Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 1 „SmartPlant“ Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 1 „SmartPlant“ Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR."— Transkript prezentace:

1 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 1 „SmartPlant“ Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 2  Softwarové řešení SmartPlant - firma Intergraph  Odborná střediska  Procesní, iFEED  Strojní  Potrubí  Stavební  Elektro  Měření a regulace  Produktové týmy v Chemoprojektu  Kyselina dusičná  Kyselina sírová  Čpavek  Anilin  FAME  Zpracování ropy  Močovina

3 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 3 Cíle výuky SW produktu SMART PLANT  zvýšení kvalifikace zaměstnanců, doktorandů a studentů ČVUT a VŠCHT  umožnění rychlejšího přenosu informací mezi teorií a praxí díky spojení Chemoprojektu s VŠCHT a ČVUT  integrace řady dílčích modulů, které jsou používány odděleně, kdy dochází ke zbytečným prodlevám a bariérám při přenosu a sdílení dat  snížení počtu chyb v projekční činnosti a zvýšení produktivity práce: Jednotlivé moduly SmartPlantu pro různé profese umožní odstranit v co největší míře chyby, které vznikají při převodu projektové dokumentace z jednoho SW do druhého (např. mezi SW Autocad a SW Microstation)  umožnění lepší přípravy studentům pro nástup do zaměstnání při zpracovávání konkrétních dat na konkrétních projektech (získání i praktických zkušeností)  umožnění rychlého uplatnění teoretických poznatků, objevů nebo výsledků výzkumu v praxi s ohledem na sdílení databází společnosti Chemoprojekt,a.s  vytvoření databází, které je možno využít při přípravě nabídek ať již nových investičních celků, repasí starších nebo vylepšení stavu stávajících jednotek.

4 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 4 Cíle implementace nového SW  Zvýšení produktivity práce  Meziprofesní koordinace  Sdílení a export návrhových dat  Využití dat z předchozích projektů  Zvýšení kvality projektových prací  Zjednodušení procesu předávání projekčních dat  Optimalizace technických řešení  Získání a archivace dat  Možnost prodeje dat zákazníkovi  Možnost participace na správě dat u zákazníka  Využití provozních zkušeností pro další projekty

5 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 5 Popis technického řešení Částečně převzato z www.InfowebML.ws Základní standard pro životní cyklus ISO 15926ISO 15926 - - Integrace údajů životního cyklu zařízení pro zpracování ropy a plynu. Výměna informací ve formátu XML a Integrace na základě ISO15926.Výměna informací ve formátu XML a Integrace na základě ISO15926. - - InfowebML podporuje vytváření a používání referenčních datových knihoven na bázi internetových technologií, jako jsou dodavatelské katalogy, katalogy normovaných dílů (např. ASTM, DIN), které jsou specializací zdrojových tříd definovaných v EPISTLE Reference Data Library (ISO 15926-4).

6 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 6 Životní cyklus jednotky Životní cyklus jednotky Částečně převzato z www.InfowebML.ws Vznik nových požadavků návrhová & inženýrská koncepce Dokumentace pro výstavbu a kompletaci díla návrhové & inženýrské provedení prefabrikace výstavba & kompletace výroba & montáž nákup zboží, prací & služeb činností skladbasmlouvy o dílo zboží specifikace & Rozsahy služeb a prací OBJ. prefab. částí doplnění příslušenství definice úpravy požadavky analýza výkonnost provozování jednotky předání & zprovoznění udržování jednotky odstavení & demontáž demolice & zneškodnění. provozní data za provozu mimo provoz environment pořízení surovin prodej zařízení připravené k provozu data z údržby dokumenty pro provozování dokumenty pro údržbu produktu

7 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 7 Zahrnutí mnoha stran Zahrnutí mnoha stran Částečně převzato z www.InfowebML.ws požadují produkují Všechny zúčastněné strany požadují informace a produkují informace Všechny strany mají různé nástroje IT. Každý IT nástroj má svou vlastní cestu vyjádření informací, takže: IT nástroje si vzájemně nerozumí! Jak tedy můžeme sledovat jednotku v takovém chaosu? Odpověď nabízí nový ISO standard: ISO 15926

8 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 8 Co jsou 'informace o životním cyklu'? Co jsou 'informace o životním cyklu'? Částečně převzato z www.InfowebML.ws Lifetime ("lifecycle") information Jsou informace o objektech a jejich komponentách, které jsou sbírány, integrovány a ukládány během životního cyklu těchto objektů. ISO 15926 je navržena s cílem výměny, sdílení, a integrace informací celého životního cyklu.

9 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 9 XML Schemata XML Schemata Částečně převzato z www.InfowebML.ws XML Schema pro datový model XML Schema pro šablony XML Schema pro Objektový Informační Model XML Schema pro Typy Dokumentů XML Schema pro Dokumenty XML Schema pro Zprávy XML Schema pro SPF XML Schema pro Přenosy Dat XML Schema pro Specifikaci šablony Výměna Informací XML Soubor Datový Přenos XML Soubor SPF ISO15926-2 datový model uživatelský systém VÝMĚNA PŘED-ÁVÁNÍ

10 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 10 Objektový Informační Model Objektový Informační Model Částečně převzato z www.InfowebML.ws OIM OIM (Objektový Informační Model) obsahuje všechny šablony, které jsou potřeba k popsání všech známých a nezbytných informací pro životní cyklus určité dílčí věci. Příklad Nádoba má průměr, výšku mezi vrchlíky dna a víka, je vyrobena z materiálu, může mít 1 až 3 … jako vestavby atd. atd. Komponenty věci mají své vlastní OIM Příklad Odstředivé čerpadlo má komponentu oběžné kolo s vlastním OIM

11 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 11 Typy Dokumentů Typy Dokumentů Částečně převzato z www.InfowebML.ws Typy Dokumentů jsou “dokumenty s prázdnými poli” dokumentů definovanými některou z uživatelských organizací na úrovní společnosti nebo skupiny. Příklady:  Údajové listy  Objednávky  Seznam potrubních větví, seznam měřících přístrojů, atd. Definice údajů o objektu v dokumentu je podmnožinou příslušného OIM.

12 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 12 Instance dokumentu Instance dokumentu Částečně převzato z www.InfowebML.ws Na úrovni oddělení nebo projektu jsou instance typů dokumentů vytvářeny v odděleném XML schema, které dědí strukturu a pevná/přednastavená data typu dokumentu. Příklad: „Údajový list LC44243 rev. 3 pro čerpadlo P132" Je možné dopředu vytvářet specializované typy dokumentů např. s odlišnými rozměrovými jednotkami.

13 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 13 Kategorie dokumentů v inženýrské praxi  Výpočty  Výkresy  Specifikace  Záznamy Jak popsat vznik těchto dokumentů v čase, tj. jejich genezi?

14 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 14 SmartPlant Foundation  Nástroj, který vyhovuje standardu ISO 15926.  SPF (Smart Plant Foundation) – běžně používaná zkratka Presentace produktu a navazujících inženýrských IT nástrojů byla provedena zástupcem firmy Intergraph v České republice. Výčet dalších IT nástrojů, které je vhodné v budoucnu integrovat, a které jsou nebo budou užívány v jednotlivých profesích se týkají jednotlivých středisek. O IT nástrojích partnerů k integraci dále

15 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 15 Prezentace Intergraph

16 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 16 Procesní středisko

17 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 17 Procesní středisko SmartPlant P&ID  Nástroj, který pomáhá navrhovat a upřesňovat řešení v oboru technologie během celého cyklu životnosti výrobní jednotky, a to od fáze návrhu přes fázi údržby a modernizace včetně fáze vyřazení jednotky z provozu.  Skladba komponent:  Administrativní modul - definuje přístupová práva, preference, vytváří pracovní prostředí, definuje úmluvu o označování položek, skladbu položek a jejich hierarchii.  Hlavní SmartPlant P&ID Modul, umožňující tvorbu „inteligentních“ strojně-technologických schémat (P&ID) pomocí vlastní databáze grafických symbolů a prvků, a dále porovnání různých verzí schémat s rychlou identifikací změny návrhu a inženýrských dat. (viz obr. 3,4,5)

18 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 18 Inženýrská praxe v projektování procesu Obvyklý rozsah prací na typových dokumentech  Základem je látková a entalpická bilance (viz obr.1) a technologické schéma (viz obr. 2)  Využívaný prostředek – simulační výpočty v programu ChemCAD (viz obr. 1)  Pomocnými údaji jsou podmínky staveniště, potrubní třídy, seznam médií, protokol o stanovení prostředí.  První dokument je Strojně-technologické schéma (viz obr. 3)  Druhým dokumentem jsou Specifikační listy / Datasheets  Dalšími dokumenty jsou Seznamy v tabelární formě exportované do programu Excel (viz obr.6) :  Seznam zařízení  Seznam potrubních větví  Seznam ventilů a potrubních prvků  Seznam přístrojů MaR

19 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 19 Očekávaný přínos z nasazené technologie pro práci procesního střediska  Sdílení společné databáze provozních dat  Práce s inteligentními P&ID  Souběžná aktualizace dat, řízení změn a revizí dokumentů  Minimalizace chyb vznikajících prací na dokumentech různých revizí  Možnost opakovatelnosti na podobných projektech  Jednotná forma výstupní dokumentace  Odstranění rutinních praktik  Zvýšení efektivnosti práce a snížení vlastních nákladů  Možnost spolupráce na velkých projektech s jinými firmami

20 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 20 Smart Plant P&ID - obrázky  Obr. 1 - Proudové schema a bilanční tabulka

21 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 21 SmartPlant P&ID – obrázky  Obr. 1 – Náhled obrazovky SmartPlant P & ID

22 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 22 SmartPlant P&ID – obrázky Obr. 2 – Porovnání verzí/revizí jednoho schematu

23 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 23 SmartPlant P&ID – obrázky  Obr. 3 – Seznam potrubních větví

24 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 24 Prezentace iFEED

25 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 25 Středisko měření a regulace

26 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 26 Návrhová činnost  Získání vstupů / zadání  Technologické schema (flow sheet), bilanční výpočty, seznam medií, popis procesu  Spolupráce na databázi procesních dat  P&ID, Specifikační listy (data sheets)* - výstup  Definice filosofie řízení  Polní instrumentace  Čidla, analyzační technika, regulační ventily  Řídicí systém  Určení typu HW a typu komunikací  Poptávka/nabídka/tech. vyhodnocení/výběr  Návrh odběrových míst (připojení na procesní zařízení) - výstup  Návrh vedení signálů z pole do řídicího systému  Návrh obvodových zapojovacích schémat  Polohopis – seznam materiálů, seznam kabelů, seznam SK  Návrh SW projektu ( ve spolupráci s procesářem) – výstup  Realizační dokumentace – výstup *) Podtržené činnosti jsou podporovány nástrojem Intools

27 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 27 SmartPlant Instrumentation  SmartPlant Instrumentation (SPI) Nástroj, který pomáhá navrhovat a upřesňovat řešení v oboru ASŘTP během celého cyklu životnosti výrobní jednotky, a to od fáze návrhu přes fázi údržby a modernizace včetně fáze vyřazení jednotky z provozu.  Skladba komponent:  Administrativní modul - definuje přístupová práva, preference, vytváří pracovní prostředí,definuje úmluvu o označování položek,skladbu položek a jejich hierarchii.  Hlavní SmartPlant Instrumentation Modul - umožňuje širokou škálu podpory pro ínženýrské aktivity

28 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 28 Hlavní moduly nástroje SmartPlant Instrumentation  Browser module  Vyhledávání požadovaných dat vztahujících se k zařízení  Třídění a filtrování dat  Instrument Index module  Vytváření, přidávání, editace, kopírování a mazání smyček a obvodů  Modifikace podpůrných tabulek (typy přístrojů, čísla P&ID, potrubní větve,umístění přístrojů, typy V/V pro řídicí systém,označování zařízení...)

29 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 29 Hlavní moduly nástroje SmartPlant Instrumentation  Modul procesních dat  Provozní podmínky pro jednotlivé přístroje  Výpočetní modul  Obsahuje 4 podmoduly :  Výpočet regulačních ventilů  Výpočet průtokoměrů  Výpočet pojišťovacích ventilů  Výpočet termo jímek

30 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 30 Hlavní moduly nástroje SmartPlant Instrumentation  Specifikační modul  Vytváří specifikaci pro objednání jednotlivých přístrojů a komponent měřících a regulačních obvodů  Specifikační listy/dataheets zahrnují data obsažená v Instrument Indexu, provozní podmínky, a výsledky výpočtů

31 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 31 Hlavní moduly nástroje SmartPlant Instrumentation  Wiring module/Modul zapojovací  Definuje a vytváří zapojení panelů, kabelů, propojení, pospojování, vedení v trasách, dále definuje V/V z přístrojů v poli vzhledem k řídicímu systému  Podporuje komunikaci mezi polními přístroji a řídicím systémem standardu Foundation Fieldbus  Loop Drawings module/Modul smyček  Vytváří schémata „SmartLoops“založená na vyspecifikovaných datech z Instrument Indexu  Hook-Ups module/Modul odběrů  Definuje typy a způsoby připojení přístrojů k řízenému zařízení  Vytváří sumáře potřebného materiálu

32 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 32 Inženýrská práce v projektování ASŘTP  Obvyklý rozsah prací na typových dokumentech  Základem je PID a databáze provozních dat  Pomocnými údaji jsou podmínky staveniště, potrubní třídy, protokol o stanovení prostředí  První dokument je Seznam obvodů / Instrument index  Druhým dokumentem jsou Specifikační listy / Datasheets  Podklady přichází od procesního inženýra  Dalším určujícím dokumentem je Dispoziční řešení  Podklad přichází od strojní a stavební profese řešící prostorové uspořádání výrobního zařízení  Na základě specifikací a výběru přístrojů se definuje Připojení  Podklad pro strojní profesi  Projekt Aplikačního programového vybavení ŘS (Algoritmizace)  Podklad přichází od procesního inženýra a výstup je kompilací řešení se specialistou řízení  Koordinace s profesí elektro

33 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 33 Očekávaný přínos z nasazené technologie pro práci střediska ASŘTP  Sdílení společné databáze provozních dat  Práce s inteligentními PID  Souběžná aktualizace dat, řízení změn a revizí dokumentů  Minimalizace chyb vznikajících prací na dokumentech různých revizí  Možnost opakovatelnosti na podobných projektech  Jednotná forma výstupní dokumentace  Odstranění rutinních praktik  Zvýšení efektivnosti práce a snížení vlastních nákladů  Možnost spolupráce na velkých projektech s jinými firmami

34 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 34 Středisko strojní

35 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 35 Středisko strojní  HLAVNÍ VSTUPY  Procesní data sheety zařízení ( údajové listy )  Specifikace licensora technologie týkající se strojní části návrhu  Příslušné části kontraktu definující návrhové /národní standardy, předpisy a další specifické požadavky  VÝSTUPY  Dokumenty pro BD / DD  Specifikace statických tlakových/beztlakých aparátů  Specifikace rotačních strojů  Specifikace speciálních zařízení - filtrů, separátorů, HVAC,jeřábů, kotlů atd  Pevnostní výpočet tlakových aparátů  Detailní náčrtek aparátu  3D Model aparátu / zařízení  Obecné specifikace pro základní typy zařízení  tlakové aparáty  výměníky  čerpadla  kompresory  Dokumenty pro nákup zařízení  Poptávkové/objednávkové specifikace ( Materiálové requisice ) zařízení  Srovnávací a vyhodnocovací tabulky pro jednotlivé typy zařízení

36 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 36 Středisko strojní  IT nástroje  WORD/EXCEL - specifikace  CAD ( Autocad / Microstation ) náčrtky, studie  MICROPROTOOL - pevnostní výpočet aparátů ( 3D Model aparátu)  NOZZLEPRO - pevnostní kontroly hrdel aparátů MKP

37 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 37 Středisko potrubí

38 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 38 Středisko potrubí Hlavní vstupy  z technologického střediska  seznam medií  strojně technol. schéma  seznam potrub. Větví  ze střediska aparátů  údajové listy s rozměr. náčrtky  výrobní dokumentace  ze střediska měření a regulace  rozměry přístrojů MaR  kabelové lávky  požadavky na umístění přístrojů

39 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 39 Středisko potrubí - hlavní aktivity  potrubní třídy  3D model  potrubní plány  pevnostní výpočty  izometrické náčrty potrubních větví  soupisy materiálu  podklady profesím

40 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 40 Středisko potrubí - použitý software  Intergraph PDS pro tvorbu 3D modelů  tvar aparátů  ocelové a betonové konstrukce  potrubí  kabelové lávky  prvky MaR  izolace, montážní prostory atd.

41 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 41

42 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 42

43 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 43 Středisko potrubí - použitý software  Caesar II pro pevnostní výpočty  zatížení od vlastní váhy, tlaku, teploty, (větru)  napětí v potrubí, síly na hrdla aparátů, síly v uložení  specifikace kompenzátorů a pružných uložení

44 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 44

45 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 45 Potrubí - použitý software  Isogen pro generování izometrických náčrtků  hlavní dokument pro montáž potrubí  tvar větve, armatury, prvky MaR, uložení  rozpis materiálu  požadované zkloušky Chemoprojekt, a. s.

46 www.chemoprojekt.cz 46

47 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 47 Středisko potrubí - použitý software  PDS generování dispozice strojů a zařízení  potrubních plánů  půdorysy, řezy  hlavní kóty, označení strojů a zařízení, přístupové cesty atd.  označení potrubních tras,

48 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 48

49 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 49 Středisko potrubí - očekávaný přínos Smart technologie  1. fáze - základ zvládnutí Smat Plant 3D modelování na úrovni dnešního použití PDS, tj.: – databázová struktura – modelování aparátů, potrubí – generování výkresů – výpis materiálu – spolupráce na modelu se stavební profesí (ocel, beton)

50 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 50 Středisko potrubí - očekávaný přínos Smart technologie 2. fáze  vazba mezi 3D modelem a schématem:  seznam potrubních větví  seznam armatur  seznam pojistných ventilů, specifikace pojišťovacích ventilů  Vazba mezi INTools a modelem:  soupis přístrojů MaR  připojovací rozměry MaR Chemoprojekt, a. s.

51 www.chemoprojekt.cz 51 Středisko stavební

52 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 52 Středisko stavební Propojení VýpočtyZáznamySpecifikaceVýkresy FEAT IDA Nexis FRAMEWorks+ Microstation AutocadEXCEL Word EXCEL Word

53 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 53 Středisko stavební Zpracovávané dokumenty v profesi  Ocelové konstrukce  výkresy v modelu-software FRAME WORKs -3D  výkresy z modelu ve 2D-software ACAD nebo MS  statické výpočty-software IDA NEXIS  specifikace –software WORD,EXCEL  Betonové konstrukce  výkresy tvaru ve 2D-software ACAD nebo MS  výkresy výztuže ve 2D-software ACAD nebo MS  statické výpočty-software IDA NEXIS,FEAT  specifikace –software WORD,EXCEL  Architektonicko stavební část  výkresy ve 2D-software ACAD nebo MS  specifikace –software WORD,EXCEL  Generel a podzemní rozvody  výkresy ve 2D-software ACAD nebo MS, Atlas  specifikace –software WORD,EXCEL

54 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 54 Středisko elektro

55 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 55 Středisko elektro  Středisko elektro zpracovává dokumenty nutné pro návrh a realizaci systému elektrického zařízení nutného pro bezpečný a spolehlivý provoz technologického vybavení. Systém elektrického zařízení je obvykle řešen od určeného zdroje k dílčím spotřebičům.  Pro zpracování části elektro jsou podstatné vstupní informace dílčích zpracovatelů navazujících profesí: technologie strojní potrubní měření a regulace  Profese technologie předává seznam elektrických spotřebičů s provozními podmínkami, provozními požadavky a klasifikací vlivů omezujících provedení elektrického zařízení.  Strojní profese upřesní vstupní údaje spotřebičů a omezující podmínky provozování a společně s potrubní profesí předá dokument umístění spotřebičů, aparátů a vedení hlavních potrubních tras. Detail vstupních informací je dán stupněm zpracování dokumentace.  Měření a regulace definuje způsob ovládání a blokování.

56 Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 56 Středisko elektro  Základní dokumenty: Seznam spotřebičů, Výpočty - zkraty, rozběhy, úbytky napětí, Jednopólové přehledové schéma, dílčí schémata rozváděčů, Typová ovládací schémata, Seznamy kabelů, Dispoziční výkresy elektrického zařízení, Dispoziční výkresy spotřebičů, Kabelové trasy, Svorkovnicová schémata, Specifikace hlavního zařízení, Specifikace montážního materiálu a montáží.  Dokumenty jsou zpracovávány dostupnými SW prostředky Tabulky a výpočty - Word/Excel, Podpůrné SW výrobců, Výkresy ACAD. Informace mezi dokumenty různých profesí jsou přenášeny prostřednictvím dohodnutého systému ukládání dat, změny a informace nejsou automatizovány.  Nasazením prostředku SmartPlant Electric (SPE) je očekáván přínos v pružnosti a přesnosti přenosu informací mezi profesemi v určité míře i mezi vlastními dokumenty, minimalizace chyb, jednotnost a kvalita výstupu.


Stáhnout ppt "Chemoprojekt, a.s. www.chemoprojekt.cz 1 „SmartPlant“ Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google