Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy chemických technologií 2014 ORGANICKÁ TECHNOLOGIE JE SOUBOR CHEMICKÝCH METOD A POSTUPŮ, KETRÝMI SE REALIZUJE PŘEMĚNA SUROVINY NA KONEČNÝ VÝROBEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy chemických technologií 2014 ORGANICKÁ TECHNOLOGIE JE SOUBOR CHEMICKÝCH METOD A POSTUPŮ, KETRÝMI SE REALIZUJE PŘEMĚNA SUROVINY NA KONEČNÝ VÝROBEK."— Transkript prezentace:

1 Základy chemických technologií 2014 ORGANICKÁ TECHNOLOGIE JE SOUBOR CHEMICKÝCH METOD A POSTUPŮ, KETRÝMI SE REALIZUJE PŘEMĚNA SUROVINY NA KONEČNÝ VÝROBEK. ORGANICKÁ VÝROBA:ZAHRNUJE ZPRACOVÁNÍ ORGANICKÝCH SUROVIN – SLOUČENIN UHLÍKU. ROZDÍLY OPROTI ANORGANICKÉ TECHNOLOGII: 1)SLOUČENINY JSOU STRUKTURNĚ SLOŽITĚJŠÍ 2)REAKCE BÝVAJÍ VÍCESTUPŇOVÉ → PROVOZ JE DISKONTINUÁLNÍ (PŘETRŽITÝ) 3)JE TŘEBA VYNALOŽIT VYSOKÉ NÁKLADY NA BEZPEČNOST VÝROBY – ZPRACOVÁVANÉ SUROVINY I PRODUKTY BÝVAJÍ HOŘLAVÉ, S VÝBUŠNÝMI PARAMI A ČASTO JEDOVATÉ

2 Základy chemických technologií 2014 KLASIFIKACE VÝROBKŮ ORGANICKÝCH VÝROB 1)PETROCHEMIKÁLIE 2)TENZIDY 3)GUMÁRENSKÉ CHEMIKÁLIE 4)LÉČIVA 5)PESTICIDY 6)PŘÍSADY DO OLEJŮ A TUKŮ 7)BARVIVA 8)ROZPOUŠTĚDLA 9)VÝBUŠNINY 10)FOTOCHEMIKÁLIE 11)VONNÉ A CHUŤOVÉ LÁTKY 12)ČISTÉ CHEMIKÁLIE

3 Základy chemických technologií 2014 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB 1) PETROCHEMIKÁLIE:PRODUKTY ZPRACOVÁNÍ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU BENZÍNY, NAFTY, TOPNÉ A MAZACÍ OLEJE, ASFALTY SUROVINY PRO OSTATNÍ SYNTÉZY: ALKENY A ALKADIENY → POLYMERY POUZE ASI 10% ROPY SE ZPRACUJE „CHEMICKOU CESTOU“, VĚTŠINA SE SPOTŘEBUJE JAKO ENERGETICKÁ SUROVINA A POHONNÉ HMOTY 2) TENZIDY:PRACÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY – MÝDLA A SAPONÁTY EMULGÁTORY – PRO STABILIZACE POTRAVINÁŘSKÝCH A JINÝCH EMULZÍ TECHNICKÉ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY - FLOTACE DESINFEKCE (AJATIN)

4 Základy chemických technologií 2014 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB 3) GUMÁRENSKÉ CHEMIKÁLIE: PŘÍDAVKY DO PŘÍRODNÍHO ČI SYNTETICKÉHO KAUČUKU, PROSTŘEDKY PRO VULKANIZACI 4) LÉČIVA:JAKÁKOLIV LÁTKA (ANORGANICKÁ I ORGANICKÁ) K PŘEDCHÁZENÍ A LÉČENÍ CHOROB NEBO OVLIVNĚNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ SEZNAM LÉČIV: LÉKOPIS (EVROPSKÝ, NÁRODNÍ - ČESKÝ) LÉKOPIS OBSAHUJE:1) DROGY – UPRAVENÉ SUROVINY NEROSTNÉHO, ŽIVOČIŠNÉHO A ROSTLINNÉHO PŮVODU 2) LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY – PŘÍPRAVKY Z DROG (VÝTAŽKY,..) 3) SÉRA, VAKCÍNY A KREVNÍ DERIVÁTY 4) CHEMICKY DEFINOVANÉ LÁTKY – SYNTETICKÉ NEBO IZOLÁTY

5 Základy chemických technologií 2014 LÉČIVA Z HLEDISKA VÝROBY a) PŘÍRODNÍ IZOLÁTY:TY LÁTKY, U NICHŽ JE SYNTETICKÁ PŘÍPRAVA DRAHÁ NEBO ZATÍM NEZVLÁDNUTÁ (INZULÍN) b) LÁTKY ZÍSKANÉ TZV. BIOTRANSFORMACÍ NEBO CHEMICKOU ÚPRAVOU BIOTRANSFORMACE: VYUŽITÍ MIKROORGANISMŮ K REALIZACI NĚKTERÉHO KROKU TECHNOLOGIE VÝROBY (VITAMÍN C) CHEMICKÁ ÚPRAVA: CHEMICKOU CESTOU SE VYTVOŘÍ DERIVÁT PŘÍRODNÍ LÁTKY (PENICILÍNOVÁ ANTIBIOTIKA) c) SYNTETICKÉ LÁTKY:LÁTKA JE PLNĚ SYNTETIZOVATELNÁ, POSTUP JE JEDNODUCHÝ, LEVNÝ A TECHNOLOGICKY ZVLÁDNUTÝ (CHLORAMFENIKOL)

6 Základy chemických technologií 2014 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB 5) PESTICIDY:CHEMIKÁLIE, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ PROTI ŠKŮDCŮM VŠEHO DRUHU DRUHY: INSEKTICIDY, FUNGICIDY, HERBICIDY, RODENTICIDY, MOLUSKOCIDY STARŠÍ TYPY:TĚŽKO ODBOURATELNÉ, PERZISTENTNÍ 6) PŘÍSADY DO OLEJŮ A TUKŮ:ANTIOXIDANTY, LÁTKY PROTI TUHNUTÍ ANTIOXIDANT:LÁTKA, KTERÁ ZPOMALUJE NEŽÁDOUCÍ OXIDAČNÍ POCHODY ZASAHUJÍ DO ŘETĚZOVÉ REAKCE ŽLUKNUTÍ MK REAKCÍ S HYDROPEROXIDOVÝM RADIKÁLEM, PRODLUŽUJÍ TZV. INDUKČNÍ PERIODU SYNTETICKÉ: ALKYLSUBSTITUOVANÉ FENOLY A DERIVÁTY KYS, GALLOVÉ PŘÍRODNÍ:KAROTENOIDY A FLAVONOIDY, NĚKTERÉ VITAMÍNY, Se

7 Základy chemických technologií 2014 PESTICIDY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ChemicalTotal DDTPCBsMirexCBsDioxinsLindane Raw water0.3 - 575 - 600.11 - 54.01 -0.30.4 - 11 Bottom sediment 25,000-218,000110,000-1,600,000 144,0004,500, 000 11,000800046,000 Benthos 440,000- 1,088,000 470,000-9,000,000 41,000- 228,000 NA "Suspended" sediments 40,000-6,000,000600,000-12,00015,000574,000NA1,000- Plankton63,000-72,000110,000-6,100,000ND*-12,00027,000NA12,000 Fishes 620,000- 7,700,000 1,378,000-17,000,000 50,000- 340,000 6,000-370,0005-1072,000-360,000 Herring7,700,000-41,000,000- 1,800,000-44- Gull eggs34,000,000204,000,0006,350,000300,0001,20078,000 Znečištění jezera Ontario, 1986, jednotky : ppt (ng/l)

8 Základy chemických technologií 2014 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB 7) BARVIDLA:LÁTKY, ZPŮSOBUJÍCÍ VYBARVENÍ JINÝCH MATERIÁLŮ BAREVNÁ LÁTKA: OBSAHUJE CHROMOFOR A ABSORBUJE VIDITELNÉ SVĚTLO V OBLASTI 400-800 nm DĚLENÍ:PODLE SKUPENSTVÍ - BARVIVA (ROZPUSTNÁ), PIGMENTY (NEROZPUSTNÉ) PODLE APLIKACE – PŘÍMÁ (BARVÍ TAK, JAK JSOU - AZOBARVIVA), KYPOVÁ (APLIKOVANÁ FORMA JE REDUKOVANÁ A VYBARVUJE SE VZDUŠNÝM KYSLÍKEM (INDIGO, PURPUR) POTRAVINÁŘSKÁ BARVIVA: PŘÍRODNÍ A SYNTETICKÁ 8)ROZPOUŠTĚDLA:ORGANICKÉ KAPALINY VHODNÉ PRO ROZPOUŠTĚNÍ PLYNNÝCH, KAPALNÝCH A TUHÝCH LÁTEK POLÁRNÍ: ALKOHOLY, KETONY, ESTERY, PYRIDIN, TETRAHYDROFURAN NEPOLÁRNÍ: UHLOVODÍKY

9 Základy chemických technologií 2014 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB 9) VÝBUŠNINY: LÁTKY, KTERÉ PŘI ROZKLADU VYBAVUJÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ TEPLA A PLYNU CHARAKTERISTIKY VÝBUŠNIN:CITLIVOST – POHOTOVOST K VÝBUCHU TESTUJE SE POMOCÍ ZÁVAŽÍ (2KG), KTERÉ SE SPOUŠTÍ NA VZOREK NITROGLYCERIN (5 cm), TRINITROFENOL (95 cm). TRINITROTOLUEN (180 cm) 10) FOTOCHEMIKÁLIE:PRO „MOKRÉ“ POSTUPY FOTOGRAFIE A FILMU MATERIÁLY NA FILMY: DINITRÁT CELULÓZY (HOŘLAVÝ), CELULOID (S KAFREM) ACETYLCELULÓZA VÝVOJKY A USTALOVAČE: PRO VLASTNÍ FOTOGRAFICKÝ PROCES

10 Základy chemických technologií 2014 VÝROBKY ORGANICKÝCH VÝROB 11) VONNÉ A CHUŤOVÉ LÁTKY PRO POTRAVINÁŘSKÝ A KOSMETICKÝ PRŮMYSL DĚLENÍ:PŘÍRODNÍ – ZÍSKANÉ IZOLACÍ Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU NAPŘ. SILICE – TERPENY, ZÍSKÁVANÉ DESTILACÍ S VODNÍ PÁROU SYNTETICKÉ 12) ČISTÉ CHEMIKÁLIE CHEMICKÉ LÁTKY S VYSOKÝM STUPNĚM ČISTOTY, URČENÉ PRO LABORATORNÍ VÝZKUM


Stáhnout ppt "Základy chemických technologií 2014 ORGANICKÁ TECHNOLOGIE JE SOUBOR CHEMICKÝCH METOD A POSTUPŮ, KETRÝMI SE REALIZUJE PŘEMĚNA SUROVINY NA KONEČNÝ VÝROBEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google