Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 9a. Úvod do hospodářských cyklů. slide 1 Předmětem přednášky jsou…  fakta o průběhu hospodářského cyklu  rozdíly mezi krátkým a dlouhým obdobím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 9a. Úvod do hospodářských cyklů. slide 1 Předmětem přednášky jsou…  fakta o průběhu hospodářského cyklu  rozdíly mezi krátkým a dlouhým obdobím."— Transkript prezentace:

1 slide 0 9a. Úvod do hospodářských cyklů

2 slide 1 Předmětem přednášky jsou…  fakta o průběhu hospodářského cyklu  rozdíly mezi krátkým a dlouhým obdobím  úvod do agregátní poptávky  úvod do agregátní nabídky v krátkém a dlouhém období  jak je možné využít model agregátní poptávky a nabídky k analýze krátkodobých a dlouhodobých dopadů „šoků“.

3 slide 2 Fakta o hospodářském cyklu  Průměrný růst reálného HDP se pohybuje v dlouhém období okolo 3–3.5% ročně s velkými krátkodobými fluktuacemi.  Spotřeba a investice oscilují společně s HDP, ale volatilita investic je mnohem vyšší než spotřeby.  Nezaměstnanost stoupá během recesí a klesá během expanzí.  Okunův zákon: negativní vztah mezi HDP a nezaměstnaností.

4 Růstová tempa reálného HDP a spotřeby (USA) -4 -2 0 2 4 6 8 10 19701975198019851990199520002005 Tempo růstu reálného HDP Průměr. tempo růstu Tempo růstu spotřeby % změna oproti 4 čtvrtletí zpátky

5 Tempa růstu reálného HDP, spotřeby a investic (USA) -30 -20 -10 0 10 20 30 40 19701975198019851990199520002005 % změna oproti 4 čtvrtletí zpátky Tempo růstu investic Tempo růstu HDP Tempo růstu spotřeby

6 Nezaměstnanost (USA) 0 2 4 6 8 10 12 19701975198019851990199520002005 % pracovní síly

7 Okunův Zákon (USA) % změna reálného HDP % změna v míře nezaměstnanosti -4 -2 0 2 4 6 8 10 -3-201234 1975 1982 1991 2001 1984 1951 1966 2003 1987

8 slide 7 Časové horizonty v makroekonomii  Dlouhé období (LR): Ceny jsou pružné a reagují na změny v nabídce nebo poptávce.  Krátké období (SR): Mnoho cen je nepružných. Ekonomika se chová velmi odlišně, pokud jsou ceny nepružné.

9 slide 8 Opak: Klasická makro teorie (Ppt. 2-8)  Výstup je determinován stranou nabídky:  zásobou kapitálu a práce  technologiemi.  Změny v poptávce po zboží a službách ( C, I, G ) ovlivňují pouze ceny, nikoliv množství.  Předpokládá dokonalou cenovou flexibilitu.  Vztahuje se k dlouhému období.

10 slide 9 Pokud jsou ceny nepružné… …výstup a zaměstnanost závisí také na poptávce, která je ovlivněna  fiskální politikou ( G a T )  monetární politikou ( M )  dalšími faktory, jako jsou exogenní změny v C nebo I.

11 slide 10 Model agregátní poptávky a nabídky  Paradigma, které většina mainstreamových ekonomů a tvůrců hospodářské politiky používá k uvažování o hospodářských cyklech a stabilizační politice  Ukazuje, jak je determinována cenová hladina a celkový výstup  Ukazuje rozdíly v chování ekonomiky v krátkém a dlouhém období

12 slide 11 Agregátní poptávka  Křivka agregátní poptávky zachycuje vztah mezi cenovou hladinou a množstvím poptávaného výstupu.  V této přednášce se zabýváme úvodem do AD/AS modelu a používáme při tom jednoduchou teorii AD, založenou na kvantitativní teorii peněz.  Podrobnější analýza teorií AD pak bude provedena v ppt 9b-11.

13 slide 12 Rovnice směny jako agregátní poptávka  Rovnice směny (ppt 5) M V = P Y  Pro dané hodnoty M a V, rovnice implikuje inverzní vztah mezi P a Y :

14 slide 13 Klesající křivka AD Zvýšení cenové hladiny způsobí snížení reálných peněžních zůstatků (M/P ), což způsobí snížení poptávky po zboží a službách. Y P AD

15 slide 14 Posun křivky AD Zvýšení nabídky peněz posune křivku AD doprava. Y P AD 1 AD 2

16 slide 15 Agregátní nabídka v dlouhém období  Opak z ppt 2: V dlouhém období je produkt determinován nabídkou výrobních faktorů a technologiemi je hladina výstupu odpovídající plné zaměstnanosti neboli potenciálnímu produktu, když zdroje ekonomiky jsou plně využity. “Plná zaměstnanost” znamená, že nezaměstnanost je rovna své přirozené míře (nikoliv nule).

17 slide 16 Dlouhodobá křivka agregátní nabídky Y P LRAS nezávisí na P, proto je LRAS vertikální.

18 slide 17 Dlouhodobý důsledek zvýšení M Y P AD 1 LRAS Zvýšení M posune AD doprava. P1P1 P2P2 V LR dojde je zvýšení cenové hladiny… …ale výstup zůstane stejný. AD 2

19 slide 18 Agregátní nabídka v krátkém období  Mnoho cen je v krátkém období nepružných.  Nyní (a v ppt 11), předpokládáme, že  všechny ceny jsou v krátkém období fixní  firmy jsou ochotny při dané cenové hladině prodávat právě tolik, kolik jsou ochotni kupující nakoupit.  Proto je krátkodobá křivka agregátní nabídky horizontální:

20 slide 19 Krátkodobá křivka agregátní nabídky Y P SRAS Křivka SRAS je horizontální: Cenová hladina je fixní na dané úrovni a firmy prodají právě tolik, kolik kupující poptávají. Křivka SRAS je horizontální: Cenová hladina je fixní na dané úrovni a firmy prodají právě tolik, kolik kupující poptávají.

21 slide 20 Krátkodobý dopad zvýšení M Y P AD 1 V SR, když ceny jsou nepružné, … …způsobí růst výstupu. SRAS Y2Y2 Y1Y1 AD 2 …zvýšení agregátní poptávky…

22 slide 21 Z krátkého do dlouhého období V průběhu času, ceny postupně „rozmrznou“. Pokud se tak stane, stoupnou nebo klesnou? stoupne klesne nezmění se Pokud v SR rovnováze: Potom časem P: Cenové přizpůsobení je mechanismem, který uvede ekonomiku do dlouhodobé rovnováhy.

23 slide 22 SR & LR důsledky  M > 0 Y P AD 1 LRAS SRAS P2P2 Y2Y2 A = původní rovnováha A B C B = nová krátkodobá rovnováha, když CB zvýši M C =dlouhodobá rovnováha AD 2

24 slide 23 Jak šokující!!!  šoky: exogenní změny v agregátní nabídce nebo poptávce  Šoky dočasně odklánějí ekonomiku ze stavu plné zaměstnanosti.  Příklad: exogenní pokles rychlosti obratu peněz Pokud je nabídka peněz udržována konstantní, snížení V znamená, že lidé budou používat své peníze v menším počtu transakcí, čímž způsobí pokles poptávky po zboží a službách.

25 slide 24 SRAS LRAS AD 2 Důsledek negativního poptávkového šoku Y P AD 1 P2P2 Y2Y2 AD se posouvá doleva, čímž se v SR snižuje výstup a zaměstnanost v. A B C Časem, ceny poklesnou a ekonomika se posouvá dolů po poptávkové křivce do bodu plné zaměstnanosti.

26 slide 25 Nabídkové šoky  Nabídkový šok mění náklady produkce a ovlivňuje tak ceny, které si firmy účtují. (někdy se jim také říká cenové šoky)  Příklady negativních nabídkových šoků:  Špatné počasí sníží úrodu a zvýší tak ceny potravin.  Pracovníci se sdruží do odborů a vyjednají si zvýšení mezd.  Nové zákony na ochranu životního prostředí nutí firmy snižovat emise. Firmy si pak účtují vyšší ceny na pokrytí těchto dodatečných nákladů.  Pozitivní nabídkové šoky snižují náklady a ceny.

27 slide 26 CASE STUDY: Ropné šoky 70.-tých let  70.-tá léta: OPEC koordinovaně snižuje nabídku ropy.  Ceny ropy vzrostly o: 11% v 1973 68% v 1974 16% v 1975  Takové prudké zvýšení cen ropy představuje nabídkový šok, protože výrazně ovlivňuje náklady výroby a ceny.

28 slide 27 SRAS 1 Y P AD LRAS Y2Y2 CASE STUDY: Ropné šoky 70.-tých let Ropný šok posouvá křivku SRAS nahoru, čímž způsobí pokles výstupu a zaměstnanosti. A B Bez přítomnosti dalších šoků se ceny postupem času sníží a ekonomika se vrací zpátky na úroveň potenciálního produktu SRAS 2 A

29 slide 28 CASE STUDY: Ropné šoky 70.-tých let (USA) Očekávaný dopad ropného šoku: inflace  výstup  nezaměstnanost  … a následně postupné ozdravení.

30 slide 29 CASE STUDY: Ropné šoky 70.-tých let (USA) Konec 70.-tých let: Jak se ekonomika zotavovala, přišlo druhé zvýšení cen ropy, které způsobilo další velký nabídkový šok!!!

31 slide 30 CASE STUDY: Ropný šok v 80.-tých letech (USA) 80-tá léta: Pozitivní nabídkový šok-- výrazný pokles cen ropy. Jak model předpokládá, inflace a nezaměstnanost klesly:

32 slide 31 Stabilizační politika  def: opatření hospodářské politiky zaměřená na tlumení důsledků výkyvů hospodářských cyklů.  Příklad: Využití monetární politiky k boji s důsledky negativního nabídkového šoku:

33 slide 32 Stabilizace výstupu pomocí monetární politiky SRAS 1 Y P AD 1 B A Y2Y2 LRAS Negativní nabídkový šok posune ekonomiku do bodu B. SRAS 2

34 slide 33 Stabilizace výstupu pomocí monetární politiky Y P AD 1 B A C Y2Y2 LRAS Ale CB akomoduje šok pomocí zvýšení agregátní poptávky. důsledek: P je trvale vyšší, ale Y zůstane na potenciálu. SRAS 2 AD 2

35 Shrnutí 1. Dlouhé období: ceny jsou pružné, výstup a zaměstnanost jsou vždy na svých přirozených mírách a platí klasická teorie. Krátké období: ceny jsou nepružné, šoky mohou posunout výstup a zaměstnanost mimo jejich přirozené míry. 2. Agregátní poptávka a nabídka: model určený k analýze hospodářských cyklů slide 34

36 Shrnutí 3. Křivka agregátní poptávky je klesající. 4. Dlouhodobá křivka agregátní nabídky je vertikální, protože výstup závisí na technologiích a zásobě výrobních faktorů, nikoliv na cenách. 5. Krátkodobá křivka agregátní nabídky je horizontální, protože ceny jsou nepružné a zafixované na určité úrovni. slide 35

37 Shrnutí 6. Šoky vůči agregátní poptávce a nabídce způsobují krátkodobé fluktuace výstupu a zaměstnanosti. 7. Centrální banka se může pokoušet stabilizovat ekonomiku pomocí monetární politiky. slide 36


Stáhnout ppt "Slide 0 9a. Úvod do hospodářských cyklů. slide 1 Předmětem přednášky jsou…  fakta o průběhu hospodářského cyklu  rozdíly mezi krátkým a dlouhým obdobím."

Podobné prezentace


Reklamy Google