Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arabská říše Anna Hradecká, Kačka Vránová. Obecně ● Středověký státní útvar ● Vznik na Arabském pol. postupné rozšiřování ● Islám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arabská říše Anna Hradecká, Kačka Vránová. Obecně ● Středověký státní útvar ● Vznik na Arabském pol. postupné rozšiřování ● Islám."— Transkript prezentace:

1 Arabská říše Anna Hradecká, Kačka Vránová

2 Obecně ● Středověký státní útvar ● Vznik na Arabském pol. postupné rozšiřování ● Islám

3 Hospodářské a společenské poměry v Arábii ● Mezi 5. a 10. stoletím výboje do okolních států (Arabský poloostrov malo úrodný pro tolik lidí) ● Základem společnosti původně rodové svazky, později vznikla šlechta, která si začala podrobovat zbylé obyvatelstvo ● Mekka-centrum obchodu a náboženství, ležela na důležité obchodní cestě mezi Evropou a Asií ● 6. stol. Obchodní cesty se zmocnili Íránci =>sjednocení Arabských kmenů

4 Náboženství ● V Arabské říši bylo hlavní náboženství Islám ● Zakladatel kupec Mohamed ● Hidžra – 622 – odchod Mohameda do Mediny ● Sjednotilo velké území rozdílných států (svaté války) ● Základní kniha Korán ● Pět pilířů víry

5 Způsob života ● Zákon koránového práva – týká se všech stránek života – ovlivnění náboženstvím ● Hlava muslimského světa – Kalif, ministři (vezíři), vládci provincií (ommálové) a soudci (kadíové)

6 Kultura ● Stavby zdobené keramikou a mozaikami, ● koberce, hedvábí ● Literatura (básně, pohádky tisíce a jedné noci)

7 Výboje ● Hnáni náboženstvím a politikou ● Až po 7. stol.n.l. (sjednocení) ● Provincie Byzantské říše (Sýrii, Palestinu, Egypt a Libyi) ● Rozpory – rozdělení na Sunnity a Šíty ● 715 od řeky Indu a Střední Asie až k Pyrenejím ● obléhání Konstantinopol v roce 677 a 717 ● porážka u Poititers v roce 732 ● 1492 – vyhnání Arabů z Pyrenejského poloostrova

8 Orientální feudalismus ● Všechna půda i zavlažovací zařízení patřily kalifovi a za jejich užívání odváděli drobní rolníci nájem. ● Kalif dával dary oblíbencům ->vznik pozemkové šlechty ● Dobytá města nebyla zničena, ale zachovávala dál své hospodařství ● Výboji rostlo bohatství, to vedlo později k vnitřnínu rozpadu řáíše na menší státy – pozdějším šiřitelem islámu bylo Turecko

9 Vzdělanost ● společná vláda, společný spisovný jazyk a v převážné části i společné náboženství – volný pohyb a možnost vzdělání v celé říši ● navazovala vědomě na řeckou vědu a techniku, Persii, 4ínua aIndii ● Matematika – arabské číslice, použili symbol nuly ● Astronomie - pozorováním nebeských těles ● Zeměpis - zprávy zejména o Asii a severní Africe ● lékařství- sledovali působení podnebí, hygieny a životosprávy, léčení očních chorob (brýle), léky-rozvoj chemie ● Znalost řecké filosofie ● lékař Ibn Sína (lat. Avicenna, 11.století) – Kánon lékařství, kniha uzdravení.

10 Úpadek a současnost ● 11. stol. - vyhnáni ze Sicílie ● 15. stol. - vyhnání ze Španělska, nadvláda Turků ● 19. stal. - kolonie Francie a Velké Británie ● 20. stol. - osamostatnění – „země třetího světa“

11 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Arabská říše Anna Hradecká, Kačka Vránová. Obecně ● Středověký státní útvar ● Vznik na Arabském pol. postupné rozšiřování ● Islám."

Podobné prezentace


Reklamy Google