Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza exponované části stěny Nuselského mostu v Praze při provozním stavu Jiří Niewald, Vladimír Křístek, Jan Křížek Betonářské dny 2000 - Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza exponované části stěny Nuselského mostu v Praze při provozním stavu Jiří Niewald, Vladimír Křístek, Jan Křížek Betonářské dny 2000 - Pardubice."— Transkript prezentace:

1 Analýza exponované části stěny Nuselského mostu v Praze při provozním stavu Jiří Niewald, Vladimír Křístek, Jan Křížek Betonářské dny 2000 - Pardubice

2 Míra účinnosti svislého předpětí Studie stěny Nuselského mostu pro různé úrovně svislého předpětí. Tři úrovně svislého předpětí: 1. plná předpokládaná hodnota 2. poloviční 3. nulová (tj. stěna bez svislého předpětí)

3 Celkový pohled na Nuselský most s označením řešeného výseku Popis řešeného výseku Rovnováha konstrukce je zajištěna vnesením koncových vnitřních sil na výřezu stěny

4 Komůrkový průřez a idealizace

5 Pro výpočty byl použit program SBETA s nelineárním materiálovým modelem  Beton: je modelován jako nelineární materiál u E - modul pružnosti   - Poissonovo číslo u Rc - tlaková pevnost u Rt - tahová pevnost   c - tlaková deformace při maximálním napětí u Gf - lomová energie u wd- kritická tlaková deformace  Měkká výztuž: je modelována jako rozptýlená  Předpínací kabely: jsou modelovány vnějšími silami v místech ukotvení kabelů

6 Přehled k porovnání tahová napětí jsou vyznačena modře, tlaková červeně 100% svislého předpětí Maximální tahové napětí 1,45MPa Tahové napětí v měkké výztuži nepřesahuje 13MPa 50% svislého předpětí Maximální tahové napětí 1,71MPa Tahové napětí v měkké výztuži nepřesahuje 16MPa 0% svislého předpětí Maximální tahové napětí 1,98MPa Tahové napětí v měkké výztuži nepřesahuje 18MPa nejexponovanější oblastí stěny je část poblíž pilíře

7 Svislé předpětí ovlivňuje maximální hodnoty hlavních tahových napětí a ještě významněji i rozsah oblasti ve které se vyskytují.  přítomnost svislého předpětí znamená, že charakter namáhání stěny je mnohem více tlakový  velikosti tahových oblastí se díky vlivu svislého předpětí zmenšují  maxima tahových napětí nepřesahují mez pevnosti betonu v tahu

8 Použitý výpočetní aparát SBETA je postačující pro řešení konstrukce v provozním stavu Použitý výpočetní aparát

9 V provozním stavu nenastávají jevy související s materiálovou nelinearitou ani v oblasti tahových extrémů.  v řešeném výseku stěny nedochází ke vzniku trhlin  a to ani v případě snížení nebo úplného vymizení svislého předpětí stěn

10 Při přetěžování mostu se začne významněji uplatňovat nelineární chování betonu  předpětí je třeba modelovat tak, aby byly respektovány jeho změny při rozvírání lokalizovaných trhlin

11 Připravovaný výpočet ve 3D  přesná geometrie konstrukce s lineární změnou průřezu po délce konstrukce  okrajové podmínky vyjadřující spojitost s okolními částmi mostu  postup výstavby včetně dotvarování konstrukce a postupného napínání kabelů

12 Modelování předpínacích kabelů ve 3D  předpínací kabely budou modelovány jako konečné prvky  změna deformace konstrukce a kabelů ovlivní „předpínací” síly v kabelech v průběhu výpočtu „kšandy“ Ing. Křížka

13  Výpočet byl proveden programem SBETA, je proveden na nejvyšší dostupné úrovni pro případ rovinné napjatosti - 2D.  V provozním stavu i v případě vymizení svislého předpětí nedochází k takovému stavu napětí, při němž by docházelo k porušení vznikem trhlin.  Pro případ zvyšování namáhání přes provozní stav je potřeba použít přístup zohledňující přírůstky napětí v kabelech při případném rozevření trhlin.  Tento přesnější výpočet ve 3D bude proveden programem ATENA. Nyní je v přípravě a po vyhodnocení výsledků budou zveřejněny podrobnější závěry.

14  Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. u Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha 6  Tel.: 02-2435 3875, fax: 02-3117362  e-mail: kristek@beton.fsv.cvut.cz  Ing. Jiří Niewald u Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha 6  e-mail: jirkanie@mat.fsv.cvut.cz  Ing. Jan Křížek, CSc. u PÚDIS, Pod Třebešínem 19, Praha 10  Tel.: 02-74775253, fax: 02-3163857  email: jan.krizek@pudis.cz Analýza exponované části stěny Nuselského mostu v Praze při provozním stavu Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza exponované části stěny Nuselského mostu v Praze při provozním stavu Jiří Niewald, Vladimír Křístek, Jan Křížek Betonářské dny 2000 - Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google