Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povinnosti starostů v krizovém řízení a financování JPO SDHO vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly, tajemník Krizového štábu Zlínského kraje ing. Karel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povinnosti starostů v krizovém řízení a financování JPO SDHO vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly, tajemník Krizového štábu Zlínského kraje ing. Karel."— Transkript prezentace:

1 Povinnosti starostů v krizovém řízení a financování JPO SDHO vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly, tajemník Krizového štábu Zlínského kraje ing. Karel Malinovský

2 Orgány krizového řízení
Povinnosti orgánů krizového řízení obcí Obecné principy financování „hasičů“ Dotace pro JPO SDH obcí Zlínského kraje

3 1. Orgány krizového řízení
Orgány obce Zastupitelstvo Rada Starosta Obecní úřad 1. Orgány krizového řízení §93. V době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu se informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 zveřejní na úřední desce obecního úřadu alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva obce; záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce. Podílejí se na připravenosti na řešení krizových situací Orgány krizového řízení

4 1. Orgány krizového řízení
V běžném životě Ústřední krizový štáb Krizový štáb kraje Krizový štáb ORP obce Za krizového stavu Ministerstva a ÚSÚ Zlínský kraj Obce s rozšířenou působností obce Spolupráce Direktivní řízení Metodická pomoc

5 2. Povinnosti orgánů krizového řízení
§21 Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí. Starosta obce dále: může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení.

6 2. Povinnosti orgánů krizového řízení
V době krizového stavu starosta obce a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje, b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva, d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

7 2. Povinnosti orgánů krizového řízení
Některá další důležitá ustanovení: pokud starosta neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, které za tím účelem jmenuje náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu ministerstva a jiné ÚSÚ, kraje a obce ve svých rozpočetech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

8 Na koho se obrátit v oblasti krizového řízení?
ORP Jméno a příjmení Telefon mail Kroměříž Ing. Marcela Plačková Holešov Ing. Marie Krajcarová Bystřice p/H. Ing. Marcela Lišková Uh. Hradiště Ing. Lumír Lacka Uh. Brod Ing. Vlastimil Hradil Vsetín Ing. Rostislav Křupala Val. Meziříčí Václav Zelenka Rožnov p/R. Jan Winkler Zlín Ing. Václav Kostelník Otrokovice Ing. Jan Kováč Luhačovice Josef Gajdůšek Vizovice Jiří Žůrek, Dis Val. Klobouky Ing. Radomír Slovák Na koho se obrátit v oblasti krizového řízení?

9 Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák:
„Otázkou není, jestli krizová situace nastane. Otázkou je pouze to, jaká nastane krizová situace a kdy a kde to bude?“

10 3. Obecné principy financování „hasičů“
JPO SDH obce: Obec v samostatné působnosti zřizuje jednotku SDHO Financování: Obec Dotace státní Dotace kraje Dotace, dary, podpora, jiné ______________________________________________________________ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska = SDH: spolek v čele se zvolenými orgány Členské příspěvky Dotace ministerstev Dotace obce, dary, podpora, hasičská pojišťovna, jiné.

11 Návrh na krajské dotace
GŘ HZS ČR HZS kraje Státní dotace Příspěvek kraje Návrh na krajské dotace SHČMS Rozpočet kraje Státní dotace Krajské dotace Dotace SHČMS Rada kraje Dotace SHČMS Státní dotace Krajské dotace Dotace SHČMS Obec (JPO SDHO) zásahy Zastupitelstvo kraje krajská dotace Odborná příprava akceschopnost Státní dotace

12 3. Obecné principy financování „hasičů“

13 4. Dotace pro JPO SDHO Zlínského kraje
Směrnice SM/19 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu Zlínského kraje na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje a na vyrozumívací a varovací systémy obcí Zlínského kraje. Jedná se o již 2x aktualizovanou směrnici Byla zaslána všem obcím Zlínského kraje (i na www) Principy zůstávají po zkušenostech z minulých let stejné.

14 4. Dotace pro JPO SDHO Zlínského kraje
Pravidla věcná: Pouze pro obce nebo svazek obcí, které jsou zřizovateli JPO Na nákup nové mobilní požární techniky – max ,- Kč (spolupráce s GŘ HZS) Na nákup a opravy dle předpisů MV – max ,- Kč Na VVS napojené na JSVV – max ,- Kč Dotace 70 : 30 (spoluúčast obce) V případě nákupu mobilní požární techniky a VVS – usnesení orgánu obce, který záměr schválil V případě VVS – obec investorem

15 4. Dotace pro JPO SDHO Zlínského kraje
Pravidla časová: Žádost obce písemná na tiskopise na HZS ZK do 30.listopadu HZS ZK zpracuje do 31.ledna „Návrh poskytnutí dotací“ ZZK projedná a schválí dotace na svém zasedání Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Dotace se poskytují zpětně po vyúčtování dotace Vyúčtování IHNED po akci, nejpozději do 15.listopadu.

16 Ing. Karel Malinovský 731 555 122, karel.malinovsky@kr-zlinsky.cz
Dotazy? Ing. Karel Malinovský ,


Stáhnout ppt "Povinnosti starostů v krizovém řízení a financování JPO SDHO vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly, tajemník Krizového štábu Zlínského kraje ing. Karel."

Podobné prezentace


Reklamy Google