Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IBM Global Technology Services © Copyright IBM Corporation 2006April 2007 ISSS 2007 SOA = Architektura orientovaná na služby Pavel Hrdlička.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IBM Global Technology Services © Copyright IBM Corporation 2006April 2007 ISSS 2007 SOA = Architektura orientovaná na služby Pavel Hrdlička."— Transkript prezentace:

1 IBM Global Technology Services © Copyright IBM Corporation 2006April 2007 ISSS 2007 SOA = Architektura orientovaná na služby Pavel Hrdlička

2 IBM CZR - Global Technology Services © IBM Corporation 2006 | APRIL 2007 2 Současné zhodnocení klíčového problému IT u velkých organizací Source: AMR Research, 2006

3 IBM CZR - Global Technology Services © IBM Corporation 2006 | APRIL 2007 3 Services Oriented Architecture (SOA) …do pozice funkčních celků které přijímají a poskytují jednotně definované služby = services oriented… …tento typ služeb, který je integrován do jednotné architektury může být navíc využit v rámci vývoje nových agend ( aplikací)… Service-oriented architecture (SOA) je architektura IT, která umožňuje přetvářet aplikace z pozice samostatných agend … …podporuje flexibilní novou funkcionalitu jak v rámci již vytvořených agend, tak agend budoucích.. Agendy (Aplikace) Fixní náklady Flexibilní náklady Náklady na přístup (Nezabezpe čené ) Náklady na výpočetní kapacitu Legacy.NET Custom J2EE Packages …a jež mohou být využity nezávisle na aplikaci samotné a na IT platformě, kde je provozována. Požadavek Odpověď Služby … využití pro jinou oblast uživatelů + Nové aplikace Systém vnitřních služeb (Vrstva společných služeb) „cizí“ aplikace SOA Definice

4 IBM CZR - Global Technology Services © IBM Corporation 2006 | APRIL 2007 4 SOA = Services Oriented Architecture  Integrace heterogenních celků  Optimalizace vývoje nových aplikací  Standardizace informačních služeb a jejich jednotného využití uvnitř i vně organizace  Optimální využití internetových technologií a a moderních komunikačních sítí

5 IBM CZR - Global Technology Services © IBM Corporation 2006 | APRIL 2007 5 Vývoj směrem k SOA Nestrukturovaná aplikace Mainframe Klient Server UNIX Prezentační vrstva „Business“ logika Datové zdroje WWW Procesní vrstva Prezentační vrstva Datové zdroje Funkční vrstva Web Services

6 IBM CZR - Global Technology Services © IBM Corporation 2006 | APRIL 2007 6 Technologie Web Services – základní nástroj SOA „nástroj dnes již standardní IP komunikační sítě“ UDDI Registry Aplikace n Aplikace m WSDL

7 IBM CZR - Global Technology Services © IBM Corporation 2006 | APRIL 2007 7 Existují dva klíčové aspekty, které posunují SOA vpřed v porovnání s předchozími integračními přístupy 1.Ověřené technologické standardy (web services) změnily stupeň využití integračních přístupů a umožňují nový způsob interakce i standardizace, které podporují: -Optimální vývoj nových aplikačních komponent -Transformaci a integraci nových aplikací -Integraci komplexnějších agend (application packages) 2.Nové paradigma vývoje programového vybavení jako „linked services“ změnilo způsob vývoje i nasazení moderního software -Do programového vybavení jsou integrovány  Služby vystavené existujícím portfoliem aplikací organizace  Služby vystavené novými aplikacemi organizace  Služby vystavené cizími aplikacemi = mimo organizaci -Servisní orientací, se také nazývá užší spojení procesních (business) požadavků s definicí funkcionality IT.

8 IBM CZR - Global Technology Services © IBM Corporation 2006 | APRIL 2007 8 SOA model Řešení SOA je navrženo se zřetelem na hierarchické úrovně IT služeb SOA Infrastruktura Požadavky na automatizaci Uživatel Enterprise Service Bus (Vrstva společných služeb) Agend Služby  Infrastructure Services Řízení Automatizace Agend  Aplikační služby Procesní Služby Interaktivní Služby Informační Služby  Resource Virtualization Services  Utility Business Services  Service Level Automation and Orchestration Služby virtuálních IT zdrojů „business“ služby Služby jednotného sdílení informací Služby pro vývoj aplikací Řízení IT

9 IBM CZR - Global Technology Services © IBM Corporation 2006 | APRIL 2007 9 Výhoda = IT konečně nedílnou součástí organizace ? Společná IT architektura Požadavky organizace jsou jednoduše integrovatelné do IT  Standardní popis požadavků  Zaručená doba implementace požadavků  Lépe odhadnutelné náklady na implementaci nových požadavků  Transparentní systém SLA mezi IT a organizací Jednotlivé projekty Měřitelné RoI $ ¥ £ € ¢ Snížené riziko Generuje přidanou hodnotu Rychlá návratnost investic

10 IBM CZR - Global Technology Services © IBM Corporation 2006 | APRIL 2007 10 Kdy SOA není pro aplikaci výhodou  Aplikace, kde není předpoklad jakýchkoliv změn a je pevně zabudována do systému  Aplikace reaguje většinou na asynchronní dlouhodobé požadavky  Aplikace již využívá ke komunikaci jiné komunikační prostředí než internet (SAP NetWeaver, Microsoft.NET, IBM WS, BEA WL …)  Nelze jednoduše využívat standardní Web Services ( speciální realizace bezpečnostní funkcionality, …)  Aplikace specielně navržené pro „mission critical“ účely  Transakce aplikace jsou závislé na zřetězených a měnících se požadavcích

11 IBM CZR - Global Technology Services © IBM Corporation 2006 | APRIL 2007 11 Analýzy ukazují, že Services Oriented Architecture bude klíčový nástroj pro snadnou implementaci požadavků organizace směrem k IT Klíčové „business“ požadavky Source: AMR Research, 2006 Očekávané přínosy SOA Market pressures Integrace služeb IT Rychlost odezvy na nové požadavky Flexibilita v rámci změn Rychlejší a flexibilnější reakce IT na požadavky organizace Náklady na optimální sledování IT požadavků organizace Zhodnocení návratnost investic Snížení nákladů na provoz a technologii SOA je strategie pro návrh IT, která odstraňuje rozdílný pohled na služby IT organizaci Transparentnost projekce „business“ požadavků směrem k IT měření jejich kvality zhodnocení nákladů a času nutného k jejich zavedení


Stáhnout ppt "IBM Global Technology Services © Copyright IBM Corporation 2006April 2007 ISSS 2007 SOA = Architektura orientovaná na služby Pavel Hrdlička."

Podobné prezentace


Reklamy Google