Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bez znalostí Starého zákona nemůžeme pochopit Nový zákon a Ježíše Krista.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bez znalostí Starého zákona nemůžeme pochopit Nový zákon a Ježíše Krista."— Transkript prezentace:

1 Bez znalostí Starého zákona nemůžeme pochopit Nový zákon a Ježíše Krista

2  PATRIARCHA  Abrahám  Obětování Izáka - Gn 22,1-19  SOUDCE  Gedeon  Gedeonovo rouno - Sd 6,33-40  KRÁL  David  Dům Hospodinův a dům Davidův  – 2 Sam 7,1-17  VELKÝ PROROK  Izaiáš  Immanuel – Iz 7,10-14  MALÝ PROROK  Micheáš  Zaslíbení mesiáše – Mich 5,1-4

3 AbdiášElizeus (Elíša)JoelNahum AbrahámEzechielJonášNátan AggeusGedeonJosef EgyptskýOzeáš AchabHabakukJozueRechabeám AchazIzaiášJudaSamson AmosIzákJuda MakabejskýSamuel AronJákobMalachiášSaul DanielJeremiášMicheášSofoniáš DavidJerobeámMirjamŠalamoun EliášJiftákMojžíšZachariáš K = Král VP = Velký prorok píšící MP = Malý prorok nepíšící NP = Nepíšící prorok PA = Patriarcha EP = Egypt + Putování pouští S = Soudce J = Jiné

4 Abdiáš MP Elizeus (Elíša) NP Joel MP Nahum MP Abrahám PA Ezechiel VP Jonáš MP Nátan NP Aggeus MP Gedeon S Josef Egyptský (PA) Ozeáš MP Achab K Habakuk MP Jozue EP Rechabeám K Achaz K Izaiáš VP Juda (PA) Samson S Amos MP Izák PA Juda Makabejský J Samuel S Aron EP Jákob PA Malachiáš MP Saul K Daniel VP Jeremiáš VP Micheáš MP Sofoniáš MP David K Jerobeám K Mirjam EP Šalamoun K EliášNPJiftákSMojžíšEPZachariáš MP K = Král VP = Velký prorok píšící MP = Malý prorok píšící NP = Nepíšící prorok PA = Patriarcha EP = Egypt + Putování pouští S = Soudce J = Jiné

5 AmosJuda Makabejský1.000 manželek AggeusJosef EgyptskýBatšeba AbrahámJonášJezábel AchazJudaRáchel + 3 AchabJozueRebeka AbdiášJoelSára AronMalachiáš DanielMicheáš DavidMirjamx EliášMojžíš Elizeus (Elíša)Nahum EzechielNátan GedeonOzeáš HabakukRechabeám IzaiášSamson IzákSamuel JákobSaul JeremiášSofoniáš JerobeámŠalamoun JiftákZachariáš

6 AmosJuda Makabejský1.000 manželek AggeusJosef EgyptskýBatšeba AbrahámSáraJonášJezábel AchazJudaRáchel + 3 AchabJezábelJozueRebeka AbdiášJoelSára AronMalachiáš DanielMicheáš DavidBatšebaMirjamx EliášMojžíš Elizeus (Elíša)Nahum EzechielNátan GedeonOzeáš HabakukRechabeám IzaiášSamson Izák Rebeka Samuel JákobRáchel + 3Saul JeremiášSofoniáš JerobeámŠalamoun1.000 manželek JiftákZachariáš

7 Napište dvojce otec – syn: --------------------- --------------------- Napište sourozence: --------------------- --------------------- ------------------- -----------------

8 Napište dvojce otec – syn: Abrahám Izák David Šalamoun Izák Jákob Jákob Josef Egyptský Jákob Juda Šalamoun Rechabeám Napište sourozence: Josef Egyptský Juda Mojžíš Aron Mirjam

9 Učitel a žák: --------------------- Král a prorok / soudce: --------------------- Král proti králi: --------------------- --------------------- Achab David Eliáš Elizeus (Elíša) Jerobeám Jozue Mojžíš Nátan Rechabeám Samuel Saul

10 Učitel a žák: Mojžíš Jozue Eliáš Elizeus (Elíša) Král a prorok / soudce: Achab Eliáš David Samuel Saul Samuel David Nátan Král proti králi: Rechabeám Jerobeám Achab David Eliáš Elizeus (Elíša) Jerobeám Jozue Mojžíš Nátan Rechabeám Samuel Saul

11


Stáhnout ppt "Bez znalostí Starého zákona nemůžeme pochopit Nový zákon a Ježíše Krista."

Podobné prezentace


Reklamy Google