Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_2.1.13

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_2.1.13"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_2.1.13 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Téma: Hlasová výchova 2. část - prezentace Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva : Hlasová výchova 2. část. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo, pracují analyticky s vlastními čtenářskými dovednostmi a znalostmi.

2 Komunikační a slohová výchova v učivu 3. ročníku
Hlasová výchova 2. část - prezentace Autor: Mgr. Dana Vicherková

3 Vznik řeči artikulací mluvidel
v procesu mluvení se prolínají tři roviny: rovina zvuková (akustický signál řeči) rovina tvorby řeči a jejího vnímání (produkce a percepce řeči) rovina jazyková (jazykový kód)

4 Vyšší zvukové celky nejmenší mluvní jednotka = slabika
končí-li slabika samohláskou = slabika otevřená, končí-li slabika souhláskou = slabika zavřená

5 Čeština má stálý přízvuk
na první slabice slova jde o stálý, nepohyblivý, tzv. hlavní přízvuk ostatní slabiky mohou mít slabší přízvuk = vedlejší

6 Příklonky Slova, která jsou trvale nepřízvučná se
připojují za přízvučné slovo. Např. tvary slovesa být, spojky (-li, však), nepřízvučné tvary zájmen (mě, tě, si)…

7 Předklonky Stojí před přízvučným slovem a spojují se s ním (tak – Tak pojď!)

8 Mluvní takt vzniká spojením přízvučné slabiky s několika nepřízvučnými

9 Rytmus řeči tvoří sled mluvních taktů

10 Větné úseky se skládají z několika taktů

11 Hranice větných úseků je vymezena pauzami v řeči a melodií hlasu = intonací (stoupavá, klesavá)

12 Kadence vlastní ukončení výpovědi
dvě varianty: klesavá a stoupavě klesavá

13 Významové centrum věty = jádro
bývá zesíleno přízvukem a melodií je na něm důraz souvisí s aktuálním větným členěním

14 Tempo řeči jednotlivé větné úseky jsou oddělovány pauzami

15 Frázování členění řeči pomocí pauz, intonace, přízvuku

16 Intonace je zvuková realizace řeči pomocí síly a výšky hlasu

17 Ortoepie – spisovná výslovnost
soubor norem, kterými se řídí zvuková podoba mluvených projevů

18 Zvuková podoba jazyka se přepisuje do písemné podoby tzv. fonetickou transkripcí. Pro zápis hlásek se užívá běžných malých písmen abecedy v hranatých závorkách

19 Výslovnost samohlásek
kvantita (délka) kvalita výslovnost dvou stejných samohlásek vedle sebe – výslovnost odděleně (doopravdy) zdvojené hlásky – vyslovujeme splývavě (povinný – jako 1 hláska) skupina hlásek se vyslovuje pečlivě (lžíce)

20 Asimilace znělosti (spodoba)
základní typ výslovnostních změn v češtině probíhá mezi párovými souhláskami k asimilaci dochází na začátku i uprostřed slova, také mezi předložkou a slovem, k němuž se váže (nad skříní), na konci slova (věž)

21 Regresivní (zpětná) asimilace v ČJ
Následující souhláska ovlivňuje výslovnost souhlásky předcházející: prosba, stezka, pod stolem

22 Progresivní (postupná) asimilace
rozhodující je znělost první souhlásky, ta ovlivňuje následující souhlásku (shoda = neznělé „s“ ovlivnilo výslovnost znělého „h“ skupina „sh“ se může vyslovovat zněle i nezněle hláska „ř“ je znělá (po předložce, přeponě, na švu slov) i neznělá

23 Párové znělé souhlásky na koncích slov
se vyslovují nezněle (sad, hrad, běž)

24 Asimilace znělosti je v ČJ povinná
zákonitá

25 Asimilace artikulační
není v ČJ povinná výskyt v běžné řeči (klemba x klenba, seďni x sedni)

26 Základní kodifikační příručka spisovné výslovnosti
Výslovnost spisovné češtiny, 1. díl – výslovnost českých slov, 2. díl – výslovnost slov cizích používáme v systému českých hlásek počeštělá slova se vyslovují tak, jak se píší

27 Cizí slova psaná původním pravopisem
vyslovujeme původní výslovností

28 Jak vzniká řeč? Řeč vzniká výdechovým proudem vzduchu.
Tři fáze: vznik výdechového proudu vznik hlasu vznik hlásek

29 Jak dělíme mluvidla? Dýchací ústrojí: plíce, dýchací cesty
Hlasové ústrojí: hlasivky Hláskovací ústrojí: artikulační (nadhrtanové rezonanční dutiny a vlastní mluvidla)

30 Péče o hlas Proč je důležitá péče o hlas?

31 Konec prezentace Název: Hlasová výchova 2. část - prezentace
Autor: Mgr. Dana Vicherková Zdroje: Zeman, M., Forst, V.: Literatura III. Přehled vývoje a směrů. SPN Praha, 1986 Bernard, J., Frýdlová, P.: Malý labyrint filmu. Albatros Praha, 1988 Dolejší, P.: Maturujeme z českého jazyka. Nakladatelství JAS Humpolec, 2003 Mašková, D.: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Nakladatelství Petra Velanová, Třebíč, 2005 Adámková, P. a kol.: Český jazyk a komunikace pro střední školy – 1. díl – učebnice. DIDAKTIS, Brno, 2010 Wieke,T.: Prezentace – Jak překonat obvyklé problémy a působit přesvědčivě. GRADA Praha 2006 Švankmajer,J.: Síla imaginace. Praha: Dauphin,Mladá fronta, 2001 Jirák, J., Mičienka, M.: Rozumět médiím. Praha: Partners Czech, 2006


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_2.1.13"

Podobné prezentace


Reklamy Google