Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING III. Teoretické zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING III. Teoretické zdroje."— Transkript prezentace:

1 ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING III. Teoretické zdroje

2 ENIN – Teoretické zdroje informatiky III2 Teoretické zdroje informatiky CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ Funkční typy systémů / černá skříňka TRANSFORMACE  procesy, probíhající v systémech s dynamickým chováním (změny z jednoho stavu do jiného) pravidla postupu co se má stát s operandem působí na něj operátor, před transformací ve výchozím stavu stav po uskutečněném procesu transformace, výsledek transformace uzavřené (nevznikají nové prvky) otevřené (nové prvky vznikají) jednoznačné (identické) víceznačné vícejednoznačné (jednoznačnost jednosměrná)

3 ENIN – Teoretické zdroje informatiky III3 Teoretické zdroje informatiky CÍL SYSTÉMU  snaha o dosažení přesně vymezeného konečného stavu OVLÁDÁNÍ  proces, při němž jedna nebo více vstupních veličin aktivně ovlivňuje výstupní veličiny dosažení určitého stavu nebo posloupnosti stavů (stavu systému, stavu okolí, vztahu mezi stavem systému a stavem okolí) dosažení určitého stálého chování systému dosažení určité struktury systému Realizace cílů – 3 etapy:  plánování  specifikace (určení jejich časové a významové priority)  kontroly plnění cílů (porovnání předpokladů a výsledků) co definovat jako cíl jak podrobně tento cíl definovat délka časového horizontu cíle základní cíl strategický cíl taktický cíl operativní cíl USMĚRŇOVÁNÍ PROCESŮ V SYSTÉMECH chybí zpětná kontrola

4 ENIN – Teoretické zdroje informatiky III4 Teoretické zdroje informatiky REGULACE  působení vykonavatele (regulátoru) na předmět činnosti (regulovanou soustavu), při kterém je účelem udržovat stálost (nebo odchylky v přípustných mezích) těch vlastností regulované soustavy, které jsou podstatné z hlediska jeho cílového chování USMĚRŇOVÁNÍ PROCESŮ V SYSTÉMECH musí existovat zpětná vazba regulační obvod (regulátor, regulovaná soustava, zpětná vazba) účel regulace: udržení regulované hodnoty na předem stanovené hodnotě nebo ve stanovených mezích schéma regulace:  nepůsobí porucha => systém v rovnováze  změna řídící nebo poruchové veličiny => nerovnováha, startuje se regulační proces, aby soustava dosáhla rovnováhy

5 ENIN – Teoretické zdroje informatiky III5 Teoretické zdroje informatiky ŘÍZENÍ  vědomá činnost (působení, usměrňování) vykonavatele (řídící složky systému, subjektu řízení) směrem k předmětu činnosti (výkonné části systému, objektu řízení), při které je účelem působení vyvolat u výkonného systému takové chování z množiny jeho možných chování, kterým se dosáhne žádaného cíle USMĚRŇOVÁNÍ PROCESŮ V SYSTÉMECH nejvyšší stupeň usměrňování procesů musí existovat zpětná vazba musí existovat organizovaná soustava (subjekt a objekt řízení, zpětná vazba) musí být stanoven cíl řízení/systému (může se v průběhu času vyvíjet) objekt ř. musí být způsobilý k dosažení cíle subjekt ř. musí být způsobilý k řízení subjekt ř. musí mít k dispozici informace pro řízení

6 ENIN – Teoretické zdroje informatiky III6 Teoretické zdroje informatiky ŘÍZENÍ USMĚRŇOVÁNÍ PROCESŮ V SYSTÉMECH není jednoduchý, ale složený proces – fáze řízení postup/forma řízení  řízení stavové – cíl systému není předem znám, trajektorie vzniká postupně (každý nový stav systému je lepší)  řízení cílové – hledá optimální trajektorii ke stanovenému cíli řízení vnější – subjekt ř. vně řízeného systému řízení vnitřní (samořízení) – subjekt ř. součástí řízeného systému

7 ENIN – Teoretické zdroje informatiky III7 absolutní stabilita – systém nelze vychýlit z rovnovážného stavu vratná stabilita – systém se vychýlí, ale zpět se vrátí do rovnovážného stavu relativní stabilita – systém osciluje kolem rov. stavu, nepřekročí invariantní hranici dynamická stabilita – rovnovážný stav je proměnlivý v závislosti na určitých vnějších podmínkách samostabilizující (homeostatický) systém – vrací se do rovnovážného stavu díky svým vlastnostem nestabilita – systém při se oscilaci nevrací k rovnovážnému stavu, překročí invariantní hranici rovnovážný stav – transformace v systému nevyvolá změnu stavu nežádoucí stabilita – nežádoucí chování systému (nevyvíjí se, je statický, pracuje „v kruhu“ atd.) Teoretické zdroje informatiky Stabilita systému – stálost a neměnnost chování, když na něj působí vlivy, které mohou způsobit vychýlení z rovnovážného stavu STABILITA A ROVNOVÁŽNÝ STAV SYSTÉMU systém nestabilní systém stabilníhraniční stavy systému

8 ENIN – Teoretické zdroje informatiky III8 Teoretické zdroje informatiky Speciální typ systémů – zajišťují: sběr prvotních dat (popisují stav a vývoj objektivní reality – vytváří datový model) zapamatování dat (uschování pro pozdější použití) transformaci /zpracování (změna pořadí – setřídění, generalizace – součtování, aritmetické a logické operace s daty, distribuce jiným uživatelům) prezentaci výstupních dat (tisk na papír, zobrazení na obrazovce počítače, televizoru apod.) INFORMAČNÍ SYSTÉMY  jsou určeny pro shromažďování, organizování a distribuci dat

9 ENIN – Teoretické zdroje informatiky III9 Teoretické zdroje informatiky Formy: ruční IS – všechny operace „klasickými“ metodami a technickými pomůckami (předtištěné doklady, evidenční knihy, volný papír a tužka, psací stroj, kalkulačka, pořadače, kartotéky apod.) automatizované IS – většinu rutinní práce provádí počítačový systém, produkuje, na základě připraveného programu, výstupy: v tištěné podobě, na obrazovce kombinované IS – koexistence ručního zpracování (úlohy neautomatizované, nebo vhodné) a zpracování automatizovaného, oba způsoby se navzájem doplňují INFORMAČNÍ SYSTÉMY Data v informačním systému vstupní – prvotní (primární) pracovní – odvozená, provádí se s nimi operace posloupností příkazů – programem výstupní – výsledky práce IS

10 ENIN – Teoretické zdroje informatiky III10 Teoretické zdroje informatiky KONEC


Stáhnout ppt "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING III. Teoretické zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google