Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ds DNA viry Herpesviridae Papovaviridae Adenoviridae Poxviridae

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ds DNA viry Herpesviridae Papovaviridae Adenoviridae Poxviridae"— Transkript prezentace:

1 ds DNA viry Herpesviridae Papovaviridae Adenoviridae Poxviridae
Replikace v jádře Replikace v cytoplazmě Herpesviridae Papovaviridae Adenoviridae Poxviridae Asfarviridae Iridoviridae

2 Čeleď: HERPESVIRIDAE Velikost: 120 - 200 nm
Genom: ds DNA 150 kbp, kóduje více než 20 strukturálních proteinů Ikozahedrální symetrie kapsidy, 162 kapsomer ( ) obal s povrchovými glykoproteiny Replikace nastává v jádře buňky, obal pochází z nukleární membrány, sekvenční spouštění α, β a γ genů. Intranukleární eosinofilní inkluze

3 Malá odolnost ve vnějším prostředí
Hostitelská specifita: každý herpesvirus má svého přirozeného hostitele, (širší hostitelská specifita u ACH) Latence viru v organismu hostitele (LAT transkripty) Reaktivace viru (kortikoidy, stres, imunosuprese) Malá odolnost ve vnějším prostředí

4

5 Podčeleď Alphaherpesvirinae
krátká doba replikace výrazný cytopatický efekt na buněčných kulturách častá latence v senzorických a autonomních nervových gangliích, lymfocytech variabilní hostitelský rozsah (experimentálně přenosné na různé hostitele) omezená účinnost vakcinace (inaktivované, atenuované, DNA) deletované vakcíny

6 Podčeleď Alphaherpesvirinae
Rod: SIMPLEXVIRUS Herpes simplex virus 1 (Herpesvirus člověka typ 1) Rod: VARICELLOVIRUS Varicella-Zoster virus (Herpesvirus člověka typ 3) Virus Aujeszkého choroby (Suid herpesvirus 1 - Pseudorabies virus) Virus Infekční bovinní rhinotracheitidy (Herpesvirus skotu 1) Herpesvirus koní typ 1 a 4 Virus koitálního exantému koní (Herpesvirus koní 3) Herpesvirus koček, herpesvirus psů Virus Markovy choroby drůbeže

7 Podčeleď Betaherpesvirinae (Cytomegaloviry)
 Pomalý reprodukční cyklus, Nevýrazný CPE na BK - cytomegalie, inkluze v buňkách Častá latence v sekrečních žlázách, lymforetikulární tkáni, ledvinách Omezený hostitelský rozsah Cytomegalovirus prasat (inkluzní rhinitis prasat)

8 Podčeleď Gammaherpesvirinae
Variabilní délka reprodukčního cyklu Lymfotropní Latentní infekce v lymfoidní tkáni Úzké hostitelské spektrum Některé jsou schopny onkogenní transformace (obdoba onc. genu) Epstein - Barr virus Herpesvirus skotu typ 4 Herpesvirus ovcí 2

9 Virus infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR / IPV)
Respirační syndrom (IBR) akutní horečnaté onemocnění horních cest dýchacích, výtok z očí a nosu, salivace, konjunktivitis, encephalitis, gastroenteritis, aborty 4 – 7 měsíc březosti. Infekční pustulární vulvovaginitida (IPV) Horečka, změny na poševní sliznici, bolestivé močení, Balanoposthitis – postižení býků, virus může být přítomen v semeni.

10 Virus infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR / IPV)
Virus je sérologicky jednotný K infekci dochází respiratorní cestou, koitem, umělou inseminací nebo embryi Nosní výtok je hlavním zdrojem viru Infekce je celoživotní, místem latence gangl. trigeminale. Možná reaktivace viru

11 Virus Aujeszkého choroby - Pseudorabies
Primárním hostitelem a hlavním zdrojem viru je prase Onemocnění u něj probíhá za příznaků encefalomyelitidy, bronchopneumonie, potratů nebo celkového horečnatého onemocnění. U jiných druhů zvířat je infekce omezena na CNS (pruritus). Široká hostitelská specifita se projevuje i na buněčných kulturách.

12 Patogeneze Infekce ingescí nebo inhalací
Primární replikace v orofaryngu, transport do CNS axoplazmou kraniálních nervů. Sekundárná replikace v CNS, ganglion-neuritis, nesupurativní meningoencephalitis Místem latence je gangl. trigeminale K vylučování viru dochází orálními a nazálními sekrety

13 Herpesviry koní Podčeleď: Alphaherpesvirinae
EHV-1 Virové zmetání klisen EHV-4 Virová rhinopneumonie EHV-3 Exanthema Coitale dříve RPK Podčeleď: Gammaherpesvirinae EHV-2 EHV-5

14 Herpesvirus koní 1 (EHV - 1)
Původce virového zmetání klisen Virus je ubikvitární v koňské populaci, k infekci dochází již v prvním roce života. Latentní stav v lymfocytech a trigeminálním gangliu.

15 Onemocnění vyvolávané viry EHV-1 a 4
Iniciální infekce: Oba viry: respiratorní onemocnění Další fáze: EHV- 1 aborty, encephalitis, ... EHV- 4 pouze resp. onemocnění, výjimečně aborty

16 Patogeneze V patogenezi virového zmetání klisen se uplatňují :
epiteliální buňky, leukocyty a endoteliální buňky a to v respiratorním traktu, imunitním systému a březí děloze Primární replikace viru - epitel. buňkách respir. traktu Infekce endoteliálních buněk cév v nasální oblasti, virémie prostřednictvím monocytů a lymfocytů. Sekundární replikace v endoteliálních buňkách dělohy, CNS, testes, endokrinních orgánů ale také infekce trigeminálního ganglia

17 Latence (lymfocyty, gangl. trigem.)
Navození latence Virémie (Lymfocyty) Latence (lymfocyty, gangl. trigem.) Reaktivace Infekce dělohy ...

18 Herpesvirus psů (CHV-1)
Fatální, hemorrhagické, generalizované onemocnění štěňat do 4 týdnů stáří. U dospělých psů vyvolává pohlavní onemocnění. Inkubační doba je 3 – 8 dní, typický je bolestivý nářek štěňat, bolesti břicha, anorexie, dyspnoe. U dospělých zvířat vaginální a prepuciální výtok, nodulární změny na sliznicích. Příležitostně vzniká respiratorní onemocnění. Kritické období k infekci jsou tři týdny před porodem a tři týdny po porodu.

19 Virus Markovy choroby Vyvolává lymfoproliferativní onemocnění charakterizované lymfomy a lymfoidní infiltrací nervového systému Ubikvitárně rozšířen, vysoce kontagiózní, ale incidence onemocnění mezi chovy je různá. Inkubační doba jsou týdny až měsíce Sérotyp 1 patogenní a onkogenní kmeny viru Sérotyp 2 neonkogenní kmeny Sérotyp 3 neonkogenní kmeny u krocanů

20 Virus Markovy choroby - patogeneze
K inf. dochází respiratorní cestou, brzy následuje lytická infekce B buněk ve slezině a thymu. Následující zánětlivé změny vedou k infiltraci monocyty, makrofágy, granulocyty a lymfocyty. Klidové T buňky jsou rezistentní k infekci, u aktivovaných dochází k lytické infekci – imunosuprese, nebo transformaci – tumory K produktivní infekci dochází pouze v buňkách péřových folikulů! Místem latence jsou lymfocyty.

21 Klinické podoby onemocnění
Neurolymfomatóza – klasická MD, ztráta koordinace, asymetrická paréza a paralýza Akutní MD – expanzivní vzplanutí v hejnu, deprese, ataxie, paralýza u některých zvířat. Významná mortalita bez neurolog. změn. Oční lymfomatóza – lymfoblastoidní infiltrace zornice jednoho nebo obou očí, částečná slepota. Kožní forma – okrouhlé, nodulární léze v péřových folikulech

22 Neobalené, hexagonální viry s ikozaherální symetrií 80 – 100 nm
Čeleď Adenoviridae Neobalené, hexagonální viry s ikozaherální symetrií 80 – 100 nm Genom tvoří lineární dsDNA, 36 – 44 kb Replikace v jádře Intranukleární inkluze (shluky virionů) Dlouhou dobu přežívají ve stádiu latence Po infekci je virus dlouhodobě vylučován

23

24 Rody Mastadenovirus (savci) Aviadenovirus (ptáci)
Čeleď Adenoviridae Rody Mastadenovirus (savci) Aviadenovirus (ptáci) Atadenovirus (studenokrevní, atadenovirus ovce) Vysoká druhová specifita „in vitro“ i „in vivo“ Každý živočišný druh má velké mnžství různých druhů adenovirů (člověk kolem 50)

25 Čeleď Poxviridae Komplexní struktura viru
Některé mají obal, jiné jsou neobalené Morušovitý tvar (250 x 200 x 200 nm) Genom tvoří lineární dsDNA, 130 – 375 kbp a kóduje téměř 200 proteinů Replikace v cytoplazmě Kódují všechny enzymy nutné pro transkripci a replikaci Jsou odolné při pokojové teplotě a v zaschlém stavu až několik let

26

27 Poxviridae - taxonomie
Entomopoxvirinae Chordopoxvirinae Orthopoxvirus Capripoxvirus Suipoxvirus Leporipoxvirus Molluscipoxvirus Avipoxvirus Yatapoxvirus Parapoxvirus

28 Neštovice člověka Edward Jenner 1796 – vakcinace proti neštovicím
Faraon RamsesV zemřel na neštovice 1157 před n.l. Onemocnění se dostalo do Evropy kolem roku 710 před n.l. a do Ameriky bylo zavlečeno vojsky Hernanda Corteze v roce 1520. Poslední vzplanutí 1977 – Somálsko. Edward Jenner 1796 – vakcinace proti neštovicím

29 Čeleď Asfarviridae (African swine fever virus)
Největší a nejkomplexnější známé viry Velikost virové partikule nm Ikozahedrální symetrie, obalené, 1892 – 2172 kapsomer Genom tvoří dsDNA Kóduje až 200 proteinů Replikace nastává v cytoplazmě, ale syntéza DNA v jádře Termolabilní, citlivý na tuk. rozpouštědla a pH

30 Rod: Asfivirus Virus Afrického moru prasat
5 genetických skupin (Evropské + Americké; 4 Africké skupiny) Kmeny se liší virulencí (východní a jižní Afrika až 100% mortalita) Hostitelem je prase (čeleď Suidae), vektorem je klíště. Rezervoár – prase bradavičnaté

31 Patogeneze K infekci dochází respiratorní cestou.
Primární replikace nastává v tonzilách a region. MU. Cílová buňka je monocyt a makrofág – lymfopenie. Sekundární replikace nastává v dalších orgánech. Efekt replikace na krevní destičky a komplement vede ke krvácení a úhynu. Všechny sekrety a exkrety obsahují vysoké titry viru.

32 Virus produkuje protein efektivně inhibující syntézu prozánětlivých a imunomodulačních cytokinů – další evasivní strategie (obdoba cyklosporinu A). Neutralizační protilátky nemají protektivní charakter, ani virus neneutralizují!

33 Klinické příznaky PA změny
Horečka, diarrhea, inkoordinace pohybů, zvracení, dyspnoe, nosní a oční výtok. PA změny Akutní, fatální onemocnění: hemorrhagie v lymfatickém a vaskulárním systému, zvětšená, křehká slezina, krváceniny v kůře ledvin. Chronická forma: kožní ulcerace, pneumonie, perikarditis, pleuritis, arthritis.

34 Sylvatický způsob cirkulace viru – zahrnuje prase bradavičnaté a klíšťata rodu Ornithodoros.
Cyklus u prasete domácího – přímým kontaktem, sekrety, klíště??

35 ss DNA viry Parvoviridae Circoviridae (cirkulární DNA)
Různá polarita (parvo - negativní; circo - pozitivní) nestrukturální proteiny 1-3 strukturální proteiny tvořící kapsidu Všechny enzymy jsou buněčného původu

36 Čeleď Circoviridae Neobalené viry Velikost virové partikule 17 - 25 nm
Genom tvoří cirkulární jednovláknitá DNA Velikost DNA 1800 nt Ikozahedrální symetrie kapsidy

37 Virus anemie kuřat TT virus člověka TT virus prasat Rod Gyrovirus
Rod Anellovirus TT virus člověka TT virus prasat

38 Psittacine beak and feather disease (PBFV) Cirkovirus skotu
Rod Circovirus Psittacine beak and feather disease (PBFV) Cirkovirus skotu Cirkoviry prasat (PCV-1 a PCV-2) PCV-1 (Porcine circovirus - 1) nepatogenní ? PCV-2 (Porcine circovirus - 2) patogenní

39 Cirkovirová onemocnění prasat
PMWS PDNS Respiratorní komplex prasat Reprodukční onemocnění

40 Cirkovirové onemocnění prasat
PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) Syndrom cirkovirového chřadnutí selat Selata týdnů Chřadnutí Lymfadenopatie Pneumonie

41

42

43

44 Cirkovirové onemocnění prasat
PDNS (Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome) Syndrom dermatitidy a nefritidy prasat

45

46 Patogeneze Inkubační doba 7 – 10 dnů
Maximální vylučování viru 3. – 13. den po infekci Virus se z organismu vylučuje 10 – 35 dnů Aerogenní způsob přenosu Přenos viru kontaminovanými předměty Transplacentární přenos Vylučování viru semenem kanců

47 Patogeneze PCV-2 + Imunomodulace = PCVD PRRS ? PPV PCV-2 Stres PCVD
Genotyp viru PCVD Imunostimulace PCV-2 + Imunomodulace = PCVD

48 Imunosuprese u PCV2 infekce
Deplecy lymfocytů Ztráta lymfatických folikulů Snížení počtu cirkulujících B a T lymfocytů Sekundární bakteriální infekce Nedostatečná imunitní odpověď Špatně reagují na vakcinaci

49 Čeleď Parvoviridae Neobalené viry
Velikost virové partikule kolem 25 nm Genom tvoří (-) ssDNA Velikost genomu přibližně 5.2 kb Ikozahedrální symetrie kapsidy Mimořádně stabilní a odolné (teplota, pH) Replikace v jádře aktivně se dělících buňkách (enterocyty, leukocyty, myokard)

50 Čeleď Parvoviridae Podčeleď Parvovirinae Rody Parvovirus Erythrovirus
Dependovirus Podčeleď Densovirinae (patogeni hmyzu) Parvovirus psů (CPV-1, 2) Virus panleukopenie koček Parvovirus prasat Virus Aleutské choroby norků Virus enteritidy norků


Stáhnout ppt "ds DNA viry Herpesviridae Papovaviridae Adenoviridae Poxviridae"

Podobné prezentace


Reklamy Google