Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci"— Transkript prezentace:

1 Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci
„Zavádění principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách“ Řešitelské pracoviště: Lékařská fakulta UP v Olomouci Garant: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. URL: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Získávání informací pro obor zubní lékařství Zdroje & Postupy
Mgr. Jarmila Potomková Lékařská knihovna & Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Odborná spolupráce: Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc. Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci Technická spolupráce: RNDr. Dana Šubová Lékařská knihovna UP v Olomouci

3 Získávání informací Co potřebujeme vědět:
Kde vyhledávat (multizdrojový přístup) Jak vyhledávat Rešeršní strategie (terminologie) Logické vazby mezi termíny (Booleovské operátory – AND, OR, NOT) Jak hodnotit kvalitu vyhledaných informací

4 Kde vyhledávat ? Vyhledávací služby „search engines“
Google Vyhledávací postupy Pokročilé vyhledávání Klasifikace a hodnocení informací Informace z různých zdrojů Informace z časopiseckých článků

5 Google zvyšuje kvalitu obsahu
Tang H., Hwee Kwoo Ng, J. Googling for diagnosis – use of Google as a diagnostic aid: internet based study. BMJ 2006, published online 10 November. Giustini D., How Google is changing medicine. BMJ 2005, 331:

6 Odborné téma pro vyhledávání: Autorka: Doc. MUDr. D. Koukalová, CSc
Zubní plak jako faktor vzniku zubního kazu

7 * Google www.google.com Pokročilé vyhledávání Výběr terminologie
Jazykové vymezení V jakémkoliv jazyce Se všemi slovy: plaque caries S přesnou frází: Alespoň s jedním ze slov: dental tooth teeth Výskyt: v názvu stránky Možné kombinace: dental plaque, plaque on teeth, dental caries, tooth caries, caries of (primary) teeth

8 *Google www.google.com Pokročilé vyhledávání Výběr terminologie
Jazykové vymezení čeština Se všemi slovy: zubní kaz plak S přesnou frází: Alespoň s jedním ze slov: Výskyt: kdekoliv na stránce

9 Google Výsledky vyhledávání
Články z odborných časopisů Citace Abstrakta Plné texty Přímo od nakladatelů nebo prostřednictvím poskytovatelů (ScienceDirect, Blackwell Publishing, Ovid Technologies, EBSCO, HighWirePress, Proquest aj.) Odkazy na jiné databáze / katalogy/ vyhledávací služby PubMed (Medline) – „zlatý standard“ pro medicínu včetně zubního lékařství LookSmart Find Articles Journal Watch INIST

10 Google Výsledky vyhledávání
Webové stránky Institucí Univerzit Odborných společností Zdravotnických zařízení Farmaceutických firem Médií Obchodních společností Soukromých osob Aj. Ostatní dokumenty Pacientské informace Obrazová dokumentace Prezentace v powerpointu Bibliografické soupisy Patenty A mnoho dalších…….

11 Hodnocení kvality vyhledaných informací
eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

12 eEurope 2002: Kvalitativní kritéria pro webové stránky se zdravotnických obsahem
Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování; Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů; Ochrana pacientských dat; Aktualizace obsahu; Zajištění validity a spolehlivosti pacientských informací; Technická podpora přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu.

13 *Odborné časopisy pro zubní lékařství „Dentistry Journals“
Ulrich´s Periodicals Directory Browse by Subject Medicine ---MEDICAL SCIENCE-DENTISTRY Celkový počet časopisů z oboru = 1213 Odborné (scholarly) = 424 Recenzované (peer-reviewed, refereed) = 165 ČR=69/LF=10 S impakt faktorem = 49 ČR=37/LF=7 Elektronická verze = 167 Recenzované = 100

14 *Odborné časopisy pro zubní lékařství Dostupnost v ČR
Síť lékařských a zdravotnických knihoven Souborný katalog Národní lékařské knihovny v Praze Roky odběru v souborném katalogu (kód knihovny = „sigla“) LFUP (OLD002) VKOL (OLA001) Registrace pro vzdálený přístup (200,- Kč/rok) Lékařská knihovna UP v Olomouci fakulta/Pracoviště/IS/Časopisy Vědecká knihovna v Olomouci Např. DENTAL ABSTRACTS Registrace pro prezenční studium (100,- Kč/rok)

15 DENTAL ABSTRACTS Vychází 6x ročně od r. 1955
Stručné informace o obsahu kolem klíčových článků ze světových stomatologických časopisů Rozsah: ca. 50 článků Záběr: ca. 100 časopisů Šetří čas nutný pro vyhledávání, získání a studium původní literatury. Vědecká knihovna v Olomouci Prezenčně ve studovně časopisů

16 Odborné časopisy: Které jsou ty dobré?
Recenzování („peer-review“) Měření kvality časopisů podle citačního ohlasu „impakt faktor“ (IF) Bibliometrie 60. léta 20. st. …..aplikace matematických a statistických metod pro hodnocení vědeckého dopadu psané literatury a ostatních komunikačních médií“

17 *Institute for Scientific Information Ústav pro vědecké informace
Philadelphia, Penn., USA Zakladatel Eugene Garfield 1960 ISI Citační analýza (Science Citation Index) Impakt faktor časopisů (Journal Citation Reports) Databáze WEB OF KNOWLEDGE URL: isiknowledge.com Špála M. Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit ]. Dostupný na World Wide Web:

18 Impakt faktor Způsob výpočtu
Citovanost v průběhu 3 let IF pro rok 2005 se zjistí takto: A = kolikrát byly články z daného časopisu publikované v letech citovány jinými sledovanými časpisy v průběhu r. 2005 B = kolik vyšlo v daném časopise za roky článků celkem IF daného časopisu pro rok 2005 = A : B

19 *Impakt faktor : příklad výpočtu „JOURNAL OF DENTAL RESEARCH“
A = kolikrát byly články z daného časopisu publikované v letech citovány jinými sledovanými časopisy v průběhu r. 2005 2003: 176 2004: 163 03+04=339 B = kolik vyšlo v daném časopise za roky článků celkem 2003: 2004: 03+04=1082 IF daného časopisu pro rok 2005 = A : B 1082 : 339 = 3,192

20 Dostupnost časopisů v ČR
Caries Research

21 *Časopisy pro zubní lékařství podle IF: srovnání s jinými obory
WEB OF KNOWLEDGE Journal Citation Reports View a group of journals by Subject Category – Dentistry, Oral Surgery Abecední řazení změnit podle IF Sorted by: Impact Factor --- Sort again View all journals

22 *Kde vyhledávat ? Databáze
MEDLINE via PubMed URL:www.pubmed.com

23 DATABÁZE MEDLINE „Zlatý standard“ pro biomedicínu
Charakteristika National Library of Medicine /Bethesda, USA Bibliografické citace a autorské souhrny 4,600 časopisů publikovaných v USA a 70 dalších zemích více než 14 mil. záznamů od r. 1966 OldMedline od r. 1950 Většina záznamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým abstraktem) MEDLINE na platformě PubMed (www.pubmed.com) originálním obsahem je citace + abstrakt plné texty dokumentů jsou poskytovány hypertextově od nakladatelů (LinkOut) Přístup k citacím + abstraktům zdarma Plné texty zdarma licence

24 Odborné téma pro vyhledávání: Autorka: Doc. MUDr. D. Koukalová, CSc
Zubní plak jako faktor vzniku zubního kazu

25 Příprava rešeršní strategie
Plán pro vyhledání požadovaných informací Jak na to: Rozdělte rešeršní dotaz na logické celky Specifikujte hlavní termíny (klíčová slova, víceslovné pojmy) Určete alternativní termíny (synonyma, hierarchii pojmů) Použijte logické operátory pro kombinaci termínů Upřesněte dotaz Výskyt hledaných termínů v různých částech dokumentu (název, název + abstrakt, text…) Věkové skupiny Typologie dokumentů (pyramida důkazu) Stáří dokumentu Praktické zkušenosti, intuice ……

26 Booleovská logika Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy
Booleovské operátory: AND Dokumenty obsahují oba (nebo více) hledaných terminů dental plaque AND dental caries OR Dokumenty obsahují jeden (nebo všechny) hledané termíny. Synonyma dental caries OR tooth decay NOT Vylučuje daný termín. dental caries NOT fluoride

27 Praktické vyhledávání
MEDLINE via PUBMED

28 *MEDLINE (PubMed) www.pubmed.com
Search PubMed for: KROK 1 (caries OR decay*) AND plaque Limits: Title

29 Pravostranné rozšíření Truncation, Wildcard
PubMed vyhledá všechny termíny od slovního základu, za nímž je znak * Příklad: decay* PubMed vyhledá:decay,decays, decayed,,,,,,,,

30 *MEDLINE (PubMed) www.pubmed.com
Search PubMed for: KROK 2 tooth OR teeth OR dent* Limits: Title

31 *MEDLINE (PubMed) www.pubmed.com
Search PubMed for: KROK 3 Combine searches - kombinace (AND operator) #1 AND #2 Limits – další možnosti omezení dotazu Age – věkové kategorie Type of articles – typy publikací Review – přehledové články Clinical trials – klinické studie aj. Publication date – kdy článek vyšel Languages – v jakém jazyce byl publikován

32 *Jak PubMed zobrazuje výsledky?
Formáty Summary AbstractPlus MEDLINE Aj. Zpracování výsledků Send to Clipboard (vytvoření podmnožiny vybraných záznamů) Text (převedení do textové podoby) File (uložení do souboru)

33 Přehledové články (review)
Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií. Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, která umožní získat souhrnnou odpověď na studovanou otázku. Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):

34 Pyramida důkazů Hierarchické uspořádání
vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu). Systematické přehledy, meta-analýza Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Odborné posudky, konzultace Laboratorní výzkum

35 Zubní lékařství založené na důkazu
Vyhledávání a kritická analýza poznatků

36 Archibald L. Cochrane (1909-1988)
Effectiveness and Efficiency. Random Reflexions on Health Services. London, 1972. „Naše povolání bychom měli nepochybně podrobit velké kritice. Nebyli jsme zatím schopni nabídnout kritický přehled (průběžně AKTUALIZOVANÝ) všech významných randomizovaných kontrolovaných studií.“ Cochrane Collaboration Cochrane Library URL:

37 Randomizovaná kontrolovaná studie Co to je?
Klinické studie Observační (žádným způsobem se nezasahuje do „chodu událostí“, zaznamenávají se zjištění) Intervenční (výzkumníci určují kdo a jaké léčbě bude podroben) Randomizované kontrolované Porovnání dvou skupin osob, z nichž jedna je např. léčena klasickým (kontrolním způsobem) a druhá postupem novým (testovaným). Zařazení do skupin může být prováděno náhodně nebo nenáhodně. Náhodné přiřazení (randomizace) omezuje možnost vzniku interpretačních chyb.

38 Pyramida důkazů Hierarchické uspořádání
vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu). Systematické přehledy, meta-analýza Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Odborné posudky, konzultace Laboratorní výzkum

39 Pyramida důkazů : Komentáře
Systematické přehledy a meta-analýzy. Randomizované kontrolované studie (RCT). RCT s  validními výsledky (tj. intervaly spolehlivosti, jež se nepřekrývají s prahem klinicky významného účinku, méně než 20% ztrát probandů). RCT s  méně validními výsledky (tj. výstup ze studie naznačuje klinicky významný účinek, ale  intervaly spolehlivosti se překrývají s prahem pro tento účinek). Kohortové studie. Studie případů a kontrol. Kazuistiky. Odborné posudky, úvodníky, názory…..

40 Pro další vzdělávání http://ucebnice.euromise.cz
Statistické metody v epidemiologii

41 Téma pro vyhledání důkazů Autor: Prof. MUDr. V.Mihál, CSc
Význam fluoridů v prevenci zubního kazu u dětí a adolescentů z pohledu medicíny založené na důkazu

42 *MEDLINE (PubMed) www.pubmed.com
Search PubMed for: KROK 1 (caries OR decay*) AND fluori* Limits: Title

43 *MEDLINE (PubMed) www.pubmed.com
Search PubMed for: KROK 2 tooth OR teeth OR dent* Limits: Title

44 *MEDLINE (PubMed) www.pubmed.com
Search PubMed for: KROK 3 Combine searches - kombinace (AND operator) #1 AND #2 Limits – další možnosti omezení dotazu Age – věkové kategorie Child: 6-12 years, Adolescent: years Type of articles – typy publikací Randomized Controlled Trials – randomizované kontrolované studie NEBO Subsets Systematic reviews – systematické přehledy

45 Randomizovaná kontrolovaná studie Příklad
Truin GJ, van't Hof MA. Caries prevention by professional fluoride gel application on enamel and dentinal lesions in low-caries children. Caries Res. 2005;39(3):

46 Subsets : Systematic reviews Příklady přehledových článků
Časopisecký přehled Marinho VC, Higgins JP, Logan S, Sheiham A. Systematic review of controlled trials on the effectiveness of fluoride gels for the prevention of dental caries in children. J Dent Educ. 2003;67(4): Review. „Cochrane“ review Marinho VC et al. Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2002, Issue 2.

47 1993 – 50 skupin Zaměření činnosti http://www.cochrane.org
„Cochrane Database of Systematic Reviews „ Access Cochrane Library/Advanced Přístup do plných verzí systematických přehledů je za poplatek

48 COCHRANE LIBRARY ADVANCED SEARCH
fluori* Record Title AND "dental caries" OR "dental decay*„ Restrict Search by Product: The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews - CDSR)

49 Systematický přehled Příklad (CDSR)
Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents The record should be cited as: ………….. Datum poslední aktualizace CDSR: ………. Strukturovaný abstrakt Background(úvod)-Objectives(cíl)–Search strategy (vyhledávání)–Selection criteria(kritéria výběru studií)-Data collection & analysis(sběr a analýza dat)-Main results(hlavní výsledky)-Authors´conclusions(závěry autorů)-Plain language summary(závěr pro laiky).

50 Systematický přehled Příklad: rozbor (CDSR)
Výběr studií Randomizované studie Výsledky 25 zařazených studií /7747 dětí Meta-analýza Jednoznačný důkaz inhibičního účinku fluoridového gelu na tvorbu zubního kazu 2 studie popisovaly negativní účinky Závěry autorů Nutnost dalších klinických studií

51 COCHRANE REVIEWS Přístup k dokumentu v síti LF UP
Marinho VCC et al. Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 1. fakulta/Pracoviště/Knihovna LF/Databáze

52 Syntetická databáze DynaMed Kriticky hodnocené poznatky

53 Standardní struktura témat v databázi DynaMed
Popis nemoci (včetně kódu MKN-9) Příčiny a rizikové faktory Komplikace Anamnéza Fyzikální nález Diagnóza Prognóza Terapie Prevence & Screening Použitá literatura (včetně přehledových článků a praktických postupů - guidelines) Pacientské informace

54 Klinická otázka pro dnešní den
P = zubní kaz u dětí I = fluoridy C = bez fluoridů O = prevence zubního kazu

55 Vyhledání tématu v databázi DynaMed
Find dental caries fluorides Text Dental caries (MKN) Prevention and Screening Kvalitativní hodnocení „Levels of evidence“ – úrovně důkazu

56 Pro další vzdělávání http://ucebnice.euromise.cz
Statistické metody v epidemiologii WEB OF KNOWLEDGE

57 Zubní lékařství založené na důkazu
Multizdrojové vyhledávání informací & bibliometrie

58 Přehled online zdrojů SCHOLAR GOOGLE http://www.scholar.google.com
Jen časopisecké články + citační ohlasy (pokud existují) MEDLINE (PubMed) COCHRANE LIBRARY

59 Přehled online zdrojů WEB OF SCIENCE http://isiknowledge.com
General Search (multidisciplinární DB) Cited Reference Search (citační ohlasy) Journal Citation Reports (impakt faktor) NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Katalogy a databáze (Souborný katalog zahr.časopisů) Bibliographia Medica Čechoslovaca (české články) Česko-anglický tezaurus termínů z lékařství a zdravotnictví MeSH CZ

60 Klinická otázka pro dnešní den
Minimálně invazivní léčba v parodontologii Návrh terminologie: [periodontal disease, periodontitis] periodont* nonsurg* OR noninvasive therap* OR treat* OR manag*

61 SCHOLAR GOOGLE http://www.scholar.google.com
With all the words: periodontal nonsurgical At least one of the words: treatment therapy management Where my words occur: in the title of the article Articles published between:

62 MEDLINE - PubMed http://www.pubmed.com Krok 1 periodont*/Title Krok 2
(nonsurg* OR noninvasive) AND (therap* OR treat* OR manag*)/Title Krok 3 1 AND 2 Krok 4 Randomized controlled trial

63 Kritická analýza Randomizovaná kontrolovaná studie
1:Loesche WJ, Giordano JR, Soehren S, Kaciroti N. The nonsurgical treatment of patients with periodontal disease: results after five years. J Am Dent Assoc Mar;133(3): Kvalita studie: 90/ztráta 46

64 Kritická analýza Randomizovaná kontrolovaná studie
2. Kasaj A, Willershausen B, Berakdar M, Tekyatan H, Sculean A. Effect of an oily calcium hydroxide suspension on early wound healing after nonsurgical periodontal therapy. Clin Oral Investig Mar;10(1):72-6. Kvalita studie: jednoduše zaslepená, 19/ ztráta 0, trvání 3 týdny

65 Kritická analýza Systematický přehled
Labriola A, Needleman I, Moles DR. Systematic review of the effect of smoking on nonsurgical periodontal therapy. Periodontol ;37: Comment in: Evid. Based Dent. 2005; 6(2):37-8.

66 COCHRANE LIBRARY http://www.cochrane.org Search for:
periodont*/Record Title AND non-surg* OR noninvasive/ Title,Abstract,Keywords Restrict Search by Product: CD Systematic Reviews

67 WEB OF SCIENCE http://isiknowledge.com RCT č.1: Loesche WJ /JADA/ 2002
Cited Reference Search (citační ohlasy) RCT č.1: Loesche WJ /JADA/ 2002 Times cited: 10x Journal Citation Reports (impakt faktor) RCT č.1: Journal of the American Dental Association Impact Factor: 0,935

68 WEB OF SCIENCE http://isiknowledge.com
General Search (multidisciplinární DB) Postup vyhledávání stejný jako v PubMed

69 Výsledky Srovnání PubMed x Web of Science
Počty záznamů: PubMed……..…………………..68 Web of Science ………………59 z toho unikáty……………31

70 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA
Katalogy a databáze MEDVIK Vyhledávání časopisů Ověřit dostupnost časopisu: Loesche WJ, Giordano JR, Soehren S, Kaciroti N. The nonsurgical treatment of patients with periodontal disease: results after 6.4 years. Gen Dent 2005 Jul-Aug;53(4):

71 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA
Katalogy a databáze Tezaurus MeSH (řízený slovník) Bibliographia Medica Čechoslovaca (články v českých časopisech) Medical Subject Headings

72 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Tezaurus MeSH
Vyhledávání parodont Vyhledá výraz tezauru: periodont

73 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Báze BMC
Vyhledávání: Rejstřík: Název parodont? and ter? Výsledek: 16 záznamů Rejstřík: Deskr MeSH periodont and terapie Výsledek: 50 záznamů Rejstřík: Všechny Výsledek:127 záznamů


Stáhnout ppt "Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci"

Podobné prezentace


Reklamy Google