R. Jakobson)
kód mluvčí sdělení posluchač kontakt Literatura: např. F. Čermák: Jazyk a jazykověda

6 Typologie komunikačních situací
využití jazyka či jiných kódů využití smyslů směr počet účastníků časový rozdíl mezi emisí a recepcí vzdálenost sdílení/nesdílení společného kódu formálnost připravenost zprostředkovanost Literatura: např. Vanoye (1990) Expression. Communication, Armand Colin, Paris

7 Lingvistické, paralingvistické a extralingvistické prvky
Prší. [prši:] lingvistická změna: Prší? [prši:] paralingvistická změna: Prší!!! [prši:] extralingvistická změna: [pRši:] etiketa, zdvořilost, autorita kvality řečníka MK: záměny paralingvistické za lingvistické extralingvistické za paralingvistické

8 Fyziologie řeči Respirace Fonace Artikulace

9 Respirace problémy související s respirací: mělké dýchání
nesprávné držení těla stres fyzická aktivita Literatura: např. Psychosomatický základ veřejného vystupování, sborník DAMU

10 Fonace individuální parametry hlasu změny kvality hlasu výška síla
barva změny kvality hlasu okamžité trvalé Literatura: např. Palková: Fonetika a fonologie češtiny

11 Barva hlasu hodnocení převážně založené na metaforách např.
plný/sytý vs. nevýrazný/tenký chraplavý vs. dyšný sametový vs. hrubý jasný vs. zastřený lyrický vs. hrdinský jemný vs. pronikavý/řezavý mladistvý vs. unavený „mečivý“, „ječivý“, „burácivý“…

12 Barva hlasu v herectví D. Medřická: Kočičí hra, 1982, 1:28:12–1:29:30
R. Hrušínský a K. Heřmánek: Smrt krásných srnců, 1987, 5:00–5:40 Vít Bárta, , 1:30–2:06

13 Artikulace řečové poruchy dysfázie dysartrie poruchy plynulosti
patlavost (dyslálie) sigmatismus rotacismus rotacismus bohemicus lambdacismus atd Benešová et al. (1990); žáci 1. tříd; N = 5599 Literatura: např. Vyštejn: Vady výslovnosti; Palková: Fonetika a fonologie češtiny

14 Artikulace M. Dejdar, talkshow, 12:15–12:40
Jiří Suchý, rozhovor, 1:45–2:20 T. Pletánková: Předpověď počasí, Prima, 0:00–0:25 M. Kubišová: Nechte zvony znít, 1967, 0:20–0:40

15 Fyziologie sluchu Ochrana sluchu, úbytek sluchu Maskování zvuku

16 Ortofonie a ortoepie Ortofonie: správná výslovnost fonetických jednotek Ortofonie: jejich správné použití v řeči Hlásková vs. prozodická rovina [balgon], [pjed minut], [vafrice] [tʀanslatologije], [nevjeďeł] Literatura: např. Hůrková: Česká výslovnostní norma

17 Transkripce IPA Česká transkripce Vědecká podoba Populární příručky
Literatura: např. Handbook of the IPA, Palková: Fonetika a fonologie češtiny

18 Samohlásky [a e i o u] [a: e: i: o: u:] (příp. [á é í ó ú])
[a͡u e͡u o͡u] (příp. [au eu ou])

19 Souhlásky divadlo [ďivadlo] dikobraz [dikobraz] (příp. [dykobraz])
tiše [ťiše] titul [titul] (příp. [tytul]) nikdo [ňigdo] tenis [tenis] (příp. [tenys])

20 Souhlásky venku [veŋku] leckdo [leʒgdo] léčba [le:ǯba]
nechat [nexat] (příp. [nechat]) neumět [neʔumňet] tři [tř̥i] (příp. [tři]) trvat [tr̩vat] (příp. [trvat])

21 Transkripce textu Neuměl najít obchod se softwarem.
[ˈneʔumňel ˈnaji:t ˈʔopxot ˈsesoftve:rem] Modř jejích očí mě oslňuje. [ˈmotř̥jeji:x ˈʔoči:mňe ˈʔosl̩ňuje] Viděl oknem pohyb lidí. [ˈviďel ˈʔoknem ˈpohip ˈliďi:]

22 Kvalita samohlásek Otevřenost Centralizace Zavírání
lidový [li̞dovi:] vs. ledový Slovinsko vs. Slovensko Centralizace Nech toho. [nәxtohә] Zavírání Nech toho. [ne̝xto̝ho̝] Literatura: např. Palková: Fonetika a fonologie češtiny

23 Kvantita samohlásek obecná čeština: nevim expresivní: bóže, šuplik
regionální variabilita – moravskoslezské dialekty: zakaz kouřeni substandardní protahování („pražská čeština“): Už to budé?

24 Hlasivkový ráz [ʔ] běžný v CS, DE méně běžný v EN řídký ve FR, ES
povinný: [kʔoknu] doporučený: [bilʔospali:], [naʔokňe], [potʔoknem], [proʔevropu], [proʔevropski:] [ʔotevřel ʔokno]

25 Asimilace znělosti v zásadě:
týká se jen souhlásek párových je regresivní probíhá uvnitř slova i přes jeho hranici (kromě pauz) liší se od neutralizace znělosti na konci slova

26 sbírat [zbi:rat] vs. slíbit [sli:bit]
hrad [hrat] N před pauzou hrad Loket [hrat] N před jedinečnou hrad Kokořín/Okoř [hrat] A před neznělou hrad Zvíkov [hrad] A před znělou

27 Zvláštní případy jednoslabičné předložky se asimilují i před jedinečnými nad Loktem, bez másla v se asimiluje, ale samo asimilace nevyvolává svůj, všichni ř se asimiluje ve všech pozicích, jen na začátku slova způsobuje asimilaci tři [tř̥i], bouřka [bo͡uř̥ka], pět řek [pjed řek] sh: [sx] i [zh] nashledanou

28 Chybné asimilace a sonorizace
*čtvrdletí *gvůli *co bude gobědu *pjedadvacet *užmusím jít

29 Asimilace artik. místa [ŋk] [ŋg] [nb], nikoli [mb] [mv mf] i [ ɱv ɱf]
banka, Kongo, ale: den končí [nb], nikoli [mb] hanba, klenba (výjimka: bonbon, hanba!) [mv mf] i [ ɱv ɱf] tramvaj, nymfa [tň dň nť nď] i [ťň ďň ňť ňď] deštník, hodně jen [tť dď nň] oddělení

30 Asimilace způsobu tvoření
[ts] i [c] (mimo předpony) dětský, městský ale: nadšení, podšívka [n ň] + sykavka: afrikáta nespisovná Honza, Dánsko [t d] + [c č]: zjednodušení nespisovné krátce, předčasně lze: [cera], [srce] -zský, -ští: lze zjednodušit francouzský, pražští lze: [pra:zno], [spomi:ŋka]

31 Další problémy sloveso být ve složených tvarech: lze [sedum], [osum]
Byli jsme to my vs. To jsme my. lze [sedum], [osum]

32 Výslovnost cizích slov
stupeň zdomácnění: pravopisná adaptace: integrál, faul, žánr přechodová fáze: gentleman/džentlmen, sommelier/someliér bez pravopisné adaptace: fair play, enfant terrible, John Locke

33 Zásady náhrada cizích fonémů nejbližšími českými přízvuk na 1. slabice
pasiáns, hardware přízvuk na 1. slabice résumé v některých případech je určující pravopis Dakota, Dallas, bufet případy mylné analogie: Murphy, Cannes, Robert

34 Příklady standardní salade niçoise protežovat Danone Sarkozy
Schwarzenegger Hamlet, MacBeth Van Rompuy Deep Purple vs. Mr. Burns Verne vs. verneovky Central Park Ohio vs. Utah Hyundai ÖMV/OMV salade niçoise Danone Pinyin: Mao Zedong EN: Mao Tse-tung FR: Mao Tsé-toung CS: Mao Ce-Tung 


Stáhnout ppt "Technika mluveného projevu"

Podobné prezentace


Reklamy Google