Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam organické půdní hmoty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam organické půdní hmoty"— Transkript prezentace:

1 Význam organické půdní hmoty
Autor: Bc. Jindřich Petr

2 Obsah Organická část půdy Živá část a její význam
Půdní organická hmota – definice Neživá část a její význam

3 Organická část půdy Živá složka Rostliny a půdní organismy
Neživá složka OL v původním, rozloženém či přeměněném stavu Obr. 1. Lumbricus terrestris – žížala obecná Obr. 2. Domácí kompost Zdroj: Zdroj:

4 Význam živé části Kořenový systém rostlin – příjem živin, výdej kořenových exudátů, zdroj energie pro půdní mikroorganismy Edafon - mikroedafon - rozkladné a transformační procesy, vazba toxických kovů, schopné rozložit v podstatě jakékoli org. l. - žížaly – dekompozice, provzdušnění, retenční kapacita - přirozená supresivita prostředí - saprotrofie – rozkladači (dekompozice) – potravní řetězce - mutualismus – hlízkové bakterie (Rhizobia) - mykorhiza – 70 – 90% vyšších rostlin - cykly jednotlivých živin Semenná banka – diverzita agroekosystému Zdroj humusotvorného materiálu – kořenové exudáty, posklizňové zbytky, odumřelé organismy

5 Půdní organická hmota Veškerá spalitelná hmota v půdě
Soubor neživých organických látek Složitý, heterogenní, polydispersní soubor OL různého původu Neustálá přeměna – dána charakterem OL, činností půdních org., počasím, půdním reakcí, redox podmínkami Různé stupně rozkladu či syntézy – primární, rozložené a sekundární OL Přeměna směruje k rovnovážnému stavu – půdní typ – půdotvorný proces

6 Půdní organická hmota 1.Humusotvorný materiál
(odumřelé zbytky rostlin, živ. a mikroorg.) 2.Meziprodukty rozkladu a syntézy (nespecifické látky) 3.Humus (látky specificky půdní)

7 Význam neživé části Kořenové exudáty, posklizňové zbytky a opad, odumřelé organismy, organické hnojení, xenobiotické OL, org. složky vzdušných imisí Humifikace (alter. ulmifikace, karbonatizace) Rozkladné procesy Dekompozice a Mineralizace – zásobení rostlin CO2 a dalšími živinami Syntetické procesy Polymerace a Kondenzace – tvorba humusových látek

8 Význam neživé části Meziprodukty humifikace – zdroj energie
Humusové látky – rozdílné kvality Fulvokyseliny – výraznější kyselinový charakter, schopné rozkládat minerální podíl půdy, velká sorpční schopnost, ale vysoká mobilita Huminové kyseliny – příznivý vliv, snadná koagulovatelnost a tvorba organominerálních komplexů, stimulační účinek na rostliny (rozvoj koř. systému, odolnost proti suchu, zlepšení prostupnosti buněčných stěn), imobilizace toxických sloučenin Hymatomelanové kyseliny – bližší huminovým kyselinám Huminy – podílí se na tvorbě sorpčního komplexu

9 Význam organické půdní hmoty
Vytváření půdních agregátů Sorpční a iontovýměnné procesy v půdě Vláhový režim v půdě Využitelnost rostlinných živin Detoxifikace škodlivých sloučenin Částečná detoxifikace těžkých kovů Biologická, biochemická a biofyzikální dynamika půdy Zabránění retrogradaci fosforečnanů Akumulace stopových prvků

10 Děkuji za pozornost!

11 Seznam použité literatury
Balík, J. et al. Mobilita látek a prvků v rhizosféře. Praha: ČZU, s. ISBN Bouché, M. B. Strategies Lombriciennes. Ecological Bulletins, no. 25, s Brady, N.C., Weil, R.R. The nature and proterties of soils. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, s. ISBN Curry, J.P., Good, J.A. Soil faunal degradation and restoration. Advances in Soil Sciences, vol. 17, s. 171–215. ISSN   Gerke, J. Humic (Organic Matter)-Al(Fe)-Phosphate Complexes: An Underestimated Phosphate Form in Soils and Source of Plant-Available Phosphate [online] [cit – 11 – 11]. Dostupné z http://apps.isiknowledge.com. Jones, D.L., Nguyen C., Finlay R.D. Carbon flow in the rhizosphere: carbon trading at the soil-root interface. Plant and Soil, vol. 321, no. 1-2, s Kalammes, R., Zobel, M. The Role of the Seed Bank in Gap Regeneration in a Calcareous Grassland Community. Ecology, no. 83. s Dostupné z: Kolář, L. Organické hnojení a humus. Praha: VŠZ, s. Kolář L. Úloha organické hmoty v půdě (The effect of organic matter in soil). Proceeding from conference „Effect of organic fertilizers in contemporary agriculture“, CAU Prague, 1997. s ISBN Lal, R. Soil conservation and biodiversity. In D.L. Hawksworth, ed. The biodiversity of microorganisms and invertebrates: its role in sustainable agriculture. Wallingford, UK, CAB International, s. 89–103. Lavelle, P. Earthworm activities and the soil system. BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS, vol. 6, no. 3, s.  , DOI:  /BF

12 Seznam použité literatury
Mikula, P. Organická hmota v půdě. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, s. Novák, B. Biochemie a biofyzika tvorby a rozkladu humusových látek. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, s. Sotáková, S. Organická hmota a úrodnost půdy. Bratislava: Príroda, s. Szalay, A. Cation exchange properties of humicacids and their importancein the geochemical enrichment of UO2++ and other cations. Geochimica et cosmochimica acta, vol. 28, no , s –   Šarapatka, B. et al. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. Olomouc: Bioinstitut, s. ISBN Šimon, T. Aplikace Rizobinu jako součást pěstování leguminóz. Praha: Úroda, no. 10, s 15. [online], [cit ]. Dostupné z Tesař, S., Vaněk, V. et al. Výživa rostlin a hnojení. VŠZ Praha, 1992 Vaněk, V. et al. Výživa polních a zahradních plodin. Praha: Profi Press, s. ISBN Vaněk, V., Kolář, L., Pavlíková, D. Úloha organické hmoty v půdě [online] [cit – ]. Dostupné z Wittbrodt, P.R., Palmer, C.D. Reduction of Cr(VI) in the Presence of Excess Soil Fulvic Acid. Environmental, Science and Technology, vol. 29, no. 1, s Zouboulis, A.I., Loukidou, M.X., Matis, K.A. Biosorption of toxic metals from aqueous solutions by bacteria strains isolated from metal-polluted soils. Process Biochemistry, vol. 39, no. 8, s


Stáhnout ppt "Význam organické půdní hmoty"

Podobné prezentace


Reklamy Google