Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální dialog základy komunikace © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální dialog základy komunikace © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Sociální dialog základy komunikace © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.

2 2 1. SOCIÁLNÍ DIALOG: Všechny vztahy mezi sociálními partnery při prosazování a ochraně hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců Součinnost mezi sociálními partnery dle ZP (§276 a násl. ZP) Informování - ust. §278 Informování - ust. §278 Projednání – ust. § 280, ale i např. ust. § 46 a další Projednání – ust. § 280, ale i např. ust. § 46 a další Spolurozhodování - např. ust. § 306, odst. 4 Spolurozhodování - např. ust. § 306, odst. 4 Kontrola – ust. §321 ZP Kontrola – ust. §321 ZP Rozhodování – ust. §322 odst.2 písm. a) + b) ZP Rozhodování – ust. §322 odst.2 písm. a) + b) ZP Tripartita – rámec v ust. § 320 ZP Tripartita – rámec v ust. § 320 ZP

3 3 2. Kolektivní vyjednávání a kolektivní spory Kolektivní smlouvy -právní rámec - ust. §22 ZP Proces uzavírání kolektivní smlouvy - zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů Obsah kolektivní smlouvy – ZP, prováděcí a související předpisy Kolektivní spory – ust. § 10 a násl. zákona o KV O uzavření kolektivní smlouvy O uzavření kolektivní smlouvy O plnění kolektivní smlouvy O plnění kolektivní smlouvy - pokud nevznikl nárok jednotlivých zaměstnanců – zák. o KV - pokud vznikl individuální nárok - soud

4 4 3. Vyjednávání a jeho struktura Proces komunikace mezi sociálními partnery S RELATIVNĚ PROTICHŮDNÝMI ZÁJMY Průběh lze charakterizovat jako konflikt (řízený) Průběh lze charakterizovat jako konflikt (řízený) Cílem je dosažení dohody (konsenzu) sociálního smíru Cílem je dosažení dohody (konsenzu) sociálního smíru TRVALE udržitelný konsenz TRVALE udržitelný konsenz (platný, splnitelný a možný) VŽDY SE SNAŽIT O TRVALE UDRŽITELNOU DOHODU BEZ ZÁRODKŮ BUDOUCÍHO KONFLIKTU

5 5 4. Podmínky pro trvale udržitelný smír Vyjednávání jehož cílem je trvale udržitelný smír předpokládá dodržení: Právního rámce - právní normy daného právního řádu Právního rámce - právní normy daného právního řádu Ekonomického rámce - průnikový bod zájmů Ekonomického rámce - průnikový bod zájmů (na ekonomickém hřbitově nelze vytvořit sociální ráj) Sociálně ekonomické optimum Naplnění osobního rámce : Naplnění osobního rámce : * Osobní předpoklady vyjednávání znalosti + dovednosti techniky a taktiky, znalosti + dovednosti techniky a taktiky, * Rovnováha moci moc – rovnováha - konsenz moc – rovnováha - konsenz * Změna názorů – kompromis - konsenz názory vycházejí z postojů - změna názoru = změna postoje názory vycházejí z postojů - změna názoru = změna postoje

6 6 5. Selhání vyjednávání, spor (kolektivní spor) PŘÍČINY: Pro dohodu není prostor Pro dohodu není prostor (neexistuje průnikový bod zájmů) Nemožnost personální Nemožnost personální (tito partneři se nedohodnou na ničem) Ujednání jsou právně neplatná Ujednání jsou právně neplatná (plnění je nevymahatelné) Ujednání jsou nemožná či nerealizovatelná (změna podmínek) Ujednání jsou nemožná či nerealizovatelná (změna podmínek) Není kdo by plnil Není kdo by plnil (ochrana - přechod práv a povinností)

7 7 6. Výsledek a předpoklady vyjednávání: MOŽNÝ VÝSLEDEK VYJEDNÁVÁNÍ: Poražený - poražený (prohra - prohra), Poražený - poražený (prohra - prohra), poražený - vítěz (zárodek budoucího konfliktu) poražený - vítěz (zárodek budoucího konfliktu) vítěz - vítěz (WIN - WIN) vítěz - vítěz (WIN - WIN)ZNALOSTI: právní + ekonomické + další znalosti a informace právní + ekonomické + další znalosti a informace DOVEDNOST VYJEDNÁVAT -technika, taktika a strategie: Sebepoznávání, Sebepoznávání, teorie verbální a neverbální komunikace, empatie,asertivita, feedback - zpětná vazba, teorie verbální a neverbální komunikace, empatie,asertivita, feedback - zpětná vazba, teorie řízeného konfliktu, teorie řízeného konfliktu, teorie týmové práce a další (zkušenosti) teorie týmové práce a další (zkušenosti)

8 8 7. Druhy vyjednávání PODLE ZPŮSOBU JEDNÁNÍ: - Tvrdé x jemné (výsledek x vztah, změna způsobu jednání) - Tvrdé x jemné (výsledek x vztah, změna způsobu jednání) PODLE TYPU VYJEDNÁVÁNÍ: Distribuční (rozdělovací) Distribuční (rozdělovací) - zájmy relativně protichůdné - prostor pro vyjednávání malý řešení: poznávání prioritních zájmů, zvětšení rozdělovaného objektu Manipulativní (partneři používají svoji moc) Manipulativní (partneři používají svoji moc) řešení: dostat moc do rovnováhy -metody legálního nátlaku Kooperativní (spolupráce partnerů) Kooperativní (spolupráce partnerů)

9 9 8. Teorie řízeného konfliktu NAPROSTÁ NEGACE - ignorování - negace jako strach z ohrožení dominantního postavení - nechci tě vidět, nechci s tebou mluvit, neuznávám tě jako partnera OTEVŘENÝ BOJ O MOC - válka, stávka, výluka snaha o zatlačení partnera do ofenzívy vyjednávání z pozice moci - neexistuje rovnováha sil snaha o zatlačení partnera do ofenzívy vyjednávání z pozice moci - neexistuje rovnováha sil ROVNOVÁHA a STABILIZACE SIL A MOCI - stadium studené války hrozba stávkou, výlukou, obě strany se snaží získat nadvládu, mocenskou převahu hrozba stávkou, výlukou, obě strany se snaží získat nadvládu, mocenskou převahu VYJEDNÁVÁNÍ O KONFLIKTU - otevřené měření sil v DIALOGU partneři jednají, tlumí eskalaci konfliktu (spirála) - co máme společného, výhody spolupráce partneři jednají, tlumí eskalaci konfliktu (spirála) - co máme společného, výhody spolupráce OTEVŘENÝ / TVŮRČÍ / DIALOG MEZI PARTNERY dialog o problému, věcný dialog - prostor pro konsenz dialog o problému, věcný dialog - prostor pro konsenz

10 10 9. Fáze vyjednávání 9. Fáze vyjednávání Příprava jednání - informace !!! Příprava jednání - informace !!! cíle, prioritní zájmy Vyjednávání - manévrování Vyjednávání - manévrování sbližování pozic Závěry jednání - konsenz - kolektivní smlouva Závěry jednání - konsenz - kolektivní smlouva kontrola plnění smlouvy = prestiž KS kontrola plnění smlouvy = prestiž KS příprava pozic pro další vyjednávání příprava pozic pro další vyjednávání

11 11 10. Fáze vyjednávání - taktiky FÁZE PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ Získávání informací o možnostech (prioritních zájmech) Získávání informací o možnostech (prioritních zájmech) Výběr cílů, stanovení náhradních cílů (optimální míra) Výběr cílů, stanovení náhradních cílů (optimální míra) Zpracování návrhu Zpracování návrhu Konzultace s experty Konzultace s experty Výběr týmu a určení rolí v něm (teorie týmové práce) Výběr týmu a určení rolí v něm (teorie týmové práce) Volba strategie vyjednávání Volba strategie vyjednávání Výběr místa jednání Výběr místa jednání Vymezení časového prostoru Vymezení časového prostoru Dohoda o pravidlech jednání Dohoda o pravidlech jednání

12 12 11. Fáze vyjednávání - taktiky PRŮBĚH JEDNÁNÍ Využívat znalosti vyjednávacích technik a prioritních zájmů Využívat znalosti vyjednávacích technik a prioritních zájmů Průběžné vyrovnávání moci, dostávat moc do rovnováhy Průběžné vyrovnávání moci, dostávat moc do rovnováhy Měnit postoje protistrany jako klíč ke změně názorů Měnit postoje protistrany jako klíč ke změně názorů Využít znalosti teorie řízeného konfliktu Využít znalosti teorie řízeného konfliktu - při eskalaci (spirála) obranné taktiky (přerušení jednání) Taktika opouštění sporných bodů, nastolování pseudoproblémů Taktika opouštění sporných bodů, nastolování pseudoproblémů Měnit způsob jednání (využívat role členů týmu) Měnit způsob jednání (využívat role členů týmu) Připravenost měnit strategii - kooperativnost versus umíněnost Připravenost měnit strategii - kooperativnost versus umíněnost Nepřistoupit na přesun řešení problému do osobních soubojů Nepřistoupit na přesun řešení problému do osobních soubojů Formulovat průběžné závěry Formulovat průběžné závěry

13 13 12. Fáze vyjednávání - taktiky ZÁVĚR JEDNÁNÍ (konsenz) - kolektivní smlouva Trvale udržitelný bez zárodků budoucích konfliktů Trvale udržitelný bez zárodků budoucích konfliktů Obsah ujednání stručný a srozumitelný všem účastníkům Obsah ujednání stručný a srozumitelný všem účastníkům Přeformulování závěrů (překlad z češtiny do češtiny) Přeformulování závěrů (překlad z češtiny do češtiny) Ve dvojjazyčných (vícejazyčných) verzích zakotvit přednost znění Ve dvojjazyčných (vícejazyčných) verzích zakotvit přednost znění Sjednat způsob realizace a odpovědnost za ni (příp. do přílohy) Sjednat způsob realizace a odpovědnost za ni (příp. do přílohy) Sjednat způsob a termíny kontroly Sjednat způsob a termíny kontroly Hodnocení vyjednávání, prezentovat zásadu win-win Hodnocení vyjednávání, prezentovat zásadu win-win Sebehodnocení, zpětná vazba Sebehodnocení, zpětná vazba Formální zveřejnění, uložení, nahlížení Formální zveřejnění, uložení, nahlížení


Stáhnout ppt "Sociální dialog základy komunikace © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google