Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reakční nádrž typická dílčí úloha z potravinářského nebo chemického průmyslu spojitě proměnné veličiny, např. teplota, výška hladiny, sledovány binárními.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reakční nádrž typická dílčí úloha z potravinářského nebo chemického průmyslu spojitě proměnné veličiny, např. teplota, výška hladiny, sledovány binárními."— Transkript prezentace:

1 Reakční nádrž typická dílčí úloha z potravinářského nebo chemického průmyslu spojitě proměnné veličiny, např. teplota, výška hladiny, sledovány binárními senzory (mezní hodnoty spojitých veličin) - levnější paralelně probíhající technologické procesy aplikace interpretovaných Petriho sítí (IPN)

2 Technologické podmínky pro činnost řídicího automatu
V reakční nádrži má proběhnout určitá reakce při teplotě v rozmezí <T1,T2>. Pro topení slouží pára vedená do prostoru v dvojitém plášti nádoby. Chlazení je vodní (trubkový had uvnitř tekutiny v nádobě). Tekutina je promíchávána míchadlem. Ve výchozím stavu všechny ventily zavřeny, topení, chlazení i motor míchadla je mimo provoz

3 Provoz proces je nastartován stisknutím tlačítka nádrž je plněna až k hornímu senzoru hladiny a zároveň je spuštěno míchadlo míchadlo běží až do ukončení reakce podle teploty přicházející suroviny je spuštěno topení parou, chlazení vodou nebo není spuštěno ani topení ani chlazení je-li dosažena požadovaná teplota, bude topení event. chlazení vypnuto, reakce je ukončena nádrž se vyprázdní (dolní senzor hladiny)

4 Surovina Schéma reakční nádrže Chladicí voda Topná pára Produkt

5 Soupis proměnných vstupy
STA……. startovací tlačítko (technol. proces má začít: STA=1) H_LS….. horní hladina suroviny (horní meze hladiny dosaženo: H_LS=1) L_TS….. dolní teplota suroviny (dolní meze teploty T1 dosaženo: L_TS=1) H_TS….. horní teplota suroviny (horní meze teploty T2 dosaženo: H_TS=1) L_LS….. dolní hladina suroviny (dolní mez hladiny podkročena: L_LS=1)

6 Soupis proměnných výstupy
V1_S….. ventil pro napouštění suroviny (V1_S=1: ventil otevřít) M……... motor míchadla (M=1: míchadlo běží) V2_TP… ventil pro vpouštění topné páry (V2_TP=1: ventil otevřít) V3_P….. ventil pro vypouštění produktu (V3_P=1: ventil otevřít) V3_CHV..ventil pro napouštění chladicí vody (V3_CHV=1: ventil otevřít)

7 Označování mezních hodnot spojitých veličin
Spojité veličiny (např. výška hladiny, teplota, tlak jsou často sledovány binárními senzory (levnější) dva druhy mezí při řízení technologického procesu - provozní, kritické provozní: H-(High)-horní L-(Low)-dolní kritické: HH-(High High) LL-(LowLow) tyto meze zvýrazněny na OP - usnadnění práce operátora

8 Označování měřicích a řídicích obvodů v technologických schématech
od roku 1994 platí norma ČSN ISO „Funkční značení měření a řízení v průmyslových procesech - Označování, Část 1: Základní značky“ tato norma nahradila normu ČSN z roku 1983 často používáno nesprávné značení => nedorozumění, chyby

9 Značky přístrojů a akčních členů
Označení se skládá z těchto údajů grafických značek přístrojů, regulačních orgánů a jejich pohonů písmenného kódu číselného označení

10 Značky přístrojů a akčních členů
Značky určují: umístění snímačů (přístrojů) a akčních členů v technologickém zařízení chování akčního členu při výpadku pomocné energie přiřazení akčních členů k měřicím a řídicím přístrojům

11 Značky přístrojů Základní značkou přístroje, tj. zařízení používaného pro měření, sdělování nebo řízení nějaké veličiny je kružnice o průměru asi 10 mm,(event. i elipsa). Vyznačení měřicího místa na technologickém zařízení tenkou čarou připojenou k obrysu technologického zařízení. Přesná poloha měřicího místa -malý kroužek na konci čáry.

12 Značky přístrojů Písmenný a číselný kód,vodorovné proškrtnutí
písmenný kód do horní poloviny kružnice (elipsy) číselný kód (identifikace) do dolní poloviny kružnice (elipsy) jednoduché proškrtnutí značky-přístroj umístěný na panelu dvojité proškrtnutí značky-přístroj umístěný uvnitř rozváděče

13 Obecná značka přístroje s vyznačením měřicího místa

14 Příklady značek přístrojů
H LITA 053 QRC0R1 TC 01 pH Základní značení: TC …..teplota, regulace LITA…hladina, ukazování (indikace), vysílání, signalizace QRC….kvalita (analýza), zapisování (registrace), regulace doplňující označení: H ….. signalizace maximálního stavu (doplňující označení) pH …. konkrétní měřená veličina při měření koncentračních veličin

15 Značky akčních členů Tvořena ze značky regulačního orgánu a ze značky pohonu značka regulačního orgánu bez označení typu - rovnostranný trojúhelník s délkou strany 5 mm značka ventilu - normalizovaná, dva trojúhelníky proti sobě

16 Značky akčních členů značka pohonu automatického - kružnice o průměru asi 5 mm, spojena tenkou čarou se značkou reg. orgánu ruční ovládání (pohon) - spodní půlkružnice s písmenem H (hand) pohony se podle starší normy označovaly čtvercem

17 Značky regulačního orgánu a jeho pohonu
Regulační orgány Pohony H Všeobecná značka Ventil Automatický pohon Ruční ovládací prvek Regulační orgány s pohonem Regulační orgány s automatickým pohonem a s ručním ovládáním H

18 Chování akčního členu při výpadku pomocné energie
Akční člen zavírá Akční člen zůstává v dosažené poloze Akční člen otvírá

19 Signální vedení slouží pro spojení značek přístrojů a akčních členů
tenká nepřerušovaná čára, přeškrtávána v pravidelných intervalech úsečkou pod úhlem 60°, někdy jen tenká čára čáry slabší než čáry znázorňující technologická zařízení

20 Signální vedení křížení propojení
Šipkou je možno vyznačit směr toku informace

21 Technologické a blokové schéma - souvislost
přítok Q2 přítok Q1 žádaná hladina hŽ hladina h LCA 053 odtok Q3

22 Technologické a blokové schéma - souvislost
Q1 h soustava (nádrž) Q2 Q3 akční člen (ventil) snímač h - regulátor hŽ-h

23 Surovina LCA 01 TCA 01 Chladicí voda TCA 02 Topná pára LCA 02 Produkt

24 Soupis proměnných vstupy
STA……. startovací tlačítko (technol. proces má začít: STA=1) H_LS….. horní hladina suroviny (horní meze hladiny dosaženo: H_LS=1), (LCA01+) L_TS….. dolní teplota T1 suroviny (dolní meze teploty dosaženo: L_TS=1), (TCA02+) H_TS….. horní teplota T2 suroviny(horní meze teploty dosaženo: H_TS=1), (TCA02+) L_LP….. dolní hladina produktu (dolní mez hladiny podkročena: L_LP=1),(LCA02-)


Stáhnout ppt "Reakční nádrž typická dílčí úloha z potravinářského nebo chemického průmyslu spojitě proměnné veličiny, např. teplota, výška hladiny, sledovány binárními."

Podobné prezentace


Reklamy Google