Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Setkání – Důležité Osoby Starého zákona

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Setkání – Důležité Osoby Starého zákona"— Transkript prezentace:

1 4. Setkání – Důležité Osoby Starého zákona
Bez znalostí Starého zákona nemůžeme pochopit Nový zákon a Ježíše Krista

2 DŮLEŽITÉ OSOBY STARÉHO ZÁKONA
PATRIARCHA Abrahám Obětování Izáka - Gn 22,1-19 SOUDCE Gedeon Gedeonovo rouno - Sd 6,33-40 KRÁL David Dům Hospodinův a dům Davidův – 2 Sam 7,1-17 VELKÝ PROROK Izaiáš Immanuel – Iz 7,10-14 MALÝ PROROK Micheáš Zaslíbení mesiáše – Mich 5,1-4

3 Poznáš Tyto postavy? Abdiáš Elizeus (Elíša) Joel Nahum Abrahám
Ezechiel Jonáš Nátan Aggeus Gedeon Josef Egyptský Ozeáš Achab Habakuk Jozue Rechabeám Achaz Izaiáš Juda Samson Amos Izák Juda Makabejský Samuel Aron Jákob Malachiáš Saul Daniel Jeremiáš Micheáš Sofoniáš David Jerobeám Mirjam Šalamoun Eliáš Jifták Mojžíš Zachariáš K = Král VP = Velký prorok píšící MP = Malý prorok nepíšící NP = Nepíšící prorok PA = Patriarcha EP = Egypt + Putování pouští S = Soudce J = Jiné

4 Poznáš Tyto postavy? Abdiáš MP Elizeus (Elíša) NP Joel Nahum Abrahám
PA Ezechiel VP Jonáš Nátan Aggeus Gedeon S Josef Egyptský (PA) Ozeáš Achab K Habakuk Jozue EP Rechabeám Achaz Izaiáš Juda Samson Amos Izák Juda Makabejský J Samuel Aron Jákob Malachiáš Saul Daniel Jeremiáš Micheáš Sofoniáš David Jerobeám Mirjam Šalamoun Eliáš Jifták Mojžíš Zachariáš K = Král VP = Velký prorok píšící MP = Malý prorok píšící NP = Nepíšící prorok PA = Patriarcha EP = Egypt + Putování pouští S = Soudce J = Jiné

5 Přiřaďte manželky k jejich mužům:
Amos Juda Makabejský 1.000 manželek Aggeus Josef Egyptský Batšeba Abrahám Jonáš Jezábel Achaz Juda Ráchel + 3 Achab Jozue Rebeka Abdiáš Joel Sára Aron Malachiáš Daniel Micheáš David Mirjam x Eliáš Mojžíš Elizeus (Elíša) Nahum Ezechiel Nátan Gedeon Ozeáš Habakuk Rechabeám Izaiáš Samson Izák Samuel Jákob Saul Jeremiáš Sofoniáš Jerobeám Šalamoun Jifták Zachariáš

6 Přiřaďte manželky k jejich mužům:
Amos Juda Makabejský 1.000 manželek Aggeus Josef Egyptský Batšeba Abrahám Sára Jonáš Jezábel Achaz Juda Ráchel + 3 Achab Jozue Rebeka Abdiáš Joel Aron Malachiáš Daniel Micheáš David Mirjam x Eliáš Mojžíš Elizeus (Elíša) Nahum Ezechiel Nátan Gedeon Ozeáš Habakuk Rechabeám Izaiáš Samson Izák Samuel Jákob Saul Jeremiáš Sofoniáš Jerobeám Šalamoun Jifták Zachariáš

7 Rodinné vztahy Napište dvojce otec – syn:
Napište sourozence:

8 Rodinné vztahy Napište dvojce otec – syn: Abrahám Izák David Šalamoun
Izák Jákob Jákob Josef Egyptský Jákob Juda Šalamoun Rechabeám Napište sourozence: Josef Egyptský Juda Mojžíš Aron Mirjam

9 Napište dvojice: Achab David Eliáš Elizeus (Elíša) Jerobeám Jozue
Učitel a žák: Král a prorok / soudce: Král proti králi: Achab David Eliáš Elizeus (Elíša) Jerobeám Jozue Mojžíš Nátan Rechabeám Samuel Saul

10 Napište dvojce: Achab David Eliáš Elizeus (Elíša) Jerobeám Jozue
Učitel a žák: Mojžíš Jozue Eliáš Elizeus (Elíša) Král a prorok / soudce: Achab Eliáš David Samuel Saul Samuel David Nátan Král proti králi: Rechabeám Jerobeám Achab David Eliáš Elizeus (Elíša) Jerobeám Jozue Mojžíš Nátan Rechabeám Samuel Saul

11 Dějiny spásy v časové přímce


Stáhnout ppt "4. Setkání – Důležité Osoby Starého zákona"

Podobné prezentace


Reklamy Google