Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková
Datum: Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Starověká literatura Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_01 Ověřen ve výuce dne:

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit se starověkou literaturou
Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o starověku Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Sumer, klínové písmo, Epos o Gilgamešovi, Chammurapiho zákoník, Egypt, hieroglyfy, Indie, Čína, Persie

4 Starověká literatura

5 Sumer Egypt Indie Čínská literatura Perská literatura

6 1. Sumer Mezopotámie, území dnešního Íráku
Sumerové znali početní systém Vynalezli obrázkové písmo – piktogramy, z nich se vyvinuly ideogramy, které dokázali zaznamenat i abstraktní pojmy (smrt, láska) Později začali k zapisování používat seříznuté rákosové pisátko a vtiskovali klínové obrázky do hliněných destiček

7 Klínové písmo Obr.1 Obr.2

8 Epos o Gilgamešovi Gilgameš – ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny člověk Tyranský vládce, nutí svůj lid k těžké práci na stavbě hradeb města Gilgameš se vydává hledat tajemství nesmrtelnosti, poznává, že hradby, které dal vybudovat, ho činí nesmrtelným Do eposu vložen i příběh o potopě

9 Epos o Gilgamešovi Obr.3

10 Chammurapiho zákoník První právní spisy
Vypracovat a vytesat do kamenné skály je nechal král Chammurapi (1. pol. 18. století před naším letopočtem)

11 2. Egypt Obrázkové písmo – hieroglyfy
Malování na papyrus třtinovými pery Hieroglyfy rozluštil r Jean-Francois Champollion Kniha mrtvých – texty náboženského charakteru, rady zemřelým

12 Hieroglyfy Egyptská pohřební stela (kamenný nebo dřevěný památník postavený na obětišti či náhrobku) Obr.4

13 3. Indie Památky spjaté s náboženstvím
Brahmanismus, hinduismus, buddhismus, džinismus Máhábhárata – epos, líčí boje mezi dvěma rody Bháratovců, přes veršů Kámasútra – praktická příručka milostného života

14 Rámájana Hrdinský epos o lásce prince Rámy a jeho manželky Síty. Ta je unesena králem démonů a Rámovi ji pomáhá vysvobodit král opic Hanuman. Obr.5 - Ramapanchayan, autor Raja Ravi Varma (litografie)

15 4. Čínská literatura Čínská kultura ovlivněna konfucianismem a taoismem Kniha písní – obsahuje milostné, obřadní a svatební básně Básníci: Li-Po, Tu-fu

16 5. Perská literatura Území dnešního Íránu
Hlavní náboženské myšlenky zformuloval myslitel Zarathuštra (svět je ovlivňován dvěma principy – dobrem a zlem) Avesta – soubor rituálních písní, připisováno Zarathuštrovi

17 Kontrolní otázky Jaké písmo vynalezli Sumerové? Kdo byl Gilgameš?
Jak se nazývají první právní spisy vytesané do skály? Jak se nazývá staré egyptské písmo? Kdo a kdy toto písmo vyluštil? Co je Avesta?

18 Odpovědi Klínové písmo ( před tím piktogramy, ideogramy)
Gilgameš – ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny člověk,tyranský vládce, nutí svůj lid k těžké práci na stavbě hradeb města, hradby, které dal vybudovat, ho činí nesmrtelným. Chammurapiho zákoník 4. Hieroglyfy, 1822 J.F. Champolion 5. Perská literatura, soubor rituálních písní, připisováno Zarathuštrovi

19 Zdroje Obr. 1 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuneiform_script.jpg> Obr. 2 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ritmal-Cuneiform_tablet_-_Kirkor_Minassian_collection_-_Library_of_Congress.jpg> Obr. 3 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GilgameshTablet.jpg> Obr. 4 ChrisO. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_funerary_stela.jpg> Obr. 5 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ramapanchayan,_Raja_Ravi_Varma_(Lithograph).jpg?uselang=cs> POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura - přehled středoškolského učiva. dotisk 2. Třebíč: Petra Velanová, edice Maturita. ISBN X. s. 8-10

20 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"

Podobné prezentace


Reklamy Google