Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum:1.6. 2013 Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Středověká evropská literatura Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_02 Ověřen ve výuce dne: 3.10. 2013

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit se středověkou evropskou literaturou a uměleckými směry středověku. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o středověku. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: středověk, románský styl, gotika, středověká literatura, píseň o Beowulfovi, píseň o Nibelunzích, Slovo o pluku Igorově, píseň o Rolandovi, píseň o Cidovi, epos

4 Středověká evropská literatura

5 Středověk Období od konce 5. do konce 15. století (476 – rozpad západořímské říše, 1492 – objevení Ameriky) Období válek, epidemií, křížových výprav, rozvoj měst, zakládání prvních univerzit Rozdělení na trojí lid: duchovní, panský, poddanský Člověk měl být podřízen Bohu, žít v askezi a ve víře v posmrtný život

6 Románský styl Umělecký směr středověku, 11.- 13. století Vznik ve Francii, Itálii a Německu, čerpal z umění antiky Rotundy s kruhovým půdorysem, baziliky Románské stavby byly masivní, se silným zdivem, křížovými klenbami, podpíranými silnými sloupy. Úzká okna, půlkruhovitý oblouk

7 Rotunda sv. Jiří a Vojtěcha na Řípu Obr.1

8 Gotika Vznik v 2. pol. 12. století ve Francii Lomený oblouk, klenba nesená žebry Opěrný systém (oblouky, pilíře) zpevnil zdi, které tak mohly být slabší Vysoká okna, zdobení barevnými vitrážemi V malířství vznikaly první portréty

9 Gotika Notre Dame, obr.2 Mistr Theodorik: Hl. Hieronymus,obr. 3

10 Středověká literatura Trubadúři – přednášeli či zpívali své skladby, doprovázeli se na strunný hudební nástroj. Přírodní a milostná lyrika Rytířská epika – hrdinou se stává král či rytíř, silný a odvážný hrdina, chrání slabé Duchovní lyrika – modlitby, písně, žalmy Duchovní epika – legenda (o životě světce)

11 Středověká literatura Duchovní drama Světské drama – vzniklo z náboženských her, objevily se interludia (mezihry) a frašky Světská lyrika – milostné písně Epika – hrdinský, rytířský, zvířecí epos, dopis, cestopis Cestopis benátského kupce Marca Pola Milión, který líčí autorovy zážitky z cest do Mongolska a Číny.

12 Anglická literatura Píseň o Beowulfovi Rukopis obsahuje 3200 veršů, líčí hrdinské činy krále Beowulfa. Ten zničí netvora na dánském královském dvoře, zabije čarodějnici, porazí ohnivého draka. Ochranu před zlými nadpřirozenými silami mu dává víra v Boha.

13 Německá literatura Píseň o Nibelunzích – hrdinský germánský epos z 13. století Ulrich von Etzenbach – Alexandreida Wolfram von Eschenbach - Parzival

14 Píseň o Nibelunzích - rukopis Obr.4

15 Ruská literatura Slovo o pluku Igorově – hrdinský epos z konce 12. století Byliny – veršovaná vyprávění o prostých lidových hrdinech – bohatýrech, kteří brání svou vlast (Ilja Muromec, Čurila Plenkovič)

16 Slovo o pluku Igorově – první vydání Obr.5

17 Francouzská literatura Píseň o Rolandovi – epos, o tažení vojsk Karla Velikého proti Arabům Gautier de Chatillon – Alexandreida Tristan a Izolda – stará keltská lidová pověst o lásce a zradě

18 Španělská literatura Píseň o Cidovi – skladba neznámého autora z počátku 12. století

19 Pojem epos – žánr veršované epiky zaznamenávající mýty, významné události v životě určitého národa a činy mimořádných osobností. Mnoho postav, spletitý děj.

20 Ověření znalostí Jak se liší románský styl od gotiky? Uveď příklady staveb. Kdo byli trubadúři? Kdo je hrdinou rytířské epiky?

21 Přiřaď 1. Anglická literaturaa) Slovo o pluku Igorově 2. Německá literatura b) Píseň o Rolandovi 3. Ruská literaturac) Píseň o Nibelunzích 4. Francouzská literaturad) Píseň o Beowulfovi 5. Španělská literaturae) Píseň o Cidovi

22 Řešení 1d 2c 3a 4b 5e

23 Zdroje Obr. 1Ondřej Žváček.[cit. 2013-06-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotunda_sv._Ji%C5%99%C3%AD_a_Vojt%C4%9Bcha.jpg Obr. 2 [cit. 2013-06-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris-notre-dame-facade.jpg Obr. 3 [cit. 2013-06-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meister_Theoderich_von_Prag_002.jpg Obr. 4 [cit. 2013-06-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nibelungenlied_manuscript-c_f1r.jpg Obr. 5 [cit. 2013-06-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slovo_o_pluku_Igorov%C4%9B,_1800.jpg POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura - přehled středoškolského učiva. dotisk 2. Třebíč: Petra Velanová, 2009. edice Maturita. ISBN 80-902571-6-X. s. 16 - 19

24 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google