Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽÁDOST Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2007-2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽÁDOST Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2007-2013."— Transkript prezentace:

1 ŽÁDOST Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2007-2013

2 Žádost Cíl 3 ČR-Bavorsko Jedna pro celý projekt – obsahuje jak českou, tak i bavor- skou část projektu Dvojjazyčná (česko-německá)- překlad zajišťují partneři – je to způsobilý výdaj! Nezbytnou součástí žádosti jsou přílohy – a to jak pro bavorskou, tak i českou část projektu. (Za českou stranu budou požadovány obdobné jako v INTERREG IIIA)! Pro přílohy je vždy nutné vytvořit dvojjazyčný (čj,nj) seznam příloh. Doporučujeme projekty předem konzultovat na české a bavorské straně u příslušných míst.

3 Zpracování žádosti Zpracování žádosti v MS WORD- do standardizovaného formuláře- bude k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz (nebude BENEFIT!!!) Formulář obsahuje matematické vzorce, které se počítají až při tisku. Nutno nastavit počítač dle pokynů uvedených v Žádosti! Nezapomenout se před vlastním vyplněním seznámit s pokyny a poznámkami pod čarou Žádosti.

4 Podání žádosti Předkládá ji vedoucí partner projektu na příslušný kraj, příp. zemskou vládu (pokud je vedoucí partner Bavor); Lze ji podat i na Společný technický sekretariát (JTS) programu se sídlem v Bayreuthu (ten bezodkladně přepošle příslušnému místu, které bude žádost zpracovávat) Lze ji podat: osobně, poštou, kurýrem Předkládá se v písemné podobě a na CD (pouze žádost +, dobrovolně přílohy)!

5 Struktura žádosti Pokyny Údaje o projektu (název, umístění) 1. Partneři (bavorský, český, určení vedoucího partnera) 2. Popis projektu (výchozí situace, cíle,obsah- aktivity projektu,zajištění realizace projektu,…) 3. Rozpočet (položkový rozpočet, harmonogram v letech,…) 4. Financování (druhy,…) 5. Realizace projektu(4 kritéria- jejich naplnění v projektu) 6. Dopad projektu (popis pozitivního dopadu projektu na české a bavorské příhraničí,…) 7. Ostatní údaje (vliv projektu na ŽP, rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace) 8. Prohlášení o souhlasu Vysvětlivky k žádosti – definice 4 kritérií přeshraniční spolupráce Příloha žádosti - výčet partnerů podílejících se na projektu. Pokud je v projektu pouze 1 bavorský partner a 1 český partner příloha se nevyplňuje!

6 DĚKUJI ZA POZORNOST! Ing. Lenka Nováková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Tel: 224 354 393 E-mail: novlen@mmr.cz Petra Ježková, BA Krajský úřad Plzeňského kraje Tel: 377 195 618 E-mail: petra.jezkova@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "ŽÁDOST Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2007-2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google