Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY „Zavádění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY „Zavádění."— Transkript prezentace:

1 1 Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY „Zavádění principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách“ Řešitelské pracoviště: Lékařská fakulta UP v Olomouci Garant: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. URL:

2 2 Získávání informací pro obor zubní lékařství Zdroje & Postupy Mgr. Jarmila Potomková Lékařská knihovna & Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Odborná spolupráce: Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc. Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci Technická spolupráce: RNDr. Dana Šubová Lékařská knihovna UP v Olomouci

3 3 Získávání informací Co potřebujeme vědět:  Kde vyhledávat (multizdrojový přístup)  Jak vyhledávat Rešeršní strategie (terminologie) Logické vazby mezi termíny (Booleovské operátory – AND, OR, NOT)  Jak hodnotit kvalitu vyhledaných informací

4 4 Kde vyhledávat ? Vyhledávací služby „search engines“ Google Vyhledávací postupy  Pokročilé vyhledávání Klasifikace a hodnocení informací  Informace z různých zdrojů  Informace z časopiseckých článků

5 5 Google zvyšuje kvalitu obsahu Tang H., Hwee Kwoo Ng, J. Googling for diagnosis – use of Google as a diagnostic aid: internet based study. BMJ 2006, published online 10 November. Giustini D., How Google is changing medicine. BMJ 2005, 331:

6 6 Odborné téma pro vyhledávání: Autorka: Doc. MUDr. D. Koukalová, CSc Zubní plak jako faktor vzniku zubního kazu

7 7 * Google  Pokročilé vyhledávání Výběr terminologie Jazykové vymezení  V jakémkoliv jazyce  Se všemi slovy: plaque caries  S přesnou frází:  Alespoň s jedním ze slov: dental tooth teeth  Výskyt: v názvu stránky Možné kombinace: dental plaque, plaque on teeth, dental caries, tooth caries, caries of (primary) teeth

8 8 *Google  Pokročilé vyhledávání Výběr terminologie Jazykové vymezení  čeština  Se všemi slovy: zubní kaz plak  S přesnou frází:  Alespoň s jedním ze slov:  Výskyt: kdekoliv na stránce

9 9 Google Výsledky vyhledávání  Články z odborných časopisů Citace Abstrakta Plné texty  Přímo od nakladatelů nebo prostřednictvím poskytovatelů (ScienceDirect, Blackwell Publishing, Ovid Technologies, EBSCO, HighWirePress, Proquest aj.) Odkazy na jiné databáze / katalogy/ vyhledávací služby „zlatý standard  PubMed (Medline) – „zlatý standard“ pro medicínu včetně zubního lékařství  LookSmart Find Articles  Journal Watch  INIST

10 10 Google Výsledky vyhledávání  Webové stránky Institucí Univerzit Odborných společností Zdravotnických zařízení Farmaceutických firem Médií Obchodních společností Soukromých osob Aj.  Ostatní dokumenty Pacientské informace Obrazová dokumentace Prezentace v powerpointu Bibliografické soupisy Patenty A mnoho dalších…….

11 11 Hodnocení kvality vyhledaných informací  eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

12 12 eEurope 2002: Kvalitativní kritéria pro webové stránky se zdravotnických obsahem  Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování;  Autorstvíobsahu  Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů;  Ochrana pacientských dat;  Aktualizace obsahu  Aktualizace obsahu;  Zajištění validity a spolehlivosti pacientských informací;  Technická podpora přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu.

13 13 * Odborné časopisy pro zubní lékařství „Dentistry Journals“  Ulrich´s Periodicals Directory  Browse by Subject  Medicine ---MEDICAL SCIENCE-DENTISTRY  Celkový počet časopisů z oboru  Celkový počet časopisů z oboru = 1213 Odborné (scholarly) = 424  Recenzované (peer-reviewed, refereed) = 165  ČR=69/LF=10 49  S impakt faktorem = 49  ČR=37/LF=7 Elektronická verze = 167 Elektronická verze = 167  Recenzované = 100

14 14 * Odborné časopisy pro zubní lékařství Dostupnost v ČR  Síť lékařských a zdravotnických knihoven Souborný katalog Národní lékařské knihovny v Praze   Roky odběru v souborném katalogu (kód knihovny = „sigla“)  LFUP (OLD002) VKOL (OLA001)  Registrace pro vzdálený přístup (200,- Kč/rok) Lékařská knihovna UP v Olomouci  fakulta/Pracoviště/IS/Časopisy Vědecká knihovna v Olomouci   Např. DENTAL ABSTRACTS  Registrace pro prezenční studium (100,- Kč/rok)

15 15 DENTAL ABSTRACTS  Vychází 6x ročně od r  Stručné informace o obsahu kolem klíčových článků ze světových stomatologických časopisů Rozsah: ca. 50 článků Záběr: ca. 100 časopisů  Šetří čas nutný pro vyhledávání, získání a studium původní literatury.  Vědecká knihovna v Olomouci Prezenčně ve studovně časopisů

16 16 Odborné časopisy: Které jsou ty dobré?  Recenzování („peer-review“)  Měření kvality časopisů podle citačního ohlasu „impakt faktor“ (IF) „impakt faktor“ (IF)  Bibliometrie 60. léta 20. st. …..aplikace matematických a statistických metod pro hodnocení vědeckého dopadu psané literatury a ostatních komunikačních médií“

17 17 *Institute for Scientific Information Ústav pro vědecké informace  Philadelphia, Penn., USA  Zakladatel Eugene Garfield  ISI  Citační analýza (Science Citation Index)  Impakt faktor časopisů (Journal Citation Reports)  Databáze WEB OF KNOWLEDGE URL: isiknowledge.com Špála M. Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit ]. Dostupný na World Wide Web:

18 18 Impakt faktor Způsob výpočtu  Citovanost v průběhu 3 let  IF pro rok 2005 se zjistí takto: A = kolikrát byly články z daného časopisu publikované v letech citovány jinými sledovanými časpisy v průběhu r B = kolik vyšlo v daném časopise za roky článků celkem IF daného časopisu pro rok 2005 = A : B

19 19 *Impakt faktor : příklad výpočtu „ JOURNAL OF DENTAL RESEARCH“ A A = kolikrát byly články z daného časopisu publikované v letech citovány jinými sledovanými časopisy v průběhu r  2003: 176  2004: 163  03+04=339 B = kolik vyšlo v daném časopise za roky článků celkem  2003: 666  2004: 416  03+04=1082 A : B IF daného časopisu pro rok 2005 = A : B 3,192  1082 : 339 = 3,192

20 20 Dostupnost časopisů v ČR  Caries Research

21 21 *Časopisy pro zubní lékařství podle IF: srovnání s jinými obory  WEB OF KNOWLEDGE Journal Citation Reports  View a group of journals by Subject Category – Dentistry, Oral Surgery  Abecední řazení změnit podle IF  Sorted by: Impact Factor --- Sort again  View all journals  Sorted by: Impact Factor --- Sort again

22 22 *Kde vyhledávat ? Databáze  MEDLINE via PubMed URL:www.pubmed.com

23 23 DATABÁZE MEDLINE „Zlatý standard“ pro biomedicínu Charakteristika  National Library of Medicine /Bethesda, USA  Bibliografické citace a autorské souhrny 4,600 časopisů publikovaných v USA a 70 dalších zemích více než 14 mil. záznamů od r  OldMedline od r  Většina záznamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým abstraktem)  MEDLINE na platformě PubMed (www.pubmed.com) originálním obsahem je citace + abstrakt plné texty dokumentů jsou poskytovány hypertextově od nakladatelů (LinkOut)  Přístup k citacím + abstraktům zdarma  Plné texty zdarma licence

24 24 Odborné téma pro vyhledávání: Autorka: Doc. MUDr. D. Koukalová, CSc Zubní plak jako faktor vzniku zubního kazu

25 25 Příprava rešeršní strategie  Plán pro vyhledání požadovaných informací  Jak na to:  Rozdělte rešeršní dotaz na logické celky  Specifikujte hlavní termíny (klíčová slova, víceslovné pojmy)  Určete alternativní termíny (synonyma, hierarchii pojmů)  Použijte logické operátory pro kombinaci termínů  Upřesněte dotaz  Výskyt hledaných termínů v různých částech dokumentu (název, název + abstrakt, text…)  Věkové skupiny  Typologie dokumentů (pyramida důkazu)  Stáří dokumentu  Praktické zkušenosti, intuice ……

26 26 Booleovská logika  Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy  Booleovské operátory: AND  Dokumenty obsahují oba (nebo více) hledaných terminů AND  dental plaque AND dental caries OR  Dokumenty obsahují jeden (nebo všechny) hledané termíny.  Synonyma OR  dental caries OR tooth decay NOT  Vylučuje daný termín. NOT dental caries NOT fluoride

27 27 Praktické vyhledávání MEDLINE via PUBMED

28 28 *MEDLINE (PubMed) Search PubMed for: KROK 1 (caries OR decay*) AND plaque Limits: Title

29 29 Pravostranné rozšíření Truncation, Wildcard  PubMed vyhledá všechny termíny od slovního základu, za nímž je znak *  Příklad: decay* PubMed vyhledá:decay,decays, decayed,,,,,,,,

30 30 *MEDLINE (PubMed) Search PubMed for: KROK 2 tooth OR teeth OR dent* Limits: Title

31 31 *MEDLINE (PubMed) Search PubMed for: KROK 3  Combine searches - kombinace (AND operator) #1 AND #2  Limits – další možnosti omezení dotazu Age – věkové kategorie Type of articles – typy publikací  Review – přehledové články  Clinical trials – klinické studie  aj. Publication date – kdy článek vyšel Languages – v jakém jazyce byl publikován

32 32 *Jak PubMed zobrazuje výsledky?  Formáty Summary AbstractPlus MEDLINE Aj.  Zpracování výsledků Send to  Clipboard (vytvoření podmnožiny vybraných záznamů)  Text (převedení do textové podoby)  File (uložení do souboru)

33 33 Přehledové články (review)  Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií.  Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, která umožní získat souhrnnou odpověď na studovanou otázku.  Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):

34 34 Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Laboratorní výzkum Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy, meta-analýza Pyramida důkazů Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu).

35 35 Zubní lékařství založené na důkazu Vyhledávání a kritická analýza poznatků

36 36 Archibald L. Cochrane ( ) Effectiveness and Efficiency. Random Reflexions on Health Services. London, Naše povolání bychom měli „Naše povolání bychom měli nepochybně podrobit velké kritice. Nebyli jsme zatím schopni nabídnout kritický přehled (průběžně AKTUALIZOVANÝ) všech významných randomizovaných kontrolovaných studií.“ Cochrane Collaboration Cochrane Library URL:

37 37 Randomizovaná kontrolovaná studie Co to je?  Klinické studie Observační (žádným způsobem se nezasahuje do „chodu událostí“, zaznamenávají se zjištění) Intervenční (výzkumníci určují kdo a jaké léčbě bude podroben)  Randomizované kontrolované Porovnání dvou skupin osob, z nichž jedna je např. léčena klasickým (kontrolním způsobem) a druhá postupem novým (testovaným). Zařazení do skupin může být prováděno náhodně nebo nenáhodně. Náhodné přiřazení (randomizace) omezuje možnost vzniku interpretačních chyb.

38 38 Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Laboratorní výzkum Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy, meta-analýza Pyramida důkazů Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu).

39 39 Pyramida důkazů : Komentáře  Systematické přehledy a meta-analýzy.  Randomizované kontrolované studie (RCT). RCT s validními výsledky (tj. intervaly spolehlivosti, jež se nepřekrývají s prahem klinicky významného účinku, méně než 20% ztrát probandů). RCT s méně validními výsledky (tj. výstup ze studie naznačuje klinicky významný účinek, ale intervaly spolehlivosti se překrývají s prahem pro tento účinek).  Kohortové studie.  Studie případů a kontrol.  Kazuistiky.  Odborné posudky, úvodníky, názory…..

40 40 Pro další vzdělávání  Statistické metody v epidemiologii

41 41 T éma pro vyhledání důkazů Autor: Prof. MUDr. V.Mihál, CSc Význam fluoridů v prevenci zubního kazu u dětí a adolescentů z pohledu medicíny založené na důkazu

42 42 *MEDLINE (PubMed) Search PubMed for: KROK 1 (caries OR decay*) AND fluori* Limits: Title

43 43 *MEDLINE (PubMed) Search PubMed for: KROK 2 tooth OR teeth OR dent* Limits: Title

44 44 *MEDLINE (PubMed) Search PubMed for: KROK 3  Combine searches - kombinace (AND operator) #1 AND #2  Limits – další možnosti omezení dotazu Age – věkové kategorie  Child: 6-12 years, Adolescent: years Type of articles – typy publikací  Randomized Controlled Trials – randomizované kontrolované studie NEBO Subsets  Systematic reviews – systematické přehledy

45 45 Randomizovaná kontrolovaná studie Příklad  Truin GJ, van't Hof MA.  Caries prevention by professional fluoride gel application on enamel and dentinal lesions in low-caries children.  Caries Res. 2005;39(3):

46 46 Subsets : Systematic reviews Příklady přehledových článků  Časopisecký přehled Marinho VC, Higgins JP, Logan S, Sheiham A. Systematic review of controlled trials on the effectiveness of fluoride gels for the prevention of dental caries in children. J Dent Educ. 2003;67(4): Review.  „Cochrane“ review Marinho VC et al. Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2002, Issue 2.

47 – 50 skupin  Zaměření činnosti „Cochrane Database of Systematic Reviews „  Cochrane Library/Advanced  Access Cochrane Library/Advanced Přístup do plných verzí systematických přehledů je za poplatek

48 48 COCHRANE LIBRARY ADVANCED SEARCH  fluori* Record Title AND  "dental caries" OR "dental decay*„ Record Title Restrict Search by Product: The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews - CDSR)

49 49 Systematický přehled Příklad (CDSR) Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents  The record should be cited as: …………..  Datum poslední aktualizace CDSR: ………. Strukturovaný abstrakt Background(úvod)-Objectives(cíl)–Search strategy (vyhledávání)–Selection criteria(kritéria výběru studií )- Data collection & analysis(sběr a analýza dat)-Main results(hlavní výsledky)-Authors´conclusions(závěry autorů)-Plain language summary(závěr pro laiky).

50 50 Systematický přehled Příklad: rozbor (CDSR)  Výběr studií Randomizované studie  Výsledky 25 zařazených studií /7747 dětí Meta-analýza Jednoznačný důkaz inhibičního účinku fluoridového gelu na tvorbu zubního kazu 2 studie popisovaly negativní účinky  Závěry autorů Nutnost dalších klinických studií

51 51 COCHRANE REVIEWS Přístup k dokumentu v síti LF UP  Marinho VCC et al. Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 1.  fakulta/Pracoviště/Knihovna LF/Databáze

52 52 Syntetická databáze DynaMed Kriticky hodnocené poznatky

53 53 Standardní struktura témat v databázi DynaMed – Popis nemoci (včetně kódu MKN-9) – Příčiny a rizikové faktory – Komplikace – Anamnéza – Fyzikální nález – Diagnóza – Prognóza – Terapie – Prevence & Screening – Použitá literatura (včetně přehledových článků a praktických postupů - guidelines) – Pacientské informace

54 54 Klinická otázka pro dnešní den P = zubní kaz u dětí I = fluoridy C = bez fluoridů O = prevence zubního kazu

55 55 Vyhledání tématu v databázi DynaMed Find dental caries fluorides Text  Dental caries (MKN)  Prevention and Screening Kvalitativní hodnocení  „Levels of evidence“ – úrovně důkazu

56 56 Pro další vzdělávání  Statistické metody v epidemiologii  WEB OF KNOWLEDGE

57 57 Zubní lékařství založené na důkazu Multizdrojové vyhledávání informací & bibliometrie

58 58 Přehled online zdrojů  SCHOLAR GOOGLE Jen časopisecké články + citační ohlasy (pokud existují)  MEDLINE (PubMed)  COCHRANE LIBRARY

59 59 Přehled online zdrojů  WEB OF SCIENCE General Search (multidisciplinární DB) Cited Reference Search (citační ohlasy) Journal Citation Reports (impakt faktor)  NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Katalogy a databáze (Souborný katalog zahr.časopisů) Bibliographia Medica Čechoslovaca (české články) Česko-anglický tezaurus termínů z lékařství a zdravotnictví MeSH CZ

60 60 Klinická otázka pro dnešní den Minimálně invazivní léčba v parodontologii Návrh terminologie:  [periodontal disease, periodontitis] periodont*  nonsurg* OR noninvasive  therap* OR treat* OR manag*

61 61 SCHOLAR GOOGLE  With all the words: periodontal nonsurgical At least one of the words: treatment therapy management Where my words occur: in the title of the article Articles published between:

62 62 MEDLINE - PubMed  Krok 1 periodont*/Title Krok 2 (nonsurg* OR noninvasive) AND (therap* OR treat* OR manag*)/Title Krok 3 1 AND 2 Krok 4 Randomized controlled trial

63 63 Kritická analýza Randomizovaná kontrolovaná studie 1:Loesche WJ, Giordano JR, Soehren S, Kaciroti N. The nonsurgical treatment of patients with periodontal disease: results after five years. J Am Dent Assoc Mar;133(3): Kvalita studie: 90/ztráta 46

64 64 Kritická analýza Randomizovaná kontrolovaná studie 2. Kasaj A, Willershausen B, Berakdar M, Tekyatan H, Sculean A. Effect of an oily calcium hydroxide suspension on early wound healing after nonsurgical periodontal therapy. Clin Oral Investig Mar;10(1):72-6. Kvalita studie: jednoduše zaslepená, 19/ ztráta 0, trvání 3 týdny

65 65 Kritická analýza Systematický přehled Labriola A, Needleman I, Moles DR. Systematic review of the effect of smoking on nonsurgical periodontal therapy. Periodontol ;37: Comment in: Evid. Based Dent. 2005; 6(2):37-8.

66 66 COCHRANE LIBRARY  Search for: periodont*/Record Title AND non-surg* OR noninvasive/ Title,Abstract,Keywords Restrict Search by Product: CD Systematic Reviews

67 67 WEB OF SCIENCE  Cited Reference Search (citační ohlasy) RCT č.1: Loesche WJ /JADA/ 2002 Times cited: 10x Journal Citation Reports (impakt faktor) RCT č.1: Journal of the American Dental Association Impact Factor: 0,935

68 68 WEB OF SCIENCE  General Search (multidisciplinární DB)  Postup vyhledávání stejný jako v PubMed

69 69 Výsledky Srovnání PubMed x Web of Science  Počty záznamů: PubMed……..…………………..68 Web of Science ………………59 z toho unikáty……………31

70 70 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA  Katalogy a databáze MEDVIK Vyhledávání časopisů Ověřit dostupnost časopisu: Loesche WJ, Giordano JR, Soehren S, Kaciroti N. The nonsurgical treatment of patients with periodontal disease: results after 6.4 years. Gen Dent 2005 Jul-Aug;53(4):

71 71 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA  Katalogy a databáze Tezaurus MeSH (řízený slovník) Bibliographia Medica Čechoslovaca (články v českých časopisech) Medical Subject Headings

72 72 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Tezaurus MeSH  Vyhledávání parodont  Vyhledá výraz tezauru: periodont

73 73 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Báze BMC  Vyhledávání: Rejstřík: Název  parodont? and ter?  Výsledek: 16 záznamů Rejstřík: Deskr MeSH  periodont and terapie  Výsledek: 50 záznamů Rejstřík: Všechny  parodont? and ter?  Výsledek:127 záznamů


Stáhnout ppt "1 Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY „Zavádění."

Podobné prezentace


Reklamy Google