Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANICKÁ TECHNOLOGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANICKÁ TECHNOLOGIE"— Transkript prezentace:

1 ORGANICKÁ TECHNOLOGIE
JE SOUBOR CHEMICKÝCH METOD A POSTUPŮ, KETRÝMI SE REALIZUJE PŘEMĚNA SUROVINY NA KONEČNÝ VÝROBEK. ORGANICKÁ VÝROBA: ZAHRNUJE ZPRACOVÁNÍ ORGANICKÝCH SUROVIN – SLOUČENIN UHLÍKU. ROZDÍLY OPROTI ANORGANICKÉ TECHNOLOGII: SLOUČENINY JSOU STRUKTURNĚ SLOŽITĚJŠÍ REAKCE BÝVAJÍ VÍCESTUPŇOVÉ → PROVOZ JE DISKONTINUÁLNÍ (PŘETRŽITÝ) JE TŘEBA VYNALOŽIT VYSOKÉ NÁKLADY NA BEZPEČNOST VÝROBY – ZPRACOVÁVANÉ SUROVINY I PRODUKTY BÝVAJÍ HOŘLAVÉ, S VÝBUŠNÝMI PARAMI A ČASTO JEDOVATÉ Základy chemických technologií 2014

2 KLASIFIKACE VÝROBKŮ ORGANICKÝCH VÝROB
PETROCHEMIKÁLIE TENZIDY GUMÁRENSKÉ CHEMIKÁLIE LÉČIVA PESTICIDY PŘÍSADY DO OLEJŮ A TUKŮ BARVIVA ROZPOUŠTĚDLA VÝBUŠNINY FOTOCHEMIKÁLIE VONNÉ A CHUŤOVÉ LÁTKY ČISTÉ CHEMIKÁLIE Základy chemických technologií 2014

3 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB
1) PETROCHEMIKÁLIE: PRODUKTY ZPRACOVÁNÍ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU BENZÍNY, NAFTY, TOPNÉ A MAZACÍ OLEJE, ASFALTY SUROVINY PRO OSTATNÍ SYNTÉZY: ALKENY A ALKADIENY → POLYMERY POUZE ASI 10% ROPY SE ZPRACUJE „CHEMICKOU CESTOU“, VĚTŠINA SE SPOTŘEBUJE JAKO ENERGETICKÁ SUROVINA A POHONNÉ HMOTY 2) TENZIDY: PRACÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY – MÝDLA A SAPONÁTY EMULGÁTORY – PRO STABILIZACE POTRAVINÁŘSKÝCH A JINÝCH EMULZÍ TECHNICKÉ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY - FLOTACE DESINFEKCE (AJATIN) Základy chemických technologií 2014

4 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB
3) GUMÁRENSKÉ CHEMIKÁLIE: PŘÍDAVKY DO PŘÍRODNÍHO ČI SYNTETICKÉHO KAUČUKU, PROSTŘEDKY PRO VULKANIZACI 4) LÉČIVA: JAKÁKOLIV LÁTKA (ANORGANICKÁ I ORGANICKÁ) K PŘEDCHÁZENÍ A LÉČENÍ CHOROB NEBO OVLIVNĚNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ SEZNAM LÉČIV: LÉKOPIS (EVROPSKÝ, NÁRODNÍ - ČESKÝ) LÉKOPIS OBSAHUJE: 1) DROGY – UPRAVENÉ SUROVINY NEROSTNÉHO, ŽIVOČIŠNÉHO A ROSTLINNÉHO PŮVODU 2) LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY – PŘÍPRAVKY Z DROG (VÝTAŽKY,..) 3) SÉRA, VAKCÍNY A KREVNÍ DERIVÁTY 4) CHEMICKY DEFINOVANÉ LÁTKY – SYNTETICKÉ NEBO IZOLÁTY Základy chemických technologií 2014

5 LÉČIVA Z HLEDISKA VÝROBY
a) PŘÍRODNÍ IZOLÁTY: TY LÁTKY, U NICHŽ JE SYNTETICKÁ PŘÍPRAVA DRAHÁ NEBO ZATÍM NEZVLÁDNUTÁ (INZULÍN) b) LÁTKY ZÍSKANÉ TZV. BIOTRANSFORMACÍ NEBO CHEMICKOU ÚPRAVOU BIOTRANSFORMACE: VYUŽITÍ MIKROORGANISMŮ K REALIZACI NĚKTERÉHO KROKU TECHNOLOGIE VÝROBY (VITAMÍN C) CHEMICKÁ ÚPRAVA: CHEMICKOU CESTOU SE VYTVOŘÍ DERIVÁT PŘÍRODNÍ LÁTKY (PENICILÍNOVÁ ANTIBIOTIKA) c) SYNTETICKÉ LÁTKY: LÁTKA JE PLNĚ SYNTETIZOVATELNÁ, POSTUP JE JEDNODUCHÝ, LEVNÝ A TECHNOLOGICKY ZVLÁDNUTÝ (CHLORAMFENIKOL) Základy chemických technologií 2014

6 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB
5) PESTICIDY: CHEMIKÁLIE, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ PROTI ŠKŮDCŮM VŠEHO DRUHU DRUHY: INSEKTICIDY, FUNGICIDY, HERBICIDY, RODENTICIDY, MOLUSKOCIDY STARŠÍ TYPY: TĚŽKO ODBOURATELNÉ, PERZISTENTNÍ 6) PŘÍSADY DO OLEJŮ A TUKŮ: ANTIOXIDANTY, LÁTKY PROTI TUHNUTÍ ANTIOXIDANT: LÁTKA, KTERÁ ZPOMALUJE NEŽÁDOUCÍ OXIDAČNÍ POCHODY ZASAHUJÍ DO ŘETĚZOVÉ REAKCE ŽLUKNUTÍ MK REAKCÍ S HYDROPEROXIDOVÝM RADIKÁLEM, PRODLUŽUJÍ TZV. INDUKČNÍ PERIODU SYNTETICKÉ: ALKYLSUBSTITUOVANÉ FENOLY A DERIVÁTY KYS, GALLOVÉ PŘÍRODNÍ: KAROTENOIDY A FLAVONOIDY, NĚKTERÉ VITAMÍNY, Se Základy chemických technologií 2014

7 PESTICIDY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Chemical Total DDT PCBs Mirex CBs Dioxins Lindane Raw water 5 - 60 0.1 1 - 54 Bottom sediment 25, ,000 110,000-1,600,000 144,0004,500,000 11,000 8000 46,000 Benthos 440,000-1,088,000 470,000-9,000,000 41, ,000 NA "Suspended" sediments 40,000-6,000,000 600,000-12,000 15,000 574,000 1,000- Plankton 63,000-72,000 110,000-6,100,000 ND*-12,000 27,000 12,000 Fishes 620,000-7,700,000 1,378,000-17,000,000 50, ,000 6, ,000 5-107 2, ,000 Herring 7,700,000- 41,000,000- 1,800,000- 44- Gull eggs 34,000,000 204,000,000 6,350,000 300,000 1,200 78,000 Znečištění jezera Ontario, 1986, jednotky : ppt (ng/l) Základy chemických technologií 2014

8 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB
7) BARVIDLA: LÁTKY, ZPŮSOBUJÍCÍ VYBARVENÍ JINÝCH MATERIÁLŮ BAREVNÁ LÁTKA: OBSAHUJE CHROMOFOR A ABSORBUJE VIDITELNÉ SVĚTLO V OBLASTI nm DĚLENÍ: PODLE SKUPENSTVÍ - BARVIVA (ROZPUSTNÁ), PIGMENTY (NEROZPUSTNÉ) PODLE APLIKACE – PŘÍMÁ (BARVÍ TAK, JAK JSOU - AZOBARVIVA), KYPOVÁ (APLIKOVANÁ FORMA JE REDUKOVANÁ A VYBARVUJE SE VZDUŠNÝM KYSLÍKEM (INDIGO, PURPUR) POTRAVINÁŘSKÁ BARVIVA: PŘÍRODNÍ A SYNTETICKÁ ROZPOUŠTĚDLA: ORGANICKÉ KAPALINY VHODNÉ PRO ROZPOUŠTĚNÍ PLYNNÝCH, KAPALNÝCH A TUHÝCH LÁTEK POLÁRNÍ: ALKOHOLY, KETONY, ESTERY, PYRIDIN, TETRAHYDROFURAN NEPOLÁRNÍ: UHLOVODÍKY Základy chemických technologií 2014

9 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB
9) VÝBUŠNINY: LÁTKY, KTERÉ PŘI ROZKLADU VYBAVUJÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ TEPLA A PLYNU CHARAKTERISTIKY VÝBUŠNIN: CITLIVOST – POHOTOVOST K VÝBUCHU TESTUJE SE POMOCÍ ZÁVAŽÍ (2KG), KTERÉ SE SPOUŠTÍ NA VZOREK NITROGLYCERIN (5 cm), TRINITROFENOL (95 cm). TRINITROTOLUEN (180 cm) 10) FOTOCHEMIKÁLIE: PRO „MOKRÉ“ POSTUPY FOTOGRAFIE A FILMU MATERIÁLY NA FILMY: DINITRÁT CELULÓZY (HOŘLAVÝ), CELULOID (S KAFREM) ACETYLCELULÓZA VÝVOJKY A USTALOVAČE: PRO VLASTNÍ FOTOGRAFICKÝ PROCES Základy chemických technologií 2014

10 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB
11) VONNÉ A CHUŤOVÉ LÁTKY PRO POTRAVINÁŘSKÝ A KOSMETICKÝ PRŮMYSL DĚLENÍ: PŘÍRODNÍ – ZÍSKANÉ IZOLACÍ Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU NAPŘ. SILICE – TERPENY, ZÍSKÁVANÉ DESTILACÍ S VODNÍ PÁROU SYNTETICKÉ 12) ČISTÉ CHEMIKÁLIE CHEMICKÉ LÁTKY S VYSOKÝM STUPNĚM ČISTOTY, URČENÉ PRO LABORATORNÍ VÝZKUM Základy chemických technologií 2014


Stáhnout ppt "ORGANICKÁ TECHNOLOGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google