Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam organické půdní hmoty Autor: Bc. Jindřich Petr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam organické půdní hmoty Autor: Bc. Jindřich Petr"— Transkript prezentace:

1

2 Význam organické půdní hmoty Autor: Bc. Jindřich Petr E-mail: jindrichpetr@centrum.cz

3 Obsah  Organická část půdy  Živá část a její význam  Půdní organická hmota – definice  Neživá část a její význam

4 Organická část půdy  Živá složka  Rostliny a půdní organismy  Neživá složka  OL v původním, rozloženém či přeměněném stavu Zdroj: www.ezoo.cz Obr. 1. Lumbricus terrestris – žížala obecná Zdroj: www.svet-bydleni.cz Obr. 2. Domácí kompost

5 Význam živé části Kořenový systém rostlin – příjem živin, výdej kořenových exudátů, zdroj energie pro půdní mikroorganismy Kořenový systém rostlin – příjem živin, výdej kořenových exudátů, zdroj energie pro půdní mikroorganismy Edafon - mikroedafon - rozkladné a transformační procesy, vazba toxických kovů, schopné rozložit v podstatě jakékoli org. l. Edafon - mikroedafon - rozkladné a transformační procesy, vazba toxických kovů, schopné rozložit v podstatě jakékoli org. l. - žížaly – dekompozice, provzdušnění, retenční kapacita - žížaly – dekompozice, provzdušnění, retenční kapacita - přirozená supresivita prostředí - přirozená supresivita prostředí - saprotrofie – rozkladači (dekompozice) – potravní řetězce - saprotrofie – rozkladači (dekompozice) – potravní řetězce - mutualismus – hlízkové bakterie (Rhizobia) - mutualismus – hlízkové bakterie (Rhizobia) - mykorhiza – 70 – 90% vyšších rostlin - cykly jednotlivých živin - cykly jednotlivých živin Semenná banka – diverzita agroekosystému Semenná banka – diverzita agroekosystému Zdroj humusotvorného materiálu – kořenové exudáty, posklizňové zbytky, odumřelé organismy Zdroj humusotvorného materiálu – kořenové exudáty, posklizňové zbytky, odumřelé organismy

6 Půdní organická hmota  Veškerá spalitelná hmota v půdě  Soubor neživých organických látek  Složitý, heterogenní, polydispersní soubor OL různého původu  Neustálá přeměna – dána charakterem OL, činností půdních org., počasím, půdním reakcí, redox podmínkami  Různé stupně rozkladu či syntézy – primární, rozložené a sekundární OL  Přeměna směruje k rovnovážnému stavu – půdní typ – půdotvorný proces

7 Půdní organická hmota 1.Humusotvorný materiál (odumřelé zbytky rostlin, živ. a mikroorg.) 2.Meziprodukty rozkladu a syntézy (nespecifické látky) 3.Humus (látky specificky půdní)

8 Význam neživé části Kořenové exudáty, posklizňové zbytky a opad, odumřelé organismy, organické hnojení, xenobiotické OL, org. složky vzdušných imisí Kořenové exudáty, posklizňové zbytky a opad, odumřelé organismy, organické hnojení, xenobiotické OL, org. složky vzdušných imisí Humifikace (alter. ulmifikace, karbonatizace) Humifikace (alter. ulmifikace, karbonatizace) Rozkladné procesy Dekompozice a Mineralizace – zásobení rostlin CO2 a dalšími živinami Syntetické procesy Polymerace a Kondenzace – tvorba humusových látek

9 Význam neživé části Meziprodukty humifikace – zdroj energie Meziprodukty humifikace – zdroj energie Humusové látky – rozdílné kvality Humusové látky – rozdílné kvality Fulvokyseliny – výraznější kyselinový charakter, schopné rozkládat minerální podíl půdy, velká sorpční schopnost, ale vysoká mobilita Fulvokyseliny – výraznější kyselinový charakter, schopné rozkládat minerální podíl půdy, velká sorpční schopnost, ale vysoká mobilita Huminové kyseliny – příznivý vliv, snadná koagulovatelnost a tvorba organominerálních komplexů, stimulační účinek na rostliny (rozvoj koř. systému, odolnost proti suchu, zlepšení prostupnosti buněčných stěn), imobilizace toxických sloučenin Huminové kyseliny – příznivý vliv, snadná koagulovatelnost a tvorba organominerálních komplexů, stimulační účinek na rostliny (rozvoj koř. systému, odolnost proti suchu, zlepšení prostupnosti buněčných stěn), imobilizace toxických sloučenin Hymatomelanové kyseliny – bližší huminovým kyselinám Hymatomelanové kyseliny – bližší huminovým kyselinám Huminy – podílí se na tvorbě sorpčního komplexu Huminy – podílí se na tvorbě sorpčního komplexu

10 Význam organické půdní hmoty  Vytváření půdních agregátů  Sorpční a iontovýměnné procesy v půdě  Vláhový režim v půdě  Využitelnost rostlinných živin  Detoxifikace škodlivých sloučenin  Částečná detoxifikace těžkých kovů  Biologická, biochemická a biofyzikální dynamika půdy  Zabránění retrogradaci fosforečnanů  Akumulace stopových prvků

11 Děkuji za pozornost!

12 Seznam použité literatury  Balík, J. et al. Mobilita látek a prvků v rhizosféře. Praha: ČZU, 2008. 150 s. ISBN 978-80-213-186-1-8.  Bouché, M. B. Strategies Lombriciennes. Ecological Bulletins, 1977. no. 25, s. 125-132. http://www.jstor.org/stable/20112572. http://www.jstor.org/stable/20112572  Brady, N.C., Weil, R.R. The nature and proterties of soils. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002. 740 s. ISBN 0-13-243189-0. 0-13-243189-0  Curry, J.P., Good, J.A. Soil faunal degradation and restoration. Advances in Soil Sciences, 1992. vol. 17, s. 171–215. ISSN 0176-9340.  Curry, J.P., Good, J.A. Soil faunal degradation and restoration. Advances in Soil Sciences, 1992. vol. 17, s. 171–215. ISSN 0176-9340.  Gerke, J. Humic (Organic Matter)-Al(Fe)-Phosphate Complexes: An Underestimated Phosphate Form in Soils and Source of Plant-Available Phosphate [online]. 2010 [cit. 2012 – 11 – 11]. Dostupné z http://apps.isiknowledge.com. http://apps.isiknowledge.com  Jones, D.L., Nguyen C., Finlay R.D. Carbon flow in the rhizosphere: carbon trading at the soil-root interface. Plant and Soil, 2009. vol. 321, no. 1-2, s. 5-33. Jones, D.LNguyen CFinlay R.D Jones, D.LNguyen CFinlay R.D  Kalammes, R., Zobel, M. The Role of the Seed Bank in Gap Regeneration in a Calcareous Grassland Community. Ecology, 2002. no. 83. s. 1017-1025. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1890/0012- 9658(2002)083[1017:TROTSB]2.0.CO;2  Kalammes, R., Zobel, M. The Role of the Seed Bank in Gap Regeneration in a Calcareous Grassland Community. Ecology, 2002. no. 83. s. 1017-1025. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1890/0012- 9658(2002)083[1017:TROTSB]2.0.CO;2 http://dx.doi.org/10.1890/0012- 9658(2002)083[1017:TROTSB]2.0.CO;2http://dx.doi.org/10.1890/0012- 9658(2002)083[1017:TROTSB]2.0.CO;2  Kolář, L. Organické hnojení a humus. Praha: VŠZ, 1987. 106 s.  Kolář L. Úloha organické hmoty v půdě (The effect of organic matter in soil). Proceeding  from conference „Effect of organic fertilizers in contemporary agriculture“, CAU Prague,  1997. s. 26-30. ISBN 80-213-0342-5.  Lal, R. Soil conservation and biodiversity. In D.L. Hawksworth, ed. The biodiversity of  microorganisms and invertebrates: its role in sustainable agriculture. Wallingford,  UK, CAB International, 1991. s. 89–103.  Lavelle, P. Earthworm activities and the soil system. BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS, 1988. vol. 6, no. 3, s. 237-251, DOI: 10.1007/BF00260820. Earthworm activities and the soil systemBIOLOGY AND FERTILITY OF SOILSEarthworm activities and the soil systemBIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS

13  Mikula, P. Organická hmota v půdě. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. 46 s.  Novák, B. Biochemie a biofyzika tvorby a rozkladu humusových látek. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 1985. 14 s.  Sotáková, S. Organická hmota a úrodnost půdy. Bratislava: Príroda, 1982. 231 s.  Szalay, A. Cation exchange properties of humicacids and their importancein the geochemical enrichment of UO 2++ and other cations. Geochimica et cosmochimica acta, 1964. vol. 28, no. 10- 11, s. 1605 – 1614.  Szalay, A. Cation exchange properties of humicacids and their importancein the geochemical enrichment of UO 2++ and other cations. Geochimica et cosmochimica acta, 1964. vol. 28, no. 10- 11, s. 1605 – 1614.  Šarapatka, B. et al. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. Olomouc: Bioinstitut, 2010. 440 s. ISBN 978-80-87371-10-7.  Šimon, T. Aplikace Rizobinu jako součást pěstování leguminóz. Praha: Úroda, 1996. no. 10, s 15. [online], [cit. 2012 -11-11]. Dostupné z http://www.uroda.cz/o-nas/starsi_vydani/. http://www.uroda.cz/o-nas/starsi_vydani/  Tesař, S., Vaněk, V. et al. Výživa rostlin a hnojení. VŠZ Praha, 1992  Vaněk, V. et al. Výživa polních a zahradních plodin. Praha: Profi Press, 2007. 176 s. ISBN 976-80- 86726-25-0.  Vaněk, V., Kolář, L., Pavlíková, D. Úloha organické hmoty v půdě [online]. 28.4. 2010 [cit. 2012 – 11- 11]. Dostupné z http://biom.cz/cz/odborne-clanky/uloha-organicke-hmoty-v-pude. http://biom.cz/cz/odborne-clanky/uloha-organicke-hmoty-v-pude  Wittbrodt, P.R., Palmer, C.D. Reduction of Cr(VI) in the Presence of Excess Soil Fulvic Acid. Environmental, Science and Technology, 1995. vol. 29, no. 1, s. 255 - 263.  Zouboulis, A.I., Loukidou, M.X., Matis, K.A. Biosorption of toxic metals from aqueous solutions by bacteria strains isolated from metal-polluted soils. Process Biochemistry, 2004. vol. 39, no. 8, s. 909-916. Seznam použité literatury


Stáhnout ppt "Význam organické půdní hmoty Autor: Bc. Jindřich Petr"

Podobné prezentace


Reklamy Google