Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) HTTP je základem systému „World Wide Web“ (WWW) - Web … HTTP – jednoduchý protokol aplikační vrstvy, transport.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) HTTP je základem systému „World Wide Web“ (WWW) - Web … HTTP – jednoduchý protokol aplikační vrstvy, transport."— Transkript prezentace:

1 1 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) HTTP je základem systému „World Wide Web“ (WWW) - Web … HTTP – jednoduchý protokol aplikační vrstvy, transport TCP, well-known port 80 Princip klient server, textové zprávy (požadavek a odpověď) jsou vyměňovány mezi klientem a serverem obdobně jako u transakcí SMTP HTTP transakce (např. klient požaduje zaslání kopie souboru, který následně interpretuje – server požadavek akceptuje, kopii ve své odpovědi odesílá)

2 2 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Formát a obsah textových zpráv je specifikován v RFC dokumentech Vývoj HTTP – současná verze HTTP/1.1 (RFC 2616) – princip zpětné kompatibility Přínosy nové verze pro snížení zátěže sítě: –Vytváří trvalá spojení pro více požadavků klienta –Podporuje komprimaci a dekomprimaci dat –Možnost nastavení virtuálních serverů –Podpora intervalového přenosu –……..

3 3 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Schéma komunikace WEB server WEB klient WEB server 80 TCP spojení Hypertextový odkaz http požadavek http odpověď

4 4 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) HTTP transakci iniciuje klient, předává požadavek serveru –K-------------------------Spřímá transakce –K--------A--------B--------C----------S tunel proxy –K---------A--------B………C……….S

5 5 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Formáty zpráv protokolu HTTP: Dotaz (request): ….příkazový řádek volný řádek Odpověď (response): ……… stavový řádek volný řádek

6 6 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Metoda – požadavek (1) –GET – žádá zaslání celé entity specifikované v URI –HEAD – žádá zaslání záhlaví entity specifikované v URI –POST –žádá o přijetí obsahu zprávy do entity specifikované v URI Odeslání poštovní zprávy do sdílené schránky Odeslání dat zapsaných do formuláře Připojení dat do databáze ……..

7 7 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Metoda – požadavek (2) –PUT – žádá o vložení obsahu zprávy pod specifikované URI –DELETE – žádá o výmaz entity specifikované v URI –Požadavky na správu transakce OPTION – žádost o informaci o podmínkách transakce TRACE – žádost o trasování komunikačního řetězce CONNECT – (zatím se neimplementuje) – umožňuje přepnutí proxy serveru na „tunel“ do zabezpečeného transakčního kanálu

8 8 URI – (Uniform Resource Identifier) - identifikátor přístupu k internetovému zdroji (obecný) – formát :// : @ : / /….. schema - síťový protokol aplikační vrstvy (služba) např.: http, ftp, telnet, mailto, nntp, news, file URL (Uniform Resource Locator) – typ URI – formát pro protokol HTTP: „http:“ “//“ host [„:“port][abs_path [„?“ query] ] Verze protokolu – „HTTP/1.1“ nebo „HTTP/1.0“ Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

9 9 Stavový kód – tříciferný identifikátor typu odpovědi  100 – 199 – odpověď má charakter informace  200 – 299 - požadavek je úspěšně splněn  300 – 399 – informace o přemístění požadované entity  400 – 499 – chyba na straně klienta  500 – 599 –chyba na straně serveru

10 10 Příklady HTTP odpovědí Pozitivní odpovědi 200 – data odeslána202 - akceptováno 201 – vytvořeno204 – není obsah Informace 304 - nemodifikováno Chyba klienta 400 – Bad Request401 – Unauthorized 403 – Forbidden404 – Not found Chyba serveru 500 – Internal server error 501 - Not implemented 502- Bad gateway503 – Service unavailable

11 11 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Záhlaví („hlavičky“) – definuje RFC 2616definuje RFC 2616 –Obecné hlavičky –Hlavičky požadavků –Hlavičky odpovědí –Hlavičky obsahů zpráv

12 12 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Obecné hlavičky (general) - informace obecného charakteru o zprávě. Příklady: Date: Mon, 07 Apr 1996 06:42:10 GMT (formát podle RFC822) Datum vytvoření zprávy Pragma: no-cache Umožní zahrnout specifické direktivy Host: "Host" ":" host [ ":" port ] GET /pub/WWW/ HTTP/1.1 Host: www.w3.org

13 13 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Hlavičky požadavků (request) Accept : text/plain, text/html, text/x-dvi, image/jpeg Podporované typy informačních objektů Authorization: Basic : Autentifikace uživatele From : user@e-mail.address E-mail uživatele If-Modified-Since: Mon, 07 Apr 1996 06:42:10 GMT Datum poslední modifikace objektu Referer http://www.w3.org/hypertext/DataSources/Overview.htm Informuje server, který URL je původcem odkazu na URL dotazu

14 14 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Hlavičky odpovědí (response) Location: http://nekde.jinde.cz/novy.html V souvislosti s kódy skupiny 3xx udává nové URL přemístěného objektu Server: Apache/1.2.5 mod_czech/2.4.0 PHP/3.0rev-dev Informace o programové podpoře serveru WWW-Authenticate: Basic realm="super-tajne" V souvislosti s kódem 401 - výzva k prokázání totožnosti

15 15 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Hlavičky těla zpráv (entity) Allow: GET, HEAD, PUT Informuje, jaké metody jsou uplatněny v rámci příslušného URL Content-Base: http://www.pef.mendelu.cz Základní URL pro relativní specifikaci Content-Encoding: gzip Indikace použitého dodatečného typu kódování Content-Type: text/html : charset=ISO-8859-2 Specifikuje typ zasílaného objektu Expires: Mon, 07 Apr 2003 06:42:10 GMT Datum vypršení platnosti informace (pro ukládání do cache) Last-Modified: Mon, 07 Apr 1996 06:42:10 GMT Datum poslední modifikace objektu

16 16 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Princip hypertexového dokumentu – odkazy na další entity prostřednictvím URL Základní typ entity Web – HTML (Hypertext Markup Language) dokument Jazyk HTML – podmnožina specifikace SGML (Standard Generalized Markup Language) verze HTML 4.0 – poslední verze, dále jako součást XHTML (Extensible Markup Language) Vývoj Web systému - konsorcium W3C

17 17 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Implementace HTTP serveru – WWW server –apache –IIS (Internet Information Server fy. Microsoft) – ………………………………………. Implementace HTTP klienta – WWW prohlížeč (WWW browser) –Explorer –Netscape browser –Opera –Lynx –………………..


Stáhnout ppt "1 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) HTTP je základem systému „World Wide Web“ (WWW) - Web … HTTP – jednoduchý protokol aplikační vrstvy, transport."

Podobné prezentace


Reklamy Google