Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Soňa Patočková Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Soňa Patočková Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Soňa Patočková Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuLitosféra (VII. část) Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Vzdělávací oblastGeografie Vzdělávací obor79-41-K/41 Gymnázium, Tematický okruhLitosféra a georeliéf Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 1. ročník Anotace Výukový materiál je určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Výukový materiál je nutno doplnit výkladem. Žák se bude orientovat v problematice stavby a složení Země, deskové tektoniky, sopečné činnosti a zemětřesení. Vybavení, pomůcky- Klíčová slovaLitosféra, astenosféra, zemské jádro, zemský plášť, zemská kůra, litosférická deska, sopečná činnost, zemětřesení. Datum5. 9. 2013 LITOSFÉRA (VII. ČÁST)

2 LITOSFÉRA opakem divergentních deskových rozhraní jsou konvergentní desková rozhraní na nich dochází ke konvergentnímu pohybu (pohyb litosférických desek proti sobě) dochází tak ke kolizi konvergentní pohyb je kompenzován subdukcí subdukce = podsunutí oceánské desky pod kontinentální

3 Konvekční proudění; příčina deskové tektoniky Zdroj: PETERSEN, James F, Dorothy Irene SACK a Robert E GABLER. Fundamentals of physical geography. 1st Ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2011. ISBN 978-053-8734-639.

4 LITOSFÉRA ve finálním stádiu pak dochází ke kolizi dvou protilehlých kontinentů toto stadium vývoje litosféry je spjato se vznikem pohoří alpinského typu (Alpy, Karpaty, Himálaj) divergentní i konvergentní pohyby v litosféře a v zemské kůře jsou spojeny s existencí anizotropního napětového pole Země

5 LITOSFÉRA výsledkem jsou tektonická napětí podmiňující vývoj deformačních struktur nejrůznějších měřítek v zemské kůře příkladem mohou být vrásy, pukliny, zlomy atd. lokální koncentrací napětí v zemské kůře a plášti v důsledku tektonických pohybů jednotlivých desek dochází ke vzniku tektonických zemětřesení

6 Komplexní přehled deskové tektoniky. Zdroj: PETERSEN, James F, Dorothy Irene SACK a Robert E GABLER. Fundamentals of physical geography. 1st Ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2011. ISBN 978-053-8734-639.

7 Vznik riftového údolí a nové zemské kůry. Zdroj: PETERSEN, James F, Dorothy Irene SACK a Robert E GABLER. Fundamentals of physical geography. 1st Ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2011. ISBN 978-053-8734-639.

8 Konvergentní zóna; podsouvání oceánské desky pod pevninskou. Zdroj: PETERSEN, James F, Dorothy Irene SACK a Robert E GABLER. Fundamentals of physical geography. 1st Ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2011. ISBN 978-053-8734-639.

9 Konvergentní zóna; střet pevninské a pevninské litosférické desky. Zdroj: PETERSEN, James F, Dorothy Irene SACK a Robert E GABLER. Fundamentals of physical geography. 1st Ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2011. ISBN 978-053-8734-639.

10 LITOSFÉRA ohniska zemětřesení jsou lokalizována především v tektonicky aktivních oblastech a to v zónách divergence a konvergence aktivní desková rozhraní jsou současně centry magmatismu nad zónami subdukce, v důsledku tavení hornin podsouvaných litosférických desek, se vyvíjí tzv. vulkanické ostrovní oblouky

11 LITOSFÉRA současně dochází v zónách divergence (na riftových pásmech) k podmořskému vulkanismu, který zaplňuje otevřený prostor vzdalujících se litosférických desek okraje litosférických desek se vzdalují, narážejí na sebe nebo se podsouvají jedna pod druhou v důsledku pohybu litosférických desek probíhají na zemském povrchu intenzivní endogenní pochody (horotvorná činnost, vulkanismus a zemětřesení)

12 OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ K čemu dochází na konvergentním deskovém rozhraní? K čemu dochází na divergentním deskovém rozhraní?

13 ZDROJE A PRAMENY 1.DE BLIJ, H., J., MULLER, P., WILLIAMS, R. Physical geography. New York: Oxford university Press, 2004. 702 s. 2.NETOPIL, R. a kol. Fyzická geografie, 1. vydání. Praha: SPN, 1984. 272 s. 3.STRAHLER, A., STRAHLER, A. Introducing Physical Geography. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2006. 684 s. 4.TRIZNA, M. Klimageografia a hydrogeografia, 1. vydání. Bratislava: Geo-grafika, 2004. 154 s. 5.STRAHLER, Alan a Zeeya MERALI. Visualising physical geography. United States of America: John Wiley & Sons. 591 s. 6.PETERSEN, James F, Dorothy Irene SACK a Robert E GABLER. Fundamentals of physical geography. 1st Ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2011. ISBN 978-053-8734-639. 7.PATOČKOVÁ, Soňa. Geografie: studijní materiály nejen pro maturanty. V Tribunu EU vyd. 1. Uherské Hradiště [i.e. Brno]: Tribun EU, 2008, 193 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-578-2.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Soňa Patočková Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google